Conformación histórica do estado moderno

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Apuntes, Apuntes de enseñanzas medias, Humanidades
Share Embed Donate


Short Description

Download Conformación histórica do estado moderno...

Description

UNIDADE 5: CONFORMACIÓN HISTÓRICA DO ESTADO MODERNO 5.1. A FORMACIÓN DO ESTADO MODERNO 5.2. A EVOLUCIÓN DO ESTADO E AS SÚAS CONFIGURACIÓNS HISTÓRICAS 5.3.− FASES DA APARICIÓN DO ESTADO DE DEREITO ORIXÍNASE POR CAUSAS NON INTENCIONADAS GUERRA É o motor da soberanía dos Estados Modernos. (Maquiavelo). 1º: Conseguir a centrlización da soberanía interior. Eliminación dos feudos 2º Para o establecemento das fronteiras. Soberanía exterior Desenvolvemento da maquinaria militar e burocrática CAPITAL LOITA POLA DEMOCRATIZACIÓN Relación ESTADO−CAPITAL Necesidade de financiamento económico Provoca Potenciada ademais pola incorporación dos cidadáns ó exército Exisencias dos cidadans Protección xurídica DEREITOS Control e participación no Estado Conduce ó

1

ESTADO DEMOCRÁTICO DE DEREITO necesítanse para Costear campañas militares Economía forte Precisase para poder realizar recadación fiscal (Burocracia) APOIO POLÍTICO Á ECONOMÍA EMERXENTE Creación de espacios comerciais xuridicamente seguros CAPITALISMO MERCANTILISTA INDUSTRIAL Provoca desigualdades Necesidade de revisión das relacións CAPITAL−ESTADO LIBERDADE ECONÓMICA Produce miseria Abre o camiño para a liberdade política O ESTADO MODERNO EVOLUCIONA: DA PASANDO POLO CARA Ó MONARQUÍA ABSOLUTA (Fase inicial da formación do Estado) ESTADO LIBERAL ESTADO DEMOCRÁTICO DE DEREITO

2

−Centralización do poder −Burocratización administrativa −Unificación: Territorial Xurídica Militar Económica −O gobernante está por riba da lei que crea CARACTERÍSTICAS Aparece cas REVOLUCIÓNS BURGUESAS SOCIO−POLÍTICO ECONÓMICO Dereitos e Liberdades Sometemento de todos a unha única norma superior ESTADO MÍNIMO Diferencia fundamental Liberdade Económica Impulsada no XIX pola Revolución Industrial CRISE ECONÓMICA DO ESTADO LIBERAL Debilitamento da lexitimidade política POLÍTICA ECONÓMÍCA Dará lugar NECESIDADE DUNHA TRANSFORMACIÓNN Tensión social Trae consigo

3

Prococará Revolucións Defensores do ESTADO LIBERAL SOCIALISTAS e DEMÓCRATAS Prococará INICIAL (1870 a1929) EXPANSIÓN (1945−1970) AFIANZAMENTO (1930−1945) CRISE (1970− ) S. XIX: Toma de conciencia da cuestión social Época de CRISE Época de búsqueda de harmonía. Descompemsación entre gasto social e ingreso fiscal. Adopción de medidas sociais Dará lugar Medidas sin carácter constitucional. Polo tanto non obrigatorias. APOIADO POLA FORTALEZA DO MOVEMENTO OBREIRO Pero Á Constitución da República de Weimar, Na que se establecen Dereitos INTERVENCIÓN NA ECONOMÍA

4

Carácter estructural Bipolarización y radicalización política INTERVENCIONISMO Solución: KEYNES Apoiae nas teorías de: Propón: Investimentos públicos. Impostos para as clases altas XERA EMPREGO CONSUMO REACTIVASE A ECONOMÍA Atrae CAPITALISMO DEMOCRACIA Entre Cotización única á Seguridade Social ¿Cómo? Política Asintencial Levará Redefinición do Estado Garantir a acumulación de capital e a súa redistribución Funcións Aceptación do Capitalismo

5

(se reparte) Provoca Menor Conflicto Social. LEXITIMACIÓN Xestión Social Sindicatos Patronal Pasa a Causa Neoliberal Neomaxista Solucións CRISE DE LEXITIMIDADE Solución TRANSFORMACIÓN PROFUNDA a

6

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF