Bijlage I – De indeling van de leergebieden van de

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Geschiedenis
Share Embed Donate


Short Description

Download Bijlage I – De indeling van de leergebieden van de...

Description

Bijlage 1 – De indeling van de leergebieden van de basiseducatie in opleidingen

Leergebied Alfabetisering Nederlands tweede taal

Nederlands

Nederlands tweede taal Wiskunde

Maatschappijoriëntatie

Informatie- en communicatietechnologie Talen

Opleiding Latijns schrift basiseducatie NT2 Alfa – Mondeling richtgraad 1 en schriftelijk richtgraad 1.1. NT2 Alfa – Mondeling richtgraad 1 Nederlands– Maatschappelijk Functioneren Nederlands –Maatschappelijk Participeren Nederlands - Doorstroom Nederlands tweede taal – richtgraad 1 Wiskunde – maatschappelijk functioneren Wiskunde – maatschappelijk participeren Wiskunde - doorstroom Maatschappijoriëntatie – voortraject ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting Maatschappijoriëntatie – Communicatie Maatschappijoriëntatie – Gezondheid Maatschappijoriëntatie – Mobiliteit Maatschappijoriëntatie – Huishouding Maatschappijoriëntatie – Techniek Maatschappijoriëntatie – Samen leven Maatschappijoriëntatie – Actualiteit en geschiedenis Maatschappijoriëntatie – Cultuur Maatschappijoriëntatie – Rechten en plichten Maatschappijoriëntatie – Omgaan met veranderingen Maatschappijoriëntatie – Levenslang en Levensbreed leren Maatschappijoriëntatie – Doorstroom Maatschappijoriëntatie – Werk Informatie- en communicatietechnologie Frans – Opstap talen Frans – Opstap TKO Engels – Opstap talen Engels – Opstap TKO

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF