Witte Donderdag - Gereformeerde Kerk Vollenhove

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Geschiedenis, Oudheid, Oude Egypte
Share Embed Donate


Short Description

Download Witte Donderdag - Gereformeerde Kerk Vollenhove...

Description

Witte Donderdag

Aan deze dienst verleent Vocaal haar medewerking. Na de sedermaaltijd is aansluitend de mogelijkheid om de Passion Vollenhove te bezoeken. Bij de uitgang zal een collecte worden gehouden voor Tear.

Welkom

Zingen: NLB 288 : “Goedenavond, welkom allemaal”.

Goedenavond welkom allemaal ik met mijn en jij met jouw verhaal, lachen, huilen, vrolijkheid en pijn, alles mag er zijn! God, ik vraag U, kom in onze kring. Wees erbij wanneer ik bid en zing. Ik met mijn en U met Uw verhaal in mensentaal.

Inleiding

De eerste beker

Verhaal uit Genesis 1

1

In het begin maakte God de hemel en de aarde. 2 De aarde was leeg en verlaten. Overal was water, en alles was donker. En er waaide een hevige wind over het water. 3 Toen zei God: ‘Er moet licht komen.’ En er kwam licht. 4 God zag hoe mooi het licht was.

11

God zei: ‘Er moet van alles groeien op het land. Planten met zaad en bomen met vruchten.’ En zo gebeurde het, en God zag hoe mooi het was. 24

God zei: ‘Ook op het land moeten allerlei dieren komen: wilde en tamme dieren, en heel kleine dieren.’ En zo gebeurde het, en God zag hoe mooi het was.

26

God zei: ‘Nu wil ik mensen maken. Ze moeten op mij lijken. Ze zullen de baas zijn over de vissen in de zee en de vogels in de lucht. En ook over het vee, over alle kleine dieren en over de hele aarde.’ 27 Toen maakte God de mensen. Hij maakte ze zo dat ze op hem leken. Hij maakte ze als man en als vrouw. 31 God keek naar alles wat hij gemaakt had en zag dat het heel mooi was.

Zingen: NLB 162: 1, 5 en 6 : “In het begin lag de aarde verloren”.

Peterselie en zout water

Waarom…….?

Verhaal uit Exodus 12

30

In die nacht schrok iedereen wakker: de farao, zijn dienaren en alle andere Egyptenaren. Iedereen huilde hard, in heel Egypte. Want in elk huis was wel iemand gestorven. 31 Toen liet de farao Mozes en Aäron bij zich komen. Het was nog nacht. Hij zei: ‘Ga weg! Verdwijn uit ons land met je hele volk en ga de Heer vereren. Dat willen jullie toch? 32 Neem jullie schapen, geiten en koeien mee, en ga weg. Maar bid ook voor mij tot de Heer!’

34

De Israëlieten pakten hun spullen. Het deeg zonder gist deden ze in pannen. Ze rolden kleren om de pannen en zetten die op hun schouders. 39 De mensen bakten onderweg brood van het deeg dat ze meegenomen hadden, brood zonder gist. Want ze hadden in Egypte geen eten voor onderweg klaargemaakt, zo snel waren ze vertrokken.

3

Mozes had tegen de Israëlieten gezegd: ‘Blijf altijd denken aan deze dag, en eet dan brood zonder gist. Want op deze dag zijn jullie weggegaan uit het land van de slavernij. Toen heeft de Heer jullie zijn grote macht laten zien en jullie uit Egypte bevrijd. 4

De tweede beker

Zingen: NLB 168 :”Go down Moses”

Verklaring van de spijzen

Stenen maken en metselen

Zingen: NLB 390: 1, 2, 4 en 5:”Het brood in de aarde gevonden”.

De derde beker

Het verhaal van Jezus die met zijn leerlingen de seder viert: Lucas 22

7Het

was de eerste dag van het Paasfeest. Op die dag moeten Joden een lam slachten voor de paasmaaltijd. 8 Jezus stuurde Petrus en Johannes op weg. Hij zei: ‘Ga de paasmaaltijd klaarmaken, zodat we vanavond kunnen eten.’ 9 Petrus en Johannes vroegen: ‘Waar zullen we dat doen?’10 Jezus antwoordde: ‘Ga naar de stad. Daar zul je een man tegenkomen die een kruik met water draagt. Loop achter hem aan totdat hij ergens naar binnen gaat..

11

Zeg dan tegen de eigenaar van dat huis: ‘Onze meester vraagt waar hij met zijn leerlingen de paasmaaltijd kan vieren.’ 12 Dan zal die man jullie naar boven brengen. Daar is een grote eetkamer. En daar moeten jullie de maaltijd klaarmaken.’ 13 De leerlingen gingen naar de stad. Alles ging precies zoals Jezus gezegd had. En ze maakten de pesachmaaltijd klaar.

14

’s Avonds ging Jezus samen met de leerlingen aan tafel. 15 Hij zei: ‘Hier heb ik naar verlangd! Ik wilde samen met jullie de paasmaaltijd vieren, voordat mijn lijden begint. 16 Luister naar mijn woorden: Ik vier dit feest pas weer als Gods nieuwe wereld gekomen is.’

19

Toen nam Jezus een brood. Hij dankte God. Hij brak het brood in stukken, deelde het uit en zei: ‘Kijk, dit is mijn lichaam. Ik zal sterven voor jullie. Houd deze maaltijd steeds opnieuw om aan mij te blijven denken.’ 20 Na het eten nam Jezus een beker wijn. Hij zei: ‘Als ik gedood word, zal mijn bloed vloeien. Maar daardoor zullen jullie gered worden. Dat heeft God beloofd. Deze beker is daarvan het teken.’

Zingen met Vocaal NLB 395: 1, 2, 3 en 4 “Op de avond van de uittocht”.

De vierde beker

Delen van matzes en wijn- onderwijl zingen we NLB 385: 1, 2, 3 en 4 “De tafel van samen”.

Marcus 14: 26 “Nadat ze de lofzang hadden gezongen, vertrokken ze naar de Olijfberg”

Zingend verlaten we de kerk: NLB 146c: 1 en 7: “Alles wat adem heeft”.

Bij de uitgang is er een collecte voor Tear

Tot morgen

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF