De landbouw toen en nu

January 13, 2018 | Author: Anonymous | Category: Geschiedenis, European History, Renaissance (1330-1550), Feudalism
Share Embed Donate


Short Description

Download De landbouw toen en nu...

Description

LANDBOUW toen en nu

De BOER Een agrariër, in de volksmond landbouwer of boer, is iemand die met landbouw of veeteelt zijn brood verdient. Meestal woont hij met zijn vrouw, boerin genaamd, en verdere familie op een boerderij, die op of in de buurt van het land ligt dat bij de boerderij hoort.

Een boer die slechts de beschikking over een klein stuk land of klein aantal dieren heeft, wordt ook wel een keuterboer(tje) genoemd. Iemand die op het land werkt, maar zelf geen grond heeft, wordt een landarbeider genoemd. In de antropologie wordt verder ook de peasant (kleine boer) vermeld. De agrariër of boer is ontstaan in de Neolithische revolutie toen de mens in plaats van te jagen sedentair werd. Een perceel bos werd platgebrand en enige tijd beplant of beweid. Zodra de grond was uitgeput trok men naar een volgend perceel. Door de uitvinding van bemesting werd het mogelijk zich permanent te vestigen. Zo ontstonden boerendorpen waaromheen men landbouw en veeteelt bedreef.

De BOER Gedurende de middeleeuwen verloren veel boeren hun vrijheid door het feodale stelsel. Een klein deel van de boeren wist zichzelf te handhaven en behielden hun vrijheid en hun erf. Deze werden weerboeren (wehrbauer) genoemd. In de late middeleeuwen gingen deze vrije boeren over tot het pachten van grond van adellijke grondbezitters. De onvrije boeren volgen later. Hierdoor ontstond in Noord-Nederland en Noord-Duitsland een groot verschil in aanzien en invloed tussen herenboeren, keuterboeren en landarbeiders. In de negentiende eeuw leidde dit verschil tot sociale spanningen. Tegenwoordig is de boer nog steeds onlosmakelijk verbonden met de bestaansmogelijkheid (als primaire sector) van onze samenleving.

TOEN …

En de boer … hij ploegde voort …

NU …

Een beknopt overzicht van de MODERNE landbouwwerktuigen

Cambridgerol

Cultivator

Eg

Frees

Gladde rol (wals)

Ploeg

Spitmachine

Vorenpakker

Sleufkouterbemester

Kunstmeststrooier

Landbouwspuit

Aardappelaanaarder

Aardappelpootmachine

Zaaimachine

Hakselaar

Maaidorser

Rooimachine (voor suikerbieten)

Zicht

Rooimachine (voor aardappelen)

Hark

Opraapwagen

Gladde rol (wals)

Ploeg

Cyclomaaier

Balenpers

Shudder

Kipper

Silo

Tractor

EINDE

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF