Vragen of suggesties? - t Gilde de Bevelanden

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Geschiedenis, European History, World War II (1939-1945)
Share Embed Donate


Short Description

Download Vragen of suggesties? - t Gilde de Bevelanden...

Description

GildeTijding Nieuwsbrief van ’t Gilde de Bevelanden

December 2012

Secretariaat: Sleutelbloemstraat 67 - 4451 TD Heinkenszand - Tel. 06 14530601 E-mail: [email protected] - Website: www.gildedebevelanden.nl

In dit nummer: Kerst- Nieuwjaarswens Adviseursmiddag Lustrum ‘t Gilde De adviseur op pad Nieuwe algemene folder Vragen en suggesties

Adviseursmiddag Voor herhaling vatbaar!

Op 6 november is de adviseursmiddag gehouden in het Bevrijdingsmuseum te Nieuwdorp. Na een welkomstwoordje van voorzitter Jan van Nieuwburg en na koffie/thee en appelgebak werd er uitleg gegeven over wat we in dit museum konden verwachten. Allereerst werd er in de kelder van het museum een indrukwekkende film vertoond. In deze 13 minuten durende film werd het verhaal van de mobilisatie in 1939 tot aan de terugkomst van bataljon Zeeland aan ons getoond. De film is het natuurlijke startpunt van de rondgang door het museum. Na de film was er in deze ruimte nog een aantal vitrines met bodem vondsten te bezichtigen, een geallieerde vliegtuigbom en een authentiek Duits toilet. De gids nam ons mee terug naar een bijzonder stuk Zeeuwse historie. Tijdens de tweede wereldoorlog bonden geallieerde militairen van diverse nationaliteiten in Zeeland de strijd aan met de Duitse bezetter. Aan beide zijden ging dit gepaard met veel doden en gewonden. Ook onder de Zeeuwse bevolking vielen vele slachtoffers. Het museum biedt een rondgang langs belangrijke gebeurtenissen in de tweede wereldoorlog. De tentoonstelling start in de ontvangstruimte waar Kees Sinke in 1939 afscheid neemt van zijn moeder. Kees Sinke werd in 1939 opgeroepen tijdens de mobilisatie. Als je goed kijkt zie je dat zijn moeder een traantje wegpinkt. Het verhaal van Kees Sinke, die na de oorlog in Nederland ook nog werd uitgezonden naar Nederlands Indië, loopt als een rode draad door de tentoonstelling heen. De gidsen konden ons veel van dit soort verhalen vertellen, aan anekdotes geen gebrek.

1

Vervolgens loopt de museumroute van beneden naar boven en werden we in stappen meegevoerd naar de bevrijding van Zeeland. Verspreid door het museum zijn allerlei verbindingen naar het heden gemaakt, steeds met de mens centraal. Hierdoor vormt het museum een eerbetoon aan alle strijders die in Zeeland hebben gevochten voor de vrede en vrijheid waarin we vandaag in kunnen leven. De Slag om de Schelde neemt in de expositie een prominente plaats in. Tijdens deze vaak "vergeten slag" die eind 1944 werd geleverd, vormden de gebieden rond de Westerschelde het strijdtoneel voor een vrije vaarweg naar het bevrijde Antwerpen. Doordat de luchtlandingen "Market Garden" bij Arnhem en Nijmegen mislukten werd het openen van de vaarweg naar Antwerpen cruciaal. De opening van de haven van Antwerpen was van cruciaal belang om troepen en voorraden snel richting het front te transporteren. De Slag om de Schelde heeft hierdoor een sleutelrol gespeeld bij de bevrijding van Nederland en de beëindiging van de tweede wereldoorlog. Bataljon Zeeland Het museum besteedt ook aandacht aan Bataljon Zeeland. Dit bataljon bestond grotendeels uit oorlogsvrijwilligers die na de bevrijding van Zeeland wilden meevechten om zo Nederland en West Europa te bevrijden van het Juk van de bezetters. Na de tweede wereldoorlog werd het bataljon echter uitgezonden naar Nederlands-Indië om daar rust en orde te brengen. Verder werd uitgebreid stilgestaan bij de verovering van Zeeuws Vlaanderen en de bevrijding van Zuid-Beveland en van Walcheren met de inundaties. Bij de Sloedam zijn destijds felle gevechten geweest en vele doden gevallen. Aan de hand van een interactief scherm vertelde de gids over deze gevechten. De gids vertelde verder trots dat er binnenkort een uitbreiding komt met een Bevrijdingspark. Op de kavel die gevestigd is naast het huidige museumcomplex, wordt een grote parkeervoorziening aangelegd, Aan de achterzijde van het museum wordt het Bevrijdingspark gerealiseerd wat aansluit op het huidige Sloebos met een waterpartij, waaruit een landingsvaartuig komt. Deze zogenaamde LVT(4) Landing Vehicle Tanks (water buffelo) zijn veelvuldig gebruikt door de geallieerde troepen om via de zee landingen uit te voeren, op de kusten van Zeeland. Dit type landingsvaartuig heeft ook een zéér belangrijke rol gespeeld bij de overgave van generaal Dasser in Middelburg. Verder zullen er nog meerdere voertuigen tentoongesteld worden. Zie onderstaande “artist impression”.

Al met al een zeer bijzondere middag.

2

Lustrum ’t Gilde de Bevelanden. Dit mag u niet missen!

Op 17 maart 2013 bestaat ons Gilde 25 jaar. We willen dit samen met u vieren op vrijdagavond 5 april 2013 met een uitgebreid programma. Uiteraard is uw ega of vriend (in)ook welkom. Op deze avond zullen de volgende artiesten optreden: TY met licht klassieke en Ierse volksmuziek, Peter Dieleman, Brassband Euphonia en Marion van Iwaarden. Dus… zet alvast deze datum in uw agenda. Nadere berichten volgen nog.

De adviseur op pad Ervaringen met en van cliënten.

Uit de aanvragen, die wekelijks binnenkomen, blijkt dat bij veel mensen ‘t Gilde De Bevelanden een begrip is; men weet dat onze adviseurs klaar staan om met grote zorgvuldigheid te kijken wat de adviseur met de vraag kan doen. Ook leert de ervaring dat de adviseur dikwijls in een gesprekje ontdekt dat er nog meer vragen leven of dat er probleempjes of problemen zijn, die nog niet echt tot een vraag hebben geleid. De aanvrager voelt zich dan niet alleen bevestigd in de juistheid van zijn beslissing om ’t Gilde eens even te raadplegen, neen, dikwijls levert een contact met een Gilde-adviseur onverwacht meer op dan men aanvankelijk had verwacht. Dat is goede reclame voor ’t Gilde. Ook mooi is het te horen dat soms mensen, die ’t Gilde nog niet kennen maar in een wijkblad of door mond-tot-mond reclame er van vernomen hebben, bij een eerste kennismaking met ’t Gilde hooglijk verbaasd zijn over wat wij kunnen doen, en nog gratis ook…! Ook dat is goede reclame voor ’t Gilde. Een kleine bloemlezing uit reacties van de afgelopen maanden: “Meneer XXX heeft me heel erg geholpen met mijn p.c en ik ben er heel erg dankbaar voor. Zou u of jullie dit tegen hem willen zeggen. En jullie als Gilde ook, want anders had ik niet meer kunnen mailen, had dingen er op en er af gehaald wat niet mocht en hij legde alles perfect uit.” “Ik ben vanmorgen erg goed geholpen met mijn printer probleem! Het is per telefoon gelukt om de instellingen na te lopen en zo het probleem te verhelpen; er was meer dan genoeg kennis van zaken”. “de heer NNN is weer dik tevreden. Hij vindt het heel bijzonder dat er hier in de regio een club mensen zijn (het Gilde) die zomaar gratis en voor niks met van alles komen helpen. Was hij niet gewend toen hij nog in Rotterdam woonde enkele jaren terug. En hij roemde ook nog de snelle reactie toen hij de vraag naar het Gilde had gestuurd.” “Ben twee weken terug bij die mensen geweest en heb een aantal stappen met ze doorgenomen om goed met die apparatuur om te kunnen gaan. Vandaag nog even gebeld hoe het ging en ze hadden geen verdere vragen.” “Alle problemen zijn opgelost en ook nog een draadloos toetsenbord + muis aangesloten.” Dergelijke reacties maken het aan het bestuur duidelijk dat het goed gesteld is met de kwaliteit van onze dienstverlening. Het Gilde De Bevelanden beschikt over een enthousiast en betrokken team van adviseurs, hulde!!!

3

De nieuwe algemene folder en visitekaartjes Informatie over ‘t Gilde

Er is een nieuwe algemene folder gemaakt over 't Gilde de Bevelanden. In deze folder wordt uitgebreid verteld waar 't Gilde voor staat. Verder worden in deze folder uitgelegd hoe en op welke manier 't Gilde behulpzaam kan zijn bij problemen, waarvan men niet weet hoe dit moet worden opgelost. 't Gilde staat met raad en daad gratis en belangeloos voor hun klaar. Uiteraard worden ook de activiteiten van de Stadsgidsen en SamenSpraak in deze folder toegelicht. Als u deze folders wilt gebruiken om achter te laten bij de aanvragers van hulp, dan moet u contact opnemen met onze coördinator Lou van Erp. Er zijn ook visitekaartjes ontwikkeld, welke u kunt gebruiken. U moet er alleen handmatig uw naam opzetten. Alle andere relevante informatie van 't Gilde de Bevelanden is er verder op vermeld. Ook hiervoor moet u contact opnemen met Lou van Erp, Donkerstraat 34, 4463 Goes, [email protected]

Vragen of suggesties? Het kan altijd beter, dus….

Voor vragen en opmerkingen over deze nieuwsbrief of andere zaken over 't Gilde de Bevelanden, kunt u schrijven aan het Secretariaat of e-mail adres, zoals vermeld boven aan deze nieuwsbrief. Met vriendelijke groet, Namens het bestuur, Chris Otto, secretaris

4

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF