WELKOM IN GROEP 4A

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Geschiedenis
Share Embed Donate


Short Description

Download WELKOM IN GROEP 4A...

Description

WELKOM IN GROEP 4/5B

DE JUFFEN

MAANDAG T/M VRIJDAGOCHTEND Linsey van Haastregt

VRIJDAGMIDDAG Femke Lammerse

WERKEN VANUIT DOELEN Groep 4

Rekenen

Dle 1015

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Automatiseren + en – tot 10 Inzicht hebben in getalstructuur tot 100 Vlot hanteren getallenrij tot 100 Getallen tot 100 aflezen en opschrijven Optellen tot 100 zonder overschrijding tiental Aftrekken tot 100 zonder overschrijding tiental Automatiseren tot 20 met en zonder overschrijding tiental Automatiseren tafels / deeltafels 1, 2, 3, 5 en 10 Lijnen meten (cm) met liniaal Herkennen /benoemen munten en biljetten

Technisch lezen / begrijpend lezen

-

-

Groep 5

Beheersen van Dle 20AVI M4 25 Voorspellen van handelingsverl oop op grond van stukje tekst Herkennen van informatieve, verhalen, instructieve teksten

Rekenen

Technisch lezen / begrijpend lezen

*Vlot hanteren getallenrij tot 1000 *Tellen met sprongen 1,10,100 *Klokkijken (analoog) hele klok *Cijferend optellen zonder overschrijding tiental *Cijferend aftrekken zonder lenen *Plaatsen van mm, cm, m, km in context *Heeft ruimtelijk inzicht *Optellen en aftrekken met tientallen en honderdtallen

*Beheersen van AVI M5 *Herkennen van informatieve verhalen, instructieve teksten *Tekstsoort voorspellen op basis van titel *Tekstinhoud voorspellen op basis van titel *Volgorde aangeven in stukjes tekst *Vragen en antwoorden combineren

VAN DOELEN NAAR GROEPSPLAN Groepsplan 4 Zomervakantie tot kerstvakantie

Basisaanpak: activiteiten en materialen

Doelen:

Lezen gr. 4  - Beheersen van AVI M4 - Voorspellen van handelingsverloop op grond van stukje tekst - Herkennen van informatieve, verhalen, instructieve teksten

Methode Estafette: Aanpak 1(risico): Aanpak 2 (basis): Aanpak 3(plus):

Subgroep Evaluatie jes (namen); bedoeling en specifiek e aanpak

WAT IS ER ALLEMAAL NIEUW?  Nieuwe onderdelen: Groove Me, natuur en techniek, 5 woorden dictee  Groepsdoorbrekend werken (niveau en groep)  Coöperatieve werkvormen

WAT NOG MEER IN GROEP 4/5?  Gym (dinsdag en donderdag)  Vulpen  Boekbespreking  Huiswerk (groep 5)  Geschiedenis/aardrijkskunde  Spreekbeurt/boekbespreking

Afsluiting  Klassenouder(s)

 Vragen?

 Snuffelen in de boeken

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF