Vrijdag 1 november 2013 WEEKNIEUWS Merelstraat 1 9679 JE

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Geschiedenis, Oudheid, Oude Egypte
Share Embed Donate


Short Description

Download Vrijdag 1 november 2013 WEEKNIEUWS Merelstraat 1 9679 JE...

Description

WEEKNIEUWS Vrijdag 1 november 2013 Merelstraat 1 9679 JE Scheemda / tel. 0597 591791 / e-mail [email protected] / www.annewieke .nl

Agenda 4 november 4 en 5 november vanaf 11 november 15 november 18 november

Intekenlijst oudermorgens op de deuren van de lokalen 10-minuten-gesprek Oudermorgens van 8.30-10.15 uur Complimentenmachine Volgend weeknieuws Informatieavond REC’s van 19.30-21.00 uur

Oudermorgens Vanaf aanstaande maandag hangen er op de deuren van de lokalen intekenlijsten voor de oudermorgens. U mag een kijkje komen nemen in de klas van uw zoon/dochter. Op deze manier kunt u ervaren hoe er gewerkt wordt in de groep van uw kind. In de pauze kunt u onder het genot van een kopje koffie of thee nog even napraten.

Complimentenmachine Binnenkort komt er gedurende twee weken een complimentenmachine op onze school te staan. De machines zijn gevuld met vijf verschillende “Goedbezig”-buttons. Leerlingen kunnen deze aan elkaar geven om elkaars talenten zichtbaar te maken en positief gedrag een podium te geven. Het kan ook zijn dat de leerkracht een grotere rol speelt in het benoemen van de complimenten. U leest binnenkort (en hoort thuis waarschijnlijk) hoe de kinderen het vinden om met de complimentenmachine aan de slag te gaan.

Vraag/oproep Wij zijn twee studenten van de opleiding voeding en diëtetiek aan de Hanzehogeschool te Groningen. Op dit ogenblik zijn wij bezig met het schrijven van onze afstudeeropdracht. Om te kunnen kijken of kinderen meer baat hebben bij een koolhydraatbeperkt dieet zijn wij op zoek naar kinderen tussen de 8 t/m 13 jaar met overgewicht die gedurende 4 weken of een koolhydraatbeperkt dieet of een energiebeperkt dieet gaan volgen onder begeleiding van ons en Elfit diëtistenpraktijk. Als het u en/of uw kind leuk lijkt om mee te gaan doen, kunt u een informatieblad bij de leerkracht ophalen. Uw basisschool heeft verder niks met het onderzoek te maken.

Informatieavond REC’s Op onze school proberen we er voor elke leerling te zijn. Een aantal kinderen heeft extra hulp nodig. Dit kan zijn bij het lezen of rekenen, maar ook bijvoorbeeld bij het duidelijk spreken of op het gebied van sociale vaardigheden. In veel gevallen kunnen de leerkrachten de kinderen extra hulp geven. Soms roepen we ook de hulp in van externe deskundigen. Op de informatieavond van 18 november vertellen deze deskundigen wat zij doen op de scholen, welke hulp zij kinderen en leerkrachten (en soms ook ouders) kunnen geven. REC is een afkorting voor Regionaal Expertise Centrum. We organiseren deze avond samen met CBS Mons Sinaï (Heiligerlee) en CBS Het Baken (Westerlee). Een uitnodiging voor deze avond volgt nog.

Excursie Vanwege de storm van afgelopen maandag is de excursie van groep 5 naar het Midwolderbos niet doorgegaan. Een nieuwe datum volgt.

Verjaardagen We feliciteren de komende weken de volgende jarigen: Ilse Heikens, groep 5 (2-11), Mirjam van Breugel, groep 7 (6-11), Dennis Glazenborg, groep 5 (12-11) en Arjen Vriese, groep 2 (13-11). Alle jarigen alvast een hele fijne dag toegewenst!

Leesrooster Week 45: 4 t/m 10 november 2013 De vrouw van Potifar, Genesis 39:6-20 De schenker en de bakker, Genesis 39:20-40:23 De dromen van de farao, Genesis 41:1-8

Week 46: 11 t/m 17 november 2013 Jozef legt de dromen uit, Genesis 41:9-36 Jozef wordt onderkoning, Genesis 41:37-57 De broers gaan naar Egypte, Genesis 42

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF