epsi_1

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Sociale wetenschappen, Psychologie, Abnormal Psychology
Share Embed Donate


Short Description

Download epsi_1...

Description

Spoedeisende psychiatrie Kristof Lanssens Koen Titeca EPSI

psychiatrische ziekte = een ziekte met psychische symptomen en/of door psychische oorzaken, die gepaard gaan met lijden en/of sociaal disfunctioneren

Oppervlakte

Inwoners

8511 Aalbeke 716 ha 97 a 61 ca 8510 Bellegem 1.397 ha 71 a 7 ca 8501 Bissegem 344 ha 40 a 44 ca 8501 Heule 1.168 ha 72 a 60 ca 8510 Kooigem 478 ha 59 a 38 ca 8500 Kortrijk 2.237 ha 92 a 41 ca 8510 Marke 811 ha 41 a 60 ca 8510 Rollegem 847 ha 31 a 81 ca geen adresgegevens Totaal 8.003 ha 6 a 92 ca

2.919 3.795 5.522 10.620 767 41.268 7.933 2.721 89 75.633

1/3

Bevolkingsdichtheid 2012 407 272 1.603 909 160 1.844 978 321 945

SPOEDOPNAME

• Problematisch middelengebruik en suïcidaliteit • 1/3 eerste contact met gespecialiseerde zorg • 17% van patiënten in therapie met psychische stoornis : éénmaal/jaar op spoedopname

het algemeen ziekenhuis is de plaats voor acute psychiatrische zorg Beschikbaarheid van zorg Flexibiliteit van zorg Snelheid van zorg Duidelijkheid van zorg Multidisciplinariteit van zorg

CASUS Een personeelschef belt naar de psychiater van wacht voor Jan. Jan is een oude bekende en als hij gedronken heeft dan ziet hij het niet zitten en denkt aan de dood. Volgens telefonische inschatting is de situatie niet anders dan anders. Je geeft aan dat Jan naar spoed mag komen maar je ziet het niet als een urgentie.

Casus Anna is 43 jarige verzorgde vrouw die beestjes. Ze ziet in haar huis ratten en muizen en ander ongedierte. Haar broer kon haar overtuigen om naar spoedopname te komen. Anna heeft een blanco voorgeschiedenis.

• Casus • Theofiel is 68 jarige man die naar spoedopname wordt gebracht omwille dolen op straat.

• CASUS • Pieter meldt zich aan een zondagmiddag op de spoedopname. • Hij heeft een verzwikte enkel en ruikt wat naar de alcohol. • Bij navraag geeft hij aan dat hij wel een glas lust en bijna elke dag drie glazen wijn drinkt.

Psychiatrische urgentie • • • •

Acute verstoring Denken, gedrag, stemming en/of sociale relaties Vraag tot onmiddellijke interventie Vraag van patiënt, zijn familie en/of sociale omgeving

Definitie American Psychiatric Association

Doelstellingen urgentiepsychiatrie (UP) • • • • • •

Uitsluiten van somatische oorzaken Snelle stabilisatie van de acute crisis Vermijd dwang Minst restrictieve behandeling Therapeutische alliantie aangaan Goede zorg en nazorg

Zeller, 2010

Inschatting bij aanmelding • Is het een casus voor psychiatrie? • Is de situatie veilig genoeg voor het uitvoeren van een consult? • Hoe urgent is nadere diagnostiek en behandeling?

Elementen van een crisisdiagnose Sederer en Rothschild, 1997

- Waarom decompenseert deze patiënt nu? - Wat zijn de biologische, psychologische en sociale krachten en zwakten van de patiënt? - Welke stressoren hebben het evenwicht van draaglast en draagkracht verstoord? - Welke problemen moeten aangepakt worden om de veiligheid en/of evenwicht zodanig te herstellen dat de patiënt de acute dienst kan verlaten? - Wat is de diagnose?

STRESS IN DE UP - Ontbreken veiligheid - Tijdsdruk, snel handelen en snel beslissingen nemen - Opnemen of niet? Medicatie of niet? Patiënt alleen laten of niet?

- Ontbreken structuur - Aansprakelijkheid, verantwoordelijkheid

Eenheid Psychiatrische Spoed Interventie

16

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF