Deprofessionalisering in tweevoud

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Engineering & Technology, Informatica, Computer Networks
Share Embed Donate


Short Description

Download Deprofessionalisering in tweevoud...

Description

Deprofessionalisering in tweevoud Kring Andragologie Amsterdam 29 maart 2016 Margo Trappenburg

Twee vormen van deprofessionalisering Decentralisaties

Participatiemaatschappij

• Van specialistische naar generalistische hulpverlening

• Verplaatsing van werk naar cliënt, familie, netwerk, vrijwilligers

• Goed idee?

• Goed idee?

Wat is een professie? Sociologie vs alledaags taalgebruik: professional in de sport, professionele kapster, professionele secretaresse Sociologie

Professies The Professionalization of Everyone? Artikel 1964 Professies hebben drie cruciale kenmerken: - Gespecialiseerde kennis - Autonomie - Ideologie: service ideal

https://www.youtube.com/watch?v=S3zYdZqp FtA https://www.youtube.com/watch?v=Ymq7IG9 1bKI

Harold Wilensky, 1923-2011

Geneeskunde; advocatuur • Gespecialiseerde kennis

• Autonomie

• Ideologie

Sociaal werk een professie? • Gespecialiseerde kennis • ?

• Autonomie

•?

• Ideologie

•?

Halve professie? Bescheiden professie?

Professies The Professionalization of Everyone? Artikel 1964 Professies hebben nog drie kenmerken: - verwijsprincipe - afschuifprincipe - onpersoonlijke dienstverlening

Harold Wilensky, 1923-2011

Check medische professie • Verwijzen naar de juiste specialist • Overlaten aan de verpleegkundige/schoonmaker • Het gaat om de ziekte, niet om de persoon

Hoe pakt dat uit? Jonge patiënt met 1 ziekte Naar de juiste specialist Niet duurder dan nodig

Niet teveel aandacht voor persoon

Oudere met multimorbiditeit Van ene specialist naar andere

Veel hulpverleners  verwarrend en duur Te weinig aandacht voor wat patiënt nog wil en kan

https://www.youtube.com/watch?v=Ussyg8Vv ewc https://www.youtube.com/watch?v=0lSIUKKYX rE http://www.npo.nl/2doc/14-032016/VPWON_1242444

En in het sociaal werk? Enkelvoudig probleem

Multiproblematiek

Komt niet zo vaak meer voor. Veel is vervangen door online hulp zoeken

Veelvoud van hulpverleners

Verwarrend en duur

Te weinig zicht op het hele plaatje

Weg met de verborgen kenmerken van professionalisme • Eén gezin, één plan, één hulpverlener (wijkteams) • Hulpverlener moet ook een beetje opbouwwerker worden; T-shaped professional

Niet overdrijven • Affiniteit hebben met een bepaalde doelgroep • Opgedane ervaring • Affiniteit hebben met groepswerk/individuele begeleiding, juridische kwesties, financiële kwesties • Seebohm hervorming VK

Twee vormen van deprofessionalisering Decentralisaties

• Van specialistische naar generalistische hulpverlening • Goed idee!

Twee vormen van deprofessionalisering Participatiemaatschappij

• Verplaatsing van werk naar cliënt, familie, netwerk, vrijwilligers • Goed idee?

Verplaatsing naar cliënt • Empowerment. Deden we toch allang? • Maar: soms kan dat niet. Specifieke doelgroepen: dementerende ouderen, mensen met verstandelijke beperking, chronische psychiatrie

Verplaatsing naar familie Fijne familie • Is vaak al overbelast • Doorgaan tot definitieve burnout/breakdown? • Malou van Hintum NRC

Dysfunctionele familie • Is soms oorzaak van het probleem • Niet voor niets niet gevraagd

Verplaatsing naar buren • Burencontacten zijn gebaseerd op wederkerigheid en oppervlakkigheid

https://www.youtube.com/watch?v=V1EAkbrU G5E

Verplaatsing naar netwerk • Hoeveel netwerk is er nog? (Malou van Hintum) • Het bereidwillige netwerk. Geen nee durven zeggen. • Door netwerk alsnog op het verkeerde pad

Verplaatsing naar vrijwilligers • Onbetrouwbare vrijwilligers: mensen met psychiatrische problematiek, afstand tot de arbeidsmarkt • Betrouwbare vrijwilligers • Ontslagen hulpverleners, gepensioneerde hulpverleners, hulpverleners op zoek naar een werkervaringsplaats

Twee vormen van deprofessionalisering Participatiemaatschappij

• Verplaatsing van werk naar cliënt, familie, netwerk, vrijwilligers • Geen goed idee

Twee vormen van deprofessionalisering Decentralisaties

Participatiemaatschappij

• Van specialistische naar generalistische hulpverlening

• Verplaatsing van werk naar cliënt, familie, netwerk, vrijwilligers

• Goed idee!

• Geen goed idee

Meer horen/lezen? • Dubbeloratie Evelien Tonkens/Margo Trappenburg, vrijdag 29 april, Pieterskerk Utrecht • www.margotrappenburg.nl • www.socialevraagstukken.nl

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF