De Industriële Revolutie

January 19, 2018 | Author: Anonymous | Category: Geschiedenis, European History, Europe (1815-1915), Industrial Revolution
Share Embed Donate


Short Description

Download De Industriële Revolutie...

Description

Term Industriële Revolutie eigenlijk niet helemaal juist -wel ingrijpend -niet snel Industrialisatie misschien beter woord. Door Industriële Revolutie overgang van agrarisch- stedelijke naar industriële samenleving(80% van de bevolking werkt in de industrie i.p.v. in de landbouw)

Bevolkingsgroei door minder sterftes door -minder oorlogen -minder honger -betere medische kennis Daardoor meer vraag naar -voedsel -gebruiksvoorwerpen o.a. kleding -meer arbeidskrachten Agrarische Revolutie gaat vooraf aan een Industriële Revolutie -nieuwe landbouwmethodes -nieuwe landbouwmachines -uitbreiding grondbezit

ALGEMEEN -arbeiders

-kapitaal -grondstoffen -afzetmarkten -technische kennis -vervoerscapaciteit -politieke vrijheid -ondernemerslust

ENGELAND -uit de landbouw (enclosure beweging) -uit de handel en landbouw -uit de kolonies en eigen land(steenkool en ijzererts) -kolonies, eigen land en Europa -stoommachine (James Watt) en krukas -handelsvloot -liberaal politiek klimaat -nieuw type burger

Textielindustrie aanjager veranderingen (iedereen heeft kleding nodig) Huisnijverheid wordt fabrieksarbeid Uitvindingen -weven schietspoel (Kay) -spinnen Spinning Jenny (Hargreaves) -spinnen Waterframe (Arkwright) -weven Powerloom (Cartwright) Overgang van wol en linnen op katoen -goedkoper -betere kwaliteit -prettiger dragen -sterkere draad Uitvinding van de Cotton gin (1790)

Tijdens de Industriële Revolutie vond een Transportrevolutie plaats -aanleg kanalen (Suezkanaal 1869) -stoomtrein -stoomschip Industriële Revolutie Engeland +/- 1780 Frankrijk +/- 1840 V.S. +/- 1860 Duitsland +/- 1870 Nederland +/- 1880

-urbanisatie -massaproductie en massaconsumptie -specialisatie (lopende band) -handelskapitalisme →industrieel kapitalisme

Eind 19de eeuw 2de Industriële Revolutie -stoom wordt elektriciteit (dieselmotor, dynamo,olie) -nieuwe industrieën (staal,plastic,nylon, chemische industrie) -ontstaan grote concerns (multinationals, N.V. ’s) bv Shell -in laboratoria zoeken naar nieuwe uitvindingen -wereldwijde arbeidsverdeling

Voor Engeland gold de wet van de remmende voorsprong→ Engeland vernieuwde niet op tijd (zelfgenoegzaam) en werd voorbijgestreefd (m.n. door Duitsland en de V.S.)

Open fields en common lands worden omheind. Er vindt schaalvergroting plaats. Daardoor kunnen de bedrijven met nieuwe methodes en machines gaan werken. Minder mensen produceren meer voedsel, waardoor mensen vrij komen voor de industrie (urbanisatie)

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF