Basisschool De Kleine Planeet hanteert de pedagogische

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Engineering & Technology, Informatica, Cognitive Science
Share Embed Donate


Short Description

Download Basisschool De Kleine Planeet hanteert de pedagogische...

Description

‘Samenwerken aan een stevige basis’ is het motto van obs Rythmeen. Op onze school nemen de cognitieve vakken (taal, lezen, rekenen, wereldoriëntatie) een belangrijke plaats in. Deze vaardigheden heeft iedereen nodig om zich later in de maatschappij te kunnen handhaven. Naast deze basisvaardigheden besteden we ruime aandacht aan de creatieve ontplooiing van onze leerlingen. We vinden dat een kind zich zo harmonieus mogelijk moet ontwikkelen. Om onze kinderen nog meer te bieden en onze diensten aan ouders uit te breiden, start de Rythmeen in samenwerking met DOK13 haar eigen Brede School met buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal en met ingang van 1 januari a.s. peuterwerk voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Uitgangspunt hierbij is een optimale verbinding tussen onderwijs en opvang. De Rythmeen zoekt met ingang van 1 januari 2012 voor haar buitenschoolse opvang een PEDAGOGISCH MEDEWERKER (M/V) De Rythmeen vraagt dat hij/zij:  beschikt over een diploma op minimaal MBO 4 niveau (SPW/AB/AW/IW/SCW/LKC);  samen met de onderwijscollega’s verantwoordelijk wil en kan zijn voor een inspirerend werkklimaat;  activiteiten kan plannen en uitvoeren na schooltijd en tijdens schoolvakanties;  een verbindende factor tussen school en opvang is en weet dat hij/zij aanspreekpunt is voor school, opvang en ouders;  communicatief vaardig is en feedback kan geven en ontvangen;  ondernemend is, gewend initiatief te nemen en open staat voor nieuwe ontwikkelingen in opvang en onderwijs;  actief en creatief is én gevoel voor humor heeft. De Rythmeen verwacht:  dat kandidaten achter de visie van de Rythmeen staan;  dat kandidaten (eventueel) ook werkzaamheden uitvoeren binnen de school;  dat kandidaten het aanbod en het werken in de Brede School kunnen afstemmen op de ontwikkelingsvraag van kind en school. De Rythmeen biedt: Salaris conform CAO Kinderopvang (min/max). Contract voor bepaalde tijd bij DOK13 met uitzicht op vast dienstverband Stuur uw digitale sollicitatie en motivatie uiterlijk 23 november a.s. naar [email protected] Kennismakingsgesprekken zullen plaatsvinden op maandag 28 november a.s. op school, Pr. Constantijnlaan 1, 7437BX Bathmen De Rythmeen informeert u nader: Bel met mevrouw A. Hendriksen: 06-50264881 of met mevrouw A. Jonkers: 06-46740060

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF