Zonas climáticas

January 14, 2018 | Author: Anonymous | Category: Exámenes, Exámenes de enseñanzas medias, Ciencias Sociales
Share Embed Donate


Short Description

Download Zonas climáticas...

Description

Examen de sociales 1: ¿A quina zona climatica no hi ha hivern? 2: ¿Quines son les 3 grans zones climatiques?Relaciona−les amb la latitud? 3: ¿Aquina zona climatica es troba la Peninsula Iberica? I les illes Canaries? 4: ¿On es troba el paisatge ecuatorial? 5:¿com son les temperaturas de clima ecuatorial? I al tropical? 6:¿com son el rius de clima ecuatorial? I els tropicals? 7:¿Quina es la temperatura mitjana anual? 8:¿com es la vegetacio del paisatge tropical quan la sequera es molt acusada? 9: ¿com es el clima de paisatge desertic? On es troben els paisatges desertics? 10: Quines zones de la terra ocupa el clima oceanic? Com son les temperaturas del clima oceanic?

1

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF