Bijlage 1 Het verkeerde been en andere praktijkverhalen

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Sociale wetenschappen, Psychologie, Psychotherapy
Share Embed Donate


Short Description

Download Bijlage 1 Het verkeerde been en andere praktijkverhalen...

Description

Bijlage 1

Het verkeerde been en andere praktijkverhalen Eendaagse werkconferentie voor therapeuten en andere professioneel begeleiders

Aanleiding en doelstelling We leven in een roerige tijd. De veranderingen om ons heen kunnen we soms maar nauwelijks bijbenen. Regelmatig staan we voor de keuze: gaan we mee in de beweging of haken we af? Zien we nog mogelijkheden of alleen maar beren op de weg? Blijven we doen wat we al deden of verleggen we onze grenzen? Onder het motto “Van Fixatie naar Beweging” is Trilemma in 2002 met haar trainingspraktijk gestart en heeft inmiddels honderden paramedisch therapeuten en andere professionals ondersteund in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. Nu, tien jaar verder, heeft Trilemma zich ontwikkeld tot een praktijk met een duidelijk eigen gezicht in de vorm van de integrale Hoofd-Lijf-Hart benadering, ingebed in actuele kennis over het Brein. Verdiepend, eigenzinnig, persoonlijk en actueel biedt zij een uitgebreid palet aan training en begeleiding met regelmatig vernieuwende thema’s, zoals bijvoorbeeld Systemisch Werk in de Praktijk en Lichaamswerk voor Professionals. En ook blijft zij zelf volop in beweging door met ervaren collega-trainers samen te werken. In deze beweging past ook het nieuwe plan om met het Instituut voor Psychosomatische Therapie (IPT) een inhoudelijke samenwerking aan te gaan. Het IPT bestaat reeds 30 jaar en vertegenwoordigt onder leiding van Ronald van der Vlies en Albert Mulder een enorme bron van kennis en ervaring in de psychosomatische therapie. Het IPT en Trilemma willen gebruik maken van elkaars uitgebreide en aanvullende expertise en in de toekomst samen nieuwe training- en opleidingsproducten in de wereld zetten. De eerste activiteit, die we gezamenlijk gaan organiseren is deze werkconferentie. Op vrijdag 28 september gaan we onder de naam Het Verkeerde Been en andere praktijkverhalen een dag organiseren waarop we de deelnemers meenemen in de wondere wereld van de paradox. Hoe we soms ons “verkeerde” been nodig hebben om een nieuwe stap te kunnen maken. Hoe we door onszelf en anderen uit de comfortzone te halen gewoontes en patronen kunnen doorbreken.

1 Werkconferentie Trilemma/IPT www.trilemma.nl www.ipt-site.nl

Uitgangspunten Het programma van de werkconferentie is bedoeld om deelnemers op uiteenlopende theoretische en praktische manieren letterlijk en figuurlijk op het verkeerde been te zetten en hen hiermee niet alleen een ervaring maar ook kennis mee te geven die uitdaagt en stimuleert tot out-of-the-box denken en patroon doorbrekend gedrag, waarmee zij niet alleen zichzelf maar ook hun cliënt op nieuwe sporen brengen. Een aantal uitgangspunten zijn voor deze werkconferentie van belang:  Het leren kijken met “nieuwe ogen”, zorgt voor integratie in het brein, versterking van neurale netwerken in de prefrontale cortex (Daniel Siegel) 

Mensen kunnen meer dan we denken (Fredrike Bannink)Door te provoceren roepen we een patroon doorbrekende, authentieke reactie op (Jeffrey Wijnberg)Het enige moment waarop we als mens lijden is als we een gedachte geloven die in strijd is met dat wat is (Byron Katie)Kijken naar mensen, naar hoe ze zouden kunnen zijn in plaats van naar hoe ze zouden moeten zijn ( Bertold Gunster)Problems can never be solved with the same mind that created them (Albert Einstein)

Voorlopig programma 9.00 uur

Ontvangst gasten met koffie/thee

9.30 uur

Start met ervaringsoefening Het Verkeerde been van de Therapeut (uitvoering: IPT)

9.45 uur

Lezing Het brein en de kunst van het “misleiden” ( door John van der Meij/Trilemma) Het werken met humor/provocatie: wat gebeurt er in het brein? De opkomst van het rechter brein De rol van dopamine bij het installeren van nieuwe netwerken Humor is overwonnen droefheid Wat is essentieel t.a.v. de therapeutische relatie? Ja maar, wat als alles lukt? Ik ben altijd blij als het regent, want als ik niet blij ben, regent het toch wel.. 2 Werkconferentie Trilemma/IPT www.trilemma.nl www.ipt-site.nl

10.45 uur

Pauze (met opdracht)

11.15 uur

Twee workshops Het Verkeerde Been van de Therapeut Hoe herkent de therapeut zijn eigen verkeerde been? (Trilemma) Doel: m.b.v. lichaamsbewustwording, oplossingsgerichte vraagstelling en zelfreflectie bewust worden van eigen kwetsbaarheid en grenzen De macht der gewoonte in systemisch perspectief. Hoe gewoontes oftewel patronen ons gedrag bepalen, onze autonomie beperken en onze vrijheid belemmeren. Zo ‘trouw’ zijn we vaak aan ons systeem. Hoe vinden we, bij verlies aan oriëntatie, weer houvast? (IPT) Doel: De deelnemers aan de workshop worden uitgenodigd te bewegen vanuit verschillende intenties, het innemen van verschillende standpunten en perspectieven. Hoe de cliënt fysiek uit te nodigen tot heroriëntatie en hoe de ervaring toe te passen in het werk als (psychosomatisch) therapeut

13.30 uur

Lunch

14.15 uur

Start met ervaringsoefening Het Verkeerde Been van de Patiënt (uitvoering: Trilemma)

14.30 uur

Lezing Voor het verkeerde been zijn 4 benen nodig (door Ronald van der Vlies / IPT) Verschillen tussen klassieke en provocatieve therapie Acuut of chronisch op het verkeerde been staan (desoriëntatie - disoriëntatie) Comfort en discomfort Overdracht en tegenoverdracht

15.30 uur

Theepauze

16.00 uur

Hoe zet je de patiënt op het verkeerde been? Twee korte verschillende workshops Workshop Provocatief coachen (IPT/Trilemma) - Demonstratie klassieke en provocatieve therapeut - Oefening drie provocatietechnieken Workshop Dynamiek en beweging (Trilemma/IPT) Fysieke vertaling van afweermechanismen M.b.v. lichaamswerk grenzen eigen comfortzone laten ervaren De kosten en baten van op- eigen-benen-staan 3 Werkconferentie Trilemma/IPT www.trilemma.nl www.ipt-site.nl

16.45 uur

Afsluitende oefening met stemexpressie

17.00 uur

Borrel

Kosten - De kosten voor de werkconferentie bedragen € 150,-- inclusief syllabus en cateringkosten - Trilemma heeft voor deze nascholing geen BTW-plicht (CRKBO-registratie). Accreditatie - Totaal 6 contacturen (excl. pauzes) - Wordt aangevraagd voor Algemene Fysiotherapie, Psychosomatische Werkende Fysiotherapeuten (NFP) en Oefentherapeuten, Ergotherapeuten (VvOCM) - Bij voldoende belangstelling ook voor andere beroepsgroepen. Datum - Vrijdag 28 september 2012 - 9.00-17.00 uur Locatie - Villa Klein Heumen te Nijmegen Trainers - John van der Meij, partner Trilemma, trainer, coach, ex-manueel therapeut, docent neurowetenschappen - Dine Noorda, partner Trilemma, psycholoog, trainer, coach - Ronald van der Vlies , oprichter IPT, arts en docent fysiotherapie - Albert Mulder, trainer IPT, psychosomatisch fysiotherapeut, supervisor

4 Werkconferentie Trilemma/IPT www.trilemma.nl www.ipt-site.nl

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF