En Framtid Värd att Leva

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Samhällsvetenskap, Sociologi, Discrimination
Share Embed Donate


Short Description

Download En Framtid Värd att Leva...

Description

En Framtid Värd att Leva David Ståhlberg

Tror du att det kommer skapas mer data år 2020 än idag?

Tror du artificiell intelligens kommer spela större roll i människors liv om 10 år?

Kan du förklara hur ni använder machine learning för att göra er verksamhet bättre?

Vet du vad du kommer lära dig nästa vecka?

Enligt World Economic Forum är digitaliseringen värd $100 trillioner nästkommande 10 år

Utveckling

Hur känns det att stå här?

Tid

När är förändring =

När är förändring =

Self Determination Theory (SDT) Intern Motivation (Jag vill) ● ●

Självbestämmande Kompetens

Extern Motivation (Jag måste) ● ●

Hot Incitament

KÄLLA: The “What” and “Why” of Goal Pursuits: Human Needs and the Self-Determination of Behavior Edward L. Deci and Richard M. Ryan

1.

VI ska definiera framtidens stora idéer

Lär du dig snabbare än världen runt dig förändras?

Rik Historia av Samhälleliga Framsteg ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢

1919 - Kvinnlig Rösträtt 1921 - Samma myndighetsregler för män och kvinnor 1938 - Saltsjöbadsavtalet mellan LO och SAF, Abort legaliseras, Semester lagstadgas 1944 - Homosexualitet blir lagligt 1947 - Barnbidraget införs, Första kvinnan i riksdagen 1955 - 3 månaders betald mammaledighet 1973 - 40 timmars arbetsvecka 1974 - Föräldraförsäkringen införs, Lagen om fri abort 1978 - 5 veckors semester 1979 - Barnaga förbjuds 1980 - Diskriminering pga kön förbjuds på våra arbetsplatser

Vilka är vår tids stora idéer?

Jag använder, eller kan tänka mig att använda glasögon.

Jag skulle kunna tänka mig en ögonoperation för att få bättre syn.

Jag skulle kunna tänka mig att operera in en lins som förbättrar min syn 10X.

Jag skulle kunna tänka mig att förstärka samtliga sinnen 10X med ny teknologi.

Jag tror att tillgången till denna teknologi kommer att vara jämnt fördelad över jordens befolkning.

Människocentrerad Innovationsmodell

1. Människans behov

2. Ideal lösning

3. Ny teknologi

Gemenskap Kärlek

Trygghet Hälsa

Vård och omsorg

Från Reaktiv Vård - Till Partner för Livslång Hälsa FRÅN

TILL

Opersonlig Standardbehandling

Personlig behandling baserad på preferenser, kropp och sinne

Data ägd och tillgänglig i systemet

Data ägd och tillgänglig för dig

Bedömning inte delad fullt med patient

Bedömning skapad tillsammans med patient

Vård på sjukhus

Vård i hemmet

Manuella bedömningar

Sensorer

Mätning av medel (operationer, besök, utskrivning av mediciner)

Mätning av mål (grad av tillfrisknande/välmående)

Tillgänglig för ett fåtal i världen

Tillgänglig för alla

Skola & Utbildning

Från: Skola för Barn & Unga Till: Livslånga Möjligheter för Alla FRÅN

TILL

Visst antal år

Livslångt lärande

Klasser

Individuellt anpassad utbildning

Skola separerad från arbetsliv

Skola och arbetsliv är Ett

Undervisning i skolan

Undervisning överallt

Jobbmatchning på arbetsförmedlingen

Jobbmatchning kontinuerligt

De med rätt utbildning behövs

Alla behövs

Rättigheter bara för de med anställning

Rättigheter för alla

2.

Organisera för Innovation

I en snabbföränderlig värld är att lära sig och skapa innovation den enda långsiktigt hållbara styrkan.

Hur vi tror att en organisation ska se ut

Hur alla innovativa organisationer ser ut

Källa: John P. Kotter, Accelerate (2014)

Bra på olika saker

Innovation ● Kreativitet ● Snabbhet ● Disruptiva förbättringar Källa: John P. Kotter, Accelerate (2014)

Produktivitet ● Rutin ● Pålitlighet ● Inkrementella förbättringar

Samhället uppbyg t kring två imperfekta system

MARKNAD

● ● ● ●

Dynamisk Innovativ Ojämlik Negativa bieffekter

MYNDIGHET

● ● ● ●

Rättvis Pålitlig Stelbent Trögrörlig

Vi är vana att tänka i en dimension

Autonomi

Frihet för den starkaste

Reglemente

Frihet att göra det andra säger

Det bästa från två världar

Gemensamt ● ● ● ●

Sätta mål med människan i fokus Definiera ramar Möjliggöra lärande med hjälpa av realtidsdata Dela best practices - snabbt!

Autonomi

Reglemente

Lokalt ● ● ●

Äga HUR Iterera mot måluppfyllnad Dela lärdomar

3.

Odla vår Nyfikenhet

95% är okänt

Utmana gamla sanningar

“Rivers of thinking” - Eduard de Bono

Vi blir så lätt Hippos...

Moduler för Lärande Lär på jobbet

Starta ett företag

Skriv 1 sida

Stanna upp varje vecka och bestäm vad du ska sluta, börja, fortsätta göra

Starta ett litet företag inom området du vill lära dig mer om

Att sammanfatta något på 1 sida kräver att du verkligen förstår det

Virtuellt team

Skaffa mentorer

Ta gratis kurser online, finns massor

Samla personer med samma lärandeintresse i ett virtuellt team

Identifiera mentorer inom områden du vill utvecklas

Spela medborgare

Arbeta någon annanstans

Lär någon

Upplev din organisation utifrån under 20 min varje måndag morgon

Arbeta 3 dagar i en annan organisation länkat till branschen

Anmäl dig som lärare för något du behöver lära dig

Kurser online

Planera en överlämning Som om du skulle lämna din tjänst

Starta en blogg

Månadslunchen

Man lär sig mycket på att behöva samla tankarna i en artikel/vecka

Luncha med en person du inte känner i din bransch varje månad

Det dagliga samtalet

Bli partner

Veckoläsning

Ring någon ny i ditt nätverk om något specifikt varje dag

Bli partner med ett företag med kompletterande kompetens

Ha en läslista av hemsidor som du går igenom varje vecka

Dela vad du gör

Skugga någon

Ställ frågor

Dela vad du arbetar på med andra experter inom ditt område

Skugga en expert i det område du vill lära dig

Ställ enbart frågor, ge inga svar, under en vecka

Vad allt handlar om

C

Innovationen sker i gränsytan mellan kompetensområden

A

C

B

En Framtid Värd att Leva 1. Utgå ifrån Människan och Samhället ● ●

Använda en människocentrerad innovationsmodell Definiera en ny vision för samhällets alla funktioner

2. Organisera för Innovation ● ●

Etablera nya strukturer mellan myndigheter och näringsliv Skapa incitament för både företag och myndigheter att innovera mot tydliga mål

3. Odla vår Nyfikehet ● ●

Ifrågasätt dina gamla sanningar och gör lärande till en vana Engagera er i samhället och i varandra - och sätt igång!

Don’t be a stranger. [email protected] www.davidstahlberg.com LinkedIn: David Ståhlberg Instagram: d.stahlberg

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF