Etnicitet och Nationalism - Richard Walls

January 13, 2018 | Author: Anonymous | Category: Samhällsvetenskap, Statsvetenskap, International Relations
Share Embed Donate


Short Description

Download Etnicitet och Nationalism - Richard Walls...

Description

ETNICITET OCH NATIONALISM

NATIONALISM Ända sedan medeltiden har nationalism och nationalitetsproblem spelat en viktig politisk roll för utvecklingen inom och mellan stater.  Nationalismens grundide är att det internationella systemet ska vara uppbyggt av nationalstater, det vill säga av stater som motsvarar nationerna.  Nationalismen utgår från att det finns ett folk, en nation, som knyts samman av en gemensam nationell identitet och att deras idéer och intressen tas tillvara inom ett geografiskt avgränsat området – ett territorium. 

NATIONALISM OCH ETNICITETNation, nationalitet och nationalism blandas ofta ihop med etnicitet. Etnicitet är något som utmärker en etnisk grupp d v s en folkgrupp med:

EGET URSPRUNG

EGET SPRÅK

EGEN KULTUR

EGEN HISTORIA

EGEN TRO - RELIGION

ETNICITET  

Etnicitetsbegreppet började användas på 1970-talet Ofta när man pratar om etnicitet handlar det om minoriteter, som exempelvis finländare eller kurder i Sverige, Men det kan också vara ett majoritetsfolk inom ett land, exempelvis svenskar i Sverige. Mycket förenklat kan man säga att skillnaden mellan nationalism och etnicitet är att nationalism är en personlig upplevelse av nationell samhörighet, medan man föds in i den etniska gruppen

GRÄNSER SOM FÖDER GRÄNSER? Nationalism och etnicitet kan sägas ha ett politiskt inflytande, främst när det gäller sammanbindningen av stat, nation och territorium.  Inom stater med en splittrad befolkning strävar man från statsmakternas sida efter att skapa en känsla av samhörighet för att få stöd för sin politik  I vissa stater har man lyckats med detta andra inte 

VI OCH DOM

•Etnisk

rensning är ett uttryck som används vid etniska konflikter. •Uppstod

under inbördeskriget i f.d. Jugoslavien under första halvan av 1990-talet Vid etnisk rensning är syftet att få en etnisk ”ren” befolkning i landet •

•Detta

genomförs genom att ”främmande folkgrupper” antingen tvångsförflyttas med våld eller likvideras(mördas).

ETNISK RENSNING

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF