Wet houdende goedkeuring van het Verdrag van Wenen inzake het

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Sociale wetenschappen, Politicologie, Internationale betrekkingen
Share Embed Donate


Short Description

Download Wet houdende goedkeuring van het Verdrag van Wenen inzake het...

Description

8 JUNI 1992. - Wet houdende goedkeuring van het Verdrag van Wenen inzake het verdragenrecht tussen Staten en internationale organisaties of tussen internationale organisaties en van de Bijlage, opgemaakt te Wenen op 21 maart 1986. Bron : BUITENLANDSE ZAKEN.BUITENLANDSE HANDEL.ONTWIKKELINGSSAMENWERKING Publicatie : 25-12-1993 Inwerkingtreding : onbepaald Dossiernummer : 1992-06-08/31.

Artikel 1. Enig artikel. Het Verdrag van Wenen inzake het verdragenrecht tussen Staten en internationale organisaties of tussen internationale organisaties en de Bijlage, opgemaakt te Wenen op 21 maart 1986 zullen volkomen uitwerking hebben. Niettemin verklaart de Belgische Staat niet te zijn gebonden door de artikelen 53 en 64 van het Verdrag ten aanzien van elke partij die een voorbehoud maakt bij artikel 66, tweede lid, en zodoende de bij dit artikel vastgestelde procedure voor geschillenregeling verwerpt.

Parlementaire werkzaamheden: Artikel 1. Enig artikel. Het Verdrag van Wenen inzake het verdragenrecht tussen Staten en internationale organisaties of tussen internationale organisaties en de Bijlage, opgemaakt te Wenen op 21 maart 1986 zullen volkomen uitwerking hebben. Niettemin verklaart de Belgische Staat niet te zijn gebonden door de artikelen 53 en 64 van het Verdrag ten aanzien van elke partij die een voorbehoud maakt bij artikel 66, tweede lid, en zodoende de bij dit artikel vastgestelde procedure voor geschillenregeling verwerpt.

Bron: Justel, webversie.

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF