5 6 Mätarmanual Mätarens front och display visas nedan. 1. 1 2 3 4

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Vetenskap, Fysik, Mekanik, Energi
Share Embed Donate


Short Description

Download 5 6 Mätarmanual Mätarens front och display visas nedan. 1. 1 2 3 4...

Description

Mätarmanual Nedan följer en beskrivning av de viktigaste funktionerna på elmätaren.

Mätarens front och display visas nedan. 2

1

6

3

5

4

1. Display som visar 6-siffrigt räkneverk för aktuell mätarställning i kWh. Normalt visas endast heltal inga decimaler. Efter ett strömavbrott tar det 30 minuter för displayvisningen att återgå till normalläge. Under denna tid visas förutom 6 heltal även decimaler. Registreringen av din förbrukning påverkas inte.

1

2

3

4

= Triangel i displayen visar elkvalitetsfel. = Visar det register som är aktivt (på dessa register lagras nu energi) Register 1 är alltid aktivt. Register 2 och 3 är aktiva vid olika tidpunkter se nedan. Register 4 är inte programmerad.

Register 1 = Total förbrukning i kWh (Lagrar all energi som förbrukas. Det är det detta värde som presenteras på fakturan, och som skickas till Er elleverantör) Register 2 = Högtariff förbrukning i kWh (Lagrar energi som förbrukas vardagar under perioden november – mars, mellan klockan 06 00 – 22 00). Detta värde lagras bara i mätaren och används inte till något. Register 3 = Lågtariff förbrukning i kWh (Lagrar energi som förbrukas all annan tid än högtariff förbrukning) Detta värde lagras bara i mätaren och används inte till något. De synbara värdena roterar i displayen med intervallerna 20 sek på aktiva register 5 sek på icke aktiva register. Det högsta värdet är alltid register 1 eftersom detta register lagrar energi vid alla tidpunkter. När ett värde visas i displayen som inte är aktivt (det registrerars för närvarande inte energi på detta register) blinkar denna trekant. Om man vill låsa display värdet på Register 1 (Total förbrukning i kWh) trycker man tre gånger på gånger på styrknappen. Displayvisningen återgår automatiskt till normalläge efter 5 minuter. Registreringen påverkas inte av detta.

Tid på display visar normaltid (ej sommartid)

2. Gul lysdiod, blinkar stadigt under normal drift och snabbare vid ökad förbrukning. 10 000 blinkningar motsvarar 1 KWh.

3. Display styrknapp, används vid felsökning av servicepersonal samt om man vill låsa displayvärdet på totalförbrukning. Om man vill låsa displayvärdet på totalförbrukning trycker man tre gånger på styrknappen. Displayvisningen återgår automatiskt till normalläge efter 5 minuter.

4. Mätarnummer, som finns angivit på fakturan

5. W/A = Lyser konstant vid larm i mätaren.

6. Det finns tre lysdioder PKD, BIU och SRV dessa blinkar ibland, dessa lysdioder indikerar kommunikation, sändning och svar.

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF