De pc en de industriële revolutie

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Geschiedenis, European History, Europe (1815-1915), Industrial Revolution
Share Embed Donate


Short Description

Download De pc en de industriële revolutie...

Description

De industriële revoluties Met het verschijnen van de computer in onze maatschappij nam de zogenaamde derde industriële revolutie een aanvang.

Eerste industriële revolutie Een eerste belangrijke omwenteling deed zich voor toen de mens zich in het verre verleden op een meer systematische wijze ging toeleggen op landbouw en veeteelt. Hij werd hierdoor genoodzaakt zich permanent te vestigen op een bepaalde plaats. Dorpen en steden ontstonden. De eerste industriële revolutie had plaats in de 19de eeuw. Steenkool en ijzererts waren eer de basis van: de stoomtrein en stoommachines veranderden de samenleving drastisch. Ambachtelijk werk werd meer en meer vervangen door fabrieken met machines. Ambachtslieden verloren hun werk, maar deze revolutie creëerde ook nieuwe jobs.

Twee industriële revolutie De opkomst van elektriciteit en later aardolie en -gas liet een doorgedreven mechanisering van het productieproces toe. Fabrieken werden efficiënter en minder afhankelijk van de mijnbouw, transportmiddelen lieten toe de afgewerkte producten verder te verdelen e, communciatiemiddelen als telefoon en radio maakten snelle contacten op grote afstand mogelijk. We spreken van de tweede industriële revolutie.

Derde industriële revolutie De derde revolutie wordt gekenmerkt door de automatisering. En door de schokkende vaststelling dat energie niet zo onuitputtelijk is als men dacht. Kernenergie kwam ter hulp en de computer hielp verschillende toepassingen te automatiseren. Ook deze revolutie heeft onze maatschappij grondig gewijzigd: mp3-spelers, gsm's, internetwinkels, virtuele omgevingen om te spelen en te werken: allemaal realisaties die geen twintig jaar oud zijn!

Op na een vierde industriële revolutie? Maar samen met die evolutie krijgen we nu af te rekenen met de keerzijde van de medaille: niet alleen blijken onze energievoorzieningen eindig: ze vergiftigen ook ons milieu - en dus onze eigen toekomst! Als we niet snel een ecologische koers inslaan, staan we de komende eeuw voor zeer ernstige problemen: wereldwijd gebrek aan drinkwater, het omslaan van het klimaat, onoverzienbare natuurrampen, acuut gebrek aan energie, grondstoffen en voedsel voor een sterk groeiende bevolking. Hopelijk zien onze beleidsverantwoordelijken tijdig in dat het hoog tijd is voor de vierde, groene industriële revolutie …

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF