Week Datum 2017 NO/NS ZS/KND Onderwerp 1 1/1 NO

January 9, 2018 | Author: Anonymous | Category: Geschiedenis, Oudheid, Oude Egypte
Share Embed Donate


Short Description

Download Week Datum 2017 NO/NS ZS/KND Onderwerp 1 1/1 NO...

Description

Week 1 2 3

Datum 2017 1/1 8/1 15/1

NO/NS NO NS NS

4

22/1

NO

ZS

5

29/1

NO

KND

6

5/2

NS

Doopdienst

7 8

12/2 19/2

NO NS

Gezinsdienst ZS

9 10

26/2 5/3

NO NS

voorjaarsvakantie ZS

11

12/3

NS

KND

12

19/3

NS

ZS

13

26/3

NO

KND

14

2/4

NO

ZS

15

9/4

NS

KND

16 17

16/4 23/4

NO NS

1e Paasdag Afsluiting winterwerk

18 19

30/4 7/5

NO NS

Mei vakantie KND

HA

ZS/KND kerstvakantie kerstvakantie ZS

Onderwerp Nicodemus komt bij Jezus Joh3:121 Jezus spreekt met een Sameritaanse vrouw Joh 4:1-42 Jezus geneest de zoon van een hoveling Joh 4:46-54 Het zout en het licht voor de wereld Matt5:1316 Laat uw leven niet bepalen door zorgen. Matt 6: 25-43 Jezus gezalfd met nardusolie. Marcus 14:1-11 Jezus viert Pesach Marcus 14:12-25 Jezus in Getsemane Marcus 14: 32-42 Jezus wordt gearresteerd Marcus 14:43-65 Jezus wordt ondervraagd door Pilatus. Marcus 15:1-15 Jezus wordt gekruisigd. Marcus 15:22047 Israël wordt onderdrukt in Egypte Exodus 1 Mozes vlucht naar Midjan Exodus 2:11-22

20

14/5

NS

ZS

21

21/5

NS

KND

22

28/5

NO

ZS

23 24

4/6 11/6

NS NO

1e Pinksterdag ZS

25

18/6

NS

26

25/6

NO

ZS

27

2/7

NS

KND

28

9/7

NO

ZS

29 30

16/7 23/7 zomervak.

NS NO

Afscheidsdienst KND

31

30/7 zomervak.

NS

KND

32 33 34 35

6/8 bouwvak 13/8 bouwvak 20/8 bouwvak 27/8 zomervak

NO NS Geref. kerk NS

KND

36

3/9

NO

ZS

37

10/9

NS

Start winterwerk

HA

ZS

God roept Mozes naar Egypte. Exodus 2:23-3:2 Maria is ooggetuige Marcus 16:9-11 De opdracht van Titus. Titus 1:5-9 Het teken dat de Heer door Mozes spreekt. Exodus 4:1-31 Mozes en Aaron bij de farao. Exodus 5:1-6:12 De eerste plaag: water wordt bloed. Exodus 6:28-7:25 Farao geeft zich niet over. Exodus 8:1-10:29 Het Pesachfeest. Exodus 12:1-28 De Heer is bij zijn profeet Jeremia. Jeremia1:1-19 De straf voor Juda’s zonde. Jeremia 7:1-15

Jeremia en de last van de Heer. Jeremia 23:3324:10 Jeremia koopt een akker. Jeremia 32:1-44 De boekrol van Jeremia verbrand. Jeremia 36:1-32

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF