Dia 1 - Hoeksch Lyceum

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Engineering & Technology, Webdesign
Share Embed Donate


Short Description

Download Dia 1 - Hoeksch Lyceum...

Description

Welkom

Voorlichtingsavond 6-VWO/5-HAVO

• Opleiding zoeken • Aanmelden • Studiefinanciering

Opleiding zoeken • • • •

Open Dagen/Proefstuderen HBO/WO Informatie vragen aan decaan Informatie inwinnen bij oud-leerlingen Internet

Internet www.studiekeuze123.nl • Studies zoeken • Studies vergelijken • Open dagen kalender • Open dagen per e-mail • Info over inschrijvingsprocedure • Testmogelijkheden

Internet • www.ib-groep.nl • www.studielink.nl • Websites van Hogescholen en Universiteiten

Bachelor/Master • Aansluiting met internationaal onderwijs • Zowel binnen HBO en WO is het mogelijk om bachelor en daarna master te doen

Aanmelding voor studie • Vroeger aanmelden via IB-groep; was erg omslachtig • Nu aanmelden via www.studielink.nl

Aanmelding voor studie • DigiD nodig om in te kunnen loggen op Studielink

Beperkingen bij aanmelding • Opleiding met aanvullende eisen (aanmelden bij instelling) • Decentrale selectie (aanmelden bij www.studielink.nl voor 15 januari) • Studie met loting (aanmelden bij www.studielink.nl voor 15 mei) • Selectie aan de poort

Loten • Numerus fixus of instellingsfixus • Met een 8 of meer gemiddeld direct toegelaten

Aanvragen studiefinanciering • Aanvragen studiefinanciering via IBgroep (doorlinken vanuit Studielink)

Voorwaarden studiefinanciering • Leeftijd jonger dan 30 jaar • Nederlandse nationaliteit • HBO of WO opleiding (of MBO)

Onderdelen studiefinanciering • • • • •

Basisbedrag prestatiebeurs Aanvullende prestatiebeurs Rentedragende lening Prestatiekaart Collegegeldkrediet

Prestatiebeurs • Binnen 10 jaar moet je je studie afronden anders moet je nagenoeg alles (behalve aanvullende beurs van het eerste jaar) terugbetalen

Hoogte Studiefinanciering • Hoogte afhankelijk van gecorrigeerd verzamelinkomen of gecorrigeerd belastbaar loon van beide natuurlijke ouders • Peiljaar: 2 jaar terug; verlegging peiljaar mogelijk bij inkomensdaling van 15% of meer

Hoogte Studiefinanciering • Andere kinderen met SF • Jongere kinderen tot 18 jaar of met WTOS18+

Hoogte Studiefinanciering

Bedragen per maand geldig van september 2011 t/m december 2011

Basisbeurs Aanvullende beurs Lenen Collegegeldkrediet Totaal

Uitwonend

Thuiswonend

€ 266,23 € 242,76 € 285,70 € 142,75 € 937,44

€ 95,61 € 222,84 € 285,70 € 142,75 € 746,90

Prestatiekaart Per maand € 83,97 voorlopige lening reisvoorziening

Bijverdienen • Maximaal € 13.215,83 per jaar netto • Als je meer verdient wordt de studiefinanciering stopgezet en moet je prestatiekaart inleveren.

Stoppen voor 1 februari Stop je voor 1 februari in het eerste jaar, dan hoef je de basisbeurs niet terug te betalen. Je mag vanaf 1 februari tot het einde van dat studiejaar niet opnieuw een prestatiebeurs aanvragen. De tot februari ontvangen maanden tellen wel als verbruikte maanden studiefinanciering.

Hoe lang krijg je een beurs? • Als je gaat studeren aan een universiteit of hogeschool krijg je meestal vier jaar prestatiebeurs. Daarna kun je nog drie jaar lenen. • Voor langere studies kun je meer dan vier jaar prestatiebeurs krijgen. Bijvoorbeeld bij studies met master.

Collegegeld • Bedraagt €1.713 • Studenten mogen straks na de reguliere studieduur van hun bacheloropleiding en masteropleiding 1 jaar extra studeren tegen het normale wettelijke collegegeld • Daarna wordt het collegegeld verhoogd met €3.000

Associate degree • Voor HAVO-leerlingen die aarzelen over verder studeren is het perspectief om nog vier jaar te moeten studeren voor een hbo-diploma weinig aantrekkelijk. • Tweejarige programma's binnen het hoger beroepsonderwijs kunnen voor deze groep wél interessant zijn.

Startkwalificatie • Tot het achttiende jaar moet een leerling verplicht naar school, tenzij men beschikt over een startkwalificatie: • HAVO diploma • MBO niveau 2 diploma

Bedankt voor uw aandacht

Heeft u nog vragen?

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF