wetverslag2004 - Faculteit Letteren

January 12, 2018 | Author: Anonymous | Category: Geschiedenis, Oudheid, Oude Egypte
Share Embed Donate


Short Description

Download wetverslag2004 - Faculteit Letteren...

Description

Activiteitenverslag 2004 Dept. Klassieke Studies – Afdeling Oude Geschiedenis

Departementsactiviteiten (met medewerking van leden afd. Oude Geschiedenis) -

NKV-lezingen: o 17 februari: JAN NELIS, Het Derde Rijk en de antieken: mythenvorming en zelfrepresentatie in nazi-Duitsland. o 16 maart: GEMMA JANSEN, Stromend water in Pompeii. o 5 oktober: WILLY CLARYSSE, Geld en Spelen. o 9 november: HERBERT VERRETH, The passion of the Christ, Troy, King Arthur en andere historische films uit het post-Gladiator tijdperk - 11 december: Caesar bij de Belgen (themadag; sprekers: ROBERT NOUWEN, HUGO THOEN, ANDRÉ VANDOORSELAER, PETER VAN DER PLAETSEN, BERNARD VAN DAELE)

-

Leeskring in het kader van NKV - Vlaams-Brabant (in samenwerking met studentenvereniging Klio): o voorjaar: Livius, Ab Urbe Condita I (o.l.v. M.Verweij). o najaar: Erasmus, Laus stultitiae (o.l.v. M.Verweij).

-

Postuniversitaire studiedag ‘Kortenberg’ Antieke retoriek en communicatie, Leuven 13 november 2004 (organisatie: T. Van Houdt).

moderne

-

25, 26, 28 oktober 2004: wetenschapsweek Boeken en bibliotheken in de Oudheid (Leuven, organisatie: M. De Pourcq, D. Verbeke).

-

Van 1 augustus tot 31 oktober verbleef te Leuven als ‘Postdoctoral Visiting Scholar’ met een beurs van het Interfaculty Council for Development Cooperation Scholarships Programme prof. dr. Hippolyte Mimbu Kilol, Doctor in de Letterkunde (Latijn) van de KULeuven (1993), thans hoogleraar aan het Institut Saint Eugène de Mazenod, campus de l’Institut Supérieur de Philosophie et de Théologie de Kinshasa en de Facultés Catholiques de Kinshasa, tevens hoofdredacteur van de Revue africaine des Sciences de la Mission. Hij verrichtte onderzoek over de oud-Egyptische godsdienst. Promotoren: prof. dr. H. Hauben en prof. dr. W. Evenepoel.

Doctoraat: -

GERTRUD DIETZE (geboren MAGER), Römische Städtestrukturen in Nordafrika und Ägypten. Eine vergleichende Studie an Hand des Materials aus Thugga/Dougga (Tunesien) und Narmuthis/Medinet Madi (Fayum, Ägypten) unter Berücksichtigung der ägyptischen Metropoleis. Doctoraat in de Geschiedenis - 27 oktober 2004. Promotor : prof. dr. H. HAUBEN.

1

Buitenlandse bezoekers bij de onderzoeksgroep -

Dr. A. CHAVEZ REINO (Universidad de Sevilla) : 1 november 2002 - 30 november 2004 als postdoctoraal onderzoeker.

In het raam van de akkoorden tussen de Universiteiten van Warschau en Leuven ontving de Afdeling de volgende 'visiting scholars': -

dr. TOMASZ DERDA (7 juni – 3 juli en 6 september – 3 oktober);

-

dr. PAWEŁ JANISZEWSK (26 juli – 26 augustus);

-

drs. MAREK JANKOWIAK (1 oktober – 4 december);

-

prof. dr. ADAM ŁUKASZEWICZ (16 augustus – 13 september);

-

dr. ROBERT WISNIEWSKI (10 – 24 juli).

-

‘Visiting Scholar’ met Poolse beurs: drs. ROBERT SUSKI (26 januari - 24 februari).

Coloquium: -

Archives and Inventories in Greece and the Eastern Mediterranean, Brussel Leuven, 23 - 24 januari 2004 (i.s.m. Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten, Fonds voor Wetenschappelijk OnderzoekVlaanderen).

Uitgave tijdschrift en reeks: -

Ancient Society, 34 (2004), 304 pp.

-

Studia Hellenistica 41 : ANNE-EMMANUELLE VEÏSSE, Les “révoltes égyptiennes” . Recherches sur les troubles intérieurs en Egypte du règne de Ptolémée III à la conquête romaine, Leuven-Parijs-Dudley (MA), 2004, XVI + 298.

Willy Clarysse (ZAP) Publicaties -

Tax Grain from Bakchias and Ptolemaic Ergasteria, in: Studi di Egittologia e di Papirologia 1 (2004), pp. 53-57 (in samenwerking met K. MÜLLER).

-

A Marriage Settlement from Edfa in the Panopolite nome (229 BC), in: F.HOFFMANN – H.-J.THISSEN (edd.), Res severa verum gaudium. Festschrift für Karl-Theodor Zauzich zum 65. Geburtstag am 8. Juni 2004, Studia Demotica VI, Leuven-Paris-Dudley MA (2004), pp. 47-57 (in samenwerking met K. VANDORPE).

2

-

-

On the early history of the verb ajpomevnw, in: B. JANSSENS – B. ROOSEN – P.VAN DEUN, Philomathestatos. Studies in Greek Patristic and Byzantine Texts Presented to Jacques Noret for his Sixty-fifth Birthday, OLA 137 (2004), pp. 5761. Medewerking aan het boek van R. S. BAGNALL-D.W.RATHBONE, Egypt from Alexander to the Copts, London 2004. De door mij geschreven gedeeltes zijn : pp. 84-86, 214-219, 224-227, 232-243.

Lezingen -

23-24 januari : organisatie van een colloquium Archives and inventories in Greece and the Mediterranean, Brussel-Leuven, (samen met K. VANDORPE en E. KOSMETATOU), met lezing over Inventories in Coptic churches and monasteries.

-

9-19 maart : studieverblijf in Stanford en Berkeley, met verschillende lezingen o.a. als een distinguished visiting lecturer of the center of the Tebtynis papyri in Berkeley.

-

6 oktober: lezing over Geld en Spelen, voor het NKV, Leuven.

-

13 oktober : lezing over Alexander de Grote: genie of genocide, in het Centrum voor Europese Cultuur, Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen en Schone Kunsten.

-

27 oktober : lezing over Boeken en Bibliotheken in de Oudheid, voor het NKV, Antwerpen.

-

4 november : interview op BRT1 over Alexander de Grote (programma De nieuwe wereld).

-

10, 17, 24 november, 1, 8, 15 oktober : lezingencyclus over Ptolemaeisch Egypte voor het Davidsfonds, Halle.

-

25-26 november : deelname aan workshop Wissenschaftliche Datenverarbeitung, E-learning und virtuelle Welten im Fach Geschichte, München, met lezing over Electronic Tools in Papyrology (in samenwerking met B. VAN BEEK).

Varia -

september – 30 oktober : medewerking aan de tentoonstelling Boeken en Bibliotheken in de Oudheid, centrale bibliotheek, met enkele rondleidingen o.a. voor theologie en voor rector OOSTERLINCK.

-

14-17 oktober : studiereis met de studenten OG en Grieks en Latijn naar Cambridge, met bezoek aan de Genizah collectie en aanwezigheid op de opvoering van Sophokles’ Oidipous in het Grieks.

-

23-24 oktober : medewerking aan het wetenschapsfeest, Grenslandhallen Hasselt.

-

27 oktober : lid van de doctoraatsjury van G. DIETZE, Römische Städtestrukturen in Nordafrika und Ägypten. Eine vergleichende Studie, Leuven.

-

28 oktober : medewerking aan de wetenschapsweek van het Departement.

-

20 november : lid van de doctoraatsjury van G. GORRE, Les relations du clergé égyptien et des Lagides d’après la documentation privée (Sorbonne, Parijs).

3

-

15 december : lid van de doctoraatsjury van T. MARKIEWICZ, Indebtedness in Abnormal Hieratic and Demotic Documents. A Study of Credit in Ancient Egypt (universiteit Warschau).

Hans Hauben (ZAP) Publicaties -

Europa in het Midden-Oosten. Cyprus: verscheidenheid of apartheid?, in: I. GODDEERIS (ed.), De Europese periferie (Alfred Cauchie Reeks 6), Leuven 2004, pp. 263-278, 318-319.

-

De Griek als wereldburger. Krachtlijnen van de hellenistische beschaving, in: B. RAYMAEKERS – G. VAN RIEL (edd.), Wetenschappelijk denken: een laboratorium voor morgen? Lessen voor de eenentwintigste eeuw (Lessen voor de eenentwintigste eeuw 10), Leuven 2004, pp. 209-240, 358.

-

Catholiques et Mélitiens à Alexandrie à la veille du Synode de Tyr (335), in: M. IMMERZEEL – J. VAN DER VLIET e.a. (edd.), Coptic Studies on the Threshold of a New Millennium. Proceedings of the Seventh International Congress of Coptic Studies, Leiden, 27 August – 2 September 2000 (Orientalia Lovaniensia Analecta 133), Leuven-Paris-Dudley (MA) 2004, pp. 905-921.

-

Christ versus Apollo in Early Byzantine Kourion? With a note on the so-called ‘Panayia Aphroditissa’ in Paphos, in: B. JANSSENS – B. ROOSEN – P. VAN DEUN (edd.), Philomathestatos. Studies in Greek Patristic and Byzantine Texts Presented to Jacques Noret for his Sixty-Fifth Birthday (Orientalia Lovaniensia Analecta 137), Leuven-Paris-Dudley (MA) 2004, pp. 269-284.

-

A Phoenician King in the Service of the Ptolemies. Philocles of Sidon Revisited, in: Ancient Society 34 (2004), pp. 27-44.

Lezingen -

Aalst, 17 februari 2004: De Romeinse Kalender en de Fasti Antiates Maiores, voordracht voor de Latijnse Kring.

-

Leuven, 15 maart 2004: De Griek als wereldburger. Krachtlijnen van de hellenistische beschaving, voordracht in de reeks Lessen voor de 21ste eeuw.

-

Leuven, 16 maart 2004: Het Hellenisme als eerste universele beschaving, voordracht voor de Universiteit Derde Leeftijd.

-

Lier, 7 oktober 2004: Papyri uit het oude Egypte, voordracht gehouden aan de Katholieke Hogeschool Kempen, Departement Gezondheidszorg, in het raam van een informatie-avond Sleutel aan je toekomst, georganiseerd door de Dienst Studieadvies (KULeuven) en de Alumni Lovanienses.

-

Ronse, 10, 17, 24 november en 1, 8 en 15 december 2004, reeks van zes lessen voor de Universiteit Vrije Tijd van het Davidsfonds: Geesten en goden uit de Oudheid. Inleiding tot de religie van de Romeinen: 1. Inleiding: de specificiteit van de Romeinse godsdienst; 2. Magie en taboe in de Romeinse godsdienst; 3. De Romeinse geesten- en godenwereld; 4. De Oud-Romeinse trias Jupiter-Mars4

Quirinus; 5. Vesta en de Vestalinnen, voorbeeld van een typisch Oud-Romeinse cultus; 6. Scharnierperioden in de evolutie van de Romeinse godsdienst. -

Brugge, 23 november 2004; Kortrijk, 25 november 2004: De ster van Bethlehem. Historische en chronologische achtergronden van Christus’ geboorte, voordrachten voor het NKV, Afdeling West-Vlaanderen.

-

Tongeren, 16 december 2004: De ster van Bethlehem. Historische en chronologische achtergronden van Christus’ geboorte, voordracht in de reeks Spraakwater voor het Provinciaal Gallo-Romeins Museum en het NKV (Afdeling Limburg) in samenwerking met het Davidsfonds en het Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap Tongeren.

Doctoraatsbegeleiding -

Promotor: GERTRUD DIETZE (geb. MAGER), Römische Städtestrukturen in Nordafrika und Ägypten. Eine vergleichende Studie an Hand des Materials aus Thugga/Dougga (Tunesien) und Narmuthis/Medinet Madi (Fayum, Ägypten) unter Berücksichtigung der ägyptischen metropoleis, diss. doct. Geschiedenis, Leuven, 27 oktober 2004.

Varia -

Deelname aan het International Colloquium Archives and Inventories in Greece and the Eastern Mediterranean, Brussel-Leuven 23-24 januari 2004, met voorzitterschap van Session III: Greece and Asia Minor I.

-

Deelname aan het XXIV International Congress of Papyrology, Helsinki 1-7 augustus 2004, met voorzitterschap van de namiddagsessie gewijd aan Posters (2 aug.) en lezing met als titel Kriton, stolarque au service d’Apollonios (3 aug.).

Leon Mooren (ZAP) Lezing -

Tastbaar verleden: de familie van Alexander de Grote van Makedonië, 4 maart 2004, voor Historia - Cultuur.

Varia -

Deelname aan het internationaal colloquium Archives and Inventories in Greece and the Eastern Mediterranean, Brussel - Leuven, 23 - 24 januari 2004, voorzitter Session IV : Greece and Asia Minor II op 24 januari.

-

Lid van de examencommissie ter beoordeling van het doctoraal proefschrift van GERTRUD DIETZE, Römische Städtestrukturen in Nordafrika und Ägypten, 27 oktober 2004.

-

Medewerking aan het VRT-programma Jongens en Wetenschap : De Spartaanse opvoeding (28 april 2004), De Trojaanse Oorlog (19 mei 2004), De Olympische Spelen (15 juni 2004).

5

-

Coördinatie van het SOCRATES/ERASMUS-programma Oude Geschiedenis van de Universiteiten van Leuven, Bologna, Trier, Keulen, Göttingen, Thessaloniki en Cambridge. Uitwisseling van studenten en docenten.

-

Hoofdredactie van de reeks Studia Hellenistica, i.s.m. PETER VAN DESSEL, redactiesecretaris.

Guido Schepens (ZAP) Publicaties -

A proposito di Lybika. Testimonianze e Frammenti, in : Simblos 4 (2004), pp. 281-287.

-

La guerra di Sparta contro Elide, in: E. LANZILLOTTA (ed.), Ricerche di Antichità e Tradizione Classica (Ricerche di Filologia, Letteratura e Storia, Università degli Studi di Roma ‘Tor Vergata’), Tivoli-Roma 2004, pp. 1-89.

-

Die Westgriechen in antiker und modener Universalgeschichte. Kritische Überlegungen zum Sosylos-Papyrus, in: R. KINSKY (ed.), Diorthoseis. Beiträge zur Geschichte des Hellenismus und zum Nachleben Alexanders des Großen (Beiträge zur Altertumskunde 183), K.G. Saur München - Leipzig 2004, pp. 73107.

-

Myths on the Origins of Peoples and the Birth of Universal History, in: J.M. CANDAU MORÓN – F.J. GONZÁLEZ PONCE – G. CRUZ ANDREOTTI (ed.), Historia y Mito. El pasado legendario como fuente de autoridad (Actas del Simposio Internacional celebrado en Sevilla, Valverde del Camino y Huelva entre el 22 y el 25 de abril de 2003), Málaga 2004, pp. 57-75 (co-auteur J. BOLLANSÉE).

-

-

jArethv e hJgemoniva. I profili storici di Lisandro e di Agesilao nelle Elleniche di Teopompo, in: G. DAVERIO ROCCHI – M. CAVALLI (ed.), Il Peloponneso di Senofonte. Giornate di Studio del Dottorato di Ricerca in Filologia, Letteratura e Tradizione classica. Milano, 1-2 Aprile 2003 (Quaderni di Acme 64), Milano 2004, pp. 1-40. Frammenti di Politeiai, Nomoi e Nomima. Prolegomeni ad una nuova edizione, in: S. CATALDI (ed.), Poleis e Politeiai. Esperienze politiche, tradizioni letterarie e progetti costituzionali. Atti del Convegno Internazionale di Storia Greca, Torino, 29 maggio - 31 maggio 2002, Alessandria 2004, pp. 259-285 (co-auteur J.BOLLANSÉE).

Colloquia, lezingen, wetenschappelijke vergaderingen -

Pourquoi éditer et étudier les fragments des historiens grecs? lezing gehouden op de Table ronde Fragmenta, Centre Édouard Will de l’Université de Nancy II (2628 mai 2004) (verschijnt in Ktèma 30, 2005).

-

Travelling Greek Historians, lezing gehouden op het II Incontro Internationale di Storia Antica e «Borghesi 2004»: Migrazioni di popoli, viaggi di individui, circolazione di idee nel Mediterraneo antico, Università degli Studi di Genova,

6

Facoltà di Lettere e Filosofia, Dipartimento di Scienze dell’Antichità e del Medioevo (Di.S.A.M.), Genova 6-8 ottobre 2004. -

Tucidide in controluce: ‘La guerra del Peloponneso’ nella storiografia greca del IV secolo a.C., conferenza inaugurale in de cyclus Conferenze di Storia greca. Vincitori e vinti: il dopoguerra nel mondo greco. Situazioni politiche, propaganda, interpretazioni storiografiche, Università degli Studi di Genova, Facoltà di Lettere e Filosofia, Dipartimento di Scienze dell’Antichità e del Medioevo (Di.S.A.M.), Genova 11 oktober 2004 (wordt gepubliceerd in L. SANTI AMANTINI (ed.), Vincitori e vinti: il dopoguerra nel mondo greco. Situazioni politiche, propaganda, interpretazioni storiografiche (Rapporti interstatali nell’Antichità), L’Erma di Bretschneider, Roma 2005.

-

Tucidide in controluce. ‘La guerra del Peloponneso’ nella storiografia greca del IV secolo a.C., Università degli Studi di Pavia, Facoltà di Lettere e Filosofia, Dipartimento di Scienze dell’Antichità, 12 ottobre 2004.

-

Herodotos en het begin van de geschiedschrijving, voordracht gehouden in de reeks Universitaire Dinsdag Lezingen van de Katholieke Universiteit Brussel, 9 november 2004.

Varia -

Leiding onderzoeksproject: Continuation of Jacoby’s, Fragmente der griechischen Historiker, Part IV: Biography, History of Literature, Antiquarian Literature.

-

Lid van het wetenschappelijk comité van de reeks I Frammenti degli Storici Greci, uitgegeven door E. LANZILLOTTA, Università degli Studi di Roma Tor Vergata. - Reunione del Comitato scientifico della Collana I Frammenti degli Storici Greci, Università degli Studi di Roma Tor Vergata. Bijeenkomst van 11 mei 2004.

-

Lid van het wetenschappelijk comité ter voorbereiding van het colloquium Athénée et les fragments d’historiens, Université Marc Bloch, Strasbourg, 16-18 juin 2005.

-

Lid van de International Scientific Editorial Board van het tijdschrift Simblos. Scritti di Storia Antica, uitgegeven door het Dipartimento di Storia Antica van de Università di Bologna.

-

Lid van de examenjury ter beoordeling van het proefschrift tot het behalen van de graad van Doctor in de Taal- en Letterkunde: Latijn en Grieks, voorgelegd door SIMON VERDEGEM, Story, Text, and Moralism in Plutarch’s Life of Alcibiades and Related Lives, Katholieke Universiteit Leuven, Departement Klassieke Studies, 25 mei 2004.

-

Lid van het redactiecomité van Ancient Society.

-

Wetenschappelijke expertise met betrekking tot wetenschappelijke projecten op het gebied van de Griekse geschiedenis en geschiedschrijving, ingediend door buitenlandse collega’s [geen precisering vanwege confidentialiteit].

-

Adjunct-Programmadirecteur Geschiedenis.

-

Présidence de La table ronde “Fragmenta”, Centre Édouard Will de l’Université de Nancy II, le 26-28 mai 2004.

7

Katelijn Vandorpe (ZAP) Publicaties -

(& W. CLARYSSE), Boeken en Bibliotheken in de Oudheid (Aulos), Leuven 2004, 112 p.

-

(& W. CLARYSSE), A Marriage Settlement from Edfa in the Panopolite nome (229 BC), in: F. HOFFMANN – H.J. THISSEN (edd.), Res Severa Verum Gaudium. Festschrift für K.-Th. Zauzich (Studia Demotica 6), Leuven-Paris-Dudley, MA, 2004, p. 47-57 and pl. 4-7.

-

The Henet of (the Town of) Moeris and the Ancient Administrative Division of the Fayum in two parts, in: Archiv für Papyrusforschung 50 (2004), p. 61-78.

-

The Theban region en Esna (Latopolis), in: R.S. BAGNALL – D. RATHBONE (edd.), Egypt from Alexander to the Copts. An Archaeological and Historical Guide, London (The British Museum Press) 2004, pp. 183-207 en pp. 219-224.

Lezingen -

Inventories and Private Archives, Brussel-Leuven 23-24 jan. 2004: deelname aan het internationaal colloquium Archives and Inventories in Greece and the Eastern Mediterranean.

-

Funding Local Cults and Ruler Cult in Roman Egypt, deelname aan het internationaal colloquium van de Fifth Workshop of the International network ‘Impact of Empire’ (on Religion), Münster, June 30-July 4, 2004.

-

La correspondance dans les archives de Zénon, deelname aan het internationaal colloquium La lettre d’archive. Communication administrative et personnelle dans l’Antiquité proche-orientale et égyptienne, Lyon, 9-10 July 2004.

-

Temple land and temple revenues in Upper Egypt. From ‘apportioning domains’ to ‘syntaxis’, deelname aan het internationaal papyrologencongres, Helsinki, 1-7 augustus 2004.

Varia -

Brussel-Leuven 23-24 jan. 2004: organisatie (i.s.m. W. CLARYSSE en E. KOSMETATOU) van het internationaal colloquium Archives and Inventories in Greece and the Eastern Mediterranean.

-

(& W.CLARYSSE E.A.), organisatie Tentoonstelling Boeken en Bibliotheken in de Oudheid, in de Leuvense Universiteitsbibliotheek, 21 sept.-29 okt. 2004.

Jan Bollansée (BAP) Publicaties -

Myths on the Origins of Peoples and the Birth of Universal History, in: J.M. CANDAU MORÓN et al. (edd.), Historia y Mito. El Pasado Legendario como fuente

8

de Autoridad (Actas del Simposio Internacional celebrado en Sevilla, Valverde del Camino y Huelva entre el 22 y el 25 de abril de 2003), Málaga 2004, pp. 57-75 (coauteur: G. SCHEPENS). -

Frammenti di politeiai, nomoi e nomima. Prolegomeni ad una nuova edizione, in: S. CATALDI (ed.), Poleis e Politeiai. Esperienze politiche, tradizioni letterarie, progetti costituzionali (Atti del Convegno Internazionale di Storia Greca. Torino, 29-31 maggio 2002), Alessandria 2004, pp. 259-285 (co-auteur: G. SCHEPENS).

Varia -

25-28 oktober 2004: workshop over Puzzelen met fragmenten tijdens de Wetenschapsweek met als thema: Boeken en Bibliotheken in de Oudheid (6 sessies).

Mark Depauw (BAP) Publicaties -

M. DEPAUW, Un ostracon démotique portant un hymne religieux (O.K.U.Leuven Faculteit Letteren dem. 2), in: F. DOYEN – E. WARMENBOL (edd.), Pain et bière en Égypte ancienne. De la table à l’offrande. Catalogue de l’exposition créée au Musée du Malgré-Tout à Treignes (Belgique) du 4 avril au 12 décembre 2004 (Guides archéologiques du Malgré-Tout), Bruxelles 2004, pp. 80–81.

-

M. DEPAUW, New Light on Gilding in Hellenistic Egypt. P. dem. Vindob. Barbara 58, in: H. HARRAUER – R. PINTAUDI (eds.), Gedenkschrift Ulrike Horak (P. Horak) (Papyrologica Florentina 34), Firenze 2004, pp. 233–246.

-

H. WILLEMS – M. DE MEYER – D. DEPRAETERE – C. PEETERS – S. HENDRICKX – T. HERBICH – D. KLEMM – R. KLEMM – L. OP DE BEECK – M. DEPAUW, Preliminary Report of the 2002 Campaign of the Belgian Mission to Deir el-Barsha, in: Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts, Abteilung Kairo 60 (2004), pp. 237–283.

-

M. DEPAUW – M. SMITH, Visions of Ecstasy: Cultic Revelry before the Goddess Ai / Nehemanit. Ostraca Faculteit Letteren (K.U.Leuven) dem. 1–2, in: F. HOFFMANN – H.-J. THISSEN (eds.), Res severa verum gaudium. Festschrift für Karl-Theodor Zauzich zum 65. Geburtstag am 8. Juni 2004 (Studia Demotica 6), Leuven et al. 2004, pp. 67–93.

-

M. DEPAUW, Autograph Confirmation in Demotic Private Contracts, in: Chronique d’Égypte 78 (2004), pp. 66–111.

-

M. DEPAUW – F. HOFFMANN, Demotistische Literaturübersicht XXVIII, in: Enchoria 28 (2002/2003), pp. 147–172.

9

Lezingen -

Sex en drugs en rock-’n-roll in het Oude Egypte, 28 september 2004 (Kortrijk), Academische rede tijdens de opening van academiejaar 2004/2005 van de campus Kortrijk van de K.U.Leuven.

-

Een laagje goud voor de eeuwigheid. Vergulden in hellenistisch Egypte, 2 maart 2004 (Leuven), achtste Jan Quaegebeur Lecture van de K.U.Leuven.

-

Kuis als geen ander volk? Sacrale erotiek in het Oude Egypte, 17 februari 2004 (Leuven) en 19 februari 2004 (Gent), Egyptologica Vlaanderen.

Varia -

Sofja Kovalevskaja Prijs van de Alexander van Humboldt Stiftung (uitreiking in Berlijn op 25 november 2004) voor het opzetten van een onderzoeksgroep aan de Universiteit van Keulen: projecttitel Multilingualism and Multiculturalism in Graeco-Roman Egypt.

-

April – mei 2004: deelname aan de opgravingen te Deir el-Bersja (K.U. Leuven) onder leiding van HARCO WILLEMS.

-

Tentoonstelling: Boeken en Bibliotheken in de Oudheid, van 21 september tot 29 oktober 2004, Universiteitsbibliotheek, Leuven: coördinatie gidsbeurten.

Karen Haegemans (AAP) Publicaties -

i.s.m. K. STOPPIE, Maximi animi rex. Alexander the Great through Valerius Maximus’ eyes, in: G. PARTOENS – G. ROSKAM – T. VAN HOUDT (edd.), Virtutis imago. Studies on the Conceptualisation and Transformation of an Ancient Ideal, Leuven 2004, p. 145-172.

Varia -

Studieverbijf University of Cambridge, Corpus Christi College, 1 oktober 2003 31 maart 2004.

-

Deelname aan Ancient History Graduate Seminar (Manchester (U.K.) – 20-032004).

Karolien Geens (BAP) Publicaties -

Archiefbeschrijvingen on line:

10

o http://lhpc.arts.kuleuven.ac.be/archives/texts/6.pdf Flavius Olympios. o http://lhpc.arts.kuleuven.ac.be/archives/texts/31.pdf Aurelius Ammon, scholastikos. o http://lhpc.arts.kuleuven.ac.be/archives/texts/37.pdf Flavius Patermouthis, son of Menas. o http://lhpc.arts.kuleuven.ac.be/archives/texts/57.pdf Corn dole of Oxyrhynchus. o http://lhpc.arts.kuleuven.ac.be/archives/texts/82.pdf Descendants of Flavius Eulogios, palatinos and magistrianos. o http://lhpc.arts.kuleuven.ac.be/archives/texts/89.pdf Flavius Isidoros, officialis and beneficarius. o http://lhpc.arts.kuleuven.ac.be/archives/texts/102.pdf Hermias and Maximus. o http://lhpc.arts.kuleuven.ac.be/archives/texts/111.pdf Tomos of Asklepiades. o http://lhpc.arts.kuleuven.ac.be/archives/texts/123.pdf Komon, son of Mnesitheos. o http://lhpc.arts.kuleuven.ac.be/archives/texts/204.pdf Ptolemaios policeman. o http://lhpc.arts.kuleuven.ac.be/archives/texts/208.pdf Sambas elaiourgos. o http://lhpc.arts.kuleuven.ac.be/archives/texts/216.pdf Severus. o http://lhpc.arts.kuleuven.ac.be/archives/texts/259.pdf Flavius Taurinos, son of Plousammon. o http://lhpc.arts.kuleuven.ac.be/archives/texts/317.pdf Descendants of Alopex. Lezingen -

28/02/2004: Projectvoorstelling Papyrusarchieven in Grieks-Romeins Egypte op de algemene infodag van het project JCW Onderzoeker gezocht in Dworp; cf. http://lhpc.arts.kuleuven.ac.be/jcw/

-

16/10/2004: Lezing op de herfstvergadering van de Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal en Letterkunde en Geschiedenis: Het archief van C. Julius Agrippinus en het zogenaamde “Drusilla-proces”: een onopgeloste zaak.

-

12/10/2004 t.e.m. 14/12/2004: Bijwonen wekelijks Master seminar Language and Power in Later Roman Empire in Birkbeck College London (Dr. CAROLINE HUMFRESS) met eigen presentatie Literacy and Every Day Life (a Case-study on Egyptian papyri) op 26/10/2004.

11

-

20/12/2004: Lezing Geletterdheid in de Oudheid; het dagelijks leven in GrieksRomeins Egypte, K.U.Leuven.

Varia -

23/01/2004 en 24/01/2004: Deelname aan het internationale congres Archives and Inventories in Greece and the Mediterranean, K.U.Leuven.

-

Deelname aan het congres The Administration of Monastic Estates in Late Antique and Early Islamic Egypt (In Memory of Sarah Clackson), Oxford, Christ Church, 25-26 september 2004.

-

13/04/2004 t.e.m. 15/04/2004: Begeleiding van 3 jongeren die naar aanleiding van het project JCW Onderzoeker gezocht waren geselecteerd om 3 dagen bij ons te komen werken; cf. http://users.pandora.be/jcw/onderzoeker_gezocht1.html.

-

04/09/2004: Eindevenement JCW in Living Tomorrow in Vilvoorde; cf. http://users.pandora.be/jcw/onderzoekergezocht.html .

-

September/oktober 2004: medewerker van de tentoonstelling Boeken en Bibliotheken in de Oudheid; Cf. http://www.lerarenkaart.be/studiebezoekdetail/default.aspx .

-

24/10/2004: Voorstelling van De hitparade van de antieke literatuur en Het orakel van Astrampsychus op het Wetenschapsfeest in de Grenslandhallen te Hasselt.

Ruben Smolders (BAP) Publicaties -

R. SMOLDERS, Two Archives from the Roman Arsinoites, in: Chronique d’Égypte 79 (2004), pp.233-240.

-

R. SMOLDERS, SB XXII 15336 and the Interpretation of BGU IX 1897, in: Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 148 (2004), pp.239-240.

-

Aphrodisios’ descendants; Apollonios of Bakchias; Hatres and Isas; Horos and Tapekysis; Pakebkis’ descendants; Pakysis’ descendants; Patron’s descendants; Philosarapis; Pompeius Niger; Ptolemaios son of Diodoros; Soterichos and Didymos; Stotoetis, camel-owner; Turbo: deze beschrijvingen van archieven zullen als afzonderlijke hoofdstukken verschijnen in het tweede volume van W.CLARYSSE – K. VANDORPE (edd.), Archives of the Ancient World, Leuven, 2007. In het boek zullen deze beschrijvingen 72 pagina’s in beslag nemen.

Varia -

Vrij/zat 23-24/01: assistentie bij organisatie van (+ deelname aan) het congres Archives and Inventories in Greece and the Mediterranean, Brussel-Leuven.

-

April: deelname aan het project Onderzoeker gezocht (m/v), georganiseerd door de vereniging Jeugd, Cultuur en Wetenschap (JCW) in het kader van het actieplan

12

Wetenschapsinformatie en innovatie van de Vlaamse Gemeenschap: samen met KAROLIEN GEENS en BART VAN BEEK introduceerde ik drie studenten uit het hoger middelbaar onderwijs in de praktijk van het papyrusonderzoek en bouwde daarbij een website voor de drie jongeren (http://lhpc.arts.kuleuven.ac.be/jcw). Tijdens de eigenlijke introductie in het papyrusonderzoek (13-15 april 2004) verzorgde ik de intensieve begeleiding van één van de drie jongeren. -

Zat 04/09: deelname aan het eindevenement van Onderzoeker gezocht (m/v) (zie onder april) in het Huis van de Toekomst (Vilvoorde).

-

21/09-29/10: assistentie bij opbouw en onderhoud van tentoonstelling Boeken en Bibliotheken in de Oudheid en assistentie bij organisatie van de rondleidingen voor studenten op de tentoonstelling.

-

Vrij/zat 23-24/10: verzorging van stand Het orakel van Astrampsychus en De antieke hitparade, d.i. de vertegenwoordiging van het departement Klassieke Studies op het Wetenschapsfeest (Grenslandhallen Hasselt). Het Wetenschapsfeest is een onderdeel van de Vlaamse Wetenschapsweek.

-

01/12: deelname aan studiedag Powerpoint en Cumulus, georganiseerd door SESLETT-team van de Faculteit Letteren.

-

okt. 2004-jan 2005: bijwonen van onderwijsleeractiviteiten (26 u.) en deelname aan evaluatieactiviteiten van het vak B-KUL-F0854A Koptisch I (elementaire grammatica van het Sahidisch dialect van het Koptisch).

Bart Van Beek (BAP) Publicaties -

Ancient Archives and Modern Collections. The Leuven Homepage of Papyrus Archives and Collections, in: Proceedings of the XXIVth International Congress of Papyrology, Helsinki 1-7 August 2004 (accepted).

Lezingen -

Deelname aan vergadering over internationale samenwerking voor de integratie van bestaande elektronische hulpmiddelen voor papyrologisch onderzoek, op initiatief van Prof. R. BAGNALL (University of Columbia, New York), Leiden 1718 juni 2004, met bijdrage over de werking van de Leuvense databases in het kader van de electronische Prosopographia Ptolemaica en de Leuven Homepage of Papyrus Archives and Collections.

-

Zondag 1 – zaterdag 7 augustus: deelname aan het XXIVth International Congress of Papyrology te Helsinki, met lezing Papyrus Archives in Graeco-Roman Egypt (Maandag 2 aug.).

-

Donderdag 25 – vrijdag 26 november: deelname aan de workshop Arbeitsgemeinschaft Geschichtswissenschaft und EDV 2004, Bayerische Staatsbibliothek München, met lezing Towards an integration of electronic tools: the Leuven Databases in international perspective.

13

Varia -

Vrijdag 23 – zaterdag 24 jan.: deelname congres Archives and Inventories in Greece and the Eastern Mediterranean, Brussel-Leuven.

-

Bestuurslid van de Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis (http://www.kzm.be/).

-

Deelname aan het project Onderzoeker gezocht (m/v), georganiseerd door de vereniging Jeugd, Cultuur en Wetenschap (JCW); begeleiding van drie leerlingen uit het secundair onderwijs (12-16 april).

-

Medewerker bij de tentoonstelling Boeken en Bibliotheken in de Oudheid (sept.okt. 2004) en bij de catalogus.

-

Deelname aan het Wetenschapsfeest 2004 met Het orakel van Astrampsychus en De antieke hitparade (Grenslandhallen Hasselt, do. 22 oktober en zo. 25 okt.).

Peter Van Nuffelen (BAP) Publicaties -

Socrate de Constantinople et les chroniques, in: Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik 54 (2004), p. 53-75.

-

Socrates van Constantinopel en de antieke christelijke geschiedenisfilosofie, in: Handelingen van de Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij voor Taal-, Letterkunde en Geschiedenis 2004, p. 187-202.

-

Le culte royal de l’empire des Séleucides : une réinterprétation, in: Historia 53 (2004), p. 278-301.

-

rec. A. PEREZ JIMENEZ – G. CRUZ ANDREOTTI (edd.), La verdad tamizada: cronistas, reporteros e historiadores ante su público, 2001, in: Bryn Mawr Classical Review (28.1.2004), electronische publicatie: http://www.ccat.sas.upenn.edu/bmcr.

-

The Unstained Rule of Theodosius II: A Late Antique Panegyrical Topos and Moral Concern, in G. PARTOENS E.A., ed., Virtutis Imago (Collection d'etudes classiques 19), Leuven, 2004, p. 229-256.

-

rec. M. NARCY – E. REBILLARD (edd.), Hellénisme et christianisme, 2004, in: Bryn Mawr Classical Review (14.12.2004): electronische publicatie: http://www.ccat.sas.upenn.edu/bmcr.

Lezingen -

Mankind’s True History: The Church History of Sozomen: 13-15 augustus 2004, Melbourne, Australië: Byzantine Narrative. XIVth Conference of the Australian Association of Byzantine Studies.

Varia -

Radio-interview Radio 1 over het moderne Griekenland, 17/6/2004. 14

Herbert Verreth (Vrijwillig wetenschappelijk medewerker) Publicaties -

Atlantis van Platon tot Disney, in: Tetradio. Griekenlandcentrum, 12, 2003, p. 49-80 [uit 05.2004].

Tijdschrift

van

het

Lezingen -

Egypte, Griekenland en Rome op het web. Lezing gegeven voor de Katholieke Hogeschool Leuven - DLO, Campus H. Heilig Hart, 14.01.2004, Heverlee.

-

De vrouw in de strip. Lezing gegeven voor Markant, 21.01.2004, Brasschaat, en voor Markant, 10.03.2004, Viersel.

-

De historische achtergrond van de film ‘Gladiator’. Lezing gegeven voor de Antwerpse vereniging voor Romeinse archeologie (AVRA), 15.09.2004, Antwerpen.

-

Hellenistisch Egypte. Lezing gegeven voor het Nederlands Klassiek Verbond, 02.11.2004, Breda.

-

The passion of the Christ, Troy, King Arthur en andere historische films uit het post-Gladiator tijdperk. Lezing gegeven voor het Nederlands Klassiek Verbond in samenwerking met Historia / Babylon, 09.11.2004, Leuven.

Varia -

HAERENS, JO – VERRETH, HERBERT, Over strips en stripheldinnen, in: Vrouw. Ledentijdschrift van Markant, netwerk van ondernemende vrouwen, 54, 3, 2004, p. 10-11.

-

De historische achtergrond van de film ‘Troy’. Interview voor het radioprogramma Vóór de dag van Radio 1, opgenomen op 13.05.2004, uitgezonden op 14.05.2004.

-

Waarom waren de Belgen de dappersten van alle Galliërs? Telefonisch interview tijdens de life-uitzending van het Radio 2 programma Memo op 21.09.2004.

-

Gladiatoren, het colosseum en de film ‘Gladiator’. Interview tijdens de lifeuitzending van het Radio 2 programma Memo op 11.10.2004.

-

Atlantis van Platon tot Disney. Interview afgenomen door SVEN SPEYBROECK voor uitgeverij Academia Press op de Boekenbeurs in Antwerpen, 01.11.2004.

15

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF