Document

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Geschiedenis, European History, Europe (1815-1915), Industrial Revolution
Share Embed Donate


Short Description

Download Document...

Description

Tijd van burgers en stoommachines, 1800 - 1900

1

Tijd van burgers en stoommachines, 1800 - 1900

Agenda: • Verloop van de industriële revolutie • Kapitalisme • Quiz oorzaken van de industriële revolutie in Engeland • Opdrachten maken

2

Tijd van burgers en stoommachines, 1800 - 1900

Verloop van de industriële revolutie • • • •

Midden 18e eeuw: ... werd belangrijker dan landbouw in Engeland Industriële revolutie: waarom misleidende term? Periode waarin industriële revolutie plaatsvond? 5 vereisten voor het ontstaan van industrie: 1 ....al opgedaan in huisnijverheid 2 landeigenaren en handelaren brengen in.... 3 kantoen en wol zijn de noodzakelijke.... 4 kopers; is een ander woord voor.... 5 handjes; is een ander woord voor.... • Industriële samenleving: De meeste ... wonen in ... en de meeste ... worden in ... gemaakt 3

Tijd van burgers en stoommachines, 1800 - 1900

Kapitalisme • Politiek, sociaal of economisch systeem? • Kapitalisme  “kapitaal”  alles draait om het bezit van kapitaal

Wat is dat? • In een landbouwsamenleving: grond = macht • In een landbouw – stedelijke samenleving: grond + kapitaal = macht • In een industriële samenleving: kapitaal = macht 4

Tijd van burgers en stoommachines, 1800 - 1900

Kapitalisme In een industriële samenleving: kapitaal = macht

Waar voor nodig? Wat leverde het op? Wie had kapitaal?

5

Tijd van burgers en stoommachines, 1800 - 1900

Quiz oorzaken van de industriële revolutie in Engeland 1 Welke kenmerken passen bij het begin van de Industriële Revolutie? a Het begon in Engeland omstreeks 1790 b Huisnijverheid c De eerste fabrieken stonden langs rivieren d Vooral waterkracht e Verbeteringen in de landbouw

6

Tijd van burgers en stoommachines, 1800 - 1900

Quiz oorzaken van de industriële revolutie in Engeland

2 Zet de volgende ontwikkelingen in de juiste tijdsvolgorde a Eerste spoorwegen b Fabrieken langs rivieren c Verbeteringen in de landbouw d Engeland is een industriële samenleving geworden e Werkloze plattelanders

7

Tijd van burgers en stoommachines, 1800 - 1900

Quiz oorzaken van de industriële revolutie in Engeland

Vanaf welk jaar verdrong de machine op bron 2 andere aandrijfkrachten?

8

Tijd van burgers en stoommachines, 1800 - 1900

Quiz oorzaken van de industriële revolutie in Engeland Welk gevolg hoort bij welk begrip? 1 Massaproductie 2 Fabrieken 3 Industrialisatie 4 Huisnijverheid 5 Koloniën

a Goedkope grondstoffen b Ervaring met produceren van stoffen c Veel gelijke en goedkope producten d Betere verbindingen noodzakelijk e Industrie is voortaan het belangrijkste middel van bestaan

9

Tijd van burgers en stoommachines, 1800 - 1900

Quiz oorzaken van de industriële revolutie in Engeland Welke zinnen passen bij de industrialisatie van Engeland? 1 Vincent van Gogh schildert arbeiders 2 Er ontstonden grote industriesteden 3 Er werden spoorwegen en kanalen aangelegd 4 Er waren te weinig werkkrachten voor de fabrieken 5 De huisnijverheid werd steeds belangrijker 6 Arbeiders zijn vaak kinderen en vrouwen

10

Tijd van burgers en stoommachines, 1800 - 1900

Opdrachten 3 t/m 10 op pagina 55 -56 maken Tijd: 5 a 10 minuten Uitkomst: klassikaal bespreken (vandaag nog) Klaar: maken opdracht 1 + 2 pagina 57

11

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF