Chrysotoxum bicinctum - tvabandad getingfluga - 200526

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Vetenskap, Biologi, Botanik, Plants
Share Embed Donate


Short Description

Download Chrysotoxum bicinctum - tvabandad getingfluga - 200526...

Description

Chrysotoxum bicinctum Tvåbandad getingfluga NE

NA

LC

DD

Tvåvingar, Flugor

NT

VU

EN

CR

RE

Livskraftig (LC)

Klass: Insecta (egentliga insekter), Ordning: Diptera (tvåvingar), Familj: Syrphidae (blomflugor), Släkte: Chrysotoxum (getingblomflugor), Art: Chrysotoxum bicinctum - tvåbandad getingfluga (Linnaeus, 1758) Synonymer:

Kännetecken En getinglik art som på bakkroppen bara har ett eller två breda, i mitten mer eller mindre avbrutna gula band. I Sverige är den vanlig under en stor del av sommaren, dock ovanligare i Norrlands inland. Längd (8-) 10-13 mm. Lunulan och främre delen av pannan kan ha allt från gul till svart färg. Pannan är i övrigt svart; hos hanen smalt gråpudrad intill ögonkanten och hos honan med två stora grå puderfläckar. Pannans behåring är ljusgul med inslag av svarta eller delvis svarta hår. Första antennsegmentet långt, ungefär fyra gånger så långt som tjockt, andra segmentet något kortare och tredje lika långt som det första. Ögon med ljusgrå behåring; hos hanen kort och tät, hos honan mycket kort och gles. Ryggsköld blanksvart med delvis gula skuldror och två stora, långsträckta gula fläckar på vardera sidan. I främre halvan finns två tydliga grå puderstrimmor längs mitten. Ryggsköldens behåring är utstående och aningen bakåtlutande; hos hanen medellång och övervägande ljusgul, hos honan mycket kort och i större utsträckning svart. Mellankroppens sidor med en vertikal, långsträckt gul fläck på sidoplåten framför vingen som löper ut och ansluter till vingfästet. Skutellen är ofta helt svart, ibland gul eller brun i spetsen eller längs hela kanten. Dess behåring liknar ryggsköldens, och hos honan finns dessutom ofta två korta gula kantborst. Bakkropp svart, hos mörka individer med ett endast i mitten smalt avbrutet, brett gult band som knappt når sidokanterna på tergit 2. Hos ljusa individer når bandet på tergit 2 över sidokanterna. På tergit 4 finns ett brett, gult sammanhängande band som inte når sidokanterna och på tergit 5 ett i mitten avbrutet band som bildar en båge. Dessutom kan det finnas ett mer eller mindre fullständigt, smalt gult band på tergit 3 och gula partier längs bakkanten av tergiterna. Alla tänkbara mellanformer förekommer. Behåringen är mycket kort och övervägande åtliggande. På de svarta partierna är behåringen svart och på de gula partierna gul, på de gula banden på tergit 2 utstående. Vingen har ett mörkbrunt vingmärke som tillsammans med ett likfärgat och lika långt område på de två bakomvarande radialcellerna bildar en tydlig brun fläck. Längs framkanten är vingen ljust gultonad, i övrigt klar. Vingfjäll mörkbruna. Lår åtminstone i inre halvan svarta, ibland nästan helt svarta utom i spetsen. Skenben gula, fötter oftast mer orangegula (bakfötternas översida ofta något mörkare). Trots den variabla färgteckningen på bakkroppen går arten knappast att förväxla med övriga blomflugearter.

Utbredning och status Tvåbandad getingfluga förekommer allmänt på många håll i Götaland och Svealand samt längs Norrlandskusten. Den är sannolikt ovanligare i Norrlands inland och närmare fjällen. I Jämtland har den troligen kontakt med den västnorska utbredningen. I Danmark förekommer arten ganska allmänt, liksom i Norge runt Oslofjorden och norrut till Lillehammer samt längs kusten till Bergen. Därefter är den ovanligare längs kusten norrut till ungefär Bodö. Den är vanlig i Finland, utom i rena barrskogsområden. Världsutbredningen omfattar det mesta av övriga Europa inklusive Medelhavskusten (och Nordafrika), Balkan, Bulgarien och den europeiska delen av Ryssland. Den finns vidare i Turkiet, Kaukasus, Kazakstan och länderna söder därom samt från Sibirien till Altaj- och Bajkalområdet, Jakutien och Mongoliet.

ArtDatabanken - artfaktablad

1

Ekologi Tvåbandad getingfluga förekommer i gläntor och bryn i anslutning till löv- och blandskogar, i våtmarker och längs stränder. Den flyger antingen försiktigt och lågt i vegetationen eller snabbt över den, och sätter sig på blad och vilar. Hanen svävar en eller ett par meter över vegetationen. Flugan besöker blommor av flockblommiga (Apiaceae) och korgblommiga växter (Asteraceae), ljung Calluna vulgaris, fibblor Crepis spp., blåmunkar Jasione montana, spenört Laserpitium latifolium, kovaller Melampyrum spp., revfingerört Potentilla reptans, blodrot Potentilla erecta, smörblomma Ranunculus acris, gul fetknopp Sedum acre, grässtjärnblomma Stellaria graminea och vänderot Valeriana spp. Flygtiden varar från mitten av juni till mitten av september med de tidigaste fynden från början av maj. Larven har fötts upp på bladlöss och bedöms leva av rotlevande bladlöss som vårdas av myror.

Övrigt Namngivning: Chrysotoxum bicinctum (Linnaeus, 1758). Originalbeskrivning: Musca bicincta. Systema Naturae, 10:e upplagan, 1: 592. Etymologi: bicinctum = dubbelt omgjordad/omgiven; bi- (lat.) = två, dubbel; cinctus (lat.) = omgjordad, omgiven, syftar på de ofta två gula banden på bakkroppen. Uttal: [Krysotóxum bisínktum]

Litteratur Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Tvåvingar: Blomflugor. Diptera: Syrphidae: Syrphinae. 2009. ArtDatabanken, SLU, Uppsala.

Författare Hans Bartsch 2009.

ArtDatabanken - artfaktablad

2

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF