Document

January 14, 2018 | Author: Anonymous | Category: Engineering & Technology, Webbdesign
Share Embed Donate


Short Description

Download Document...

Description

Lathund för att logga in i Heroma via portalen 1. Surfa till https://portal.karlstad.se/ eller http://portal.regionvarmland.se med MS Internet Explorer (vi stödjer inte andra webbläsare i dagsläget ). 2. Logga in med användarid samt lösenord. I exemplet är användarid ex2214.

3.

Inloggning till Heroma klienten - Välj Heroma ikonen (som är inringad på bilden nedan).

D:\875104255.doc Skapat den 2013-03-11 17:47:00

4. För att nå klienten dyker ytterligare en inloggnings ruta upp, där du ska ange dina autentiseringsuppgifter. Fyll i ad\användarid i exemplet är användarid ex2114 och ditt novellösenord.

5. Markera även där det står Kom ihåg detta.

6. Efter du fyllt i dina autentiseringsuppgifter dyker en ny ruta upp. Där fyller du i dina novelluppgifter, dvs novell användarnamn och lösenord.

D:\875104255.doc Skapat den 2013-03-11 17:47:00

7. Nu ser du den blåa Heroma ikonen på ett nytt skrivbord. Heroma klienten. Logga in i Heroma med ditt användarid (tex lawn00) samt lösenord.

8. Spara fil/export från Heroma klienten via portalen Exempelvis om du kör en Analyslista och vill spara som en excelfil, då ska du spara den under Local Disk (C). Lättast kan vara att spara den på skrivbordet, sökväg c:\users\lawn00 (ditt användarID)\Desktop

D:\875104255.doc Skapat den 2013-03-11 17:47:00

Alternativt skriv ”Desktop” i adressfältet

9. Mejla filen via Lotus Webbmejl (till dig själv/annan) via portalen

10. Avsluta i portalen Viktigt att Logga ur EJ stänga via krysset för då låser du en session i portalen. Gör så här:

Start Välj – Log Off

D:\875104255.doc Skapat den 2013-03-11 17:47:00

4. Inloggning till Heroma Webb - Välj Heroma Webb ikonen.

Logga in i Heroma med ditt användarid samt lösenord.

D:\875104255.doc Skapat den 2013-03-11 17:47:00

D:\875104255.doc Skapat den 2013-03-11 17:47:00

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF