Vår livsmiljö - WordPress.com

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Vetenskap, Biologi, Zoologi, Ichthyology
Share Embed Donate


Short Description

Download Vår livsmiljö - WordPress.com...

Description

Vår livsmiljö Vatten s. 127 – 158 i kemiboken

Den blå planeten • Jordens yta är täckt till 70 % av vatten • Vatten = liv • Vattenbrist • Föroreningar…

Försurning • Förbränning av olja & kol => energi

• Förbränning => gaser => syror • Syrorna gör vatten & marken sur

Surt regn • Vattnets kretslopp påverkas av våra

utsläpp • Koldioxid + vatten

= kolsyra

Svavel & kväve orsakar försurning • Olja & kol innehåller svavel & kväve • Svavel & kväve + värme = svavel- & kvävegaser • Svalev- & kvävegaser + H2O = Starka syror!

Effekter av försurning • Djur & växter klarar inte av låga pH-värden => massutdöende! • Surt regn + metaller => metalljoner => giftigt! • Surt regn fräter sönder många material.

Övergödning • Gödsling, avlopp & utsläpp av fossila bräslen -> kväve & fosfor släpps ut i hav & sjöar -> Övergödning! -> Växter & djur dör!

Effekterna av övergödning • Kväve & fosfor tas upp först av alger & plankton

• Alger & plankton konkurrerar ut allt annat • Alger skymmer solljuset för andra djur & växter • Döda alger sjunker till botten & blir mat till bakterier => bakterierna blir för många & syret tar slut => bakterierna dör

=> fiskar & andra djur dör

Fundera nu på: 1. Hur kan vissa länder ha brist på rent sötvatten trots att vi lever på “den blå planeten”? 2. Hur kan du märka att det finns vatten i luften du andas ut? 3. Varför är det naturligt att regnvatten är svagt surt? 4. Varför kostar försurningen oss mycket pengar? 5. Hur bidrar försurningen till att vatten & marker innehåller gifter? 6. Ge tre orsaker till att mycket kväve & fosfor kommer ut i hav & sjöar. 7. Hur kan övergödning leda till att växter på botten dör? 8. På vilka sätt kan bilkörning bidra till övergödning?

9. Hur kan utsläpp av kväve & fosfor leda till att fiskar & djur dör? 10. Tänk dig att du är miljöminister i Sverige. Ge exempel på åtgärder som kan stoppa: a) Försurningen

b) Övergödningen

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF