Zuur base reactie

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Wetenschap, Astronomie, Particle Physics
Share Embed Donate


Short Description

Download Zuur base reactie...

Description

Zuur base reactie Zo doe je dat • Schrijf op welke deeltjes aanwezig zijn • Wat is het zuur en wat is de base

• Hoeveel H+ ionen kan het zuur per deeltje afstaan en hoeveel H+ ionen kan de base per deeltjes opnemen • Stel de reactievergelijking op

Stel de vergelijking van de reactie tussen een oplossing van zwavelzuur en natriumcarbonaat • Zwavelzuur oplossing – H3O+ en SO42─ Natriumcarbonaat oplossing – Na+ en CO32─ • zuur H3O+ CO32─ base • Het H3O+ kan een H+ afstaan. De base CO32─ kan 2 H+ opnemen • 2 H3O+ + CO32─ → 2H2O + H2O + CO2 2 H3O+ + CO32─ → 3H2O + CO2

Zuur base reactie Zo doe je dat • Schrijf op welke deeltjes aanwezig zijn • Wat is het zuur en wat is de base

• Hoeveel H+ ionen kan het zuur per deeltje afstaan en hoeveel H+ ionen kan de base per deeltjes opnemen • Stel de reactievergelijking op

Stel de vergelijking van de reactie tussen een oplossing van azijnzuur en natronloog • Azijnzuur oplossing – CH3COOH Natronloog oplossing – Na+ en OH─ • zuur CH3COOH base OH─ • Het CH3COOH kan een H+ afstaan. De base OH- kan 1 H+ opnemen •

CH3COOH +OH─ → CH3COO- + H2O

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF