Den industriella revolutionen

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Historia, European History, Europe (1815-1915), Industrial Revolution
Share Embed Donate


Short Description

Download Den industriella revolutionen...

Description

planering svenska åk 8 vecka 39-41

Den industriella revolutionen Tillsammans med SO:n ska vi arbeta med att skriva en berättelse som utspelar sig under den industriella revolutionen i England. Den flygande skytteln, barnarbete och ånglok är några av orden du kommer att bekanta dig närmare med. Du reser alltså tillbaka i tiden… och eventuellt kommer du också tillbaka.

Hur?  Du börjar med att lära dig en del om varför allt det här hände och varför det hände i England.  Vi pratar lite om beskrivningar och gestaltningar. (Vi har också repeterat skrivregler)  Vi pratar om hur man kan börja en sådan här typ av text och hur man på ett bra sätt väver ihop fakta med ”hittepå”.  På SO- och svensklektioner (sammanlagt ca 8 lektioner) skriver du på dator.  När du börjar närma dig slutet på berättelsen ska du få läsa ett par av de andras berättelser och då ska ni ge respons och därefter ska du bearbeta din egen text. Vad bedöms?     

Hur väl du bygger upp din berättelse och hur väl den hänger ihop. Hur väl du beskriver och gestaltar. Hur väl du följer språkets normer inklusive hur du skriver dialog. Hur väl du väver in fakta i berättelsen. Hur du ger och tar emot respons.

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF