Zaaier 2 juni 2017 - Kerk van Nieuwpoort

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Geschiedenis, Oudheid, Oude Egypte
Share Embed Donate


Short Description

Download Zaaier 2 juni 2017 - Kerk van Nieuwpoort...

Description

Kopij hervormde gemeente Nieuwpoort Zondag 4 juni (1e Pinksterdag). 9:30 uur: Ds. C.M. Baan (Belijdenisdienst) 18:30 uur: Ds. J. van Eck uit Lexmond Bij de diensten: Komende zondag is het Pinksteren. We vieren dat werkelijkheid werd wat Jezus beloofde toen Hij zei: ‘En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld.’ (Matth. 28: 20) De Heilige Geest werd uitgestort en we lezen hoe geweldig het is als God merkbaar aanwezig is (Handelingen 2: 1 – 13). Deze dienst zal ook een bijzondere dienst zijn vanwege de belijdenis van Gert van Buren (daarover hieronder meer). ’s Avonds verwelkomen wij ds. Van Eck uit Lexmond. Gezegende diensten gewenst. Zingen voor de dienst: Lied 143 Halleluja, looft de Heer (‘s morgens) en Psalm 143: 10 (`s avonds). Collecten: 1. Diaconie met als doel GZB – Pinksterzendingscollecte, 2. Werk van de Kerkrentmeesters. Kinderoppas: M. den Hartog, I. Baelde en Marije Schakel. Kerkauto: Dirk Rietveld, Cees v/d Vlist (’s morgens) en André v/d Vlist (‘s avonds). Agenda: Vrijdag 9 juni: MuziekWoord begint om 19:15 uur. Verkoop collectebonnen: vrijdag 9 juni is er weer van 19:00 uur tot 20:00 uur verkoop van collectebonnen in de grote zaal van de Vijverhof. Belijdenis: Komende zondag is het een bijzondere dag voor Gert van Buren. Hij zal openbare belijdenis van het geloof afleggen. Het was mooi om het afgelopen jaar met hem de catechisatie te doorlopen. Het is natuurlijk jammer dat er niet een grotere groep was, maar tegelijk waren de gesprekken samen erg kostbaar en fijn. We hebben echt ervaren dat er zegen op rustte. De kerkenraad en ik zijn verheugd dat Gert ook aankomende zondag zijn geloof belijden zal. Laten we bidden voor Gert, dat hij Gods zegen mag ervaren en het een moment zal zijn waar hij op terug mag vallen. Laten we ook bidden dat komende zondag het verlangen bij anderen mag sterken om ook belijdenis te doen. Pennenactie: De Interkerkelijke Evangelisatie Commissie van Nieuwpoort/Langerak heeft een hoeveelheid pennen laten voorzien van het opschrift : "God is trouw ". Deze worden u komende zondag na de dienst uitgereikt met de bedoeling om ze in omloop te brengen in liefst een seculiere omgeving waar het opschrift tot een gesprek kan leiden of tot nadenken kan stemmen. Themadienst 11 juni 18:30 uur: Op zondag 11 juni is er in de avonddienst weer een themadienst. Het thema is ‘Brothers in arms’. De wapenrusting van het geloof wordt in de Bijbel beschreven. We staan schouder aan schouder in de strijd van het geloof. Dat besef is belangrijk. Maar ook dat we elkaar toerusten voor de strijd. Na de dienst zal er een preekbespreking zijn in het Hervormd Centrum. Hierbij zullen we met elkaar uitwisselen van welke moderne wapenrusting wij ons bedienen (apps, enz.) en wat heeft die oude wapenrusting ons te zeggen? Door de Poort: Op 1 juli komt de Door de Poort weer in de bus. Als u of jullie nog wat te melden hebt wat te maken heeft met onze gemeente dan kunnen jullie dit mailen voor 12 juni naar [email protected] Bij voorbaat dank. Redactie van DDP. Nacht van gebed: Aanslagen in Egypte eisten de levens van zeker 45 koptische christenen. Niet alleen in Egypte is er veel geweld tegen christenen. Tienduizenden christenen in Irak sloegen op de vlucht voor Islamitische Staat. Ze wonen verspreid over de hele wereld. En in Nigeria werden opnieuw meisjes en vrouwen door Boko Haram ontvoerd. Wat is hun toekomst? Dit is slechts een greep uit de nieuwsberichten van de afgelopen tijd. Het geweld

tegen christenen neemt toe. We kunnen ons nauwelijks voorstellen wat voor impact dit heeft op de lokale kerk. Toch kunnen we een verschil maken in het leven van vervolgde christenen. Landsgrenzen en gevangenismuren belemmeren ons gebed niet! Uw gebed heeft impact op de vervolgde kerk! Bid mee tijdens Nacht van Gebed van 16 op 17 juni in ons kerkgebouw. De Nacht begint om 20:00 en duurt tot 1:00. We bidden in blokken van een uur, dus u kunt ieder heel uur aanschuiven! Tijdens de nacht luisteren we naar verhalen van vervolgde christenen en ondersteunen we hen door gebed. Neem voor vragen contact op met: Joep Coumou, tel. 601762 of Anje van Dijk, 06-23101886. Pastoraat: Op het moment van schrijven wordt dhr. Croymans (Julianastraat 78, 2974 BS GA) overgeplaatst naar het ziekenhuis in Dordrecht. Daar zal hij in afwachting zijn van een operatie. We bidden dat de operatie goed mag verlopen en hij weer spoedig thuis mag komen bij zijn vrouw. Ook verblijft dhr. Arie van Dam (Waterlinie 40, 2965 CC) momenteel in het ziekenhuis in Gorinchem, i.v.m. een infectie. Omdat de infectie verdwenen is, is de hoop dat hij rond het verschijnen van deze Zaaier weer thuis is. We denken aan hem, zijn vrouw en de mensen die om hem heen staan. Voor ieder die te maken heeft met ziekte of strijd, verdriet of pijn: ‘Wees niet bevreesd, want Ik ben met u, wees niet verschrikt, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met Mijn rechterhand, die gerechtigheid werkt.’ (Jesaja 41:10) Tenslotte: Het winterwerk is afgelopen. Ik ben blij en dankbaar voor wat we met elkaar ontvangen hebben in de gemeente. Nemen we het mee de zomer in, om er weer van uit te delen? In het kerkelijk jaar komen we na zondag in de periode waarin de Heilige Geest is uitgestort. Is dat toevallig ook de zomer, waarin we weer andere ontmoetingen hebben? Het is denk ik heel goed om even op adem te komen van alle activiteiten. Maar we nemen geen vakantie van ons geloof. Op adem komen kan ook heel goed op plekken waar God ons heen stuurt. Kijk maar naar wat de discipelen deden na Pinksteren. Een hartelijke groet, ds. Christiaan Baan

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF