volkenrecht

January 13, 2018 | Author: Anonymous | Category: Geschiedenis, Oudheid, Oude Egypte
Share Embed Donate


Short Description

Download volkenrecht...

Description

2.

LIDMAATSCHAP INTERNATIONALE ORGANISATIES

2.1. GEWOON (VOLWAARDIG) LIDMAATSCHAP - WIE KAN LID WORDEN VAN INTERNATIONALE ORGANISATIES? Staten Gebieden die niet onafhankelijk zijn: Niet voorzien in constitutie: Belarus, Oekraïene, India: Oorspronkelijke leden van de VN Namibië reeds in 1977 lid van Voedsel- en Landbouworganisatie en in 1978 lid van Internationale Arbeidsorganisatie Voorzien in constitutie: Wereld Meteorologische Organisatie: Nieuw Caledonië, Nederlandse Antillen en Aruba, Frans Polynesië Wereld Post Unie: Nederlandse Antillen en Aruba Wereldhandelsorganisatie: Taiwan Groepen van staten: Caribbean Development Bank Internationale Koffie Organisatie: 8 Afrikaanse staten: groepslid Internationale organisaties: Voedsel- en Landbouworganisatie: Europese Gemeenschap Wereldhandelsorganisatie: Europese Gemeenschap Grondstoffenorganisaties en visserijorganisaties: Europese Gemeenschap

- AANVANG LIDMAATSCHAP INTERNATIONALE ORGANISATIES Oprichting van internationale organisatie: Oorspronkelijke leden (meestal staten en uitzonderlijk internationale organisaties) Toelating van nieuwe leden: Door amendering constitutie of toetredingsverdragen: Europese Unie, Raad van Europa, NAVO, ... Door beslissing plenair orgaan: Verenigde Naties Voorwaarden gesteld door constitutie: - Geen voorwaarden: Eenzijdige notifciatie volstaat: Internationaal Bureau voor Maten en Gewichten - Algemene voorwaarden: Verenigde Naties, Raad van Europa, .. - Specifieke voorwaarden voor elk toetredend lid: Europese Unie, Wereldhandelsorganisatie, Internationaal Monetair Fonds Oprichting nieuwe staten: Fusie van staten: - Syrië en Egypte: 1958 Verenigde Arabische Republiek - Noord- en Zuid-Jemen: 1990 Jemen - BRD en DDR: 1990 Duitsland Uiteenvallen van staat: - India: 1947 India en Pakistan - Verenigde Arabische Republiek: 1961 Egypte en Syrië - Sovjetunie: 1991 Rusland, Moldavië, Oekraïene, Belarus, Georgië.... - Joegoslavië: 1991-1992 Slovenië, Servië en Montenegro, Bosnië-

Hercegovina, Macedonië en Croatië - Ethiopië: 1993 Ethiopië en Eritrea Statenopvolging met betrekking tot verdragen (Verdrag van 1978): - Clean slate-theorie: dekolonisatie - Uiteenvallen en fusie: continuïteit van verdragsrelaties EINDE LIDMAATSCHAP ORGANISATIES

INTERNATIONALE

Terugtrekking van lid: Terugtrekking voorzien in constitutie: UNESCO (VSA en Verenigd Koninkrijk), NAVO, Raad van Europa (Griekenland), Volkenbond (Duitsland, Japan en Italië) Terugtrekking niet voorzien in constitutie (Art. 56 Verdragenverdrag): Denunciation of or withdrawal from a treaty containing no provision regarding termination, denunciation or withdrawal 1. A treaty which contains no provision regarding its termination and which does not provide for denunciation or withdrawal is not subject to denunciation or withdrawal unless: (a) it is established that the parties intended to admit the possibility of denunciation or withdrawal; or (b) a right of denunciation or withdrawal may be implied by the nature of the treaty. 2. A party shall give not less than twelve months' notice of its intention to denounce or withdraw from a treaty under paragraph 1.

Praktijk:

Uitstoting van lid: Uitstoting voorzien in constitutie: Volkenbond (Sovjetunie), VN, Raad van Europa, Wereldbank (Tsjechoslowakije) Uitstoting niet voorzien in constitutie: Wereld Post Unie (Zuid-Afrika), Organisatie voor Amerikaanse Staten (Cuba) Juridische argumentatie Internationale organisatie houdt op te bestaan: Volkenbond, Warschaupact Lid houdt op te bestaan: DDR 2.2. GEASSOCIEERD LIDMAATSCHAP - VOOR NIET-AUTONOME GEBIEDEN Lidmaatschap met beperkte rechten Wereldgezondheidsorganisatie (Puerto Rico, Tokelau), UNESCO, Landbouw- en Voedselorganisatie, Internationale Telecommunicatie Unie 2.3. GEDEELTELIJK LIDMAATSCHAP 2.4. WAARNEMERS EXCURSIE SCHORSING

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF