En bok om LUFT - Swegon Air Academy

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Samhällsvetenskap, Statsvetenskap, Political Economy
Share Embed Donate


Short Description

Download En bok om LUFT - Swegon Air Academy...

Description

En bok om LUFT

Lars Ekberg, CIT Energy Management AB

SWEGON 2008, Luft

En bok om LUFT

Lars Ekberg, CIT Energy Management AB

SWEGON 2008, Luft

En bok om LUFT • Luften vi andas och miljön vi skapar i våra hus • Människors hälsa, välbefinnande och produktivitet • De ekonomiska intressena - Samhällets intressen • Energin och resurserna vi använder - Miljön vi påverkar • Inomhusmiljön och de tekniska lösningarna Lars Ekberg, CIT Energy Management AB

SWEGON 2008, Luft

Hur ? Populärvetenskaplig Neutral och objektiv Av extern expertis och Swegons egna experter På svenska och engelska Lars Ekberg, CIT Energy Management AB

SWEGON 2008, Luft

Dagens föredrag Klimat i Förändring Meteorolog Martin Hedberg Swedish Weather and Climate Centre SWC

Klimatskalet Professor Emeritus Arne Elmroth, LTH

Installationerna Tekn. Dir. Johnny Andersson, Ramböll Sverige AB Lars Ekberg, CIT Energy Management AB

SWEGON 2008, Luft

Del A Ventilare Neccesse Est. Hälsa och välbefinnande

Jan Vilhelm Bakke

Inomhusmiljö och produktivitet

Olli Seppänen

Lars Ekberg, CIT Energy Management AB

SWEGON 2008, Luft

Människan och Innemiljön

Lars Ekberg, CIT Energy Management AB

SWEGON 2008, Luft

Produktiviteten och Innemiljön

1.00 Relativ prestationsförmåga

Oviktat

0.95

Viktat mot sampelstorlek och resultatrelevans

0.90 Viktat mot sampelstorlek

0.85 0.80 0.75 15

20

25

30

35

Temperatur, °C

Lars Ekberg, CIT Energy Management AB

SWEGON 2008, Luft

Del B Ekonomiskt Ansvar och Samhällsansvar Ekonomiska bedömningar

Conny Nilsson & Enno Abel

Suboptimering eller helhetssyn

Conny Nilsson

Lagar, standarder och praxis

Lars Ekberg

Lars Ekberg, CIT Energy Management AB

SWEGON 2008, Luft

Del C Energin och den Yttre Miljön Fossila bränslen

Kjell Aleklett

Europeiska Unionen – Energidirektiv

Per-Erik Nilsson

Klimat i Förändring

Martin Hedberg

Lars Ekberg, CIT Energy Management AB

SWEGON 2008, Luft

Energianvändningen…

…och dess konsekvenser

Meteorolog Martin Hedberg

Lars Ekberg, CIT Energy Management AB

SWEGON 2008, Luft

Del D Den Inre Miljön – Ett Vidare Koncept Luftens Historia

Rasmus Waern & Gert Wingårdh

Termiskt klimat

Lars Ekberg

Akustik i byggnader

Johnny Andersson

Lufttätning

Arne Elmroth

Människors behov av ljus

Hans Arvidsson & Lars R. Bylund

Lars Ekberg, CIT Energy Management AB

SWEGON 2008, Luft

Klimatskalet Flera skäl till god lufttäthet

Prof. Emeritus Arne Elmroth

Lars Ekberg, CIT Energy Management AB

SWEGON 2008, Luft

Del E Luftbehandling och Inomhusklimat Byggherren och byggprocessen Luftkvalitet, luftutbyte & luftföring Behovsstyrd ventilation Uteluftsintag, Kanalsystem Luftfilter och luftfiltrering Energiåtervinning Värmning och Kylning av luft Befuktning och avfuktning Fläktar Ljud och ljuddämpning Luftburna & vattenburna klimatsystem Injustering, Styrning, Den intelligenta byggnaden Kvalitetssäkring Lars Ekberg, CIT Energy Management AB

Enno Abel Anders Svensson Sten-Olaf Hanssen Johnny Andersson Thore Bertilsson Per-Erik Nilsson Lennart Jagemar Lars Ekberg Gunnar Berg Mats Berglund Gunnar Svensson Nils Spetz Henrik Ebeklint Eva Sikander SWEGON 2008, Luft

Installationerna… ..och byggnaden är ett system

Tekn. Dir. Johnny Andersson

Lars Ekberg, CIT Energy Management AB

SWEGON 2008, Luft

Formuleringen av klimatkrav styr

Kvaliteten Installationerna Energianvändningen Lars Ekberg, CIT Energy Management AB

SWEGON 2008, Luft

Vanliga temperaturkrav enligt ISO 7730

Vinter:

22.0±2ºC

Sommar:

24.5±1.5ºC

Lars Ekberg, CIT Energy Management AB

SWEGON 2008, Luft

Kravformuleringen styr Temperatur o

30 C

Övre gräns för rumstemperaturen

o

25 C

Undre gräns o

20 C

0

100

200

300 400 500 Arbetstimmar/år

80 arbetstimmar Lars Ekberg, CIT Energy Management AB

SWEGON 2008, Luft

Rätt projektering Behov Förväntningar Önskemål Krav Verksamhet Inre belastningar Yttre belastningar Byggnadsutformning Installationer Lars Ekberg, CIT Energy Management AB

SWEGON 2008, Luft

Rätt lösningar Avvikelse från önskat klimat

Önskat klimat Belastningar Solinstrålning, människor,

Rätt inomhusklimat Liten energianvändning

maskiner, belysning, föroreningsalstring, byggmaterial, inredning….

Kompensation med installationer Lars Ekberg, CIT Energy Management AB

SWEGON 2008, Luft

LUFT

www.swegonairacademy.com Lars Ekberg, CIT Energy Management AB

SWEGON 2008, Luft

X-tramaterial

Lars Ekberg, CIT Energy Management AB

SWEGON 2008, Luft

Varför ? Långsiktighet Systematik Helhetssyn Erfarenheter Kunskaper Lars Ekberg, CIT Energy Management AB

SWEGON 2008, Luft

Kloka beslut ? Total årlig kostnad

Årlig kapitalkostnad

Årlig driftkostnad

300

Total årskostnad, a+c (kr/år)

250

200

Optimal dimensionering

150

100

50

0 0

Lars Ekberg, CIT Energy Management AB

500

1000 1500 Investeringskostnad, Ao (kr)

2000

SWEGON 2008, Luft

Energy per floor area [kWh/year & m²]

350 300 250

Electricity (incl. electric heating)

200 150

Lars Ekberg, CIT Energy Management AB

-20%

100

-50%

Heating

50

2050

2040

2030

2010

2020

1990

2000

1980

0 1970

Energianvändningen

400

SWEGON 2008, Luft

Hur bra är konstljuset?

Lars Ekberg, CIT Energy Management AB

SWEGON 2008, Luft

Dagordning 9:30

Introduktion – Conny Nilsson (5 min)

9:35

Översikt – Lars E. (10 min)

9:45

Klimat – Martin Hedberg (40 min)

10:25 Nästa del – Lars E. (5 min) 10:30 Klimatskärmen – Arne Elmroth (30 min) 11:00 Nästa del – Lars E. (5 min) 11:05 Installationerna – Johnny Andersson (45 min) 11:50 Summering – Lars E. (10 min) 12:00 Slut Lars Ekberg, CIT Energy Management AB

SWEGON 2008, Luft

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF