Dagordning Vårmöte 2016

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Vetenskap, Fysik, Mekanik, Energi
Share Embed Donate


Short Description

Download Dagordning Vårmöte 2016...

Description

Dagordning, Vårmötet 2016

Dagordning Vårmöte 2016 Plats: Tid:

Luleå Energi Arena, stora konferenslokalen Lördag 16 april 2016, kl.13.00

1. Vårmötets öppnande 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet 3. Prövning att mötet kallats enligt stadgarna 4. Val av protokolljusterare tillika rösträknare (2 st) 5. Kontroll av röstlängd 6. Godkännande av dagordningen 7. Aktuell information från styrelsen NBBF och TK 8. Behandling av inkomna motioner och propositioner 9. Övriga frågor a) Spelform för seriespel. 10. Mötets avslutande

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF