Einsteins ljus: Laser och kosmos Marcus Berg Fysik

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Vetenskap, Fysik, Waves And Optics
Share Embed Donate


Short Description

Download Einsteins ljus: Laser och kosmos Marcus Berg Fysik...

Description

Einsteins ljus: Laser och kosmos

Marcus Berg Fysik 1

Einsteins ljus: Laser och universum

Marcus Berg Fysik 2

ljus2015.se

Var jobbar en fysiker?

• Austin, Texas, USA (4 år) • Santa Barbara, Kalifornien, USA (2 år) • Paris (1 år) • Rom (2 år) • Berlin (2 år) • Stockholm (4 år)

Kavli Institute Kavli Institute for Theoretical Physics, for Theoretical Physics, Santa Barbara, Kalifornien, USASanta Barbara, Kalifornien, USA

"ARBARA .EWS 0RESS

Kavli Institute for Theoretical Physics, Santa Barbara, Kalifornien, USA

Oskar-Klein-centrat (t.ex. mörk materia)

Stockholm

Min chef: Cécile DeWitt

Princeton 1950

Albert Einstein

• född i Ulm i Tyskland 1879 • jobbade i Schweiz • professor i Berlin • flydde Hitler 1933 till Princeton, USA

ingenting kan röra sig fortare än ljuset c men: det viktiga är inte fart, utan energi E=m

2 •c

mer jobb

mindre jobb

prova jättelätt partikel, neutrino

Tids-utsträckning Myonexperiment

webofstories.com, Dyson

Vad är ljus?

våg

partikel (foton)

våg-partikel-dualitet

Våglängd är längd mellan vågtoppar

Hej lärare! ladda ned den här demonstrationen från

phet.colorado.edu (eller googla “phet”!)

Rörelse och massa är energi Erörelse

Etotalt Emassa = m

(Etotalt

2 ) =

(Erörelse

2 ) +

2 •c

(Emassa

2 )

Rörelse och massa är energi om Erörelse = 0 Emassa = m

2 •c

Etotalt = Emassa = m

2 •c

Är pennan trasig?

Brytning

Det synliga universum (konst) 26

Einstein 1915: ljus böjs av tyngdkraft

E=m

2 •c

?

Einstein 1915: ljus böjs av tyngdkraft

(Etotalt

2 ) =

(Erörelse

2 ) +

(Emassa

2 )

Einstein 1915: ljus böjs av tyngdkraft

2 •c

E=m Eddington, 1919

Einstein 1915: ljus böjs av tyngdkraft

2 •c

E=m Eddington, 1919

Igen: Afrika 1973

Cécile DeWitt

Light Amplification Stimulated Emission of Radiation

by

LjusFörstärkning genom Kittlad Utskickning av Strålning

Vad är laser? vanligt ljus: många våglängder

stimulerad emission (1916)

laser: en viss våglängd

Vad är laser bra för?

Finns det lasersvärd?

Fler användningar

Fotonik: ljus istället för el

Atom-kärna

neutron proton

17,6 MeV (megaelektronvolt)

heliums atomkärna är stabil

väte (finns i H20) mbränsle = 0,5 g 2 E = m •c Övning! E = 500 megawatt •1000 sekunder

Sol-energi

46

Kosmiska bakgrundsstrålningen “babyfoto av universum” 47

Big Bang: Universums födelse

Kosmiskt ljus (mikrovågor med våglängd runt 1mm, “bortom infrarött”)

WMAP-satellit (90-tal)

lite osäkert

Planck-satellit (2015)

mindre osäkerhet!

Big Bang: Universums födelse

Nytt fönster mot universum: Gravitationsvågor?

Sammanfattning

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF