CSR-förfrågan via Internet

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Arts & Humanities, Communications, Advertising
Share Embed Donate


Short Description

Download CSR-förfrågan via Internet...

Description

CSR-förfrågan via Internet Skapa och skicka CSR-förfrågan via Internet Du hittar rutinen under menyn Verktyg - CSR-rutin. Sätt markeringen vid Skapa uppgifter till CSR (via Internet). Klicka sedan på knappen OK. Skatteverket har i år informerat om att från och med 1 november 2016 kan du endast rapportera din CSR-förfrågan via deras e-tjänst. Detta innebär att du inte längre kan skicka in din CSR-förfrågan på mobila medier (diskett, cd m.m.) utan mobila medier ersätts fullt ut av Skatteverkets e-tjänst.

Förfrågan som avser skatteuppgifter för innevarande inkomstår är alltid möjlig att välja. När datorns datum är 1 november är det även möjligt att skapa en förfrågan för kommande inkomstår. När datorns datum är 1 januari är det återigen endast möjligt att skapa en CSR-förfrågan avseende innevarande inkomstår.

1

Uppgifter till CSR sparas på: Ange sökvägen där filen ska sparas i fältet Uppgifter till CSR sparas på. För att underlätta hanteringen av frågefilen och sedan svarsfilen kan du skapa en mapp där du sparar ner dina filer som rör CSR. Genom att klicka på knappen Bläddra kan du välja önskad sökväg dit du vill att din CSR-förfrågan ska sparas. Klickar du på knappen Skapa ny mapp skapas en ny mapp där du angivit att du vill skapa den, döp mappen till exempelvis CSR. Var du vill spara dina filer avgör du själv.

Information om frågande företag: Ange vilket inkomstår förfrågan avser. Samtliga kontaktuppgifter för företaget måste vara ifyllda, komplettera om någon uppgift saknas. Vill du skapa en CSR-förfrågan med flera företag, markerar du rutan Skapa CSR-förfrågan för flera företag. Välj ut de företag som ska vara med genom att hålla ner Ctrl-tangenten och klicka på företagen i den lista som kommer upp. Observera att företagen måste ha unika organisationsnummer om du vill hantera flera företag. Är det en servicebyrå som gör förfrågan är det servicebyråns namn och adressuppgifter som ska anges. När du klickar på knappen OK skrivs filen till den sökväg du valt. Finns det redan en fil med CSR-förfrågan på sökvägen du angivit får du frågan om den ska skrivas över. Du får samtidigt en rapport med vilka företag och antal anställda som finns med i filen samt sökvägen till den plats filen finns sparad. Anställda som har ett avgångsdatum registrerat på sitt personkort är inte med i filen. Förfrågan till CSR via Internet får filnamnet CSRUtdrag.xml. Skicka filen För att skicka filen via Internet går du till Skatteverkets webbplats. Logga in på Skatteverkets sida för CSRförfrågan och hämta upp frågefilen som du skapade tidigare. När filen är skickad via e-tjänsten får du en kvittens på att den tagits emot av Skatteverket.

2

Observera att för att skicka CSR-förfrågan till Skatteverket via Internet krävs att du har en e-legitimation. Har du problem med Skatteverkets e-tjänst, kontakta Skatteverkets tekniska support. Svarsfil från CSR Du får själv hämta din svarsfil på Skatteverkets webbplats när den är klar, normalt tar det två till tre dagar. Gäller förfrågan kommande inkomstår 2017 får du svaret efter att preliminärskatteuppgifterna för de anställda är klara. Svaret sparas på Skatteverkets webbplats i 14 dagar (för kommande inkomstår sparas svaret till och med 31 januari 2017) därefter raderas svaren. Skulle du ha missat att hämta svaret och svarsfilen raderats kan du alltid skicka in förfrågan på nytt. Hämta svarsfilen genom att logga in på Skatteverkets webbplats. Frågefilen som fick filnamnet CSRUtdrag.xml har fått ett tillägg som visar vilket datum (ÅÅMMDD) och klockslag (TTMMSS) svarsfilen är färdigställd, exempelvis CSRUtdrag_20170101102030.xml. Välj att hämta svarsfilen och spara den på din dator. För att underlätta hanteringen av svarsfilen rekommenderas att du sparar filen på samma ställe som du eventuellt skapade en mapp för CSR-förfrågan tidigare. Därefter läser du in svarsfilen i löneprogrammet under menyn Verktyg - CSR-rutin.

3

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF