XML-‐Fil - Studentportalen

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Engineering & Technology, Datavetenskap, Data Structures
Share Embed Donate


Short Description

Download XML-‐Fil - Studentportalen...

Description

XML-­‐Schema   XML-­‐Fil   XML-­‐XLS  

Informa4onsmodell    

Bookstore   1    

 

Book   1..M   Offers   1..M   1    

Book   Category      

XML  stödjer  en  hierarkisk  datastruktur  

 

XML-­‐Schema  och  XML-­‐Filer   •  XML-­‐Scheman  används  för  aF  beskriva  en   hierarkisk  datastruktur,    datatyper  och  termer   (element)  som  gäller  för    XML-­‐filer   •  Data  kan  beskrivas  i  detalj  med  hjälp  av  XML-­‐ Scheman  se  w3schools.com  för  mer  detaljer     hFp://www.w3schools.com/schema/default.asp    

•  XML-­‐Schemat  och  XML-­‐filen  kopplas  samman   genom  på  följande  aFribut  anges  i  rooFaggen:   –  – 

xmlns:xsi="hFp://www.w3.org/2001/XMLSchema-­‐instance"     xsi:schemaLoca4on="hFp://www.w3schools.com  schemaloca4on"    

   

                                                                                                                                                                   Book  Store  Name:                                                                                                                  Book  offers                                                                                Title                      Author                      Year                      Price                      Category                                                                                                                                                                                                                          

Stylesheet  

DeFa  stylesheet  tar  XML-­‐filen  ovan  som  input   och  genererar  en  HTML-­‐fil.    

Så  här  visas  en  XML-­‐filen  utan  eF  XSL-­‐Script  som   omvandlar  den  

Browsern  tar  XML-­‐filen  som  input  hämtar  sedan  XSL-­‐scriptet  som  omvandlar   XML  @ll  HTML  och  Browsern  visar  sedan  deCa  innehåll  på  bildskärmen  

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF