ZONDAGSBRIEF van de wijkgemeente Groote Kerk Predikant

January 15, 2018 | Author: Anonymous | Category: Geschiedenis, Oudheid, Oude Egypte
Share Embed Donate


Short Description

Download ZONDAGSBRIEF van de wijkgemeente Groote Kerk Predikant...

Description

ZONDAGSBRIEF van de wijkgemeente Groote Kerk Predikant: vacant. Bijstand pastoraat: Ds. J.Ouwendijk 0172473847 Afkondigingen voor de zondag bij de Scriba: E.M. van Muijen,tel 5924120 E-mail:

[email protected] vóór zaterdagmiddag 12.00 uur. Vermelding in de Kerkwijzer en Zondagsbrief uiterlijk de maandag vóór het verschijnen van de kerkwijzer 12.00u doorgeven aan T. Wiersma 5910052 E-mailadres: [email protected] Berichten voor de Zondagsbrief doorgeven uiterlijk woensdag 12.00 uur CD's kerkdiensten Groote Kerk: te bestellen bij A.P.Post, 5925460 of [email protected] zie ook de website: www.pknmaassluis.nl Zondag 23 februari Hartelijk welkom in de diensten van deze zondag. In het bijzonder geldt dit voor u, die als gast in ons midden is. Vandaag gaan voor om 10 uur ds. L. den Breejen uit Delft en om 19.00 uur ds. L.J. Geluk uit Rotterdam. In onze diensten maken wij v.w.b. de te zingen liederen gebruik van zowel de oude Psalmbundel als van het Liedboek. Deze bundels liggen in de hal bij de ingang. Wij hopen dat u zich bij ons thuis zult voelen. Bloemengroet De bloemen van zondag 16 februari gingen als groet en bemoediging van de gemeente naar dhr. D. van Ingen, Noorddijk 45D en mevr. Zeegers, van Beethovenlaan 509 Giften Ina Vroon ontving € 5 van dhr. V. voor de bloemendienst, waarvoor hartelijk dank. Diaconiecollecten De rondgangcollecte van de diaconie is vandaag in beide diensten bestemd voor de Stichting Elim te Maassluis. Stichting Elim is een kleinschalig initiatief uit Maassluis en ondersteunt een belangrijk project voor kinderen in Anjungan, West-Kalimantan, Indonesië. De twee voornaamste activiteiten zijn het onderhouden van een kinderhuis en een agrarische school. De zuster organisatie in Indonesië draagt zorg voor het dagelijks bestuur van deze twee projecten. De naam Elim is afgeleid van de Hebreeuwse naam voor een bron van levend water. Deze bron kwamen de Israëlieten tegen tijdens hun tocht uit Egypte. In Elim waren 12 bronnen en 70 palmbomen. In kinderhuis Elim kunnen de kinderen kracht op doen. De kracht die zij nodig hebben voor de rest van hun leven. Water is hoop, beweging, leven. Hoop op een betere toekomst en kans op een beter, menswaardiger bestaan. De uitgangscollecte is vandaag in beide diensten ook voor de diaconie en wel voor een project van Missionair Werk en Kerkgroei. Help de nieuwe kerk in Jorwerd. Nijkleaster, pioniersplek van de Protestantse Kerk in Jorwerd op het Friese platteland, wil een ‘klooster nieuwe stijl’ zijn waar mensen terechtkunnen voor rust, inspiratie en gemeenschap. Nu bestaat het aanbod uit kloosterwandelingen op woensdagochtend, de ‘Nijkleasterdei’ op de derde zaterdag van de maand, en een programma op maat voor groepen die daarnaar vragen, bijvoorbeeld kerkenraden. Nijkleaster heeft de beschikking over een kerk, een dorpskerk en een herberg. De volgende fase is een eigen kloosterpand met overnachtingsmogelijkheid. Dominee Hinne Wagenaar, pionier: ‘Mensen van allerlei achtergronden en overal vandaan komen hier. Voor de stilte, voor de vieringen of voor de contacten. De rust en de openheid worden gewaardeerd. Er komen ook mensen zonder kerkelijke achtergrond. Wat ze gemeen hebben, is dat ze stil willen worden voor God en willen ervaren wat dat met hen doet’. Zowel de rondgang- als de uitgangscollecte van harte aanbevolen. De wijkdiakenen Collecten Groote Kerk zondag 16 februari

Diaconie, Kerk Kerk, uitgang

€ 269,75 € 298,80 € 290,20

Diensten zondag 2 maart 10.00 uur: ds. D.E. van Dorsten, Gouda 19.00 uur: ds. H.J. Prosman, Nieuwkoop Kinderoppas zondag 2 maart Nel Labee Gemeentegids Vanaf vandaag liggen op de leestafel in de hal van de kerk de nieuwe gemeentegidsen voor u klaar. Als u thuis nog geen exemplaar heeft ontvangen, kunt u er een uit de kerk meenemen.

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF