Vårdnadshavare i Fronter

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Engineering & Technology, Webbdesign
Share Embed Donate


Short Description

Download Vårdnadshavare i Fronter...

Description

Utbildningsförvaltningen

Vårdnadshavare i Fronter fronter.stockholm.se

Vad är Fronter Fronter är en webbplattform för samarbete mellan elev och lärare i Stockholms stads kommunala gymnasier. Fronter ger vårdnadshavare möjlighet att bl a  Följa och anmäla elevens frånvaro  Få skolinformation och information från elevens olika kurser

Utbildningsförvaltningen

Vad krävs För att logga in som vårdnadshavare till Fronter krävs en internetansluten dator med – Java (hämtas på www.java.com) – En webbläsare t ex, Internet Explorer 7/8, Friefox 2/3 eller Opera – En e-legitimation

Utbildningsförvaltningen

Inloggning till Fronter med e-legitimation Fronter nås via adressen https://fronter.stockholm.se För att elevers skolsituation inte skall komma i orätta händer så kräver Datainspektionen en högre säkerhet och att vårdnadshavare identifierar sig med e-legitimation eller BankID för att nå skolans arbetsverktyg. E-legitimation/BankID skaffar man via sin bank. Här kan du läsa mer om e-legitimation http://www.stockholm.se/loggain (Stockholms info)

http://www.e-legitimation.se (bankernas gemensamma information) Det är din bank som ansvarar för e-legitimationen och lösenord som är kopplat till det. Om du har problem med någon av Stockholm stads e-tjänster kan du få teknisk support. Ring 08 – 508 00 508 för support via telefon. Mån – torsdag 08:00 – 16:30 , fredagar 08:00 – 16:00. Utbildningsförvaltningen

Inloggning till Fronter Fronter nås via adressen https://fronter.stockholm.se

Utbildningsförvaltningen

Frånvaro Följa elevens närvaro/frånvaro

Utbildningsförvaltningen

Information  Frånvaro, portfolio och elevrummet.

Utbildningsförvaltningen

Kontakt och hjälp Frågor och support för inloggningen till Fronter http://www.stockholm.se/loggain

Support via telefon: 08 – 508 00 508

Frågor på innehåll i och användning av Fronter på Bernadottegymnasiet [email protected] [email protected]

Utbildningsförvaltningen

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF