Wat is een mindmap

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Arts & Humanities, Schrijven, Spelling
Share Embed Donate


Short Description

Download Wat is een mindmap...

Description

1 Wat is een mindmap? Een mindmap is een methode om gegevens op een gestructureerde manier te noteren, een notitiemethode dus. Een mindmap helpt om informatie te structureren. Verwijzing naar de werking van ons geheugen: informatie wordt maar opgeslagen indien ze gestructureerd wordt. Losse gegevens verdwijnen in de 'chaos' van onze geest. In ons langetermijn geheugen is alles geordend. Nieuwe informatie vindt beter zijn weg naar dat lange termijn geheugen indien het gestructureerd is. Hoe ziet een mindmap eruit? Een voorbeeld:

De vorm: Een mindmap heeft geen vaste vorm. Dat is ook het leuke eraan. Je maakt ze zoals je zelf wil. Elke mindmap ziet er anders uit, ieder heeft zijn eigen stijl. Er zijn wel een aantal vuistregels: * een mindmap heeft een centrum . Dat centrum plaats je in het midden van je blad. Dat centrum kan bijvoorbeeld zijn: het onderwerp van een bespreking, het thema van een project, de titel van een boek, een onderwerp dat je wil verwerken, het onderwerp van een plan (bijvoorbeeld: je plant een reis, een voordracht, enz..) * vanuit dat centrum waaieren takjes naar buiten. Elke tak staat voor een gedachte, een idee, een onderdeel. Verwijzing naar de werking van ons geheugen: je geest werkt niet rechtlijnig, maar radiaal: één gedachte roept duizenden andere gedachten op, .. Blijf horizontaal of schuin naar boven of beneden noteren. Leg je blad dwars (landscape) o.a. omdat je zo meer plaats hebt. Een mindmap maak je zonder je blad te draaien en bekijk je zonder achteraf je hoofd te draaien. Op die takjes plaats je een woord . Deze woorden zijn sleutelwoorden. Lidwoorden e.d. hebben geen enkele betekenis. Deze sleutelwoorden kunnen vervangen worden door een tekeningetje, een symbool, enz. Deze woorden zijn kernwoorden. De woorden hebben associatieve kracht. Woorden schrijf je in druk- of scriptletters (voor de duidelijkheid..) Deze kernwoorden kunnen weer nieuwe woorden oproepen. Dit houdt in dat uit deze tak, weer nieuwe takken kunnen vertrekken.

Mieke Van Kerkhove – Leren Leren – Mindmappen – december 2002

2 Uit onderzoek blijkt dat 90% van de geschreven notities die we maken overbodig zijn. Gebruik kleuren : deze kleuren ondersteunen o.a. de structuur. Gedachten die samen horen plaats je in dezelfde kleur. Als je de betekenis kent van kleuren (er zijn diverse indelingen mogelijk) kun je ook de kleuren laten 'spreken' : rood=sociaal, geel=vernieuwing, groen=rust, enz...al naargelang de betekenis van de kleur.

Het zoeken van kernwoorden en kerngedachten in teksten is een vaardigheid die je je hele leven nodig hebt omdat er steeds meer informatie op ons af komt die we moeten filteren tot de essentie.... gebruik waar mogelijk ook beeld : tekeningen kunnen woorden vervangen, symbolen kunnen een idee/woord versterken Beelden blijven beter opgeslagen in het geheugen dan woorden. begin in het midden , maak van dat midden een sterk beeld.

Verbanden tussen twee of meerdere woorden kun je aanduiden met een pijltje. Je kan de structuur nog sterker laten spreken door bijvoorbeeld de belangrijkste gedachte, de belangrijkste takkenboom te omcirkelen (een wolkje er rond?) , of je verschillende takken te omgeven door een kleur... Je kan extra structuur aanbrengen door sommige woorden wel en andere niet te markeren met een kleur.

Zo kan bijvoorbeeld het midden van het mindmap over 'olifanten' een tekening zijn van een olifant. Uit zijn slurf kan je de tak laten komen waarvoor die slurf dient (eten, tasten, drinken, douchen, vechten, enz....) uit zijn poten komt een tak met info over zijn poten (loopt op zijn tenen, heeft luchtkussentjes, zijn heel groot, enz.)

Een mindmap zorgt dus voor structuur, verbanden, overzicht. Een mindmap volgt het natuurlijk denken: flitsend, snel, is nooit af, radiaal Een mindmap is leuker om te maken: je kleurt, tekent, noteert met weinig woorden.

Je kan achteraf steeds verbanden met andere takken aanduiden

Gebruik voldoende nieuwe takken , laat takken niet eindeloos uitwaaieren

Enkele tips: Gebruik tijdens het mindmappen slechts sleutelwoorden , ga actief op zoek naar de woord dat het beste het idee beschrijft, dat woord dat voor jou een associatie maakt met kennis die je al verworven hebt Dit is een 'leerproces': het zoeken en vinden van woorden is iets wat je opbouwt, de één is daar beter in dan de ander, onderschat echter het proces niet: naarmate je steeds weer op zoek gaat naar kernideeën of kernwoorden verruim je je woordenschat, en leer je die vaardigheid ook aa.) Wees niet gefrustreerd als je in het begin meer woorden nodig hebt, meer tijd nodig hebt om de juiste woorden te vinden. Dit is een trainingsproces, je bouwt dit op door het te doen. Leer bijvoorbeeld de kernwoorden zoeken in een tekst. Het zijn die woorden die op de takken van een mindmap komen te staan...

Mieke Van Kerkhove – Leren Leren – Mindmappen – december 2002

3 Als je in het begin plaats te kort komt, herbegin dan niet opnieuw maar plak extra plaats aan je blad, Ervaring leert dat je naarmate je meer mindmapt je steeds minder en minder plaats nodig hebt enerzijds, en anderzijds 'plaats' ook beter kan inschatten Hoe creatiever je bent, hoe plezieriger het mindmappen wordt. Houd je dus niet angstvallig vast aan 'regeltjes' , zoek naar een eigen stijl, doe waar je zin in hebt. Hoe creatiever je hiermee omgaat hoe meer rendement je haalt uit het mindmappen

Schrijf de woorden net boven de lijn van de tak en maak de tak niet langer dan het woord zelf Gebruik drukletters , dit zorgt ervoor dat de mindmaps gemakkelijker te lezen en te verwerken en te herhalen zijn Gebruik kleuren om te accentueren en onderdelen af te bakenen Alles wat opvalt in een mindmap blijft langer 'hangen' in het geheugen Gebruik pijltjes, icoontjes, symbooltjes en andere visuele hulpmiddeltjes om verbanden tussen onderdelen aan te duiden Gebruik je hele blad , blijf niet bij één takje hangen Als je een mindmap maakt ontspan je en laat ideeën komen . Achteraf kan je nog altijd de mindmap herwerken of bewerken zo je dat nodig vindt

Mieke Van Kerkhove – Leren Leren – Mindmappen – december 2002

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF