FILm I SEKKEN 2013 - Tromsø Internasjonale Filmfestival

January 6, 2018 | Author: Anonymous | Category: Arts & Humanities, Performing Arts, Drama
Share Embed Donate


Short Description

Download FILm I SEKKEN 2013 - Tromsø Internasjonale Filmfestival...

Description

Vi bidrar til å realisere kulturprosjekter i hele fylket. Ta oss med fra begynnelsen – fra ide til virkelighet!

www.tromsfylke.no

3

Official Partners

LAG SUSHIEN SELV! Sushi er perfekt mat for hyggelige anledninger. Den spesielle kombinasjonen av salt soya, sterk wasabi og den milde, rene smaken av fisk har etter hvert blitt svært populær blant nordmenn. Sushi er i tillegg enkelt å tilberede – langt enklere enn du tror!

Se hvor enkelt det er å lage sushi på godfisk.no Eller last ned godfisk-appen til iPhone eller Android.

5

Frozen Land, Moving Pictures TAKE 23

Årets festival har et sterkt nordisk tyngdepunkt. Den byr på et dypdykk i en subkultur, og et knippe filmer om et spesielt komplisert samfunn. Spenninga mellom det tradisjonelle og det moderne går som en pulserende rød tråd gjennom store deler av programmet. Forholdet mellom retorikk og ideologi kan også merkes tematisk. La deg bevege, engasjere, irritere og glede av TIFF 2013! Martha Otte Festival Director

This year’s festival has a strong Nordic heart. It is an invitation into a counterculture, and contains a selection of films about a deeply conflicted and complex society. Thematically you will notice the tension between tradition and modernity in the program as a whole. The relationship between rhetoric and ideology is also tangible. Engage, respond, rage, enjoy. Welcome to TIFF 2013!

Historie. Tradisjon. Kvalitet. Kultur. Livsglede. Energi.

7

En inkluderende festival A FESTIVAL FOR EVERYONE

Tromsø internasjonale filmfestival er en sterk kulturnæringsaktør i NordNorge – som publikumsfestival, viktig bransjearena og knutepunkt for kultur i nordområdene. Da har vi samtidig et ansvar for å spørre oss selv: Hvilke nye grupper bør vi inkludere, på festivalen og i samfunnet? Kultur kan bidra til å skape et mer inkluderende og tolerant samfunn, men da må det satses bevisst.

Gunnar Wilhelmsen Chair of the board, Tromsø International Film Festival

Derfor ønsker tiff å satse på formidling av kvalitetsfilm til barn og unge. Fra før lager barnehager i byen egne filmvisninger i festivaluka, og vårt eget filmtilbud til barn og unge på snøkinoen har blitt godt mottatt av skoler, barnehager, foreldre – og ikke minst barna selv. Nå følger vi opp suksessen med en egen barnefilmfestival i månedsskiftet mai/juni. verdens beste – tromsø barnefilmfestival skal samarbeide med barnehager, skoler, Kirkens Bymisjon, innvandrermiljøer og andre, for at barn fra mange ulike miljøer skal kunne delta.

tiff har lang tradisjon for å samarbeide med organisasjoner som inkluderer innvandrere og grupper som lett havner «utenfor», som Kafé X, Røde Kors’ kvinnegruppe Cora Sandel, Kirkens bymisjon og Fontenehuset. Vi samarbeider med Den kulturelle skolesekken og Voksenopplæringa i Tromsø Kommune. tiff jobber også aktivt for å rekruttere nye internasjonale studenter i Tromsø til å bli frivillige – en god måte å bli kjent med Tromsø og Norge på. Vi driver Verdensteatret Kino, med 40 frivillige som jobber året rundt. Og som Inkluderende Arbeidslivs-bedrift vil vi tilby praksisplass til noen som står utenfor arbeidslivet. Som festival prøver vi å bidra, men vi kan fortsatt gjøre mer. Vi oppfordrer alle som ønsker å delta på tiff til å ta kontakt med oss, og vi oppfordrer våre samarbeidspartnere til å hjelpe oss med å senke terskelen til samfunnslivet slik at ingen trenger å stå utenfor. Jeg ønsker alle en god og inkluderende festival! Tromsø International Film Festival is a major audience festival, an arena for film industry professionals, and a cultural hub for the High North. Any cultural institution with such a strong position should ask itself: How can we include more people in our festival, and in society as a whole? As a film festival, the least we can do is to offer more high-quality films to our youngest audiences. This summer, in late May/early June, tiff will launch its own film festival for children – verdens beste («Best in the world»). In cooperation with schools, kindergartens, and various organizations, we will invite children from all walks of life and with different cultural backgrounds to take part in the festival.

tiff has a long-standing tradition of cooperation with local organizations, such as Kafé X, Fontenehuset, the Red Cross women’s group Cora Sandel, and the Church City Mission. Other partners include The Cultural Rucksack programme in Troms county, and the Adult Education Center in Tromsø. We invite international students to become volunteers at the festival. tiff is also a partner in the national IA agreement for a more inclusive working life, and our cinema Verdensteatret Kino has a staff of forty volunteers. These are all modest contributions to a more inclusive festival. We should always try our best to strengthen our efforts, and we encourage our partners, suppliers and contributors to do the same. I wish you all the best for this year’s festival!

8

Partners FOUNDER

MEDIA PARTNERS

PARTNERS

WEB DEVELOPMENT TIFF.NO

9

Eit mangfald av røyster A DIVERSITY OF VOICES

Kjære festivalvener. I år kan vi i Noreg feira at det er hundre år sidan kvinner fekk full røysterett. Jubileet kjem til å bli feira med markeringar over heile landet. Det minner oss om kor viktig det er at alle grupper og individ i dag har rett til å la si røyst bli høyrt. Her gir Tromsø internasjonale filmfestival eit verdifullt bidrag. Ved å bringa kvalitetsfilm frå heile verda til Tromsø, er festivalen formidlar av eit mangfald av røyster.

Hadia Tajik Minister of Culture

Programmet for tiff i år syner dette: Det byr på perspektiv frå Israel, eit djupdykk i skateboardkulturen og impulsar frå russisk film. Festivalen er også den fremste eksponenten her i landet for film frå nordområda og ein arena der lokale filmskaparar kan visa seg fram. Eg er og glad for å kunne trekkja fram at opningsfilmen før snøen faller er norsk med eit utprega internasjonalt perspektiv. Tromsø internasjonale filmfestival er den største her i landet målt i oppslutning, og er kjend for sitt trufaste og entusiastiske publikum. Samstundes er den noko meir enn ein publikumsmagnet: Den er òg eit viktig fagleg forum for filmbransjen og ein lyttestasjon der Kulturdepartementet kan henta innspel til utforming av norsk filmpolitikk. Eg ynskjer alle norske og internasjonale gjestar, stab, friviljuge og ikkje minst publikum lukke til med festivalen. Eg ser fram til å dela store og små filmopplevingar med dykk! Dear festival friends. This year Norway celebrates the 100th anniversary of women’s right to vote. This joyful occasion should also serve as a reminder of how important it is for all groups and individuals in a society to have a right to be heard. In this regard, Tromsø International Film Festival is an important contributor. By bringing quality films from across the world to Tromsø, tiff gives room for a diversity of voices. This year’s edition of tiff is no exception: The 2013 program offers inside perspectives from Israel, a wide variety of films on skateboard culture, and impulses from Russian film. The festival is an important showcase for films from the Arctic, as well as for local filmmakers. I’m also happy that this year’s opening film is a Norwegian production, with a distinct international perspective. Tromsø International Film Festival is known for its enthusiastic audience, and it is the largest film festival in Norway in audience attendance. However, tiff is more than an audience festival: It is also an vital arena for film industry and professionals. For the Ministry of Culture and its staff, the festival is an important source of input as we set out to further develop Norwegian film policy. I wish all guests, staff, volunteers and the audience the very best for this year’s festival, and I look forward to sharing new film experiences with you!

10

Kvalitetsfilm til alle

High-quality films to everybody!

Nok en gang kan Tromsø internasjonale filmfestival vise smal kvalitetsfilm til et bredt publikum. Festivalens kjennetegn er et bredt utvalg av kvalitetsfilmer fra hele verden. Fremover er det ikke bare de voksne som får nyte godt av Tromsø internasjonale filmfestivals kompetanse på film. I 2013 vil tiff satse på filmformidling til barn og unge. På festivalens snøkino kommer barn til å toge inn på Stortorget for å se internasjonale kortfilmer. Men høydepunktet blir den nye barnefilmfestivalen tiff arrangerer i mai 2013. Det er viktig for å bygge filminteressen og gi barn gode opplevelser av høy kunstnerisk kvalitet. Satsingen på filmformidling til barn og unge gjør tiff til en enda viktigere aktør. Tromsø Internasjonale Filmfestival har de siste fire årene bygget opp et aktivt samarbeid med russiske kulturaktører innen filmfeltet. Festivalen er det viktigste møtestedet for filmmiljøet i nordområdene, fordi den er arena, bygger nettverk og driver kompetanse- og bransjeutvikling. Men viktigst av alt: tiff viser god kvalitetsfilm. tiff dekker dermed kravene i stortingsmeldinga om knutepunkt. For Troms fylkeskommune er det selvsagt at Tromsø Internasjonale Filmfestival nå får en knutepunktstatus. Jeg ønsker publikum, frivillige og arrangører en god festival! Yet again, Tromsø International Film Festival (TIFF) is showing high-quality films to a large audience. Ineed, the festival is known for selecting just such films from all over the world. Soon it won’t just be adults who reap the benefits of Tromsø International Film Festival’s proficiency in the field of film. In 2013 tiff is focusing on children and youth. Young people will gather at the snow-screen in the middle of downtown Tromsø and have the opportunity to see a program of international short films. The highlight, however, will be a new children’s film festival arranged by tiff in May 2013. By giving young people high-quality film experiences at an early age, tiff will help them establish an interest in film. This focus on children contributes to making TIFF an even more important cultural arena. Over the course of the past few years, Tromsø International Film Festival has collaborated extensively with the Russian film industry. tiff is the most important meeting place for the Northern and Arctic film industry, an arena for networking and for inspiring development and growth. But most importantly, tiff shows high-quality films and therefore fulfills the requirements established in the government report on cultural hubs (knutepunkt). For Troms County it goes without saying that Tromsø International Film Festival should have an official status as a cultural hub. I wish the audience, volunteers, and staff a great festival!

Pia Svensgaard Chair of Troms County

11

Innhold CONTENTS

5 Welcome Awards

Opening / Closing

Programs

13

The Aurora Prize

15

FIPRESCI – The International Critic’s Award

16

FICC – the Don Quixote Prize

17

The Norwegian Peace Film Award

18

The Tromsø Palm

19

Tromsø Audience Award

21

Åpningsfilm FØR SNØEN FALLER / Opening Film BEFORE SNOWFALL

23

Avslutningsfilm THE SESSIONS / Closing Film THE SESSIONS

25

Konkurranseprogram / Competition Program

39

Horisonter / Horizons

67

Horisont øst / Horizon East

75

Fokus: Skate / Focus: Skate

83

Signaler: Israel / Signals: Israel

91

Retrospektiv: Jan Troell / Retrospective: Jan Troell

101

Retrospektiv: Peter von Bagh / Retrospective: Peter von Bagh

109

Kritikeruka / Critic's Choice

115 Overdrive 123

Film fra Nord / Films from the North

145

Spesialvisninger / Special Screenings

Utenfor lerretet / Off Screen

159

Seminarer og arrangementer / Seminars and Events

Indeks / Index

172

Indeks festivaltitler / Index Festival Titles

176

Indeks regissører / Index Directors

179

Rettigheter og kopikilder / International Sales and Print Sources

181

Stab og bidragsytere / Staff and Contributors

Acknowledgements

Tromsø International Film Festival P.O. Box 285 N-9253 Tromsø NORWAY

Street address: Verdensteatret Storgt. 93 b 9008 Tromsø

Tel. +47 77 75 30 90 Fax: +47 77 75 30 99 E-mail: [email protected] Web: www.tiff.no

VI SNUR

NORGE PÅ HODE Nå har Nord-Norge fått så mye tyngde at alt er snudd opp-ned: Nøkkelrollen i klima- og arktisk Nord-Norges store naturressurser har gjort oss til forskning, nærheten til voksende markeder og nye et kraftsenter i norsk forskning og kompetanseolje- og gassfunn gjør oss til et tyngdepunkt for bygging. fremtidens kompetanse. Velger du Universitetet i Tromsø, er du i sentrum. Studerer du her, er du i den mest sentrale delen av dagens Norge. Og vi kan love deg kort vei til alt du måtte ønske deg i livet! Kortere vei til fremtiden

Kortere vei til fremtiden

13

The Aurora Prize An exclusive selection of the best and most exciting films from the international arena are nominated to compete for the Aurora Prize at Tromsø International Film Festival. The films must have their Norwegian premiere at TIFF to be eligible. The intention of the award is to broaden the appreciation of artistically challenging films.

THE AURORA JURY TIFF 2012

Gunilla Bresky Ilona Jurkonyte Endre Lund Eriksen

Filmmaker, Luleå, Sweden Festival Director, Kaunas IFF, Lithuania Author, scriptwriter, Tromsø, Norway

Previous Winners 2002 OG MORA DI OGSÅ / AND YOUR MOTHER TOO Alfonso Cuarón, Mexico, Arthaus 2003 ENGELEN PÅ HØYRE SKULDER / ANGEL ON THE RIGHT Jamshed Usmonov, Tajikistan, Arthaus 2004 TIDEN ETTER OTAR / SINCE OTAR LEFT Julie Bertuccelli, France, Arthaus 2005 SKILPADDER KAN FLY / TURTLES CAN FLY Bahman Ghobadi, Iran, Arthaus 2006 TAPAS José Corbacho & Juan Cruz, Spain, Tour de Force 2007 BUENOS AIRES, 1977 / CHRONICLE OF AN ESCAPE Adrián Caetano, Argentina, Tour de Force 2008 VANNLILJER / WATER LILIES Céline Sciamma, France, Fidalgo 2009 REVANSJE / REVANCHE Götz Spielmann, Austria, Arthaus 2010 THE DOOR Anno Saul, Germany 2011 POESI / POETRY Chang-dong Lee, South Korea, Arthaus 2012 ELENA Andrey Zvyagintsev, Russia, TIFF

15

FIPRESCI

THE INTERNATIONAL CRITIC’S AWARD

Founded in 1930, fipresci (Federation Internationale de la Presse Cinematographique) is the international umbrella organization for professional film critics and film journalists. fipresci works to promote film culture and to safeguard professional interests, and its members also participate in juries at film festivals. Presently, there are fipresci juries at almost 70 international festivals, including Tromsø International Film Festival. «The International Critic’s Award» given by these juries are often regarded as equally important as official jury prizes, and they aim «to promote film art and to encourage new and young cinema».

The Fipresci Jury TIFF 2012:

Dominik Kamalzadeh Maria Ulfsak-Sheripova Jan Landro

Der Standard, Austria Eesti Ekspress, Estonia Bergens Tidende, Norway

Previous winners: 2005 EN MIDTVINTERNATTS DRØM / MIDWINTER NIGHT’S DREAM Goran Paskaljevic, Serbia and Montenegro 2006 OLJEBERGET / THE RICH COUNTRY Aslaug Holm, Norway 2007 STILL LIFE Zhang Ke Jia, China 2008 THE SECRET OF THE GRAIN Abdellatif Kechiche, France 2009 REVANSJE / REVANCHE Götz Spielmann, Austria 2010 10 TO 11 Pelin Esmer, Turkey 2011 HOW I ENDED THIS SUMMER Aleksey Popogrebsky, Russia 2012 ELENA Andrey Zvyagintsev, Russia

16

FICC

THE DON QUIXOTE PRIZE

Founded at the Cannes Film Festival in 1847, ficc/iffs is an international umbrella organization for film societies and non-profit cinemas. Its honorary president is the Italian film director Gianni Amelio, and one of its aims is to promote outstanding films for a broader audience. As a part of its work, ficc awards the Don Quixote Prize at selected film festivals, such as Berlin, Cottbus, Karlovy Vary and Locarno. Tromsø International Film Festival had the honor of hosting ficc for the first time in 2000.

The FICC jury tiff 2013

Odd-Arild Knutsen Tea Gabidzashvili Santosh Pathare

Tromsø Film Society, Tromsø, Norway Cinemablub-kutaisi, Kutaisi, Georgia Prabhat Chitra Mandal, Mumbai, India

PREVIOUS WINERS: 2002 SØSTRE / SISTERS Sergej Bodrov Jr., Russia 2003 ENGELEN PÅ DEN HØYRE SKULDEREN / ANGEL ON THE RIGHT Jamshed Usmonov, Tajikistan 2004 VODKA LEMON Hiner Saleem, Armenia 2005 BLIKKET / THE GAZE Nour Eddine Lakhmari, Morocco 2006 RYNA Ruxandra Zenide, Romania 2007 LONGING Valeska Grisebach, Germany 2008 KAUTOKEINO-OPPRØRET / THE KAUTOKEINO REBELLION Nils Gaup, Norway 2009 IT’S NOT ME, I SWEAR! Philippe Falardeau, Canada 2010 WHISPER WITH THE WIND Shahram Alidi, Iraq 2011 INCENDIES Denis Villeneuve, Canada 2012 STOPPED ON TRACK Andreas Dresen, Germany

17

The Norwegian Peace Film Award The Norwegian Peace Film Award (NoPFA) is given to a film that spotlights direct, structural or cultural violence, and in a creative way contributes to a deeper understanding of conflicts and violence. The award is presented at tiff on a yearly basis by the NoPFA-foundation in collaboration with the Centre for Peace Studies (cps), Tromsø International Film Festival, and the Department of Culture and Literature (ikl).    THE NOMINEES ARE: THE ATTACK COMRADE KIM GOES FLYING FILMISTAAN FØR SNØEN FALLER HOW TO MAKE MONEY SELLING DRUGS SKATEISTAN TOMORROW WADJDA WAR WITCH ZAYTOUN

Belgium / Egypt/ France / Lebanon / Qatar North Korea India Norway USA Germany / USA Russia Germany / Saudi Arabia Canada UK / Israel / France

THE NORWEGIAN PEACE FILM AWARD JURY TIFF 2012

Rikke Schubart Zoia V. Ravna Christian Beyer

Associate Professor, Univ. of Southern Denmark, Odense, Denmark Film Producer, Tromsø, Norway Student MPCT, Tromsø, Norway

Previous winners: 2005 THE BEAUTIFUL CITY Asghar Farhadi, Iran 2006 SHOOTING DOGS Michael Caton-Jones, UK 2007 THE CATS OF MIRIKITANI Linda Hattendorf, USA 2008 LITTLE MOTH Tao Peng, China 2009 VALS MED BASHIR / WALTZ WITH BASHIR Ari Folman, Israel 2010 THE OTHER BANK George Ovashvili, Georgia 2011 HANDS UP Romain Goupil, France 2012 PLAY Ruben Östlund, Sweden

18

The Tromsø Palm FILMS FROM THE NORTH

The Tromsø Palm is awarded to the best film in the sidebar Films from the North, where shorts and documentaries from the Barents Region and other Arctic areas are presented. The awarded director will receive 5000 euros – offered by the four resource centers for film in the Arctic region: POEM Foundation Oulu Filmpool Nord Luleå Film i Västerbotten Umeå Nordnorsk Filmsenter

Finland Sweden Sweden Honningsvåg, Norway

THE TROMSØ PALM JURY 2013

Otto Suuronen Mikhail Zheleznikov Jutta Krog

The Finnish Film Foundation, Helsinki, Finland Filmmaker and curator, Russia Editor WDR Dokumentarfilm, Cologne, Germany

Previous Winners 2005 FRAGILE Jens Jonsson, Sweden 2006 CREDO Stein Elvestad, Norway 2007 PRIRECHNY – THE TOWN THAT NO LONGER EXISTS (shared award) Tone Grøttjord, Norway 2007 TOMMY (shared award) Ole Giæver, Norway 2008 SUMMERCHILD Iris Olsson, Finland 2009 VARDE / CAIRN Hanne Larsen, Norway 2010 Å PUSTE UT MUSIKK / BREATHING MUSIC Trond Eliassen, Norway 2011 HOW TO PICK BERRIES Elina Talvensaari, Finland 2012 FLIMMER Line Klungseth Johansen, Norway

19

Tromsø Audience Award – POWERED BY TROMS KRAFT

Vote for your favorite – win an Ipad! Tromsø International Film Festival gives you moments to remember, films that move you. Powered by Troms Kraft you can make a difference and let your voice be heard. On the back cover of the festival program you will find a ballot. Use this to vote for your favorite film. Around the festival there are several ballot boxes where your vote can be safely handed in. The Tromsø Audience Award is presented at the festival’s closing ceremony. Previous Winners 1996 AKKUMULATOR / ACCUMULATOR Jan Sverák, Czech Republic 1997 PALOOKAVILLE Alan Taylor, USA 1998 GADJO DILO - DEN GALE FREMMEDE / THE CRAZY STRANGER Tony Gatlif, France 1999 NÅR LYSET KOMMER / WHEN THE LIGHT COMES Stijn Coninx, Netherlands 2000 EN PORNOGRAFISK AFFÆRE / AN AFFAIR OF LOVE Frédéric Fonteyne, France 2001 BRYLLUPET / THE WEDDING Pavel Lungin, Russia 2002 KRIGEREN OG KEISERINNEN / THE PRINCESS & THE WARRIOR Tom Tykwer, Germany 2003 HAVET / THE SEA Baltasar Kormákur, Iceland 2004 TILBAKE / THE RETURN Andrej Zvjagintsev, Russia 2005 SÅ SOM I HIMMELEN / AS IT IS IN HEAVEN Kay Pollak, Sweden 2006 INNOCENT VOICES Luis Mandoki, Mexico 2007 USA MOT AL-ARIAN / USA VS AL-ARIAN Line Halvorsen, Norway 2008 THE ORCHESTRA OF PIAZZA VITTORIO Agostino Ferrente, Italy 2009 JERNANGER / THE STORM IN MY HEART Pål Jackman, Norway 2010 ET ØYEBLIKK FRIHET / FOR A MOMENT, FREEDOM Arash T. Riahi, Turkey 2011 BLACK SWAN Darren Aronofsky, USA 2012 PLAY Ruben Östlund, Sweden

www.tank.no | Photo by Simen Justdal

ÅPNINGSFILM Opening film

FØR SNØEN FALLER BEFORE SNOWFALL

Norway 2012 Director: Hisham Zaman Screenplay: Kjell Ola Dahl, Hisham Zaman CINEMATOGRAPHY: Marius Matzow Gullbrandsen Cast: Nazmi Kirik Taher, Abdullah Taher Bahar, Ozen Suzan Ilir Billey, Dimirtas Hassan Demirca, Naseradeen Mohammed, Kaheleel Birol Unel RUNNING TIME: 1h 45m PRODUCER: Finn Gjerdrum, Svein B. Kvae SOURCE: Scanbox

før snøen faller begynner i irakisk Kurdistan da 18 år gamle Nermin flykter fra sitt eget bryllup. Siyar er hennes lillebror, men som eldste mann er han også familiens overhode. Siyar får ansvaret for å finne Nermin og gjenopprette familiens gode rykte. Jakten på søsteren blir en farlig oppdagelsesreise fra øst til vest, for en gutt som aldri har vært utenfor landsbyen. I Istanbul møter Siyar den unge jenta Evin. De bestemmer seg for å reise sammen. Deres reise gjennom Europa til Norge får Siyar til å innse at jakten på søsteren også er en mulighet til å finne verdighet og kjærlighet. Handlingen utspiller seg i flere land, og foregår på kurdisk, engelsk, tysk, gresk og tyrkisk. Hisham Zamans første spillefilm er et medrivende drama som tar pulsen på det nye Europa, og viser at medmenneskelighet, humanisme og kjærlighet er allmenngyldige verdier. Siyars forferdelige dilemma angår oss alle.

before snowfall starts with a dramatic escape: Eighteen year-old Nermin runs away from her wedding in a village in Iraqi Kurdistan. Being the elder of the family, her younger brother Siyar becomes responsible for finding her and restoring the family reputation. The mission proves a dangerous one for the inexperienced Siyar. First stop is Istanbul, where he meets Elvin, a young girl who becomes his travel companion. On the way from east to west, through Europe and all the way to Norway, Siyar comes to realize his own need for respect, and for love. Hisham Zaman’s first feature film plays out in a range of countries, the dialogue alternating between Kurdish, English, German, Turkish and Greek. This captivating drama shows the universality of values such as compassion, understanding and love – and of Siyar’s terrible dilemma.

REGISSØREN Hisham Zaman (f. 1975) er utdannet regissør fra Den norske filmskolen. Han gjorde tidenes gjennombrudd på Kortfilmfestivalen i Grimstad i 2005 der hans film BAWKE vant fem priser, inkludert Gullstolen og europeiske Prix UIP. Filmen fikk også Amanda for beste norske kortfilm i 2005. Hans novellefilm VINTERLAND åpnet TIFF i 2007. THE DIRECTOR Hisham Zaman (b. 1975) is a graduate from The Norwegian Film School at Lillehammer. Arguably his breakthrough film, BAWKE (2005) became a hit on the international festival circuit, and has received more than 20 national and international awards. His medium-length comedy drama WINTERLAND was the opening film at TIFF 2007. FILMOGRAPHY (UTVALG/SELECTION): 2001 INNBRUDDSTYVEN / THE BURGLAR (SHORT) 2003 BROEN / THE BRIDGE (SHORT) 2004 TAKET / THE ROOF (SHORT) 2005 BAWKE (SHORT) (TIFF 2006) 2006 VINTERLAND / WINTERLAND 2009 DE ANDRE / THE OTHER ONES ( SHORT)

21

NEW EXPERIENCE MEETINGS

HOTELS DESIGNED TO SAY YES! +47 77 60 00 00 radissonblu.no/hotell-tromso

RADISSON BLU HOTEL, FRANKFURT

MØTER DESIGNET MED ROM FOR Å TENKE, RASK OG GRATIS WIFI OG ERNÆRINGSRIK BRAIN FOOD. ALLE INGREDIENSER FOR ET VELLYKKET MØTE.

AVSLUTNINGSFILM Closing film

THE SESSIONS USA 2012 Director: Ben Lewin Screenplay: Ben Lewin CINEMATOGRAPHY: Geoffrey Simson Cast: John Hawkes, Helen Hunt, William H. Macy, Moon Bloodgood, Annika Marks, Adam Arkin RUNNING TIME: 1h 35m PRODUCER: Judi Levine, Ben Lewin, Stephen Nemeth SOURCE: Fox Searchlights

Mark O’Brien er 38 år og har aldri ligget med en dame, eller med noen, for den saks skyld. Det er ikke lysten det står på. At han ligger i respirator mesteparten av døgnet, legger noen begrensninger på livsutfoldelsen. Marks verden er likevel stor – han har studert litteratur, han skriver dikt og jobber som journalist. Men etter hvert står én ting i hodet på ham: Han vil ha samleie før han dør. Etter å ha avklart det teologiske med sin frilynte (katolske) prest, tar Mark kontakt med en profesjonell sex-terapeut. Timene deres («the sessions») viser seg å bli skjellsettende for begge.

the sessions balanserer det spesielle i Marks situasjon (hans fysiske handikapp) mot et universelt tema: Hva er egentlig forholdet mellom sex og intimitet? Dette er en voksen film om sex: en livsbejaende, inkluderende, underholdende– og for så vidt også ganske eksplisitt! – filmopplevelse. Mark O’Brien is 38 years old and has never slept with a woman, or with anyone, actually. Not that he doesn’t want to, but when you’re in an iron lung most of the day, there are limits to what you can do. Although Mark has led an interesting life – he has studied literature, writes poems, works as a journalist – he is increasingly obsessed with the idea of getting laid for once in his life. After having settled the theological part of the matter with a very understanding (Catholic) priest, Mark hires a professional sex therapist. Their sessions prove life-changing – for both parties.

the sessions balances Mark’s special case (his physical handicap) with a more universal question: What is the relationship between sex and intimacy? This is a grown-up-film about sex: a life-affirming, including entertaining – and, to be honest, rather explicit! – film experience.

REGISSØREN Ben Lewin (f. 1946) er født i Polen, vokste opp i Australia og studerte film i England. Han har jobbet med film og fjernsyn i Australia, Storbritannia og i USA. Filmen THE SESSIONS er basert på en sann historie og har spesiell betydning for Lewin, som selv er handikappet etter han fikk polio som barn. THE DIRECTOR Ben Lewin (b. 1946) was born in Poland, grew up in Australia and studied film in England. He has worked with film and tv in Australia, United Kingdom and in the US. THE SESSIONS (based on a true story) has a very special meaning for him as he himself is disabled after contracting polio in childhood. FILMOGRAPHY (UTVALG/SELECTION): 1975 WELCOME TO BRITAIN (DOC) 1985 THE DUNERA BOYS 1988 GEORGIA 1991 THE FAVOUR, THE WATCH, AND THE VERY BIG FISH 1994 LUCKY BREAK / PAPERBACK ROMANCE 2003 HOLLYWOOD GOLD (DOC)

23

TIFF Shuttle

– frakter deg gratis mellom festivalens visningssteder

1

3

TIFF tilbyr gratis busstransport mellom festivalens visningssteder i samarbeid med Bussring AS. Holdeplasser: 1 FOKUS kino / KulturHuset (Grønnegata) 2 Hålogaland Teater 3 Radisson Blu (TIFF Festivalhotell)

2

Tiff Shuttle går mellom sentrum og Hålogaland Teater ved visningsstart og visnings­slutt på teateret. Se oppslag på holdeplasser for nærmere informasjon.

25

Konkurranseprogram COMPETITION PROGRAM

Filmene i dette programmet er blant de beste og mest ettertraktede filmene internasjonalt, og i Tromsø konkurrerer de om Aurora-prisen. Alle filmene i dette programmet har norsk premiere under Tromsø internasjonale filmfestival. An exclusive selection of feature films from the international arena compete for the Aurora Prize. All films in this program have their Norwegian premiere at Tromsø International Film Festival 2012.

FILMER I KONKURRANSEPROGRAMMET FILMS IN COMPETITION CAMILLE REWINDS

France

FILMISTAAN India IN THE FOG

Belarus / Germany / Latvia / Netherlands / Russia

N THE HOUSE HOW TO MAKE MONEY SELLING DRUGS LEVIATHAN

France USA France / UK / USA

LORE

Australia / Germany / UK

NÅDE

Germany / Norway

ONCE UPON A TIME WAS I, VERONICA TABU THE WOODSMAN AND THE RAIN

Brazil / France Portugal / Germany / Brazil / France Japan

26

KONKURRANSEPROGRAM Competition Program

CAMILLE REWINDS CAMILLE REDOUBLE

France 2012 Director: Noémie Lvovsky Screenplay: Noémie Lvovsky, Maud Ameline, Pierre-Olivier Mattei, Florence Seyvos CINEMATOGRAPHY: Jean-Marc Fabre Cast: Noémie Lvovsky, Samir Guesmi, Judith Chemla, India Hair RUNNING TIME: 1h 55m PRODUCER: Phillippe Carcassonne, Jean-Louis Livi SOURCE: Gaumont

Camille sitter fast i et liv som ikke ble som det skulle. Hun er noen-og-førti, prøver fortsatt å bli skuespiller, har drukket tett siden moren døde for 25 år siden – og er i ferd med å bli forlatt av sin mann til fordel for en yngre elskerinne. Så, etter en heftig nyttårsfeiring, våkner Camille opp i 1985, i sin egen 16 år gamle kropp. Nå har hun sjansen til å gjøre om på livet. Vil hun klare å redde moren og holde seg unna sin blivende ektemann Eric? Eller vil hun forelske seg nok en gang, selv om hun vet hvordan det ender? Med fransk sjarm og sterke skuespillerprestasjoner klarer camille rewinds å sette store spørsmål på spissen – ikke minst om skjebnens rolle i våre liv. En bittersøt komedie med et soundtrack som kan få alle og enhver til å ønske at de var unge på 80-tallet. Life hasn’t turned out as planned for Camille. In her forties, still trying to make it as an actress, and with a heavy drinking habit since her mother died, she is faced with her husband leaving her for a younger woman. After a wild New Year’s Eve party, Camille wakes up in 1985, in her own 16 year old body, with a chance to change her future miserable life. Can she save her mother, and avoid her future husband Eric? Or will she fall in love with him despite knowing oh-so-well the outcome? With a soundtrack of American pop classics that takes you straight back to the glossy eighties, camille rewinds still feels decidedly different from its Hollywood relatives, thanks to its French charm and European feel. A bittersweet comedy about love, death and friendship, which pinpoints the role – imagined or real – destiny plays in our lives.

REGISSØREN Noémie Lvovsky (f. 1964) er skuespiller, manus­ forfatter og regissør, utdannet ved den statlige franske filmskolen La Fémis. Hun har vunnet en rekke filmfestivalpriser, blant annet den såkalte SACD-prisen i regissørprogrammet under fjorårets Cannes-festival for CAMILLE REWINDS, som er hennes femte spillefilm. THE DIRECTOR Actress, screenwriter and director Noémie Lvovsky (b. 1964) graduated from the French state film school La Fémis, and has won several film festival prizes. CAMILLE REWINDS is her fifth feature film as a director, and was awarded the SACD prize at last year’s Directors Fortnight sidebar in Cannes. FILMOGRAPHY (UTVALG/SELECTION): 1987 UNE VISITE/ A VISIT (SHORT) 1990 EMBRASSE-MOI (SHORT) 1994 OUBLIE-MOI / FORGET ME 1999 LA VIE NE ME FAIT PAS PEUR / I’M NOT AFRAID OF LIFE 2003 LES SENTIMENTS / FEELINGS 2007 FAUT QUE ÇA DANSE! / LET’S DANCE

KONKURRANSEPROGRAM Competition Program

FILMISTAAN India 2012 Director: Nitin Kakkar Screenplay: Nitin Kakkar CINEMATOGRAPHY: Subhransu Das Cast: Sharib Hashimi, Inaamulhaq Exwaised, Kumud Mishra, Gopal Dutt RUNNING TIME: 1h 57m PRODUCER: Subhash Chaudry, Shaila Tanna SOURCE: Satellite Picture Private Ltd.

Filmista(a)n er ikke en ny obskur republikk et sted i Asia – men et desto mer passende navn på det fysiske og kulturelle landskapet filmens hovedperson befinner seg i. Sunny er indisk Bollywood-skuespiller, og assistent for et dokumentarfilmteam fra usa . Under filming i provinsen Rajasthan blir Sunny kidnappet av pakistanske terrorister, som tar ham for å være amerikaner, og han settes i fangenskap i en pakistansk landsby. Landsbyfolket viser seg å ha en soft spot for Bollywood-film, og vår helt tar i bruk hele sitt skuespiller-­ repertoar for å få dem til å hjelpe ham å rømme.

filmistaan er en smart og drivende komedie om kulturell brobygging under betente politiske forholdet og trusselen om terror. Samtidig er den en kjærlighetserklæring til filmen, og Sharib Hishamis prestasjon i hovedrollen har fått anmeldere til å trekke paralleller til cinema paradiso og andre film-om-film-klassikere.. Sunny is struggling to make a living in the Bollywood industry. He takes a job as an assistant director (the operative word being assistant) for an American documentary filmmaking team, but during filming in the Indian Rajasthan province he is kidnapped by Pakistani terrorists – and detained in a small village in Pakistan. The situation is delicate, but the villagers share Sonny’s passion for Bollywood film, and little by little the hostage and the guardians come to understand each other. Eventually, Sunny lays a plan to escape with the help of the villagers.

filmistaan is a smart comedy about cross-cultural – if not intercultural! – understanding under the grave threat of terror. Moreover, it is a declaration of love for cinema and film, with a stunning performance from Sharib Hashimi as the outgoing and persistent Sunny.

REGISSØREN Nitin Kakkar er fra Mumbai i India. Han har regissert en kortfilm og jobbet med tv-produksjon. FILMISTAAN er hans første helaftens spillefilm. THE DIRECTOR Nitin Kakkar from Mumbai made his first short film in 2004 before working for some time in television series. FILMISTAAN is his feature film debut. FILMOGRAPHY (UTVALG/SELECTION): 2004 BLACK FREEDOM

27

28

KONKURRANSEPROGRAM Competition Program

IN THE FOG V TUMANE

Belarus, Germany, Latvia, Netherlands, Russia 2012 Director: Sergey Loznitsa Screenplay: Sergey Loznitsa CINEMATOGRAPHY: Oleg Mutu Cast: Vladimir Svirskiy, Vladislav Abashin, Sergey Kolesov, Vlad Ivanov, Julia Peresov, Nadezhda Markina RUNNING TIME: 2h 8m PRODUCER: Heino Deckert SOURCE: The Match Factory

Hva er rett og galt, og under hvilke forutsetninger? Det er det grunnleggende spørsmålet i in the fog, et moralsk drama lagt til et nazi-okkupert Hviterussland under andre verdenskrig. Mange hviterussere velger å samarbeide med nazistene, tidligere offiserer og politimenn gjør krigstjeneste for dem, mens andre velger å gjøre væpnet motstand. Jernbanearbeideren Susjenja havner mellom barken og veden da han blir arrestert sammen med en gruppe sabotører. Han trues med henging, slipper unna – og havner dermed i unåde hos motstandsbevegelsen, som tror han er kollaboratør. Situasjonen blir svært dramatisk for Susjenja, som til slutt tvinges til å gjøre et moralsk valg ansikt til ansikt med sine overmenn.

in the fog er insisterende i formen, med ofte dvelende foto og et asketisk lydbilde: Ingen musikk, ingen store eksplosjoner. Her er menneskelig tvil og valg viktigere enn kuler, krutt og historieskrivning. What is right and wrong, and under what circumstances? A question not always easily answered, especially during times war and despair. Sushenya is a railway worker in Nazi-occupied Belarus during World War II. While some inhabitants choose to collaborate with the Nazis, others join a desperate resistance, organizing sabotage and violent attacks on the occupants. When the innocent Sushenya finds himself arrested together with three suspected members of the resistance, he is caught between the two sides. He is then released, only to be taken prisoner by the resistance for being a collaborator. During the dramatic events that follow, Sushenya finds himself in a moral face-off. Playing down the dirt and glory of the battlefield, this slow-paced and captivating drama puts human doubt and moral choices to the forefront.

REGISSØREN Sergej Loznitsa (f. 1964) er en ukrainsk filmskaper med bakgrunn fra Hviterussland, nå bosatt i Tyskland. Han er utdannet ved den statlige russiske filmskolen VGIK i Moskva, og har vært knyttet til dokumentarfilminstituttet i St. Petersburg. THE DIRECTOR Filmmaker Sergei Loznitsa (b. 1964) was born in Belarus (former USSR), but grew up in Kiev in Ukraine, and currently lives in Germany. He graduated from the Russian state film school VGIK in 1997, and has been making documentary films since 1996. FILMOGRAPHY (UTVALG/SELECTION): 2001 SETTLEMENT 2002 POSELENIE / SETTLEMENT 2002 PORTRET / PORTRAIT (SHORT, DOC) 2005 BLOKADA / BLOCKADE (DOC) 2006 ARTEL (SHORT, DOC) 2010 SHASTYE MOE / MY JOY

KONKURRANSEPROGRAM Competition Program

IN THE HOUSE DANS LA MAISON

France 2012 Director: Francois Ozon Screenplay: François Ozon CINEMATOGRAPHY: Jérôme Alméras Cast: Fabrice Luchini, Kristin Scott Thomas, Emmanuelle Seigner, Denis Ménochet RUNNING TIME: 1h 45m PRODUCER: Eric Altmeyer, Nicolas Altmeyer, Claudie Ossard SOURCE: Wild Bunch

Lærer/elev, virkelighet/fiksjon, kjedsomhet/inspirasjon, isolasjon/tilhørighet, uskyld/seksualitet – en rekke motstykker spilles opp mot hverandre i François Ozons intrikate komedie in the house. 16-årige Claude blir venner med middelklassegutten Rapha og tas inn i varmen hos hans familie. Han skildrer vennskapet i fransk-stilene sine, og historien drives framover av Claudes litterære utforskning og læreren Garmains veiledning. Besnæret av Claudes talent oppildner Garmain ham til å gå stadig lenger i å bruke Raphas familie i sine tekster. Men etter hvert blir det problematisk å forsvare elevens ublu research og inntrengen i Raphas hjem. Tross alvorlige hovedtemaer som manipulasjon, voyeurisme og klassespørsmål er in the house først og fremst preget av intelligent og velturnert filmlek. Regissør Ozon skaper lag på lag i historien og selvfølgelig karakterer som med et komisk skjær viser at lærergjerningen kan være ganske utfordrende – spesielt når elevens kreativitet overgår lærerens villeste fantasier. Many opposites are played out in François Ozon’s latest thriller in the house: teacher/student, reality/fiction, inspiration/fatigue, isolation/fellowship, prudence/sexuality. 16 year-old Claude makes friends with his class mate Rapha, and through his school writings he portrays the friendship and growing acceptance into Rapha’s family and middle class home. His teacher Garmain is impressed by Claude’s literary talent, and spurs him to go ever further in using Rapha’s family as inspiration. As Claude’s research and intervention into Rapha’s home gets more and more daring, Garmain finds it difficult to justify his tutoring. Despite its serious themes – manipulation, voyeurism, class issues – there is much humor to in the house. François Ozon gives his main characters a comic streak (especially through their ranting on about Life and Art) and shows us what might happen if a pupil’s creativity goes even beyond the teacher’s wildest imagination.

REGISSØREN François Ozon (f. 1967) studerte regi ved den berømte franske filmskolen La Femis. Han er kjent for et norsk kinopublikum med filmer som SWIMMING POOL og SITCOM, og har mottatt en rekke priser – sist hovedprisen og juryprisen for beste manus for IN THE HOUSE ved filmfestivalen i San Sebastian. THE DIRECTOR François Ozon (b. 1967) studied directing at the renowned French film school La Femis. Several of his films have screened in Norwegian cinemas, and Ozon has won a number of awards – most recently, IN THE HOUSE won the Golden Shell and a screenplay award at the 2012 San Sebastian International Film Festival. FILMOGRAPHY (UTVALG/SELECTION): 1998 SITCOM 2000 SOUS LE SABLE / UNDER THE SAND 2003 SWIMMING POOL 2007 ANGEL 2009 LE REFUGE / HIDEAWAY 2010 FRUSTRERT FRANSK FRUE / POTICHE

29

30

KONKURRANSEPROGRAM Competition Program

HOW TO MAKE MONEY SELLING DRUGS USA 2012 Director: Matthew Cooke Screenplay: Matthew Cooke, Grant Jolly Cinematography: Matthew Cooke Running time: 1h 36m Producers: Bert Marcus, Adrian Grenier Source: Lightning Entertainment

I ti gjør-det-selv-trinn viser how to make money selling drugs hvordan en vanlig dopdealer enkelt kan bygge sitt eget kartell. Den er basert på innsidehistorier om narkotika-verdenen fra folk som vet hvordan den funker, fra småfisker til de store haiene, inkludert den beryktede dopkongen «Freeway» Rick Riss, kjendiser som 50 Cent, Woody Harrelson, Eminem og Susan Sarandon. Alt fra advokater, etterforskere og the wire-produsent David Simon til høytstående embetsfolk i anti-narkotika-byråkratiet i USA har gitt filmskaper Matthew Cooke full tilgang til informasjon. Vi snakker altså om førstehåndskjennskap til materien. Filmen gir et provoserende innblikk i en verdensomspennende industri, og et radikalt nytt perspektiv på narkoproblemet. For det kan jo hende at den rådende narkotikapolitikken virker mot sin hensikt, og får folk til å begynne å deale dop i stedet for å slutte? Dette er en hardtslående dokumentar du ikke bør gå glipp av. Yes, it is a DIY-guide. In ten easy steps, how to make money selling drugs shows how a street dealer can rise to cartel lord with relative ease. This is the drug industry explained by those who have lived it: from small time dealers to heavy hitters within production and distribution, including infamous drug kingpin «Freeway» Rick Ross; show business celebrities like 50 Cent, Woody Harrelson, Eminem and Susan Sarandon; lawyers, law enforcement officials, the wire writer/producer David Simon. Finally, top-ranking government officials, from the Director of National Drug Control Policy to the Drug Enforcement Agency, have given the filmmakers full access. This film is packed with first-hand knowledge. The film offers a provocative glimpse into a $400 billion dollar global industry, bringing a radical perspective to the table. Could it be that public policy and government drug enforcement actually entice Americans into dealing drugs rather than deter them? Intelligently argued and subversively well-packaged, not to be missed!

REGISSØREN Matthew Cooke (f. 1973) har gjort det meste selv på HOW TO MAKE MONEY SELLING DRUGS: skrevet, regissert, filmet, klippet, kommentert og laget spesialeffekter. Cooke har tidligere produsert og klippet den Oscar-nominerte DELIVER US FROM EVIL og jobbet med tv-serier og dokumentarer. THE DIRECTOR Matthew Cooke (b. 1973) is the writer-director of HOW TO MAKE MONEY SELLING DRUGS for which Cooke was also the narrator, editor, cinematographer and visual effects artist. Cooke was the producer and editor of the Oscar–nominated documentary DELIVER US FROM EVIL and worked on tv-series and documentaries. FILMOGRAPHY (UTVALG/SELECTION): 2012 HOW TO MAKE MONEY SELLING DRUGS

3834

FILMER

Helt nye filmer, store filmer, små filmer, franske filmer, dokumentarfilmer, skrekkfilmer, indiefilmer, indianerfilmer, filmer om kjærlighet, filmer om romvesen, filmer om filmskapere, filmer om fremtiden, filmer om fortiden og alle andre slags filmer.

Besøk comoyo.no for filmer og serier. Slik du vil ha det.

32

KONKURRANSEPROGRAM Competition Program

LEVIATHAN France, UK, USA 2012 Director: Lucien Castaing-Taylor, Véréna Paravel Screenplay: Lucien Castaing-Taylor, Véréna Paravel CINEMATOGRAPHY: Lucien Castaing-Taylor, Véréna Paravel RUNNING TIME: 1h 27m PRODUCER: Lucien Castaing-Taylor, Véréna Paravel SOURCE: The Cinema Guild

Dokumentarfilmen leviathan henter navnet sitt fra Bibelens sjømonster og fra Moby Dick, og utspiller seg i Nord-Atlanteren, i samme farvann som Herman Melvilles roman. Den følger en fiskebåt og dens mannskap, men har verken dialog eller faste karakterer. Regissørene fanger i stedet båtens ferd med mini-kameraer plassert overalt ombord, og også under vann. Gjennom lyd og bilder kommer vi ekstremt tett på begivenhetene: sløyd fisk i dødsdans over dekk, glupske måker, brølet fra havet, drønnet fra motorene, frenetisk arbeidende hender, utslitte fiskere som sovner foran tv-en. Klipping og uvante kameravinkler gjør at vi ofte mister begrep om hav og himmel. Vi blir prisgitt naturkreftene, og må feste lit til våre sanseinntrykk. Filmen er like mye en betraktning om dyrs og menneskers eksistensvilkår som den er kritisk naturdokumentar og hyllest til et av verdens hardeste yrker. En utfordrende filmopplevelse, fascinerende som Melvilles store, hvite hval, og slående i sin detaljrikdom. This documentary takes place in the waters of Moby-Dick, its title referring to the great sea monster of the Bible, as well as to Herman Melville’s novel. It follows a fishing vessel and its crew, but without spoken dialogue our regular characters. Instead, it presents a stream of sound and images, via numerous mini-cameras placed onto the boat and crew (and under the sea). Discarded fish waltzing across a floor, greedy diving seagulls, the roaring sea, the drone of the engine, gloved hands working frenetically, exhausted crew asleep in front of the TV – we are virtually sucked into the film. The perspective is often twisted, due to creative editing and camera angles.

leviathan is abstract audio-visual art, a meditation on the nature of existence, an enquiry into modern fishing industry and a tribute to its participants. Challenging and visually arresting, and a fascinating parallel to Melville’s great white whale.

REGISSØREN Lucien Castaing-Taylor og Véréna Paravel er forskere, filmskapere og kunstnere. Begge jobber ved laboratoriet for sensorisk etnografi ved Harvard University. LEVIATHAN er deres første film sammen. Tidligere arbeider er vist ved filmfestivaler og i gallerier, og inngår i faste samlinger både ved Museum of Modern Art i New York og British Museum i London. THE DIRECTOR Lucien Castaing-Taylor and Véréna Paravel are scientists, filmmakers and artists. Both work at the Harvard University Sensory Ethnography Lab. Their previous works have been screened at film festivals and art galleries, and are included in permanent collections of MoMa and The British Museum. LEVIATHAN is their first film together. FILMOGRAPHY (UTVALG/SELECTION): 2012 LEVIATHAN

KONKURRANSEPROGRAM Competition Program

LORE Australia, Germany, UK 2012 Director: Cate Shortland Screenplay: Cate Shortland, Robin Mukherjee CINEMATOGRAPHY: Adam Arkapaw Cast: Saskia Rosendahl, Nele Trebs, André Frid, Mika Seidel, Kai Malina, Ursina Lardi RUNNING TIME: 1h 49m PRODUCER: Benny Drechsel, Karsten Stöter, Liz Watts, Paul Welsh SOURCE: Memento Films

lore begynner der der untergang slutter: Hitler er død, krigen er over, Tyskland invaderes og kastes ut i materiell nød. For mange tyskere er overgangen fra gamle til nye sannheter kanskje det vanskeligste av alt. Fjorten år gamle Lore er eldste datter i en offisersfamilie, og opplært til å bli en god nazist. Når foreldrene innser at slaget er tapt og overgir seg til de allierte, får hun ansvar for å lede søskenflokken på fem fra Bavaria i sør til tryggheten på mormorens gård i Hamburg i nord. «Ikke glem hvem du er», sier moren til Lore. Men Lore oppdager gradvis hva det er foreldrene har vært med på, og at hun bare er en flyktning som alle andre. Cate Shortland har skapt en sanselig film, skutt i sterke farger og full av illevarslende og vakre scener. lore er en fortelling om det totale nederlag på et samfunnsmessig og psykologisk plan, om barn som arver foreldrenes synder, og om en ung jentes oppdagelse av verden.

lore picks up where der untergang ends, with Hitler dead and post-war Germany invaded and cast into poverty and panick. For many Germans, the perhaps most difficult part is to let go of old truths. As the eldest daughter of an SS officer, fourteen year-old Lore is brought up to be a national socialist. Now her parents have surrendered to the allied forces, and Lore has to bring her younger siblings 500 miles across the country and into safety at their grandmother’s farm in Hamburg. «Don’t forget who you are», her mother tells her. But gradually, Lore discovers that she is just another refugee, and that she must rely on help from people that she up until now has considered her worst enemies. lore is a sensual and tactile film experience, full of disturbing, yet often beautiful images. It is a story about ultimate defeat, about children confronted by the sins of their parents and how they struggle to deal with their consequences.

REGISSØREN Cate Shortland (f. 1968) er oppvokst i Canberra, studerte kunst ved Sydney University og regi ved den nasjonale australske film- og tv-skolen. Spillefilmdebuten SOMERSAULT ble vist i programmet Un Certain Regard i Cannes. LORE har blant annet vunnet publikumspriser ved filmfestivalene i Hamburg og Locarno. THE DIRECTOR Cate Shortland (b. 1968) grew up in Canberra, studied fine arts at Sydney University and directing at the Australian Film and Television School. Her fiction feature debut SOMERSAULT was screened in the Un Certain Regard section in Cannes in 2004. LORE has won audience awards at the Hamburg and Locarno film festivals. FILMOGRAPHY (UTVALG/SELECTION): 1998 PENTUPHOUSE (SHORT) 1999 FLOWER GIRL (SHORT) 2000 JOY (SHORT) 2004 SOMERSAULT 2006 THE SILENCE (TV FILM)

33

34

KONKURRANSEPROGRAM Competition Program

NÅDE

MERCY GNADE Germany, Norway 2012 Director: Matthias Glasner Screenplay: Kim Fupz Aakeson CINEMATOGRAPHY: Jakub Bejnarowicz Cast: Jürgen Vogel, Birgit Minichmayr, Henry Stange, Ane Dahl Torp, Maria Bock RUNNING TIME: 2h 12m PRODUCER: Kristine Knudsen, Matthias Glasner, Andreas Born SOURCE: Nordisk Film

Nils, Maria og deres sønn Markus har flyttet fra Tyskland til Hammerfest. Nils skal jobbe ved gassanlegget på Melkøya, Maria får seg jobb som sykepleier. Hun håper også miljøforandringen skal bli en ny start i det skrantende ekteskapet deres. Men flyttingen ser ikke ut til å hjelpe stort, før det en kveld skjer noe fatalt: På vei hjem fra sykehuset kjører Maria på noe, men går ikke ut av bilen for å undersøke. Dagen etter blir det kjent at en jente i Markus’ skoleklasse er blitt påkjørt og drept. Er Maria den skyldige? Nils og Maria bestemmer seg uansett for å tie om det de vet.

REGISSØREN Matthias Glasner (f. 1965) er en tysk regissør, manusforfatter og skribent. Sammen med skuespiller Jürgen Vogel driver han produksjonsselskapet Schwarzweiss Filmproduktion. Han er aller mest kjent for filmen DEN FRIE VILJE, som vant en rekke priser, blant annet Sølvbjørnen under Filmfestivalen i Berlin i 2006.

I nåde spiller landskapet en nøkkelrolle: Mørket, kulda og de snødekte viddene får fram det nakne alvoret i Nils og Marias dilemma. Et drama om skyld, kjærlighet og forsoning, med to av Tysklands fremste skuespillere på rollelista: Jürgen Vogel og Birgit Minichmayr.

THE DIRECTOR Matthias Glasner (b. 1965) is a German director, screenwriter and author. Together with actor Jürgen Vogel, he runs the production company Schwarzweiss. His best-known feature film is THE FREE WILL, which has won several awards, including the Silver Bear at the 2006 Berlinale.

Nils, Maria and their son Markus move from Germany to Hammerfest in Northern Norway. Nils has gotten a job at the lng plant at Melkøya, while Maria, who finds a position as a nurse, also hopes they now will be able to save their marriage. The new start doesn’t seem to help at all, until one night when Maria, driving home from the hospital, hits something with her car. The next day they learn that a girl in Markus’ class has been run over and killed. However, the extent to which Maria is actually to blame is uncertain, and the couple decides to keep their secret to themselves. The darkness, the cold and the snow-covered mountain plateaus of mercy bring forward the naked gravity of Nils and Maria’s dilemma. This is a drama about guilt, love and reconciliation, starring Jürgen Vogel and Birgit Minichmayr; two of Germany’s most prominent actors.

FILMOGRAPHY (UTVALG/SELECTION): 1987 REQUIEM 1995 DIE MEDIOCREN 1996 SEXY SADIE 2000 FANDANGO 2006 DEN FRIE VILJE / THE FREE WILL (TIFF 2007) 2009 THIS IS LOVE

KONKURRANSEPROGRAM Competition Program

ONCE UPON A TIME WAS I, VERÔNICA ERA UMA VEZ EU, VERÔNICA

BRAZIL, FRANCE 2012 Director: Marcelo Gomes Screenplay: Marcelo Gomes CINEMATOGRAPHY: Mauri Pinheiro jr. Cast: Hermila Guedes, W.J. Solha, Joao Miguel, Renata Roberta, Inae Verissimo RUNNING TIME: 1h 32m PRODUCER: João Vieira Jr., Sara Silveira, Maria Ionescu, Chico Ribeiro, Ofir Figueiredo SOURCE: Urban Distribution International

once upon a time was i, verônica utspiller seg på kysten av Brasil i storbyen Recife, full av yrende liv og eggende frevo-musikk. Hovedpersonen Veronica er akkurat ferdig med legeutdannelsen, jobber som psykiater ved et sykehus, og har en kjæreste som er veldig forelsket i henne. Hun har all grunn til å være lykkelig, men i overgangen til et ansvarlig voksenliv er det noe hun ikke får til å stemme. Hun grubler over framtida og tviler på sin evne til å elske, og blir snart sin egen vanskeligste pasient. Men hun finner trøst i det sanselige livet har å by på: vinden, havet, dansen og seksualiteten. Filmen skildrer et enkeltmenneskes verden, så intimt at den nesten er til å ta og føle på. Samtidig klarer den å formidle noe allment om å finne seg til rette med sine livsvalg. Spenningen mellom det livsbejaende og de mørke undertonene gjør once upon a time was i, verônica til en pirrende filmopplevelse. Fresh out of medical school, Veronica seems to have a golden future ahead of her. But on the verge of adulthood, life takes a turn for the worse, and Veronica is soon filled with doubts and fear about her relations to other people and her ability to cope with responsibility. Working as a doctor at the psychiatric department of a crowded public hospital, Veronica soon starts looking inward, trying to diagnose herself. But being your own doctor is tricky, and Veronica escapes from her fears and doubts into the world of sensuality and sexuality.

once upon a time was i, verônica is a portrait of a young woman’s self-discovery. Set in the industrial coastal metropolis Recife, the film makes use of the city’s diverse environments, as well as the carnevalesque Brazilian frevo music. An intimate drama dealing with the big questions we all face as human beings.

REGISSØREN Brasilianske Marcelo Gomes (f. 1963) er selv fra kystbyen Recife. Han har studert film ved universitetet i Bristol, og regisserte flere prisvinnende kortfilmer, i tillegg til to langfilmer som begge er vist på TIFF. Gomes var gjest under festivalen i 2006. THE DIRECTOR Marcelo Gomes (b. 1963) is a Brazilian director from the coastal city of Recife. He studied film at Bristol University, and went on to direct a number of award-winning short films. His two previous feature films were both screened at TIFF, and he visited the festival in 2006. FILMOGRAPHY (UTVALG/SELECTION): 1999 CLANDESTINA FELICIDADE (SHORT) 2005 CINEMA, ASPIRINAS E URUBUS / CINEMA, ASPIRIN AND VULTURES (TIFF 2006) 2009 VIAJO PORQUE PRECISO, VOLTO PORQUE TE AMO / I TRAVEL BECAUSE I HAVE TO, I COME BACK BECAUSE I LOVE YOU (TIFF 2010)

35

36

KONKURRANSEPROGRAM Competition Program

TABU PORTUGAL, GERMANY, BRAZIL, FRANCE 2012 Director: Miguel Gomes Screenplay: Miguel Gomes, Mariana Ricardo CINEMATOGRAPHY: Rui Poças Cast: Teresa Madruga, Laura Soveral, Isabel Cardoso, Henrique Espírito Santo, Ana Moreira RUNNING TIME: 1h 50m PRODUCER: Sandro Aguilar, Luis Urbano SOURCE: The Match Factory

Første del av tabu er lagt til Lisboa anno 2010. Aurora, en eksentrisk eldre dame, mister alt hun eier på kasino, og anklager hushjelpen Santa for å ha forhekset henne. Da hun blir alvorlig syk i romjula, ber hun sin oppofrende nabo Pilar om å spore opp en mann fra hennes fortid: en viss Gianluca. Del to er et tilbakeblikk – fortalt i ettertenksom voice over av Gianluca – på hans og Auroras første møte, i en ikke navngitt portugisisk koloni i Afrika. Der lever de to på lånt tid, i skyggen av fjellet Tabu og med trusselen om frigjøringskrig som rykker stadig nærmere.

tabu er en vakker, melankolsk og morsom film, i svart/hvitt, og med tydelige referanser til filmhistorien – særlig til stumfilm. Den er en historie om forbudt kjærlighet, en samtidskommentar, en flørt med kolonialismens estetikk og en konstatering av dens politiske umulighet. Og i bakgrunnen lurer en vaktsom krokodille... Part one of tabu, a dialogue-driven interplay, takes place in Lisbon, 2010. Aurora, an old eccentric lady, has lost her money at a casino and blames her misfortunes on the maid Santa’s alleged witchcraft. When she falls ill during Christmas, her neighbor Pilar is asked to find a certain Gianluca for her. Part two takes us some forty years back, to a Portuguese colony in Africa shortly before the liberation. At the foot of Mount Tabu, under the watchful, constant gaze of a crocodile, Aurora and Gianluca are entangled in a romance with far-reaching consequences.

tabu is a beautiful film, both melancholic and funny, shot entirely in black and white and with references especially to silent films. It is a story of tainted love, a commentary on contemporary events, and an hommage to the aesthetics of colonialism as well as an observation of its political impossibility.

REGISSØREN Miguel Gomes (f. 1972) har studert film og teater i Lisboa og jobbet som filmkritiker for portugisiske medier. Hans spillefilmdebut kom med THE FACE YOU DESERVE (2004), og flere av hans seinere filmer har vunnet priser og gått sin seiersgang ved internasjonale festivaler. TABU vant flere priser ved fjorårets Berlin-festival, hvor den også var nominert til Gullbjørnen. THE DIRECTOR Miguel Gomes (b. 1972) studied at the Lisbon Film and Theatre School and has worked as a film critic in Portugal. He has directed a number of award winning shorts, and made his feature film debut with THE FACE YOU DESERVE (2004). His later films have been screened at many international festivals. TABU won several prizes at last year’s Berlinale, and was nominated to the Golden Bear. FILMOGRAPHY (UTVALG/SELECTION): 1999 ENTRETANTO / MEANWHILE (SHORT) 2000 INVENTÁRIO DE NATAL / A CHRISTMAS INVENTORY (SHORT) 2002 31 / 31 MEANS TROUBLES (SHORT) 2004 A CARA QUE MERECES / THE FACE YOU DESERVE 2006 CÁNTICO DAS CRIATURAS / CANTICLE OF ALL CREATURES (SHORT) 2008 AQUELE QUERIDO MÊS DE AGOSTO / OUR BELOVED MONTH OF AUGUST

KONKURRANSEPROGRAM Competition Program

THE WOODSMAN AND THE RAIN KITSUTSUKI TO AME

Japan 2011 Director: Shuichi Okita Screenplay: Shuichi Okita, Fumio Moriya CINEMATOGRAPHY: Yuta Tsukinaga Cast: Koji Yakusho, Shun Oguri, Kanji Furutachi, Asami Usuda, Tsutomu Yamazaki RUNNING TIME: 2h 9m PRODUCER: Shiro Sasaki, Miyuki Sato SOURCE: Kadokawa Pictures

Tømmerhoggeren Katsu er i full sving med å felle et tre da han blir avbrutt av en ung mann som ber om stillhet. Det er en regissørassistent som forklarer at de holder på med en filminnspilling i nærheten. Katsu skjønner svært lite, men han blir dratt med i innspillingen, og etter hvert er han en uvurderlig ressurs for det amatørmessige filmteamet. Han begynner med å hjelpe dem å finne innspillingssteder, så må han stille opp som statist i filmen, og underveis blir han også mentor for den forsagte, forskremte unge regissøren. Den 60-årige enkemannen Katsu har vært ensom etter konas død, han har vanskelig for å kommunisere med sønnen sin, og noen gledesspreder på jobb er han i hvert fall ikke. Kan en unnselig lavbudsjett-zombiefilm virkelig forandre alt dette? Lun og lyrisk, sjarmerende og stillferdig, klok, inspirerende, morsom. the woodsman and the rain er en sann fornøyelse som nekter å gi slipp på deg. Lumberjack Katsu is hard at work in the woods when he is interrupted by a young man who tells him to be quiet. This fellow is an assistant director on a film crew shooting a film nearby. Katsu doesn’t quite get it at first, but he is unwittingly drawn into the production, and soon becomes invaluable to the inexperienced team. He helps them find locations, he is an extra in the film, and more surprisingly, he mentors the painfully shy young director who is afraid of his own shadow. Since his wife’s death two years previous, Katsu has been lonely, he can’t seem to communicate with his son, and he isn’t exactly the most popular guy at work. Can a grim, low-budget zombie film really change all this? Warm, lyrical, charming, moving, wise, not to mention funny and entertaining. the woodsman and the rain will put a smile on your face and in your heart.

REGISSØREN Shuichi Okita (f. 1977) er fra i Aichi i Japan. Han studerte film ved Japan University College of Art. Hans kortfilmer er blitt godt mottatt, og han har definitivt fått markert seg som «ung og lovende» etter suksess med THE CHEF OF SOUTH POLAR både hjemme i Japan og på internasjonale filmfestivaler. THE DIRECTOR Shuichi Okita (b. 1977) from Aichi in Japan, studied film at the Japan University College of Art. His short films were well received. His film THE CHEF OF SOUTH POLAR was a success both in Japan and at international film festivals, and he is considered one of Japan’s most up-and-coming directors today. FILMOGRAPHY (UTVALG/SELECTION): 2006 RYOICHI & KIYOSHI 2009 NANKYOKU RYORININ / THE CHEF OF SOUTH POLAR 2011 SHITI BOIZU NO FILM NOIR / CITY BOYS FILM NOIR (C0-DIRECTED) 2012 YOKOMICHI YONOSUKE / A STORY OF YONOSUKE

37

39

Horisonter HORIZONS

Utvid din horisont! Dette programmet er for deg som er på jakt etter kvalitetsfilm – uansett sjanger. Horisonter byr på et utvalg prisbelønte filmer fra norske og utenlandske festivaler, og premierer på kvalitetsfilm på vei inn i norsk kinodistribusjon. Det kan også dukke opp perler av litt eldre årgang som ikke bør å gå i glemmeboken – det eneste kravet er kvalitet. Broaden your horizon! Horizons features top quality films, regardless of genre. You will find award-winning films from both Norwegian and foreign festivals, as well as sneak previews of films on their way into Norwegian distribution. Some older but not-to-be-forgotten films also find their way into this sidebar.

40

HORISONTER Horizons

7 BOXES 7 CAJAS

Paraguay 2012 Director: Juan Carlos Maneglia, Tana Schembori Screenplay: Juan Carlos Maneglia CINEMATOGRAPHY: Richard Careaga, Pablo Meilicke, Martín Oddone Cast: Celso Franco, Lali González, Víctor Sosa, Nico García RUNNING TIME: 1h 40m PRODUCER: Tana Schembori SOURCE: Shoreline Entertainment

17 år gamle Victor tjener til livets opphold ved å hjelpe folk med varene de har kjøpt på det yrende markedet Mercado 4 i Paraguays hovedstad Asunción. Drømmen er å kjøpe en mobiltelefon med kamera, og en dag får Victor et fristende tilbud: Pass på sju kasser en ettermiddag og lever dem på avtalt sted for 100 dollar. Snart har han gangstere, rivaliserende gjenger og politiet på nakken i en vill flukt gjennom det travle markedet. Men hva er det egentlig i de sju kassene? Dette er en fartsfylt, fargerik virvelvind av en historie med humor, kjærlighet og action i overflod. Filmen er blitt enormt populær i Paraguay, og Lali González er nasjonens yndling for sin prestasjon i rollen som Victors jentekompis Liz. Også debutanten Celso Franco imponerer som Victor. Den perfekte medisin mot kalde og mørke januardager. Asunción, Paraguay: 17 year-old Victor makes a living carrying people’s shopping at the bustling Market 4. He dreams of buying a cameraphone, and one day he receives a tempting offer: Look after seven boxes for an afternoon and drop them off at a given location. Reward: a shiny hundred dollar bill. Soon Victor is chased through the busy market place by gangsters, a rival gang and the police. But what is really hidden inside those seven boxes? This energetic, colourful whirlwind of a story is filled with humor, romance and action. Lali González starring as Victor’s sidekick Liz has become everyone’s darling in Paraguay after this very popular film was released, and debutant Celso Franco does an impressive lead role. 7 boxes is the perfect remedy to a cold and dark January afternoon.

REGISSØREN Juan Carlos Maneglia (f. 1966) og Tana Schembori (f. 1970) har jobbet sammen siden tidlig 1990-tall med en rekke TV-produksjoner og kortfilmer. I 2009 åpnet de skuespillerskolen TIA for barn, tenåringer og voksne. 7 BOXES er deres første spillefilm og vant pris for beste ungdomsfilm under San Sebastiánfestivalen i 2012. THE DIRECTOR Juan Carlos Maneglia (b. 1966) and Tana Schembori (b. 1970) have worked together since the early 90s, with a series of TV productions and short films. In 2009 they opened TIA, an acting workshop for children, teens, and adults. 7 BOXES is their first feature film, and won them the Youth Jury Award at the San Sebastián Film Festival 2012. FILMOGRAPHY (UTVALG/SELECTION): 2002 HORNO ARDIENTE (SHORT) 2004 CANDIDA 2006 LA CHUCHI (TV-SERIES)

HORISONTER Horizons

AS ONE KOREA

South Korea 2012 Director: Moon Hyun-sung Screenplay: Kwon Sung–hwi, Yoo Yung-ah CINEMATOGRAPHY: Jo Dong-Heon Cast: Ha Ji-won, Bae Doo-na, Choi Yoon-yung, Han Ye-ri RUNNING TIME: 2h 07m SOURCE: CJ Entertainment

Idrett kan splitte nasjoner, men også forene dem, i alle fall ifølge spillefilmen as one, som er basert på en sann historie: For første gang siden landet ble delt i to etter Koreakrigen ble det besluttet at Nord-Korea og Sør-Korea skulle slå seg sammen for å delta i VM i bordtennis i 1991. Fra myndighetenes side ble dette gjort for å forsøke å dempe de store politiske spenningene mellom de to nasjonene. Filmen er en nærgående dramatisering av rivaliseringen og den gjensidige mistenksomheten mellom de to landenes beste kvinnelige bordtennisspillere. De settes på store prøvelser hvor personlige ambisjoner brynes mot viljen til å stå frem som et enhetlig lag under et felles banner for å beseire den ledende bordtennisnasjonen Kina.

as one er et klassisk drama, for ikke å si melodrama, som ikke vegrer seg for å spille på sterke følelser. De to hovedrolleinnehaverne overbeviser – ikke minst med bordtennisspillet – og spenningen forløses til slutt i den store finalen. La deg rive med!

as one recounts the dramatic true story of the first unified Korean team that competed in a sports world championship: in table tennis. Both nation’s female star players have suffered defeats in previous championships against China’s best player. Just prior to the 1991 World Championship in Chiba, Japan, a North-South summit announces that the North and South Korean teams will compete as a single unit for the first time – a move to lessen political tensions. The star players, South Korea’s Hyun Jung-hwa and North Korea’s Li Bun-hee, first experience conflict and mistrust, and face the loss of their championship dreams. But game by game the two begin to build teamwork and find friendship. AS ONE is a classical drama, not to say melodrama, a tale of strong emotions with a nerve-wrecking finale and some very convincing table tennis action sequences. Let yourself be entertained!

REGISSØREN Moon Hyun-sung spillefilmdebuterer med AS ONE. Han har tidligere jobbet som manus-konsulent og regi-assistent. THE DIRECTOR Moon Hyun-sung has worked as script supervisor and assistant director. AS ONE is his first feature film. FILMOGRAPHY (UTVALG/SELECTION): 2012 KOREA / AS ONE

41

42

HORISONTER Horizons

COMRADE KIM GOES FLYING North Korea 2012 Director: Anja Daelemans, Nicholas Bonner, Kim Gwang-hun Screenplay: Myong Sik-sin, Chol Kim CINEMATOGRAPHY: Hwang Jin-sok Cast: Han Jong-sim, Pak Chung-guk RUNNING TIME: 1h 23m PRODUCER: Anja Daelemans, Nicholas Bonner, Mi Hwa-ryom SOURCE: Another Dimension

Kamerat Kim Yong-mi er 28 år og gruvearbeider, men drømmer om å bli trapeskunstner. Faren mener hun bør bli i gruva, men da Kim plutselig får seg jobb på en byggeplass i hovedstaden Pyongyang, blir hun like godt med på en opptaksprøve til et sirkus. Det går dårlig: Kim har høydeskrekk, og blir gjort til latter av trapes-stjerna Pak Jang Phil. Men øvelse gjør som kjent mester. Godt hjulpet av sine arbeidskamerater trener Kim seg opp, og under en arbeider-festival gjør hun en strålende opptreden i trapesen. Selv den arrogante Pak får etter hvert troen på Kim, og det på mer enn én måte... Filmen er laget i sin helhet i Nord-Korea, med vestlig finansiering. Dét gjør den historisk. Her er få politiske analyser, men heller ingen ironi: comrade kim goes flying er en hjertevarm og spektakulær komedie om å sette alle kluter til for å nå sine mål. Comrade Kim Yong-mi is a 28 year-old coal miner who dreams of becoming a trapeze artist. Her father wants her to stay in her profession, but when she travels from her village to Pyongyang for a year to work at a construction site, she signs up for an audition at the circus – and fails. She is afraid of heights, and the handsome trapeze star Pak Jang-phil mocks her, telling her that «miners belong underground, not in the air». Eventually, through hard training and with the help of her colleagues, Kim does a stunning trapeze show at a Worker’s Festival. Even the arrogant Pak is impressed by Kim, and not just for her skills as an athlete...

comrade kim goes flying is the first Western-financed fiction feature film produced entirely inside North Korea. Despite its self-conscious retro style, it is no satire: This heart-warming romantic comedy has a lot in common with against-all-odds-classics like billy elliot.

REGISSØREN Regissørteamet – briten Nicholas Bonner, Kim Gwang-hun fra Nord-Korea og belgiske Anja Daelemans – har brukt seks år på å ferdigstille COMRADE KIM. Bonner har gjestet TIFF i 2006 og 2008 og har produsert tre dokumentarfilmer om Nord-Korea: THE GAME OF THEIR LIVES (TIFF 2005), STATE OF MIND (TIFF 2006) og CROSSING THE LINE (TIFF 2008). THE DIRECTOR The team behind COMRADE KIM – Nicholas Bonner from England, Kim Gwang-hun from North Korea, and Anja Daelemans from Belgia – spent six years putting this film together. Bonner has visited TIFF twice (in 2006 and 2008), and is the producer of three documentaries about North-Korea: THE GAME OF THEIR LIVES, STATE OF MIND, and CROSSING THE LINE. FILMOGRAPHY (UTVALG/SELECTION): 2012 COMRADE KIM GOES FLYING

HORISONTER Horizons

THE DANDELIONS DU VENT DANS MES MOLLETS

France 2012 Director: Carine Tardieu Screenplay: Carine Tardieu, Raphaële Moussafir CINEMATOGRAPHY: Antoine Monod Cast: Agnès Jaoui, Denis Podalydès, Isabelle Carré, Isabella Rossellini RUNNING TIME: 1h 30m PRODUCER: Antoine Rein, Fabrice Goldstein SOURCE: Gaumont

Ni år gamle Rachel Gladstein har det ikke så lett. Hun har en overbeskyttende mor som nekter henne sjokoladepålegg, en taus far som knapt kan si en eneste setning uten å dra inn holocaust og en aldrende bestemor som romkamerat. Ikke rart hun blir så forknytt at moren sender henne til barnepsykolog. Men gjennom det gryende vennskapet med den uortodokse villjenta Valerie kommer Rachel stadig mer ut av skallet, og det får følger for resten av familien. Mon tro om ikke Rachel er den mest oppegående av dem alle?

REGISSØREN Carine Tardieu (f. 1973) er en fransk regissør og manusforfatter. Hun studerte film ved filmskolen ESRA i Paris. Hun har vært assistent for regissører som Olivier Ducastel og Jaques Martineau, og skrevet manus for fransk tv. THE DANDELIONS er hennes andre spillefilm.

the dandelions er lagt til et fransk-jødisk miljø på 1980-tallet, og blander

THE DIRECTOR Carine Tardieu (b. 1973) studied film at the film and TV school ESRA in Paris. She has worked as as assistant for directors like Olivier Ducastel and Jaques Martineau, and as screenwriter for French television. THE DANDELIONS is her second feature fiction film.

troverdig realisme med mer drømmende sekvenser. Den er en original oppvekstskildring om skjellsettende møter mellom svært ulike mennesker. Rolleprestasjonene er fremragende både fra barna og etablerte stjerner som Agnès Jaoui og Isabella Rosselini. Selv om filmen har innslag av mørkere tematikk, har den en umiskjennelig smak av feelgood. Life is not easy for nine-year-old Rachel Gladstein. Her overprotective mother never lets her have Nutella, her father can hardly speak of anything except the Holocaust, and she has to share rooms with her aging grandmother. No wonder her mother thinks a child psychologist is in order! Through the growing friendship with classmate and wild child Valerie, Rachel eventually breaks out of her boundaries, and the rest of the family is not left untouched. Maybe Rachel is the sanest one of the Gladsteins, after all?

the dandelions is a coming-of-age-film with an original touch. Set in a French-Jewish 1980s environment, it mixes spot-on realism with more dream-like sequences. The film is superbly cast, with very credible performances, and although it hints at darker underlying themes, it never gives up its feel good charm. A must-see!

FILMOGRAPHY (UTVALG/SELECTION): 2003 LES BAISERS DES AUTRES (SHORT) 2004 L’AINÉ DE MES SOUCIS (SHORT) 2007 LA TËTE DE MAMAN / IN MOM’S HEAD

43

44

HORISONTER Horizons

FLOWER BUDS POUPATA

CZECH REPUBLIC 2011 DIRECTOR: Zdenek Jirasky SCREENPLAY: Zdenek Jirasky CINEMATOGRAPHY: Vladimir Smutny CAST: Vladimir Javorsky, Małgorzata Pikus, Marika Soposká, Josef Laska, Jiri Marysko, Aneta Krejcikova RUNNING TIME: 1h 33m SOURCE: Ceska Televize

Familien på fire vi møter i det stille, tsjekkiske dramaet flower buds, er i ferd med å gå i oppløsning. Ingen av de fire er villige til å erkjenne alvoret i situasjonen, i stedet drømmer de seg bort. Faren Jarda jobber som sporveksler, ser på jernbanesporene som fører ut fra den lille provinsbyen – og spiller bort familiens penger på en spilleautomat. Kona Kamila er evig optimist, men vet at hun egentlig må svikte mann og barn om hun skal realisere sin drøm om et bedre liv. Datteren Agata er i et kjærlighetsforhold med usikre framtidsutsikter, mens sønnen Honza dyrker marihuana og er hodestups forelsket i en stripper. Kan familien unnslippe den trykkende monotonien i hverdagslivet – og hvordan? flower buds er et drama om kjærlighet og svik, nydelig fotografert av Vladimir Smutny, og beslektet med det beste innen europeisk sosialrealistisk film.

flower buds tells the story of the gradual breakdown of a small working class family in present day Czech Republic. All family members dream of a better future, but that’s pretty much all they do about their situation. Jarda, the father, works at the railways. He watches the trains pass by and spends most of what he owns on slot machines at night. His wife Kamila seems somewhat optimistic, but she knows that the only way to realize her own dreams is to forsake her husband and children. Daughter Agata is facing grave problems in her relationship with her boyfriend, while her brother Honza spends his time growing marijuana and is in love with a stripper. How can the four of the escape the tired monotony of their everyday life? Beautifully shot by Vladimir Smutny, flower buds is a realistic drama about love and betrayal.

REGISSØREN Zdenek Jirasky (f. 1969) er fra Jicin i Tsjekkia. Han er utdannet manusforfatter fra filmakademiet FAMU i Praha og har arbeidet med tv-dokumentarer og skrevet manus til flere tv-serier. FLOWER BUDS er hans debut som spillefilmregissør, og ble kåret til årets film i Tsjekkia i 2011. THE DIRECTOR Zdenek Jirasky (b. 1969) is from Jocin in the Czech Republic. Having graduated from Prague’s Film Academy in 2004, he has written scripts for several TV series and directed TV documentaries. FLOWER BUDS is his first feature film, and won him the national Czech awards for Best Film and Best Director in 2011. FILMOGRAPHY (UTVALG/SELECTION): 2008 MIZEJICI PRAHA / VANISHING PRAGUE (TV DOC) 2008 CO SE KYCE TYCE (TV DOC) 2009 NAOHROZENI OHORZENI (TV DOC) 2010 ASAK (TV DOC) 2010 SLADKE MAMENI (DOC) 2010 GOULAS ZA 750 MILIONU / GOULASH FOR 750 MILLION (TV DOC)

HORISONTER Horizons

GULABI GANG Denmark, India, Norway 2012 Director: Nishtha Jain Screenplay: Nishtha Jain, Torstein Grude CINEMATOGRAPHY: Rakesh Haridas, Torstein Grude RUNNING TIME: 1h 34m PRODUCER: Torstein Grude SOURCE: Kudos Family

Gulabi Gang er verdens kanskje tøffeste aktivister. Kledd i rosa sarier drar denne kvinne- og borgerrettsgruppen rundt i det nordlige India, med sin leder Sampat Pal i spissen, og bekjemper undertrykkelse og vold mot kvinner og de kasteløse dalitene. De går i rette med korrupte byråkrater, herskesyke landsbysjefer og feige politifolk. Ordet – protesten – er deres våpen, selv om de også bokstavelig talt slår ned på overgripere med sine lange, rosa kjepper. Denne norskproduserte dokumentaren går nært innpå Gulabi Gangs konfronterende praksis. Den viser dypt problematiske sider ved dagens India, og hvor tett de er knyttet til folks hverdag, men uten å bli belærende. Kamera henger som en klegg på Sampat Pal, filmens hovedperson og verbale mitraljøse, og sekvensene der hun graver fram sannheten om drapet på en ung landsbykvinne gjør spesielt inntrykk. gulabi gang er en engasjerende og opprørende film vi er stolte over å kunne presentere. Pink power! Meet the Gulabi Gang, a vigilante acitivist group from India. Best described as modern day Jedi knights in pink saris, led by fearless agitator and verbal gunslinger Sampat Pal, they roam cities and villages to fight violence and repression committed against women and Dalits. Their adversaries are corrupt bureaucrats, oppressive village chiefs and unwilling police officers. They fight with the word, not the sword, although abusive men better watch out for their long, pink brooms. This award-winning film lets us in on the Gulabi Gang and their methods, such as strikes, campaigns and investigations. Always inviting, never overly pedagogical, it goes to the core of how structural problems, tradition, and day-to-day practices in modern India are deeply intertwined. Sampat Pal is never far away off from the camera, and her investigation into the alleged killing of a young village wife is the troubling high point of this engaging documentary.

REGISSØREN Nishtha Jain har bakgrunn som filmskribent og er utdannet regissør ved det indiske film- og tv-akademiet i Pune. Hun er fra New Dehli, men bor og virker som filmskaper i Mumbai. Dokumentarfilmene hennes er vist ved en rekke festivaler og kunstutstillinger, og trekker ofte linjer mellom det individuelle og det politiske. THE DIRECTOR Nishtha Jain was born in New Delhi, India. She studied film direction at the Film and Television Institute of India, Pune. Since 2002 she’s been working as an independent filmmaker and is currently based in Mumbai. Her films often focus on the interchange between individual and political spheres, and have been shown at a number of international film festivals. FILMOGRAPHY (UTVALG/SELECTION): 2005 CITY OF PHOTOS (DOC) 2006 CALL IT SLUT (SHORT, DOC) 2006 6 YARDS TO DEMOCRACY (DOC) 2008 LAKSHMI AND ME (DOC) 2009 AT MY DOORSTEP (DOC) 2010 FAMILY ALBUM (DOC)

45

46

HORISONTER Horizons

FINNISH BLOOD, SWEDISH HEART LAULU KOTI-IKÄVÄSTÄ INGEN RIKTIG FINNE

FINLAND, SWEDEN 2012 Director: Mika Ronkainen Screenplay: Mika Ronkainen CINEMATOGRAPHY: Vesa Taipaleenmäki RUNNING TIME: 1h 30m PRODUCER: Ulla Simonen SOURCE: Klaffi Productions

Kai har alltid følt seg som en outsider. Han har en vellykket karriere som musiker, et flott hus, verdens beste kone og en liten sønn – men han føler seg ikke hel, og i hvert fall ikke helt finsk. Sammen med faren legger han ut på en reise til Sverige, dit familien bodde da Kai var liten. Men hvorfor flyttet de og så mange andre finner til naboen i vest? Kai har mange spørsmål både til faren og til de mange utvandrede finnene de møter på veien, men også til seg selv.

REGISSØREN Mika Ronkainen (f. 1970) er fra Oulu i Nord-Finland. I et land der dokumentarfilm generelt holder svært høyt nivå, er Ronkainen en av sjangerens fremste filmskapere. Han er primus motor for produksjonsselskapet Klaffi Productions og har gjestet TIFF flere ganger tidligere.

finnish blood, swedish heart er en roadmovie om fremmedhet, identitetsforvirring og far/sønn-forhold. Men også om musikk: På stedene langs kjøreruta framfører svenske og finske artister tradisjonelle finske sanger om utvandringen. De er nydelig akkompagnert av bandet Månskensorkestern, og skaper en historisk og poetisk ramme rundt Kais utforsking av fortida.

THE DIRECTOR Mika Ronkainen (b. 1970) comes from Oulu in Northern Finland. In a country known for its high quality documentaries, Ronkainen is one of the best filmmakers of the genre. He plays an important role in the independent production company Klaffi and has visited TIFF on several occasions.

Kai is a successful musician, with a nice house, a wonderful wife and a son he loves. Still he feels like an outsider, incomplete and definitely not very Finnish. Kai and his father embark on a journey to Sweden where they used to live when Kai was a little boy. But why did Kai’s family and so many other Finns move in the first place? Kai has many questions to his father, to himself and to the other emigrated Finns they meet along the way.

finnish blood swedish heart is a documentary road movie about feeling foreign, in more than one sense of the word, as well as father/sonrelationships. It is also a musical: Kai’s journey is regularly«interrupted by» traditional Finnish songs about the emigration. Performed by Swedish and Finnish artists and beautifully accompanied by Månskens­orkestern («The Moonlight Orchestra»), these songs create a perfect frame for Kai’s exploration of the past.

FILMOGRAPHY (UTVALG/SELECTION): 2000 KOHTA MAILMAA MUUTTUU (SHORT) 2000 VIIMEINEN VUOTOKSELLA / BEFORE THE FLOOD (SHORT, DOC) 2003 HUUTAJAT – SCREAMING MEN / SCREAMING MEN (DOC, TIFF 2004) 2004 MEÄN KESÄ / OUR SUMMER (DOC) 2006 SENTENCED – BURIED ALIVE (DOC) 2009 FREETIME MACHOS (DOC)

HORISONTER Horizons

LACAN PALESTINE Canada 2012 Director: Mike Hoolboom Screenplay: Mike Hoolboom CINEMATOGRAPHY: Mike Hoolboom RUNNING TIME: 1h 10m PRODUCER: Mike Hoolboom SOURCE: Mike Hoolboom

Litt enkelt sagt handler lacan palestine om våre forestillinger – om Palestina og om oss selv. Den består utelukkende av arkivopptak: Her blir nyhetsinnslag fra Vestbredden avbrutt av amatøropptak og videokunst. Brokker av tekst blandes med filmklipp av Moses i ørkenen, mongolske horder og blodtørstige korsfarere – en gjenspeiling av Palestinas skiftende tilstand og historie. Et annet hovedspor er opptakene med Mike Cartmell, en kanadisk filmregissør. Ut fra sin egen oppvekst som adoptert reflekterer han over hvordan et individ formes, og hvordan et samfunn av forskjellige enkeltmennesker kan fungere.

REGISSØREN Kanadiske Mike Hoolboom (f. 1959) er uavhengig regissør, kurator og filmkunstner, og en frontfigur innen eksperimentell film. Han har laget over femti filmer, og det er blitt vist retrospektiver av hans arbeid ved filmfestivaler i mange land. Hoolboom har også gitt ut og redigert en rekke bøker om kanadiske kunstnere.

lacan palestine is a film that examines both our notions of Palestine

THE DIRECTOR Mike Hoolboom (b. 1959) is an independent director, curator and film artist, and a leading figure in experimental filmmaking. He has made more than fifty films, and festivals worldwide have screened retrospectives of his work. Hoolboom has also written and edited a number of books presenting Canadian artists.

and of ourselves. It is made up entirely of archival footage – news reports from the West Bank interrupted by amateur footage and video art, chunks of text mixed with film clips of Moses in the desert, hordes of Mongols, and blood-thirsty crusaders – a representation of Palestine’s shifting state of being and history. Another main thread is the reflections of Canadian director Mike Cartmell. Based on his own youth as an adopted child, he contemplates on how an individual is formed and how a society made up of individuals is able to function.

FILMOGRAPHY (UTVALG/SELECTION): 1986 WHITE MUSEUM (SHORT) 1993 FRANK’S COCK (SHORT) 1996 LETTERS FROM HOME (SHORT) 1998 PANIC BODIES (DOC) 2002 IMITATIONS OF LIFE (DOC) 2009 MARK (DOC)

Tittelen viser til filosofen og psykoanalytikeren Jacques Lacan, og et hovedpoeng i filmen er at Israel/Palestina-konflikten også må forstås på et psykologisk nivå, gjennom våre myter, drømmer og forestillinger. En krevende film, men også engasjerende, rørende og rik på innsikt. Den som gir seg i kast med lacan palestine går neppe uberørt ut fra kinosalen.

The title of the film recalls philosopher and psychoanalyst Jacques Lacan, and the film emphasizes the psychological dimension of the Israel/Palestine conflict, through our myths, dreams, and notions. A demanding, inspiring and touching film that is guaranteed to affect those who allow themselves to be drawn in by it.

47

48

HORISONTER Horizons

MARGARET USA 2011 Director: Kenneth Lonergan Screenplay: Kenneth Lonergan CINEMATOGRAPHY: Ryszard Lenczewski Cast: Anna Pacquin, J.-Smith Cameron, Jeannie Berlin, Mark Ruffalo, Matt Damon, Jean Reno RUNNING TIME: 2h 30m PRODUCER: Gary Gilbert, Sydney Pollack, Scott Rudin SOURCE: Hollywood Classics

17 år gamle Lisa blir indirekte skyld i et annet menneskes død: Uforvarende forstyrrer hun en bussjåfør så han kjører ned en dame i et fotgjengerfelt på Manhattan. Etter at sjokket har lagt seg, allierer Lisa seg med en nær venn av offeret, og går til sak for å stille busselskapet og sjåføren til ansvar. Samtidig blir hun stadig mer retthaversk i diskusjoner med sin skuespillermor og med medelever på skolen. Aggresjonen nærmest lyser av henne. Er det skyldfølelse som driver Lisa? Rettferdighetssans? Moralisme? Eller prøver hun bare å iscensette seg selv som voksen, ansvarlig og medfølende?

REGISSØREN Kenneth Lonergan (f. 1962 ) har skrevet manus til film og teater, blant annet til Martin Scorseses GANGS OF NEW YORK. Han slo gjennom som regissør med YOU CAN COUNT ON ME, som ble nominert til Oscar for beste manus. På grunn av kunstneriske og kommersielle konflikter har det tatt ham nærmere ti år å få MARGARET ut til publikum.

margaret foregår i New York, men er noe langt mer enn en forkledt kommentar til 9/11. Med regissørens egne ord kan den kalles en «urban opera»: dramatisk, følelsesladet, storslagen og tragisk. Skuespillet er briljant, med Anna Paquin i særklasse som den umodne, sårbare, kyniske, hjertevarme, utålelig selvopptatte og altfor menneskelige Lisa.

THE DIRECTOR Kenneth Lonergan (b. 1962) is a playwright, screenwriter and director. He wrote the script to Martin Scorsese's GANGS OF NEW YORK, and achieved much critical acclaim for YOU CAN COUNT ON ME, his first feature film. Due to artistic and commercial disagreements, the making of MARGARET has taken him nearly ten years.

margaret centers on Lisa, a 17-year-old New York City high-school student who feels certain that she inadvertently played a role in a traffic accident that has claimed a woman’s life. In her attempts to set things right, her youthful ideals are on a collision course against the realities and compromises of the adult world. Torn apart with frustration, she begins emotionally brutalizing her family, her friends, her teachers, and most of all, herself. Is she driven by guilt, righteousness, moralism, or just the temptation to create drama around herself? Set in Manhattan in the mid-00s, margaret is clearly a post-9/11 comment, but there is much more to this film. Director Kenneth Lonergan has rightly described it as an «urban opera»: dramatic, emotionally intense, grandiose and tragic. Performances from all actors are suberb, particularly Anna Paquin as the headstrong, immature, cynical, compassionate and alltoo-human Lisa.

FILMOGRAPHY (UTVALG/SELECTION): 2000 YOU CAN COUNT ON ME

50

HORISONTER Horizons

NO Chile 2012 Director: Pablo Larrain Screenplay: Pedro Peirano CINEMATOGRAPHY: Sergio Armstrong Cast: Gael García Bernal, Alfredo Castro, Alejandro Goic RUNNING TIME: 1h 58m PRODUCER: Pablo Larraín, Juan de Dios Larraín, Daniel Marc Dreifuss SOURCE: Arthaus

Året er 1988. Press utenfra har tvunget Chiles diktator Augusto Pinochet til å utstede folkeavstemning, der alternativene er ja til åtte nye år med hans styre – eller nei til Pinochet. I ettertid kan valget synes enkelt, men for mange chilenere sto diktatoren for nasjonalt samhold, optimisme og økonomisk utvikling. Motstanderne argumenterer med regimets overgrep, vold og under­t rykking, men da reklamemannen Rene Saavedra blir leid inn av neisida, gjør han radikale grep. I stedet for et negativt budskap vil han selge bildet av et vakkert og rosenrødt Chile uten Pinochet. Men setter han ikke dermed strek over fortida for å vinne framtida?

no er noe så sjeldent som en morsom film om et seriøst politisk tema. Med foto i kornete 1980-talls vhs-stil kombinert med arkivopptak har regissør Pablo Larraín skapt et autentisk og levende univers, og en annerledes politisk thriller. Chile, 1988: External pressure has forced general Augusto Pinochet to hold a national referendum with two voting options: eight more years under Pinochet rule – or no to Pinochet. An easy choice? Maybe in hindsight, but for many Chileans, the dictator-general was a guarantist of national unity, prosperity and optimism. So when the no-campaign hires Rene Saavedra, a well-known advertising agent, he rejects their former strategy of blaming Pinochet for oppression and violence. Instead, he tries to sell the image of a happy future without the dictator. But are the hardships of the future that easily forgotten? Despite its serious subject, no is a funny and entertaining political thriller. Through clever use of 1980s vhs aesthetics and archive material, Pablo Larrain has succeeded in creating an authentic and engaging film universe.

REGISSØREN Pablo Larraín (f. 1976) er utdannet ved UNIACCIuniversitetet i Santiago. NO er siste film i hans løst sammensatte trilogi om Pinochet-diktaturet, der TONY MANERO og POST MORTEM er de to første. Filmen vant CICAE-prisen for beste kunstfilm i regissørprogrammet under Cannes-festivalen i 2012. THE DIRECTOR With NO, Pablo Larraín (b. 1976) completes the loose trilogy of films on the Pinochet dictatorship that he began with TONY MANERO and POST MORTEM. The film won the CICAE-award in Cannes 2012. Larraín received his film education at the University for the Arts, Sciences, and Communication (UNIACCI) in Santiago. FILMOGRAPHY (UTVALG/SELECTION): 2006 FUGA 2008 TONY MANERO 2010 POST MORTEM 2011 PRÓFUGOS (TV SERIES)

HORISONTER Horizons

OH BOY Germany 2012 Director: Jan Ole Gerster Screenplay: Jan Ole Gerster CINEMATOGRAPHY: Philipp Kirsamer Cast: Tom Schilling, Friederike Kempter, Marc Hosemann, Arnd Klawitter, Justus von Dohnányi, Michael Gwisdek RUNNING TIME: 1h 28m PRODUCER: Marcos Kantis SOURCE: Schiwago Film GmbH

Niko Fischer har droppet ut av studiene, blitt dumpet av kjæresten og kastet på gata. Hans velstående far har skrudd igjen pengekrana, og når han skal ha legeattest til å fornye sertifikatet sitt blir han stemplet som emosjonelt ustabil. For å slippe unna problemene driver Niko gatelangs i Berlin. Der møter han blant annet en jente fra barneskolen, som han først ikke kjenner igjen, selv etter at hun forklarer at hun var klassens tjukkas, men nå har slanket seg. Niko slår følge med henne på det som blir en begivenhetsrik kveld – men hvorfor er det dønn umulig for ham å få seg kopp kaffe? Tom Schilling er perfekt i rollen som den sjarmerende, lakoniske Niko. Han er både latter- og sympativekkende i all sin hjelpeløshet, og også resten av filmens persongalleri er minneverdig. Hvis du vil bli positivt overrasket av komifilm på tysk, er oh boy filmen for deg! Niko Fischer, a young slacker and college dropout, is dumped by his girlfriend and thrown out on the street. His father cuts him off financially and a psychiatrist stamps him emotionally unbalanced – and all he needed was a simple check-up for his driver’s license. Niko’s way of coping with the situation is to wander the streets of Berlin, where he encounters a series of odd characters, including a girl from grade school whom he doesn’t actually recognize, even after she explains that she was much fatter then. He joins her for what turns out to be quite an eventful evening. Meanwhile he just can’t seem to get a decent cup of coffee. Actor Tom Schilling nails his role as the charming, laconic Niko, whose behavior continually conspires against him to comic effect. Even though they appear only briefly, the supporting characters are undeniably memorable. The film is stylishly simple, and will undermine all prejudices towards German comedy.

REGISSØREN Jan Ole Gerster (f. 1968) har studert regi og manus ved det tyske film- og tv-akademiet i Berlin. Han har laget flere dokumentarfilmer, blant annet en «bakom-film» om GOOD BYE, LENIN. Tragikomedien OH, BOY er hans første helaftens spillefilm.

THE DIRECTOR Jan Ole Gerster (b. 1968) studied directing and screenwriting at the German Film and Television Academy in Berlin. He has made several documentary films, including the story of the making of GOOD BYE, LENIN. OH BOY is his feature debut. FILMOGRAPHY (UTVALG/SELECTION): 2004 DER SCHMERZ GEHT – DER FILM BLEIBT: THE MAKING OF GOOD BYE LENIN! (DOC) 2004 J’ADORE LE CINEMA – YANN TIERSEN UND DIE FILMMUSIK (DOC)

51

52

HORISONTER Horizons

SCARLET ROAD Australia 2011 Director: Catherine Scott Screenplay: Catherine Scott CINEMATOGRAPHY: Catherine Scott, Bonnie Elliot RUNNING TIME: 1h 46m PRODUCER: Pat Fiske SOURCE: Cat & Docs

I Norge ble kjøp av sex forbudt gjennom sexkjøpsloven av 2009. I New South Wales i Australia er både kjøp og salg lovlig, og i scarlet road møter vi Rachel Wotton, som gjennom organisasjonen Touching Base jobber for å fremme funksjonshemmedes tilgang til seksuelle tjenester. Rachel kaller seg sexarbeider og er stolt av sitt yrke: Hun er genuint opptatt av sine medmennesker, og jobber målrettet for å bli tatt på alvor i offentligheten og i akademia.

scarlet road gir oss nærgående møter med Rachel og hennes klienter, og et innblikk i hvor mye seksuallivet kan bety for menneskers livskvalitet. Ikke alle sexarbeidere og prostituerte passer med offerbildet mange har av dem. scarlet road er en humoristisk og reflektert dokumentarfilm som gir et nytt og fordomsfritt perspektiv både på funksjonshemmedes behov og prostituertes tabubelagte virksomhet. Forvent å møte dine fordommer i døra! Norway prohibited buying of sexual services in 2009, but in many other countries and regions, it is totally legal. One case in point is New South Wales in Australia, where the Australian organization Touching Base unite so-called sex workers and people with disabilities to promote the rights of both groups. scarlet road portrays one of these sex workers, Rachel Wotton. With genuine compassion for her fellow human beings, she works to bring light to the innate need for sexual intimacy, through her activism and in academia. The film offers close encounters between Rachel and her clients, and insight into how important sex can be for our ability to have a good life. This documentary shows that not everyone involved in prostitution fits neatly into categories such as abuser/abused, cynic or victim. Carefully crafted and with a sense of humor, it gives a fresh and unprejudiced view of the rights and needs of disabled people, as well as of people involved in prostitution.

REGISSØREN Catherine Scott er regissør med base i Sydney og tilknyttet produksjonsselskapet Paradigm Pictures. For dokumentarfilmen BUSINESS BEHIND BARS, om moderne fengselsvesener, fikk hun Australias svar på Pulitzerprisen. THE DIRECTOR Catherine Scott is a Sydney-based director associated with Paradigm Pictures. She received the Walkley Award (Australia’s Pulitzer Prize) for her documentary BUSINESS BEHIND BARS about modern prison systems. FILMOGRAPHY (UTVALG/SELECTION): 2000 BUSINESS BEHIND BARS (DOC) 2001 PROFITS OF PUNISHMENT (DOC) 2004 SELLING SICKNESS (DOC)

HORISONTER Horizons

SHADOW DANCER Ireland, UK 2012 Director: James Marsh Screenplay: Tom Bradby CINEMATOGRAPHY: Rob Hardy Cast: Clive Owen, Andrea Riseborough, Gillian Anderson, Aidan Gillen, Domhnall Gleeson, Brid Brennan RUNNING TIME: 1h 41m PRODUCER: Chris Coen, Ed Guiney, Andrew Lowe SOURCE: Scanbox

Med titler som man on wire og red riding: 1980 er det åpenbart at regissør James Marsh liker å få publikum til å bite negler. Denne gangen har han laget en thriller fra 1990-tallets Belfast hvor det politiske er sjeldent personlig. Colette McVeigh er 29 år gammel. Hun er enke, mor og terrorist. Hennes brødre er involvert i toppsjiktet i IRA, og hun har sett egne familiemedlemmer dø for den republikanske saken. Men da Colette må avbryte et planlagt bombeangrep i London, faller hun i hendene på MI5-agenten Mac, som gir henne følgende valg: Fengsel på livstid eller å returnere til Belfast som hans informant.   Når Colette kommer tilbake, er imidlertid IRA allerede mistenksomme mot henne, og samtidig oppdager Mac at langt fra alle i MI5 er villige til å beskytte Colette slik han ønsker. shadow dancer er en atmosfærisk, velspilt og genuint spennende film. With man on wire and red riding: 1980, James Marsh has proved his ability to keep audiences at the edge of their seats. His latest film is a thriller, set to Belfast in the 1990s, where political and personal motives are intertwined. Our protagonist, 29 year old Colette McVeigh, is a widow, mother, and terrorist. Her brothers are all in the IRA, and members of her own family have died for the republican cause. When Colette is forced to abort a planned bomb attack in London, she is arrested by the MI5-agent Mac. He gives her an ultimatum: Become my informant in Belfast, or face prison for life. Upon her return to Belfast, Colette realizes that the IRA are already suspicious of her. And back in London, Mac discovers that the MI5 are reluctant to protect Colette. shadow dancer is an atmospheric and engaging film with high-class acting.

REGISSØREN James Marsh (f. 1963) er en britisk film regissør bosatt i København. Han begynte som dokumentarfilmskaper for BBC blant annet med filmer om Elvis Presley og John Cale, og har laget en rekke prisbelønte filmer, blant annet den Oscar-vinnende MAN ON WIRE.

THE DIRECTOR James Marsh (b. 1963) is a British film director. He lives in Copenhagen. Marsh began his career directing a number of documentary films for the BBC, including films about Elvis Presley and John Cale. With MAN ON WIRE he won the prize for Best Documentary at the Academy of Awards in 2009. FILMOGRAPHY (UTVALG/SELECTION): 1990 THE ANIMATOR OF PRAGUE (DOC) 1999 WISCONSIN DEATH TRIP 2005 THE KING 2008 MAN ON WIRE (DOC) 2009 RED RIDING: IN THE YEAR OF OUR LORD 1980 2011 PROJECT NIM (DOC)

53

54

HORISONTER Horizons

SOFÍA AND THE STUBBORN SOFÍA Y EL TERCO

Colombia 2012 Director: Andrés Burgos Screenplay: Andrés Burgos CINEMATOGRAPHY: Manuel Castañeda Cast: Carméen Maura, Gustavo Angarita, Costanza Duque RUNNING TIME: 1h 24m PRODUCER: Carolina Arango, Cristina Villar Rosa SOURCE: Media Networks

Sofia er i sekstiårene og lever et stille liv i en landsby i Andesfjellene sammen med mannen Alfred. Hun steller i huset, ordner i hagen, ser reiseprogrammer på tv – og drømmer om å få oppfylt et av sine høyeste ønsker: å se havet. Alfred har i mange år lovet å ta henne med til Det karibiske hav, men av en eller annen grunn har det alltid kommet noe i veien for reiseplanene. Så en dag tar Sofia saken i egne hender: Etter en alvorsprat med en venninne drar hun av gårde på egenhånd. For den rutine-kjære Alfred blir det av en utfordring å klare seg i huset uten henne. Og hva vil skje med de to når Sofia kommer hjem? Dette er en film der det ikke snakkes all verden, men der desto mer foregår i samspillet mellom karakterene. Den er leken i formen, ofte barnlig, med overraskende utsnitt og drømmesekvenser. sofia and the stubborn er en sjarmerende og tankevekkende komedie om viktigheten av å utfordre seg selv, også etter at man har passert middagshøyden. This is the story of an old lady who lives in a cold and quiet village in the Andes and has never seen the sea. For many years her husband Alfred has promised to take her to the Caribbean, but to Sofia’s discontent and Alfred’s convenience, the plans are always thwarted for different reasons. Until finally one day, at the insistence of a friend, Sofia begins the journey alone, leaving her husband immersed in domestic life without her. What will happen between the two when Sofia returns from the voyage she has always dreamed of? Dialogue is sparse, but the film speaks all the louder through human interaction. There is a certain joyful, child-like quality to it, despite the sincerity with which director Andrés Burgos treats his characters. sofia and the stubborn is a charming and thought-provoking comedy about the importance of holding on to one’s dreams.

REGISSØREN Andrés Burgos (f. 1973) er fra Colombia. Han har studert regi ved en internasjonal film- og tv-skole på Cuba, og har jobbet både med film og tv. Han har også skrevet flere romaner, og ble nylig karakterisert som «en av søramerikansk litteraturs best bevarte hemmeligheter». THE DIRECTOR Andrés Burgos (b. 1973) is a Colombian director. He studied directing at the International Film and TV School in Cuba, and has worked in both film and television. He is also the author of several novels, and was recently chosen by the Guadalajara 2011 Book Fair as «one of the 25 best kept secrets of Latin-American literature». FILMOGRAPHY (UTVALG/SELECTION): 2000 GAJES DEL OFICIO (SHORT)

HORISONTER Horizons

STORIES WE TELL Canada 2012 Director: Sarah Polley Screenplay: Sarah Polley CINEMATOGRAPHY: Iris Ng RUNNING TIME: 1h 48m PRODUCER: Anita Lee SOURCE: Arthaus

Hva vet vi om vår egen familie? Kanadiske Sarah Polley, skuespiller og regissør (take this waltz, away from her) mistet moren sin allerede som barn. Hvem var hun? Hvordan kan man få svar på et slikt spørsmål? Sarah nøster i egne minner, hennes eldre søsken husker mer, faren har skrevet sine memoarer, venner av familien har også mye å fortelle. Moren Diane framstår som svært karismatisk og fargerik i de mange Super 8-opptakene Polley viser oss av henne. Men er summen av fortellingene lik sannheten om hennes mor?

REGISSØREN Sarah Polley (f. 1979) er skuespiller, regissør og manusforfatter, og vokste opp i en familie av skuespillere. Hun har blant annet spilt i filmer av Hal Hartley, Wim Wenders og David Cronenberg. I Canada er hun også kjent for sitt sterke politiske engasjement.

Et sitat fra den kanadiske forfatteren Margaret Atwood åpner filmen, og er talende for det den ønsker å fortelle oss: «Først etterpå, når vi forteller dem til oss selv eller noen andre, blir historiene være til det det de er, nemlig historier.» stories we tell er en personlig film om sannhetens tvetydige karakter.

THE DIRECTOR Sarah Polley (b. 1979) is a writer/director whose feature films include AWAY FROM HER (nominated in 2007 for an Academy Award for Best Adapted Screenplay). She has acted in a number of films, by directors such as Hal Hartley, Wim Wenders and David Cronenberg.

What do we know about our own family? At age eleven, Canadian actor and director Sarah Polley (take this waltz, away from her) lost her mother. To find out who she was, Sarah consults her own memory, as well as her older siblings (who seem to remember more), and the written memoirs of her father. Friends of the family also have a thing or two to tell. From the many 8mm-recordings Polley shows us, her mother Diane seems like an unusually charismatic and lively person. But do these stories speak the truth, and whose truth is it? This is a personal film about the elusive nature of truth and memory. Its opening quote, from author and fellow Canadian Margaret Atwood, is quite telling: «It’s only afterwards that [the story] becomes anything like a story at all. When you’re telling it, to yourself or to someone else.»

FILMOGRAPHY (UTVALG/SELECTION): 1999 THE BEST DAY OF MY LIFE (SHORT) 1999 DON’T THINK TWICE (SHORT) 2001 I SHOUT LOVE (SHORT) 2002 ALL I WANT FOR CHRISTMAS 2006 AWAY FROM HER 2011 TAKE THIS WALTZ

55

56

HORISONTER Horizons

LA SIRGA Colombia, France, Mexico 2012 Director: William Vega Screenplay: William Vega CINEMATOGRAPHY: Sofía Oggioni Hatty Cast: Joghis Seudin Arias, David Fernando Guacas, Julio César Roble, Heraldo Romero, Floralba Achicanoy RUNNING TIME: 1h 28m PRODUCER: Julián Giraldo SOURCE: MPM Film

Nittenårige Alicia flykter. Landsbyen hennes er brent ned, og familien er død, ofre for borgerkrigen som raser mellom geriljagrupper og myndighetene. Hun drar til La Sirga, onkelens falleferdige hus ved strandkanten av en stor innsjø i Andesfjellene. Noe motvillig lar onkelen Alicia bli værende, og hun begynner straks å hjelpe husholdersken hans. De venter på at turistene skal komme, men i stedet sniker frykten for krigen seg inn i det lille samfunnet. I et antydende filmspråk, ikke uten politiske hentydninger, forteller regissør William Vega en historie om hjemløsheten til et menneske på flukt.

la sirga er en stillferdig og poetisk film. Den er vakker å se på, men skaper en urovekkende fornemmelse av at der ute, midt i alt det vakre i naturen, er det noe truende som skjuler seg og stadig rykker nærmere. Alicia is nineteen years old. After her village is burned to the ground in the raging civil war between guerrilla groups and government forces in Colombia, she is orphaned, and turns to her uncle for help. He lets her stay in his run-down guesthouse by a great lake in the Andes, and she helps him get the house ready for the tourist season. But instead of visitors, fear makes itself present in the remote community as the war seems to creep closer.

la sirga is a quiet and visually suggestive story. Beautifully shot and edited, and with a carefully crafted soundscape, it conveys the insecurity of being a refugee, and the fear that out there, in the beauty of nature, danger is drawing near.

REGISSØREN William Vega er en kolombiansk regissør or manusforfatter. Han har studert journalistikk og kommunikasjon i Colombia, og film og tv ved en kunstskole i Madrid. I tillegg til å jobbe med film er han universitetsprofessor. LA SIRGA er hans første spillefilm. THE DIRECTOR William Vega is a Colombian director and screen­ writer. He studied journalism and social communication in Colombia, and screenwriting at the TAI College in Madrid. He is also a university lecturer. LA SIRGA is his first feature film. FILMOGRAPHY (UTVALG/SELECTION): 2010 SIMIENTE (SHORT)

58

HORISONTER Horizons

WADJDA Germany, Saudi Arabia 2012 Director: Haifaa Al Mansour Screenplay: Haifaa Al Mansour CINEMATOGRAPHY: Lutz Reitemeier Cast: Waad Mohammed, Reem Abdullah, Abdullrahman Al Gohani RUNNING TIME: 1h 37m PRODUCER: Gerhard Meixner, Roman Paul SOURCE: Arthaus

Dette er film som sprenger grenser: Som første spillefilm noensinne er wadjda i sin helhet spilt inn i Saudi-Arabia, med kvinnelig regissør og en ung jente i hovedrollen. Wadjda er ti år og vokser opp i Riyadh med en beskyttende mor og en fraværende far. Mest av alt ønsker Wadjda seg en sykkel, så hun kan kappsykle med nabogutten Abdullah. Men moren nekter: Sykling er ikke noe for unge jenter i Saudi Arabia. Wadjda begynner å spare penger for å realisere sykkeldrømmen likevel, og da jenteskolen der hun går utlyser en konkurranse i resitasjon av Koranen, melder hun seg på for å vinne prispengene. Til tider måtte regissør Haifaa Al Mansour lede innspillingen av filmen fra baksetet av en bil, via walkie-talkie, til sine mannlige assistenter. Til gjengjeld har hun fått innpass i miljøer vi aldri før har sett på film. Resultatet er en velspilt og fengslende oppveksthistorie med feministisk grunntone.

wadjda is a ground breaking film: the first fiction feature ever shot in Saudi Arabia, with a female director and a young girl in the leading role. Ten-year-old Wadjda lives in the suburbs of Riyadh with her protective mother and hardly present father. All she wants is a new bike to be able to race against the boy next door, Abdullah. But in Saudi Arabia, bikes are seen as dangerous to a girl’s virtue, so the dream is hard to realize. Then one day, Wadjda’s school offers a cash prize to the winner of a Qu’ran recitation competition. Wadjda decides to join, to win the prize and fulfill her dream. During the making of wadjda , director Haifaa Al Mansour sometimes had to hide in a production van, directing her male crew members via walkietalkie for fear of sparking protests. She has succeeded in making a captivating coming-of-age-story with impressive acting performances.

REGISSØREN Haifaa Al Mansour (f. 1973) har studert litteratur ved Det amerikanske universitetet i Kairo og film ved Universitetet i Sydney. Før WADJDA, som er hennes første spillefilm, har hun regissert flere kortfilmer og en dokumentarfilm. THE DIRECTOR Haifaa Al Mansour (b. 1973) has studied literature at the American University in Cairo, and film at the University of Sydney. She has directed several shorts and one documentary before WADJDA, which is her first fiction feature film. FILMOGRAPHY (UTVALG/SELECTION): 2003 WHO? (SHORT) 2003 BEREAVEMENT OF THE FLEDGLING (SHORT) 2004 THE ONLY WAY OUT (SHORT)

HORISONTER Horizons

WAR WITCH REBELLE

Canada 2012 Director: Kim Nguyen Screenplay: Kim Nguyen CINEMATOGRAPHY: Nicolas Bolduc Cast: Rachel Mwanza, Alain Lino Mic Eli Bastien, Serge Kanyinda, Mizinga Mwinga RUNNING TIME: 1h 30m PRODUCER: Pierre Even, Marie-Claude Poulin SOURCE: Arthaus

war witch er en rystende fortelling du kanskje ikke tror du orker, men en uventet poetisk og engasjerende film når man gir den sjansen. Handlingen foregår i et uidentifisert afrikansk land. Her bor den 12-årige jenta Komona med sine foreldre i en liten, isolert landsby, helt til den dagen opprørerne angriper. Det er Komona selv som forteller om sine opplevelser fra hun blir bortført for å brukes som barnesoldat, til hun noen år senere oppsøker landsbyen igjen. I mellomtiden har hun sett inn i det mørkeste hos mennesker, men også opplevd kjærligheten og sine egne magiske krefter. Velprodusert og med sterke bilder som ofte blander overnaturlige og realistiske elementer, klarer filmen å gjøre det utålelige tålelig. Fortellerteknikken er flere steder hentet fra fabler, og Komonas enkle måte å snakke om sitt eget liv på gjør filmen til et sterkt vitnesbyrd og en fortelling om frelse og nytt liv.

war witch is not only a highly disturbing account, but also an unexpectedly poetic and rewarding film experience. Its protagonist and narrator, twelve-year-old Komona, lives with her parents in a small, isolated village in an African country. Then one day, rebels attack the village and force Komona to join their ranks and become a soldier. Years later, having experienced the dark sides of human existence but also love and her own magic powers, she returns to the village. The many strong images often juxtapose the supernatural and the real, and the narration is clearly inspired by fables. The contrast between cruelties of war and Komona’s simple reflections on life makes war witch both a powerful testimony of salvation and a celebration of life.

REGISSØREN Kim Nguyen er utdannet ved Universitetet i Montreal. I alt har han regissert sju filmer, og skrevet manus til fem av dem. Han brukte ti år på å lage WAR WITCH, som er filmet i sin helhet i Den demokratiske republikken Kongo og bygger på virkelige historier om barnesoldater. THE DIRECTOR Kim Nguyen is a graduate of Université de Montreal. He has directed seven films and written the script to five of them. He spent ten years researching and directing WAR WITCH, which was shot on location in Democratic Republic of the Congo and based on the stories of real child soldiers. FILMOGRAPHY (UTVALG/SELECTION): 2000 SOLEIL GLACÉ (SHORT) 2002 LE MARAIS / THE MARSH 2004 LE GANT / THE GLOVE (SHORT) 2008 TRUFFE 2010 LA CITÉ / CITY OF SHADOWS

59

60

HORISONTER Horizons

THE WE AND THE I USA 2012 Director: Michel Gondry Screenplay: Michel Gondry, Geoffrey Grimshaw, Paul Proch CINEMATOGRAPHY: Alex Disenhof Cast: Michael Brodie, Teresa Lynn, Raymond Delgado, Alex Barros, Jonathamn Ortiz, Jonathan Scott Worrell RUNNING TIME: 1h 43m PRODUCER: Raffi Adlan, Georges Bermann, Julie Fong SOURCE: Non-Stop Entertainment

En gjeng tenåringer går på bussen i The Bronx, New York. Det vil si, de velter om bord i bussen, som om de var fanger nylig sluppet ut av fengselet, men nei – det er bare siste skoledag før sommerferien. På veien gjennom Bronx får vi servert mye hip-hop fra 90-tallet og mye drama. Teresa dukker opp med en Lady Gaga-parykk. Hun er forelska i Michael, en sjarmerende bølle. Lady Chen lager gjesteliste til sekstenårsdagen sin. Stillferdige Alex leser i en bok. Et kjærestepar krangler. Crazy filmklipp spilles om og om igjen på telefonene. Allianser oppstår og fordufter, mens maktforholdene, den sosiale dynamikken, forandrer seg etter hvert som folk stiger av bussen. Med dette prosjektet er Gondry kommet omtrent så langt fra sin forrige spille­film the green hornet som det går an å komme. Ungdommene som spiller i filmen har vært med på å utvikle manuset, dette er deres liv og deres film. the we and the i er en upolert perle. And now for something completely different, at least if you compare it to the green hornet, Michel Gondry’s 3D super hero tale and previous endeavor. Enter: A group of teenagers from The Bronx, New York, on the last day of school before summer vacation, bursting out of class and onto a bus that eventually will take them home. Teresa shows up in a Lady Gaga wig. She’s in love with Michael, the school bully. Alex just sits in his seat trying to read a book. Lady Chen is editing the guest list for her sixteenth birthday. Two boyfriends are having an argument. 

the we and the i is an unpolished gem, a spring current, a rolling tide of shifting alliances and social dynamics. It is drama, drama, drama, with ever-recurring crazy camera phone film clip interludes and a 1990s hip hop soundtrack – all the way until the last stop.

REGISSØREN Michel Gondry (f. 1963) er en fransk multikunstner og filmskaper. Han ble oppdaget da Björk ba ham lage musikkvideon til «Human Behaviour», og er verdenskjent for samarbeidet med henne, og med artister som Massive Attack og Radiohead. Hans spillefilm EVIG SOLSKINN I ET PLETTFRITT SINN (2004) vant Oscar for beste manus. THE DIRECTOR Michel Gondry (b. 1963) is a French artist and filmmaker. After being discovered by the Icelandic artist Björk, he directed several of her music videos, including «Human Behaviour», and has later worked with bands such as Massive Attack and Radiohead. His feature film ETERNAL SUNSHINE OF THE SPOTLESS MIND won an Academy Award for best screenplay in 2004. FILMOGRAPHY (UTVALG/SELECTION): 2001 LA LETTRE / THE LETTER (SHORT) 2001 HUMAN NATURE 2004 ETERNAL SUNSHINE OF THE SPOTLESS MIND 2006 VITENSKAP OM DRØMMER / THE SCIENCE OF SLEEP 2008 BE KIND REWIND 2011 THE GREEN HORNET

Horisonter Horizons

WRONG TIME WRONG PLACE Netherlands 2012 Director: John Appel Screenplay: John Appel CINEMATOGRAPHY: Erik Van Empel RUNNING TIME: 1h 20m PRODUCER: Carmen Cobos SOURCE: Cobos Films

Terrorangrepet mot Oslo og Utøya 22. juli 2011 snudde opp ned på manges liv. wrong time wrong place gir oss et gripende innblikk i historiene til mennesker som var involvert i eller ble berørt av udåden, ofte på grunn av tilfeldigheter. Harald hadde ferie fra jobben i regjeringskvartalet, og ble rammet av bomben da han stakk en snartur innom kontoret. Ritah er flyktning fra Uganda, og bestemte seg først i siste liten for å delta på AUF-leiren. Håkon var på samme båt som Anders Behring Breivik ut til øya, og unnslapp døden med en hårsbredd. Tamta og Natia fra Georgia dro sammen til leiren, men bare Natia kom hjem i live. Beretningene fra de overlevende og bildene av et forlatt Utøya og et regjeringskvartal i ruiner gjør sterkt inntrykk. wrong time wrong place handler om de små og ofte trivielle hendelsene som kan utgjøre forskjellen på liv og død. The bomb attack in Oslo and shooting spree at Utøya on 22 July 2011 changed the lives of many forever. In wrong time wrong place, some of the survivors tell their emotional tales, interspersed with archive material, long, atmospheric shots of Utøya. Harald, a Norwegian civil servant, was injured by the bomb in the center of Oslo. Ugandan refugee Ritah was pregnant and broke, but decided to travel to Utøya at the last minute anyway. Håkon ended up on the same ferry as Anders Behring Breivik and barely escaped the deadly rain of bullets. Tamta from Georgia travelled to Utøya with her friend Natia – and now wonders whether Tamta would have survived if they had stayed together.

wrong time wrong place is a film about the bargain with fate. It looks at how chance and small, often seemingly insignificant, happenings can upset the delicate balance between life and death.

REGISSØREN John Appel (f. 1958) er dokumentarfilmskaper og filmfotograf, utdannet ved det nederlandske film- og tv-akademiet, hvor han nå er gjesteforeleser. Han driver produksjonsselskapet VOF Appel & Honigmann, og har laget en rekke dokumentarfilmer for kino og tv. THE DIRECTOR John Appel (b. 1958) is a filmmaker and cinematographer. He graduated from the Netherlands Film and Television Academy, where he is now a guest lecturer. He co-founded the production company VOF Appel & Honigmann, and has directed a number of documentary films. FILMOGRAPHY (UTVALG/SELECTION): 1999 ANDRÉ HAZES, ZIJ GELOOFT IN MIJ / ANDRÉ HAZES – SHE BELIEVES IN ME (DOC) 2000 HET BELOOFDE LAND (DOC) 2001 GIJ ZULT NIET DODEN (DOC) 2003 THE LAST VICTORY (DOC) 2005 THERE GOES MY HEART (DOC) 2009 THE PLAYER (DOC)

61

62

HORISONTER Horizons

ZAYTOUN UK, ISRAEL, FRANCE 2012 Director: Eran Riklis Screenplay: Nader Rizq Cinematography: Dan Laustsen Cast: Stephen Dorff, Abdallah El Akal, Alice Taglioni, Loai Nofi, Ali Suliman, Ashraf Barhom Running Time: 1h 47m Producer: Gareth Unwin, Fred Ritzenberg Source: Pathé International

zaytoun er en veldreid fortelling om et umulig vennskap mellom fiender. Fiendene i denne fortellingen befinner seg i Midtøsten, og konflikten er velkjent.  «Zaytoun» betyr «oliventre» – et kjent fredssymbol – og nettopp et slikt tre er den kjæreste eiendelen til Zahed, filmens gatesmarte hovedperson. Året er 1982, og palestinske Fahed bor med faren og bestefaren sin i flyktningleiren Shatila i Beirut. Libanonkrigen raser, og en dag blir en israelsk jagerpilot, Yoni, skutt ned i nærheten. Han holdes fanget i leiren, og Fahed og vennene hans får i opprag å passe på ham. Etter først å ha skult på hverandre skjønner Yoni og Fahed at de sitter med nøkkelen til hverandres redning: Yoni trenger Fahed for å rømme – og til gjengjeld kan han hjelpe Fahed med å plante oliventreet i det Palestina hans far engang flyktet fra. Kan de to virkelig lykkes? Beirut, Lebanon, 1982. Ten year old Fahed lives in poverty in the Shatila Refugee Camp. His most valued posession is a sickly olive tree that Fahed’s father dreams of replanting in Palestine. Meanwhile, the Israel/Lebanon war is raging, and one day an Israeli fighter pilot, Yoni, is shot down and imprisoned in the camp. Fahed and his friends are left to guard the prisoner. Eventually, Yoni comes to consider Fahed as a means of escape – and Fahed sees Yoni as a key to making his father’s dream come true. This is the start of a tenuous friendship, and an impossible journey.

zaytoun is an elegant feelgood action-comedy with a message of cross-cultural unity: It is no coincidence that «zaytoun» in arabic refers to the olive tree – the symbol of hope, peace and reconciliation. And Abdallah El Akal’s performance as the street-wise Fahed is bound to charm you out of your seat!

Regissør Eran Riklis (f. 1954) er en isralsk filmskaper bosatt i Tel Aviv. Han har studert ved den nasjonale filmskolen Beaconsfield i England, og filmene hans har vunnet priser ved flere store festivaler, blant annet i Berlin og Locarno. Spillefilmen SITRONTREET gikk på norske kinoer i 2008. Director Eran Riklis (b. 1954) is an Israeli filmmaker living in Tel Aviv. He graduated from the Beaconsfield National Film School in England, as the first Israeli citizen. His films have been awarded at several major film festivals, such as in Berlin and Locarno. FILMOGRAPHY (UTVALG/SELECTION): 1999 TZOMET VOLCAN / VOLCANO JUNCTION 2002 PITUY / TEMPTATION 2004 THE SYRIAN BRIDE 2008 SITRONTREET / LEMON TREE 2010 THE HUMAN RESOURCES MANAGER 2011 PLAYOFF

20

13

30. MAI

2. JUNI

64

HORISONTER Horizons

ÄTA SOVA DÖ EAT SLEEP DIE

SWEDEN 2012 DIRECTOR: Gabriela Pichler SCREENPLAY: Gabriela Pichler CINEMATOGRAPHY: Johan Lundborg CAST: Nermina Lukač, Milan Dragisic, Jonathan Lampinen, Peter Fält, Ruzica Pichler RUNNING TIME: 1h 44m PRODUCER: China Åhlander SOURCE: The Yellow Affair

Raša legger sin stolthet i å pakke ruccolasalat i plastbegre. Om Pippi har en innvandrersøster i det moderne, globaliserte Sverige, kan det være Raša. Begge utstråler ekstreme mengder varme, vilje og styrke. Hun trives i jobben på en fabrikk i en småby i Skåne. Her bor og forsørger Raša sin arbeidsuføre far. Livet er ikke problemfritt, men det fungerer, helt til fabrikken skal nedbemanne. Det setter far/datter-forholdet og Rašas oppfinnsomhet på store prøver. Regissør Gabriela Pichler sier hun vil forandre svenskenes syn på deres nasjonale identitet med äta sova dö. Hun har brukt sin egen bakgrunn som innvadrer fra svensk arbeiderklasse og skapt en troverdig og intens fortelling, forsterket gjennom bruken av håndholdt kamera. Den tidligere fritidsklubblederen Nermina Lukač gir maks livskraft og ærlighet til rollen som Raša. Raša packs arugula in plastic containers with great pride. If Pippi Longstocking had an immigrant sister in modern day, globalized Sweden, it could easily be Raša: Both of them exude warmth, will-power, and strength. Raša enjoys her factory job and her small town life in Skåne taking care of her unemployed father. Life isn’t perfect, but it works – until the factory begins laying off people. Raša is taken totally off guard, and the father/daughter-relationship is put to the test. Of immigrant and working class background herself, director Gabriela Pichler says she hopes to change Swedes’ views of their own national identity with eat sleep die – an credible story made all the more intense through the use of a hand-held camera. The cast is made up of amateurs, and former activity club worker Nermina Lukač offers maximum integrity and honesty in the role as Raša.

Regissøren: Gabriela Pichler (f. 1980) har regissørutdanning fra filmskolen i Göteborg. Hun har laget en rekke kortfilmer med klasse og kulturell identitet som gjennomgangstema. ÄTA SOVA DÖ omtales som en av de sterkeste svenske debutene siden Lukas Moodysons FUCKING ÅMÅL, og vant publikumsprisen under kritikeruka ved Filmfestivalen i Venezia 2012. THE DIRECTOR: Gabriela Pichler (b. 1980) graduated from the Gothenburg School of Film Directing. Her films often focus on social class and cultural identity. EAT SLEEP DIE is said to be the strongest feature film by a Swedish debutant since Lukas Moodyson’s FUCKING ÅMÅL and won the audience award during the critic’s week at Venice Film Festival in 2012. FILMOGRAPHY (UTVALG/SELECTION): 2004 NÅNGÅNG (SHORT, DOC) 2005 MAN MÅSTA VA FRISK FÖR ATT ORKA HA ONT (SHORT, DOC) 2007 LEDA / BOREDOM (SHORT) 2007 TOKYO UNDERGROUND PARTY (SHORT) 2008 SKRAPSÅR / SCRATCHES (SHORT)

Horisonter Horizons

FLY WITH THE CRANE NA PETAXO ME TON GERANO

CHINA 2012 Director: Li Ruijun SCREENPLAY: Li Ruijun CINEMATOGRAPHY: Yang Jin Cast: Ma Xingchun, Tang Long, Wang Siyi Running Time: 1h 39m Producer: Li Ruijun, Yang Cheng Source: PAD International

73 år gamle Ma og bestevennen Cao var en gang kistemakere. Etter at den kinesiske regjeringen tillot kremasjon, har behovet for kister blitt betydelig mindre. Nå tilbringer Ma tida med sine barnebarn. Da Ma kommer hjem etter å ha feiret høstfestivalen hos datteren og hennes familie, får han vite at Cao er død og at kisten hans ligger et hemmelig sted i en maisåker ved siden av en innsjø. Etter hvert påstår Ma å ha sett en hvit trane ved denne innsjøen og bestemmer seg for å vente der hver dag. Snart begynner alle i bygda å le av Ma, og barnebarna bestemmer seg for at noe må gjøres. Bruken av statisk kamera og lange tagninger bidrar til filmens særegne og realistiske preg. fly with the crane er et subtilt og rørende portrett, en film å forsones med død og alderdom og om muligheten for å leve et liv i verdighet. 73-year-old Ma and his good friend Cao were once coffin makers. Since the Chinese government implemented the practice of cremation, the demand for coffins dried up. Ma now spends his days with his grandchildren. When Ma returns from spending the mid-Autumn festival with his daughter and her family, he is told that Cao has passed away and that his coffin is secretly buried in a cornfield next to a lake. Later, Ma claims to have seen a white crane by the lake, and waits by the lake everyday for it. When Ma becomes a laughingstock of the neighborhood, his grandchildren innocently propose to take the matter into their own hands.

fly with the crane is a subtle and moving portrait, with static shots and long takes that create a realistic feel. It deals with the process of coming to terms with death and old age, and with the limitations of dignity.

Regissøren Li Ruijun (f. 1983) er fra Gansu-provinsen i Kina. Han har utdanning innen ledelse, og har regissert for kinesisk tv. Hans spillefilmdebut THE SUMMER SOLSTICE ble vist på en rekke filmfestivaler. The director Li Ruijun (b. 1983, China) is from the Gansu province in China. He graduated from an institute of management. For several years he has been working as a TV director. His feature debut THE SUMMER SOLSTICE was screened in several film festivals. FILMOGRAFI: 2007 XIA ZHI / THE SUMMER SOLSTICE 2010 LA LU TOU / THE OLD DONKEY

65

66

HORISONTER Horizons

THE LIFEGUARD EL SALVAVIDAS

CHILE 2011 Director: Maite Alberdi Screenplay: Sebastian Brahm, Maite Alberdi Cinematography: Pable Valdés Running Time: 1h 4m Producer: Paola Castilla Villagran Source: Cat & Docs

Hver dag ankommer Mauricio på slaget presist til jobben som livvakt på en badestrand. Med millimeterpresisjon setter han opp utkikkstårnet sitt, ifører seg det røde livvaktantrekket på reglementert vis og nøler ikke med å slå ned på overtredelser av strandreglementet. Han tar jobben sin veldig seriøst, og ser på mange av kollegene sine som posører og unnasluntrere. Av den jevne strandgjest som vil grille, spille fotball og bade selv om bølgene går høyt, blir han oppfattet som litt av et petimeter. Ønsker han virkelig å være en outsider? Og hvorfor er han aldri i sjøen? Vi følger Mauricio på avstand gjennom noen hektiske arbeidsdager. Hvilke følelser som rører seg bak det solbrille-bekledte ansiktet hans må vi gjette oss til. the lifeguard er en liten film om et stort og universelt tema: om hvordan vi samfunn forholder oss til annerledeshet, og hvordan vi som enkeltmennesker hanskes med vår største frykt. Mauricio is a lifeguard with principles, who wants to prevent accidents and teach beachgoers safety principles. He avoids getting in the water unnecessarily, and uses his whistle as prevention. Though Mauricio is serious about his profession and dislikes the laziness and bravado that characterize some of his colleagues, his attitude is misunderstood by his coworkers and vacationers alike, a fact not unrelated to his appearance. The film is a careful but arm’s-length observation of the lifeguard’s difficult profession, where seriousness regularly meets people’s thoughtless disregard for the danger posed by the ocean – an ocean which seems never to appear on screen.

Regissør Maite Alberdi er har film- og estetikkutdannelse fra Det katolske universitetet i Chile. I tillegg til THE LIFEGUARD har hun laget to kortfilmer. THE DIRECTOR Maite Alberdi holds degrees in Social Communication, Aesthetics and Film Direction from Universidad Católica (Chile). Currently, she is developing her second feature film, LA ONCE. FILMOGRAPHY (UTVALG/SELECTION): 2005 LOS TRAPECISTAS (SHORT, DOC) 2007 LAS PELUQUERAS (SHORT)

67

Horisont øst HORIZON EAST

Veien til grensa er kortere i nord. Tromsø internasjonale filmfestival ser østover og henter fram spennende, gode og viktige filmer derfra som ikke ellers finner veien til norske kinolerreter. Sideprogrammet Horisont øst er både et resultat av de sterke båndene mellom Tromsø og våre naboland i øst, og uttrykk for et ønske om å styrke disse båndene. Horisont øst bidrar til å stadfeste tiffs særegne profil i festivallandskapet.

tiff har fulgt utviklingen i nabolandene siden festivalstarten i 1991, da vi viste et knippe offisielt produserte sovjetiske filmer. I de over tjue begivenhetsrike årene deretter, fra Sovjetunionens sammenbrudd fram til i dag, har vi hatt filmer fra regionen på programmet. Fra 2002 har Horisont øst vært fast programpost for presentasjon av nye spillefilmer fra nordøst, særlig Russland, Baltikum og Finland. In the spirit of the historically close ties between Tromsø and our neighbors in the East, Tromsø International Film Festival aims to promote cultural exchange between our countries by presenting provocative, important, high quality-films that for the most part is invisible in Norwegian cinemas.

tiff has followed the development on the other side of the Eastern borders since the first festival in 1991, when we screened films that were officially produced in the Soviet Union. We have screened a variety of titles from the region, from the fall of the Soviet Union until the present day. Horizon East has been a part of the program since 2002, presenting new feature films from the northeast, especially Russia, the Baltic Region and Finland.

68

HORISONT ØST Horizon East

CHAPITEAU-SHOW SHAPITO-SHOU

Russia 2011 Director: Sergei Loban Screenplay: Marina Potapova CINEMATOGRAPHY: Ivan Mamonov, Yevgeni Tsvetkov Cast: Vera Strokova, Maksim Tiunov, Aleksei Znamensky, Stepan Devonin, Pyotr Mamonov, Jim Avignon RUNNING TIME: 3h 27m PRODUCER: Aleksey Ageyev, Yekaterina Gerasicheva, Mikhail Sinyov, Dmitry Yemelyantsev SOURCE: Organic Films

Et mystisk sirkustelt (et «chapiteau») i en liten badeby ved Svartehavet er både utgangspunktet og målet for alt som skjer i denne grensesprengende filmen, som unndrar seg enhver form for merkelapp. En rekke bisarre småfortellinger flettes sammen på anarkistisk vis under overskriftene Kjærlighet, Vennskap, Respekt og Samarbeid – altså akkurat de tingene filmens småsprøe, tragikomiske karakterer er på leting etter. Poplåter av Elvis, Michael Jackson og Freddie Mercury fremføres i sceneskiftene, og her kommer de virkelig store følelsene fram. Det føles nesten naturlig når Marilyn Monroe på et tidspunkt dukker opp – sammen med en bjørn utkledd som astronaut. Med all sin absurditet og med alle sine kulturelle referanser må det likevel kunne sies at chapiteau-show henvender seg til publikum i et enkelt samtidsspråk. På ett eller annet vis kjenner vi oss igjen i dette landskapet. Gi deg hen til årets tiff-maraton, et fargesprakende, lattermildt, bedårende frihetsmanifest. Intet mindre! A mysterious circus-tent (a «chapiteau») in a small, beach-side town by the Black Sea is where it all begins and ends in this ground-breaking, one-of-akind film. A number of strange, short stories are intertwined, in an entirely anarchistic way, under the headings Love, Friendship, Respect, and Cooperation – in other words, exactly what this film’s peculiar characters are searching for. Pop songs are performed by the characters during set changes and prove to be an important emotional vehicle. At one point, Marilyn Monroe shows up, with a bear dressed as an astronaut –and it feels just right. For all its absurdities and cultural references, chapiteau-show comes across as very accessible. Somehow, its landscape is (strangely) familiar to us. Let your mind be blown away by this year’s tiff-marathon: a colorful, laughable, and adorable declaration of independence. Nothing more, nothing less!

REGISSØREN Sergei Loban (f. 1972) har vært en sentral figur i Moskvas motkultur siden midten av 90-tallet. Han har jobbet i tv-kanalene Moscow Television og ORT. Han var med på å grunnlegge kunstnerkollektivet SVOI 2000, hvor han jobbet sammen med Marina Potapova, manusforfatter av CHAPITEAU-SHOW. THE DIRECTOR Sergei Loban (b. 1972) has been a key figure of the counter-culture movement in Moscow since the mid-1990s. He has worked in Moscow Television and ORT (Russian Public Television). Loban co-founded the artist’s collective SVOI 2002, where he has collaborated with Marina Potapova who wrote the script for CHAPITEAU-SHOW. FILMOGRAPHY (UTVALG/SELECTION): 2001 SLUCHAY S PATSANOM / INCIDENT WITH A DUDE 2001 SOSI BANAN / SUCK A BANANA (SHORT) 2005 PYL / DUST

HORISONT ØST Horizon East

ANTON’S RIGHT HERE ANTON TUT RYADOM

Russia 2012 Director: Lyubov Arkus Screenplay: Lyubov Arkus CINEMATOGRAPHY: Alisher Khamidkhodzyaev RUNNING TIME: 1h 50m PRODUCER: Aleksandr Golutva, Sergey Selyanov, Konstantin Shavlovsky SOURCE: Seance

Anton er en autistisk gutt som vokser opp hos moren sin i Russland. Ved filmens begynnelse er han i ferd med å miste språket og trekker seg tilbake fra omverdenen. Filmskaper Ljubov Arkus og hennes team griper inn for å hindre at han legges inn på psykiatrisk sykehus, og i lange perioder er Anton utadvendt og kjærlig, så lenge han er hos mennesker han er trygg på. Men hvem skal ta seg av ham? Arkus er kritisk til det russiske helsevesenets behandling av autister, og filmen følger hennes og Antons ferd mellom institusjoner, feriekolonier og klinikker.

anton’s right here er godt klippet og redigert, men ingen kritisk dokumentar i vanlig forstand. Snarere er den et engasjerende og rørende portrett av Anton – og en subjektiv undersøkelse av hvor langt et menneske bør strekke seg for å hjelpe andre. Anton is an autistic boy growing up in present day Russia. Life is difficult, and he is increasingly isolated from his surroundings. Director Lyubov Arkus and her film crew, as well as Anton’s mother, oppose the plans of placing him in a psychiatric institution without many stimuli. Thanks to their initiative, Anton’s condition is temporarily improved. He becomes more outgoing when surrounded by people he confides in. But Arkus does not approve of the treatment of autistics in Russian health care institutions, and the question remains: Who can take care of Anton in the long run? The repeated close-ups throughout this documentary makes the viewers feel close to Anton, and in spite of its low-budget production, anton’s right here is both engaging and at times very moving. It is a film that demands that we recognize ourselves in other people’s suffering.

REGISSØREN Ljubov Arkus (f. 1960) er filmkritiker, universitetslærer og filmskaper, opprinnelig fra Ukraina, og utdannet ved den statlige russiske filmskolen VGIK. Hun har skrevet bøker blant annet om Aleksandr Sokurov og russisk filmhistorie. THE DIRECTOR Lyubov Arkus (b. 1960) is a film critic, university teacher and filmmaker, born in Ukraine, and a graduate from the Russian film academy VGIK. She has written several books, including titles on Aleksandr Sokurov and the history of Russian film. FILMOGRAPHY (UTVALG/SELECTION): 2012 ANTON TUT RYADOM / ANTON’S RIGHT HERE

69

70

HORISONT ØST Horizon East

TOMORROW ZAVTRA

Russia 2012 Director: Andrey Gryazev Screenplay: Andrey Gryazev CINEMATOGRAPHY: Andrey Gryazev RUNNING TIME: 1h 30m PRODUCER: Andrey Gryazev SOURCE: Rise and Shine

Den 20. september 2010 fikk kunstnerkollektivet Vojna («krig») stor oppmerksomhet i Russland da de veltet en politibil på hodet i St. Petersburg – som en symbolsk «omveltning» av maktapparatet. Dokumentarfilmen tomorrow følger Vojna før og etter aksjonen. Den framstiller også gruppas dagligliv, særlig forholdet mellom grunnleggeren Oleg Vorotnikov og kjæresten Natalia Sokol. De tar stadig med seg sin to år gamle sønn Kasper på ganske skremmende eventyr... Et underliggende spørsmål er når, og i tilfelle hvordan, Vojnas ganske eksplisitte aksjoner blir kunst. Det spørs om ikke også filmen blir en del av kunstverket: Åpningsscenen – der gruppa blir tatt i å stjele mat og babyutstyr – framstår i alle fall som arrangert, og som en kommentar til korrupsjon og myndighetenes bilde av opposisjonelle. tomorrow setter søkelys på vilkårene for offentlig debatt i Russland. Fengslingen av flere av Pussy Riots medlemmer i 2012 gjør den bare enda mer aktuell. In September 2010, in a controversial protest against the law enforcement in Russia, the political street-art group Voina turned a police car upside down and caused a great stir. tomorrow follows the group through the preparations and the aftermath of the event. It also sheds critical light on the private life of its members, particularly the relationship between Oleg Vorotnikov, the founder of Voina, and his girlfriend Natalia Sokol. An underlying question is at what point, and how, Voina’s explicit performances become art. Here, the film itself becomes part of the equation, especially in the seemingly set-up opening sequence portraying the group shop-lifting for food, but also throughout the film. tomorrow sheds light on the conditions for public debate in Russia today. Last year’s imprisonment of Pussy Riot-members (two of its members originally come from Voina) makes it all the more topical.

REGISSØREN Andrej Grijazev (f. 1982) har bakgrunn som profesjonell kunstløper på internasjonalt nivå. Han er utdannet ved et tv-akademi i Moskva og har studert regi og manus med private mentorer. TOMORROW er hans første helaftens dokumentarfilm og hadde internasjonal premiere ved Berlin internasjonale filmfestival i 2012. THE DIRECTOR Andrey Gryazev (b. 1982) competed internationally as a figure skater before turning to film. He studied editing at the First National School of Television in Moscow, and moved on to directing and screenwriting with private tutors. TOMORROW is his first feature-length documentary; it premiered at the 2012 Berlinale. FILMOGRAPHY (UTVALG/SELECTION): 2008 DVORNIK SP / STREET-CLEANER SP (SHORT, DOC) 2009 LEDNIKOVIY PERIOD / ICE AGE (SHORT) 2009 SANYA I VOROBEY / SANYA AND SPARROW (DOC) 2010 DEN SHAKHTERA / THE MINER’S DAY (DOC)

HORISONT ØST Horizon East

ME TOO

JA TOZHE KHOCHU Russia 2012 Director: Aleksey Balabanov Screenplay: Alexey Balabanov CINEMATOGRAPHY: Aleksandr Simonov Cast: Oleg Garkusha,Yuri Matveyev, Aleksandr Mosin, Alisa Shitikova RUNNING TIME: 1h 23m PRODUCER: Sergey Selyanov SOURCE: Intercinema

Sanja, også kaldt «Banditten», møter sin alkoholiserte musikerkompis Oleg i den lokale badstua. Sammen drar de for å oppsøke lykkens klokketårn, et mytisk sted i ødemarka, omgitt av evig vinter. Er du heldig, vil klokketårnet ta imot deg og du sikres evig lykke. Blir du derimot forkastet, kommer du til å dø.

me too er en surrealistisk og absurd roadmovie om jakten på lykke, og en kommentar til situasjonen i dagens Russland. Den ytre handlingen har visse fellestrekk med Andrej Tarkovskijs klassiker stalker , men filmen står på egne bein med en særegen friskhet og bekmørk humor. Balabanov bruker ukjente amatører i rollene, noe som gir et realistisk og upolert uttrykk. Også på soundtrack-sida velger regissøren utradisjonelt, og den alltid tilstedeværende musikken til bandet Auktyon blir nesten et ekstra roadtrip-medlem i seg selv. Sanja, aka «The Bandit», meets his hard-drinking musician friend Oleg at the local sauna. Together they decide to travel to the bell tower of happiness, a mythical place in the middle of nowhere, surrounded by nuclear winter. Those who get accepted by the bell tower will be given eternal happiness, while those who don’t will die.

me too is a surreal and absurd roadmovie about the pursuit of happiness, and in many ways a comment on modern Russia. The film borrows much of its central premise from Tarkovsky’s classic stalker (1979), yet delivers a fresh take on the concept, filled with pitch-black humour. Balabanov uses non-professional actors, which gives the film a realistic and unpolished feel. The soundtrack is also unconventional, and the presence of the music by the Russian band Aukyon becomes almost an extra person on the roadtrip.

REGISSØREN Aleksei Balabanov (f. 1959) er utdannet oversetter, men har seinere studert film og er nå blant Russlands mest populære regissører. De siste årene har han gjort seg spesielt bemerket med krim- og actionfilmer, og fikk sin til nå største suksess med filmen BROTHER 2 i 2000. THE DIRECTOR Aleksey Balabanov (b. 1959) studied translation and later film, and is now one of Russia’s most popular directors. His biggest success to date is the film BROTHER 2 from 2000. FILMOGRAPHY (UTVALG/SELECTION): 1997 BRAT / BROTHER 2000 BRAT-2 / BROTHER 2 2002 VOYNA / WAR (TIFF 2003) 2005 ZHMURKI / DEAD MAN’S BLUFF 2007 GRUZ 200 / CARGO 200 2008 MORIFY / MORPHIA

71

72

HORISONT ØST Horizon East

WHITE TIGER BELYY TIGR

Russia 2012 Director: Karen Shakhnazarov Screenplay: Karen Sjakhnazarov, Aleksandr Borodjanskij CINEMATOGRAPHY: Aleksandr Kuznetsov Cast: Aleksej Vertkov, Vitalij Kisjtsjenko, Valerij Grisjko, Karl Kranzkowski, Christian Redl RUNNING TIME: 1h 44m PRODUCER: Galina Sjadur, Karen Sjakhnazarov SOURCE: Mosfilm

Sommeren 1943, den store patriotiske krigen, vestfronten. En overdimensjonert tysk stridsvogn, hvit som snø, sprer død og forferdelse blant de sovjetiske styrkene. Etter et slag blir en sterkt forbrent sovjetisk tankfører ved navn Ivan funnet. Han har mistet hukommelsen, og ingen tror han vil overleve, men brannsårene gror – mirakuløst fort. Tilbake ved fronten hevder Ivan at den hvite tanksen har overnaturlige krefter, og at han er i stand til å finne og utslette den.

white tiger er et krigsdrama med solide doser action. Åpningsscenen er en av de mest storslagne på årets tiff- program – og sluttscenen kanskje den mest mystiske. For selv om filmen både imponerer og overbeviser på handlingsnivået, inviterer den også til filosofisk refleksjon i mange retninger. Her står rasjonalitet mot mystikk, menneske mot maskin, og troen på at det gode vil seire trues av de mørkeste strømningene i det tjuende århundrets Europa. After a near miraculous recovery from severe burns after his tank was blown up, Soviet tank driver Ivan discovers that tanks speak to him, telling him who killed them and warning him of danger. The biggest danger is the tank that burned Ivan, a white Tiger tank that appears in seemingly impossible places, takes out entire tank squads without being damaged, before disappearing again. Ivan becomes obsessed with finding and destroying the white Tiger, convinced that it is more than just a regular tank.

white tiger is both impressive and convincing, and offers plenty of action and drama. Its opening scene counts among the more spectacular in this years’ program, but the epilogue is both mysterious and baffling, and the film obviously invites philosophical interpretations. Reason is set against mysticism, man against machine, and the threat from the darkest forces of 20th century Europe persist beyond the end of the film.

REGISSØREN Karen Sjakhnazarov (f. 1952) er en russisk-armensk regissør, produsent og manusforfatter. Han er utdannet ved den statlige russiske filmskolen VGIK, og er kunstnerisk leder for Mosfilm, Russlands fremste filmstudio. Shakhnazarov har også skrevet flere bøker. WHITE TIGER er årets russiske kandidat til Oscar for beste utenlandske film. THE DIRECTOR Karen Shakhnazarov (b. 1952) is a Russian-Armenian director, producer and scriptwriter. He is a graduate from the state film school VGIK, and since 1998 he has been artistic director of the leading film studio Mosfilm. WHITE TIGER is the Russian entry for the Best Foreign Language Films at this year’s Academy of Awards. FILMOGRAPHY (UTVALG/SELECTION): 1984 MY IZ DZHAZA / JAZZMAN 1987 KURYER / COURIER 1998 DEN POLNOLUNIYA / DAY OF THE FULL MOON 1991 TSAREUBIYTSA/ ASSASSIN OF THE TSAR 2008 ISCHEZNUVSHAYA IMPERIYA / VANISHED EMPIRE 2009 PALATA Nº 6/ WARD NO. 6

HORISONT ØST Horizon East

I DON’T LOVE YOU YA TEBYA NE LYUBLYU

Estonia, Russia 2012 Director: Aleksandr Rastorgujev, Pavel Kostomarov Screenplay: Susanna Baranzijeva CINEMATOGRAPHY: Viktoria Sjevtsova Cast: Viktoria Sjevtsova, Jevgenij Borisov, Artyom Sotnikov RUNNING TIME: 1h 25m PRODUCER: Pavel Kostomarov, Pavel Petsjenkin, Aleksandr Rastorguev, Andrej Sigle, Vladimir Sokolov SOURCE: Marx Film

Viktoria og Artyom er kjærester. Begge er rundt tjue år. Hun har et kamera, og filmer ting de gjør sammen: feirer nyttår, kliner på sofaen, krangler, ser på tv. Så blir hun sammen med Zhenja i stedet. Hun virker forelska, mens han etter hvert blir mer opptatt av bilen sin og kompisene enn av henne. Er han virkelig den rette?

REGISSØREN Aleksandr Rastorgujev (f. 1971) har teaterutdanning fra St. Petersburg. Han har jobbet som tv-regissør og skrevet dramatikk. Fra før har han laget to dokumentarfilmer.

i don’t love you er regissørduoen Aleksandr Rastorgujev/Pavel Kostomarovs andre film om ungdom fra Rostov – forløperen i love you ble vist på tiff 2012. Også årets film leker med uttrykk vi kjenner fra sosiale medier: Den likner videobloggen til en vanlig russisk jente, og mange av opptakene er Tikas egne. Andre er gjort av en tredjeperson. Blandingsforholdet mellom «ekte» og «iscenesatt» er uklart, men i don’t love you tar oss uansett tett på livet til tre unge voksne, med en nerve og emosjonell intensitet som iblant er helt slående.

Pavel Kostomarov (f. 1975) er utdannet filmfotograf, men har også regissert tre dokumentarfilmer. I 2010 ble han tildelt Sølvbjørnen for sin innsats som fotograf på Aleksej Popogrebskijs HOW I ENDED THIS SUMMER (TIFF 2011).

Viktoria and Artyom are a couple in their early twenties. With her camera, Viktoria films the things they do together: celebrating New Year’s Eve, making out on the couch, quarreling, watching TV. Then she meets Zhenya. She seems like she’s in love, but Zhenya, on the other hand, gradually becomes more interested in his car and his friends than in her. Can he really be the right one for her?

i don’t love you is the second film about youth from Rostov made by the directing duo Rastorgujev/Kostomarov. The prequel i love you was screened at tiff 2012. Like the prequel, this film plays with expressions known from social media, and may seem like a video blog from just any Russian girl. Many of the scenes are indeed shot by Victoria, others by a third person, and what is «real» and was is «staged» remains unclear. In the end, i don’t love you is an engaging portrait, with striking nerve and emotional intensity.

THE DIRECTOR Aleksandr Rastorgujev (b. 1971) graduated from St. Petersburg State Theatre Arts Academy in 1998 and has worked as TV director and theater dramatist. Pavel Kostomarov (b. 1975) graduated from VGIK Cinematography Faculty in 2002. In 2010 he was awarded the Silver Bear at the Berlin Film Festival for best cinematography for Alexey Popogrebsky’s HOW I ENDED THIS SUMMER (TIFF 2011). He also directed three documentaries. FILMOGRAPHY (UTVALG/SELECTION): 2011 YA TEBYA LYUBLYU / I LOVE YOU

73

KAMERA. MUSIKK. KJØR!

Fra Peter Estdahls «Are We Apart» – Regi: Viktor Enoksen

SIRKUS ELIASSEN RAGNHILD FUREBOTTEN KRÅKESØLV PETTER CARLSEN PETER ESTDAHL

WWW.NNPLUSS.NO

QR code generated on http://qrcode.littleidiot.be

PREMIEREFEST DRIV , ONSDAG 16. JANUAR TAR DEG VIDERE

• Korte konserter med artistene som har deltatt i prosjektet! • For billettkjøp, se www.tiff.no

75

Focus: Skate This section of the festival program is a ticket to a destination you might not previously have considered visiting. Perhaps you just found it strange or pointless. Perhaps you wanted to, but you weren’t allowed to. Perhaps you spent some time there, but decided not to stay. If you are among the few who actually inhabit the place, this program will hopefully feel like coming home. The world of skateboarding is many things: art form, lifestyle, transportation, attitude, recreation, extreme sport, counterculture, fad. There is definitely some kind of a paradox here. On the one hand, skating is all about individualism and self-expression. Mastering the skateboard requires serious commitment, but there are no rules, just constant experimentation, exploring your own boundaries and pushing your own limits. On the other hand, skating is very much about community. About kids hanging out together, about staking out common territory. About teams. For many kids, this goes far beyond the skating ramps and pavements. It can lead to recognition for being good at something. It can add up to empowerment. Controlling the board can open up for controlling your own life. Skateboarding is of course all about style, which is exactly what makes it so exceptionally cinematic. This can also explain why it is so well documented. Since the 1970’s skaters have filmed and photographed each other, sharing the material on VHS and in fanzines, and these days, on the internet. Though the selection is modest in numbers – a mere six films – in content it is as immodest and ostentatious as skateboarding itself. It both documents and mythologizes nearly 40 years of contemporary history. We touch ground in California, the German Democratic Republic, and Afghanistan, showing how skating is inherently local and gloriously global. This is exciting, beautiful stuff. These films are all about the good guys in skating. Nothing about broken bones, little about broken lives. There are other stories, but we have chosen the inspirational, entertaining ones. Because you deserve it!

76

FoKus: Skate Focus: Skate

BONES BRIGADE – AN AUTOBIOGRAPHY USA 2012 Director: Stacy Peralta Screenplay: Stacy Peralta CINEMATOGRAPHY: Pat Darrin RUNNING TIME: 1h 50m PRODUCER: Nadine Brown SOURCE: Powell & Peralta

Sør-California, tidlig 1980-tall. Sol og surf og skateboard. Bones Brigade: En gjeng tenåringsgutter uten andre ambisjoner enn å stå på skateboard. For omgivelsene var dette ensbetydende med at de ikke eide ambisjoner. Et liv på tomgang. I dag regnes disse guttene (Tony Hawk, Rodney Mullen, Steve Caballero, m.fl.) som legender. Nesten tredve år etter oppstarten forteller de åpenhjertig om hva det betydde for dem å bli sett av voksne som forsto verdien i det de holdt på med, som så hva slags talent de hadde og oppfordret dem til å stå på, bokstavelig talt. Filmskaper og tidligere skatestjerne Stacy Peralta følger opp suksessen dogtown and z-boys med denne filmen om det største, beste, og mest kjente skateteamet noensinne. I sann Peralta-stil er bones brigade: an autobiography godt illustrert med svimlende mengder sjeldne arkivklipp av formidable skateprestasjoner. Et dekkende ord for det man sitter igjen med etterpå? Respekt. Southern California, early eighties. Sun and surf and skateboards. Bones Brigade: a group of young teenagers whose only ambition is to spend all their time on skateboards. Period. This is generally considered to be a sign of total lack of ambition – a dead end. Today these guys (Tony Hawk, Rodney Mullen, Steve Caballero, to name a few) are considered legends. Thirty years older, they tell what it meant for them to be taken seriously by adults who understood the value of what they loved doing and encouraged them to just go for it. Ex-skateboard champion-turned-filmmaker Stacy Peralta follows up his hit

dogtown and z-boys with this film about the most famous skate team ever. bones brigade: an autobiography bears Peralta’s personal

stamp, with generous measures of rare archive footage of the Brigade’s awesome achievements. There is only one word that adequately describes the feeling you have after seeing this film: Respect.

REGISSØREN Stacy Peralta (f. 1957) er regissør, produsent og manusforfatter. Han har vært profesjonell skater i Z-Boys, mentor for det verdenskjente teamet Bones Brigade, og laget en rekke skateboardfilmer fra 1970-tallet til i dag. THE DIRECTOR Stacy Peralta (b. 1957) is a director, producer and screenwriter. He became a professional skater with the Z-Boys, he created and mentored the Bones Brigade team, and has directed a number of skateboard films from the 1970s and onwards. FILMOGRAPHY (UTVALG/SELECTION): 1984 THE BONES BRIGADE VIDEO SHOW 1987 THE SEARCH FOR ANIMAL CHIN 2001 DOGTOWN AND THE Z-BOYS (DOC) 2004 RIDING GIANTS (DOC) 2008 CRIPS AND BLOODS: MADE IN AMERICA (DOC)

FoKus: Skate Focus: Skate

BRETTKONTROLL BOARD CONTROL

Norway 2006 Director: Emil Trier Screenplay: Emil Trier CINEMATOGRAPHY: Marianne Bakke, Fred Arne Wergeland, Per Sveinung Larsen RUNNING TIME: 28m PRODUCER: Emil Trier SOURCE: NFI

Fra 1978 til 1989 var skateboard totalforbudt i Norge, inkludert kjøp og salg av utstyr. Offisielt var det frykten for personskader som drev myndighetene. Forbudet ble håndhevet både med bøter og pågripelser. Et paradeeksempel på norsk overformynderi, vil mange si. Paradoksalt nok – eller selvfølgelig – bidro forbudet også til å skape et helt spesielt og kreativt miljø. brett­ kontroll følger to generasjoner skatere, fra undergrunnskulturen på slutten av 70-tallet da skating foregikk på hemmelige steder i skogene rundt Oslo, til den kommersielle eksplosjonen som skjedde da forbudet ble opphevet i 1989. Filmen blander arkivklipp og intervjuer med nøkkelpersoner, blant andre Jason Dancona, Torgny Amdam, Terje Håkonsen, Øystein Greni og Joachim Trier. Dette er effektivt fortalt samtidshistorie: På under en halv time klarer brettkontroll å knytte sammen fortid og nåtid. From 1978 until 1989, skateboarding was prohibited by law in Norway. Skateboard equipment was not considered safe, and out of fear that skaters, pedestrians and other frequent users of public space would get hurt, the authorities issued a ban on using skateboards as well as buying and selling them. Perhaps not surprisingly, the ban had the unintended side effects of making the skaters even more determined and creative. board control follows two generations of Norwegian skaters, from the illegal subcultures in and around Oslo from the 1970s, to the spread of skating after the ban was removed in 1989. Mixing archive material and interviews, board control is a fascinating glimpse into mechanism of control and creativity in a period of recent Scandinavian history.

REGISSØREN Emil Trier (f. 1981) er medieviter og har filmutdannelse fra Den europeiske filmskolen i Danmark. Etter debuten med BRETTKONTROLL har han laget flere dokumentarfilmer og musikkvideoer. THE DIRECTOR Emil Trier (b. 1981) studied at The European Film College in Denmark, and holds a Bachelors degree in Media Aesthetics. He made his debut as a filmmaker with the documentary Board Control in 2006, and has since directed several documentaries and music videos. FILMOGRAPHY (UTVALG/SELECTION): 2009 THE NORWEGIAN SOLUTION (DOC) 2009 THE ONLY GAME (SHORT, DOC) 2010 BIG DAY (SHORT, DOC) 2011 I CAME HERE (SHORT, DOC)

77

78

FoKus: Skate Focus: Skate

DOGTOWN AND Z-BOYS USA 2001 Director: Stacy Peralta Screenplay: Stacy Peralta, Craig Stecyk CINEMATOGRAPHY: Sebastian Jungwirth, Peter Filafian RUNNING TIME: 1h 31m PRODUCER: Agi Orsi SOURCE: Cinemamondo

Det var en gang en surfbrettsjappe i et forfallent strøk mellom Venice Beach and Santa Monica...; slik begynner dette eventyret fra virkeligheten, historien om hvordan de råeste, yngste, in-your-face surferne revolusjonerte skateboarding på 70-tallet – etter det var blitt avskrevet av folk flest som en mote på lik linje med rockeringen og jo-joen. Gjengen på tolv (hvorav ei jente!) ble kjent som Z-boys, og de overførte det feteste fra surfestilen til fortauet, til asfalten, til tomme svømmebasseng. Det som før bare var en hobby, ble en kunstform, en livsstil, en mentalitet.

dogtown and z-boys er med rette blitt beskrevet som et kjærlighetsbrev forkledd som dokumentarfilm. Brevet er adressert til ungdom og opprørere, til 70-tallet, og selvfølgelig: til skating. Men det stopper ikke der. Filmen har i sin tur bidratt til å omdefinere dokumentarfilmen på 2000-tallet. Den skårer høyt på klippestil (spennende) og arkivmateriale (utsøkt). Og sist, men ikke minst: Den har et drepende bra lydspor. Gi deg hen! Once upon a time, in a run-down quarter somewhere between Venice Beach and Santa Monica, there was a surfboard store... This is how this true story begins: about how the most hardcore, in-your-face surfers of the 1970s redefined skateboarding, which by then had been written off by most people as just a fad. Under the name Z-boys, these guys (and one girl!) took surfing onto streets, pavements and empty pools, and created an art form, a lifestyle, a mentality.

dogtown and z-boys has been described as a love letter disguised as documentary film, dedicated to young people and rebels, to the ’70s, and of course to skating. But there is more to it: The film has contributed to the re-definition of the documentary genre after the turn of the millennium. Its editing and use of archive material is cutting edge – and it has a killer soundtrack. Just dig it!

REGISSØREN Stacy Peralta (f. 1957) er regissør, produsent og manusforfatter. Han har vært profesjonell skater i Z-Boys, mentor for det verdenskjente teamet Bones Brigade, og laget en rekke skateboardfilmer fra 1970-tallet til i dag. THE DIRECTOR Stacy Peralta (b. 1957) is a director, producer and screenwriter. He became a professional skater with the Z-Boys, he created and mentored the Bones Brigade team, and has directed a number of skateboard films from the 1970s and onwards. FILMOGRAPHY (UTVALG/SELECTION): 1984 THE BONES BRIGADE VIDEO SHOW 1987 THE SEARCH FOR ANIMAL CHIN 2004 RIDING GIANTS (DOC) 2008 CRIPS AND BLOODS: MADE IN AMERICA (DOC) 2012 BONES BRIGADE: AN AUTOBIOGRAPHY (DOC)

// Vi gir mennesker muligheter!

Har din bedrift behov for arbeidskraft? Ønsker dere å gjøre en forskjell? Jobbstrategien skal gi flere unge med nedsatt funksjonsevne muligheten til å komme i jobb.

Vi kan formidle arbeidssøkere og har mange ulike virkemidler. Dere har arbeidsplassene.

Kontakt NAV Troms for mer info: [email protected] / tlf. 977 56 178

80

FoKus: Skate Focus: Skate

SKATEISTAN: FOUR WHEELS AND A BOARD IN KABUL Germany, USA 2011 Director: Kai Sehr Screenplay: Nadia Soraya Hennrich CINEMATOGRAPHY: Kalle Dobrick RUNNING TIME: 1h 40m PRODUCER: Rene Kock SOURCE: Sherpa Distribution

Da australierne Oliver (Ollie, så klart!) Percovic og Sharma Nolan kom til Kabul i 2007 som bistandsarbeidere, hadde de med seg tre rullebrett. Når de var ute og skatet på fritida, ble de straks overfalt av unger som hadde lyst ril å prøve. Ollie og Sharma skjønte fort at 1) de trengte flere brett, og 2) skating kunne være døråpner til noe større. Mer enn halvparten av alle afghanere er under 15 år. Mange er gatebarn. De har ulik etnisk bakgrunn (pasjtun, tadsjik, hazara, uzbek) og leker ikke sammen. De er fattige og mange mangler ofte skolegang. Jenter skal ikke drive med idrett offentlig. Og ikke minst: Alt vestlig er i utgangspunktet mistenkelig.

skateistan: four wheels and a board in kabul er en lykkepille av en film som viser hvordan kjærligheten til brettet kan bryte ned barrierer og bygge selvtillit. Feel-good fortellinger fra det krigsherjede Afghanistan kan vi ikke få for mange av. When Australians Oliver (Ollie, of course!) Percovic and Sharma Nolan came to Kabul as aid workers in 2007, they brought three skateboards between them, planning to skate in their spare time. They immediately found themselves surrounded by kids who wanted to try skateboarding. Ollie and Sharma soon realized that 1) they would need more skateboards, and 2) skating could be the key to something bigger. More than half of the Afghan population is under the age of fifteen. Many are living on the streets. They come from different ethnic backgrounds (Pashtun, Tajik, Hazara, and Uzbek) and they don’t play together. They are poor, and don’t stay in school. Girls are not allowed to participate in sports in public. And lastly: All Western influence is seriously frowned upon. A bona fide feel-good film from war-torn Afghanistan, skateistan: four wheels and a board in kabul shows how the love of the board can tear down such barriers and be a tool for empowerment and change.

REGISSØREN Kai Sehr har studert regi ved Det amerikanske filminstuttet i Berlin. Han lar regissert musikkvideoer, reklamefilmer og kortfilm. SKATEISTAN er hans første helaftens spillefilm og springer blant annet ut fra hans livlange interesse for skating. THE DIRECTOR Kai Sehr has been a skateboarder since early age, and studied directing at The American Film Institute. He has directed music videos, commercials and short films. SKATEISTAN is his first feature film as a director. FILMOGRAPHY (UTVALG/SELECTION): 2009 DRANG (DOC)

FoKus: Skate Focus: Skate

THE SEARCH FOR ANIMAL CHIN USA 1987 Director: Stacy Peralta Screenplay: John Smythe, Paul Gross CINEMATOGRAPHY: Pat Darrin RUNNING TIME: 1h 5m PRODUCER: Stacy Peralta SOURCE: Powell & Peralta

Hvem er Animal Chin? Svar: Won Ton Animal Chin er en eldre kar fra Kina med langt hvitt skjegg, mannen som oppfant skateboarding, og temmelig hardcore. Men midt på 1980-tallet har sponsing og kommersialisering tatt overhånd i sporten, og Animal Chin er gått under jorda. For å finne ham drar de fem medlemmene av skategruppa Bones Brigade til California, Hawaii og Nevada, og skater på ramper og fortau, i gamle elveløp og tomme svømmebasseng underveis. For det er kanskje ikke så farlig med hele Chin-greia.

REGISSØREN Stacy Peralta (f. 1957) er regissør, produsent og manusforfatter. Han har vært profesjonell skater i Z-Boys, mentor for det verdenskjente teamet Bones Brigade, og laget en rekke skateboardfilmer fra 1970-tallet til i dag.

småflau dialog) og et snev av kulturkritikk, men som Tommy Guerrero sier i scenen der gutta kjører en Cadillac gjennom ørkenen: «If we don’t find him, that’s ok / we had a rad time anyway!» Denne filmen handler om å vise fram fet skating – og innfrir ett hundre prosent.

THE DIRECTOR Stacy Peralta (b. 1957) is a director, producer and screenwriter. He became a professional skater with the Z-Boys, he created and mentored the Bones Brigade team, and has directed a number of skateboard films from the 1970s and onwards.

Tommy Guerrero and girl (kind of cute) on skateramp. Tommy: «Have you seen Chin?» Girl: «Who?» Tommy: «Chin.» Girl: «Who?» Yes, who is Chin? He is Won Ton Animal Chin, the old white bearded hardcore Chinese guy who invented skateboarding. And where is he? Well, one answer is that he has gone underground, because dark forces – sponsoring and commercialization – have taken over skateboarding. Now, Tommy Guerrero and the rest of legendary skateboard crew Bones Brigade are on the search for him, in California, Hawaii and Nevada.

FILMOGRAPHY (UTVALG/SELECTION): 1984 THE BONES BRIGADE VIDEO SHOW 2001 DOGTOWN AND THE Z-BOYS (DOC) 2004 RIDING GIANTS (DOC) 2008 CRIPS AND BLOODS: MADE IN AMERICA (DOC) 2012 BONES BRIGADE: AN AUTOBIOGRAPHY (DOC)

the search for animal chin har et plott (med mye sjarmerende

A different answer is that this Chin business isn’t too important. Yes, the search for animal chin is one of the few skateboard films with a plot, although the dialogue and acting is charmingly cheesy. And it does voice a certain criticism. But the overall purpose is to show some awesome skating. We promise you won’t be disappointed. Unreal!

81

82

FoKus: Skate Focus: Skate

THIS AIN’T CALIFORNIA Germany 2012 Director: Marten Persiel Screenplay: Marten Persiel, Ira Wedel CINEMATOGRAPHY: Felix Leiberg RUNNING TIME: 1h 30m PRODUCER: Michael Schöbel, Ronald Vietz SOURCE: Wide Management

Photo: Harald Schmitt

Hva har Alexanderplatz i Berlin med fortau, bakgater og tomme svømmebasseng i Santa Monica å gjøre? Hint: Fire hjul og et brett. Sement. Et offentlig rom å erobre. Lyslugga gutter i sønderrevne dongerishorts som lever ut drømmen om frihet. Likhetene er utvilsomt til stede. Vi møter tre gutter som lar jernteppe være jernteppe. De underlegger seg bylandskapet i smug, de mekker egne brett, de smugler deler – omtrent som i Norge på samme tid (jamfør Emil Triers brettkontroll). Nesten tre tiår senere møtes kameratene igjen – i alle fall to av dem. Dette blir foranledning til et nostalgisk tilbakeblikk. Filmens mange Super 8mm-klipp av skatetricks i ekte Trabi-stil forsterker stemningen. Apropos ekte: Det finnes folk som mener filmen burde hete this ain’t the gdr . Det er egentlig uvesentlig. this ain’t california er en oppriktig hyllest til opprør, til brettet, til ungdommen. What do Berlin, Alexanderplatz and the streets, pavements and empty swimming pools of Santa Monica have to do with each other? Clue: Four wheels on a board. Boys in torn-up denim shorts, the wind in their sun-bleached hair, living out their dream of freedom. So there must be some connection. Our three male protagonists are out to conquer public space, they make their own boards, they smuggle parts. Then, almost thirty years later, they meet again – that is, two of them do – and look back on their heydays and their best tricks. Extensive use of Super 8mm archive footage creates a nostalgic mood. Speaking of tricks: Some have suggested that this film should be called this ain’t the gdr . Which is more or less beside the point. this ain’t california is a heartfelt celebration of youth, rebellion and the board.

REGISSØREN Marten Persiel (f. 1974) er en tysk regissør og manusforfatter. Han har medieutdanning fra Portsmouth University og filmutdannelse fra Westminister University i London. Han har laget musikkvideoer, reklamefilmer og kortere dokumentarer før THIS AIN’T CALIFORNIA, hans første helaftens dokumentarfilm. THE DIRECTOR Marten Persiel (b. 1974) studied mixed media art at Portsmouth University and directing at Westminster University in London. A director and writer, he has made commercials, music videos and documentaries. THIS AIN’T CALIFORNIA is his first feature-length documentary. FILMOGRAPHY (UTVALG/SELECTION): 2004 BUHAY NA TABIG (DOC) 2005 SIYEMPRE AMIGOS (DOC) 2007 MIMI, LA JOIE (DOC) 2008 8 SCHRITTE (SHORT, DOC) 2008 1400 FINESTRES (SHORT, DOC) 2010 THREE FOOT CHARLIE (SHORT, DOC)

83

Signaler: Israel Signals: Israel

Two years ago, Tromsø International Film Festival presented a sidebar of four films that showed initiatives of peace and solidarity between Israelis and Palestinians. Under the heading «Peace and Reconciliation», these films gave us hope that trust and cooperation can replace suspicion and aggression – at least on an individual level. On a political and structural level, such hope is hard to maintain. Two months ago, the Israel/Palestine conflict again erupted into more or less open warfare, and the political stalemate continues over the recognition of a Palestinian state. Which makes this sidebar of films from Israel all the more urgent. Its title «Signals: Israel», points to its ambition: to eavesdrop on a highly complex and conflicted society. Its inhabitants come from all over the world, and from a range of cultural backgrounds. Whether they are orthodox Jews from Jerusalem or secular Tel Aviv cosmopolitans, settlers in occupied territories, Israeli Arabs or desert nomads, they have very different visions for their society. This section presents five of last year’s best films from Israel. Each in their own respect, they present inside perspectives on Israeli society. fill the void is an inside look at a family of orthodox Hasidic Jews in Jerusalem. Herself a member of the community, the director investigates the practice of arranged marriages from a surprising and thought-provoking angle. the cutoff man is a debut fiction feature about the limits of social and personal solidarity. Set in Northern Israel, it follows a working class father trying to make ends meet. The three remaining titles all deal more directly with the Israel/Palestine conflict. soldier/citizen follows Israeli soldiers as they take a course in civic ethics. Their intense debates about human rights and tolerance reveal some striking paradoxes of Israel’s statehood. It documents on-the-groundattitudes towards the conflict, whereas the gatekeepers engages the top of the power hierarchy. Here, six former heads of Israeli intelligence and security reveal their role in «counter-terrorism» campaigns with astonishing candor. Lastly, the fiction feature the attack is set in Tel Aviv and tells of a well-integrated Palestinian surgeon whose life is turned upside-down in the aftermath of a suicide attack. Whatever view we hold of Israel’s role in the ongoing conflict – ruthless aggressor, or victim of suspicion and terror – we owe it to ourselves to try to understand the dynamics of Israeli society and the dilemmas of its inhabitants. Presenting this sidebar is our modest contribution.

84

SIGNALER: ISRAEL SIGNALS: ISRAEL

THE ATTACK L’ATTENTAT

Belgium, Egypt, France, Lebanon, Qatar 2012 Director: Ziad Doueiri Screenplay: Joëlle Touma, Ziad Doueiri CINEMATOGRAPHY: Tommaso Fiorilli Cast: Ali Suliman, Reymond Amsalem, Evgenia Dodina, Karim Saleh RUNNING TIME: 1h 42m PRODUCER: Wild Bunch

Den høyt respekterte palestinske legen Amin Jaafari er assimilert inn i det israelske samfunnet. Han er kirurg ved et av Tel Avivs beste sykehus, har gode venner, solid økonomi, høy status og en kone han elsker. Idyllen nærmest varsler at noe fatalt er i emning: «Livet er fullt av feller og hundeskit», som en politietterforsker i filmen uttrykker det. En katastrofal hendelse inntreffer, som snur fullstendig opp ned på Jaafaris tilværelse og hans bilde av sin kone. Han vender blikket inn i seg selv og tvinges til å tenke gjennom sin egen historie. På brutalt vis tematiserer the attack den voldsspiralen som er resultat av gjensidig politisk mistenksomhet mellom israelere og palestinere. Men et annet motiv er vel så fremtredende som det politiske, nemlig den tragiske menneskelige dimensjonen. Hvordan er det mulig å leve sammen i kjærlighet uten å se sin elskede slik vedkommende virkelig er? Amin Jaafari is Palestinian, but well assimilated into Israeli society. He works as a surgeon in one of the best hospitals in Tel Aviv, he has friends, a solid economy, a beautiful home and a lovely wife. However, we anticipate that something fatal is going to happen: «Life is filled with booby-traps and dogshit», as one of the charachters puts it. Soon, a catastrophic incident occurs which shatters the good doctor’s grip on reality. He embarks on a journey, and is forced to confront his own past and re-think what made him into the man he is today.

the attack takes us head first into the spiral of violence that results from the constant mutual suspicion in the Middle East. It also explores a fundamental human dimension of this conflict: How is it possible to have a tender and loving relationship and still not see your loved one the way he or she really is?

REGISSØREN Ziad Doueiri (f. 1963) er fra Libanon, men har studert film i USA. Han er blant annet kjent for å ha arbeidet som kameramann for Quentin Tarantino på filmer som DE HENSYNSLØSE og PULP FICTION. Han regidebuterte med den selvbiografiske WEST BEIRUT, som ble hyllet av filmkritikere verden over. THE DIRECTOR Ziad Doueiri (b. 1963) is from Lebanon, but studied filmmaking in the United States. He has worked as cameraman on several features by Quentin Tarantino, including RESERVOIR DOGS and PULP FICTION. His first feature as a director, the autobiographical WEST BEIRUT, was lauded by film critics all over the world. FILMOGRAPHY (UTVALG/SELECTION): 1998 À L’ABRI LES ENFANTS / WEST BEIRUT 2004 LILA DIT ÇA / LILA SAYS

SIGNALER: ISRAEL SIGNALS: ISRAEL

THE CUTOFF MAN MENATEK HA-MAIM

Israel 2012 Director: Idan Hubel Screenplay: Idan Hubel CINEMATOGRAPHY: Itai Marom Cast: Moshe Ivgy, Yoval Rahav, Na’ama Shapira, Tom Yefet RUNNING TIME: 1h 16m PRODUCER: Eitan Mansuri SOURCE: Urban Distribution International

I filmens megetsigende åpningsscene trer én mann omsider tydelig fram fra mengden: en mistrøstig noen-og-førti år gammel fyr i køen på et arbeidskontor. Gabi har en familie å forsørge, og tar motvillig imot jobben med å kutte vannforsyningen til folk som ikke har betalt for seg. Innbitt går han fra bakgård til bakgård med skiftenøklene sine. De som ser ham, spotter ham og gir ham skylda for sitt eget uføre. En dag får Gabi ordre om å kutte vannet til en person med stor innflytelse over hans egens sønn framtid. Dét stiller Gabis lojalitet og overlevelsesevne på prøve.

the cutoff man er en liten, men tankevekkende film der ett nøkkelspørsmål er hvilke kår samholdet og solidariteten har i dagens Israel. Det ytre landskapet gir et tvetydig svar: Her er solsvidde, nådeløse bygater, skyggefulle bakgårder der Gabi kan drømme seg bort – og dører som lukkes og holdes på gløtt. Our hero Gabi makes a living off the hardship of others. He is a cuttoff man, someone who sneaks into other people's backyards to disconnect their water when the bills are not paid. He gets 11 shekels for each disconnection: It is meager pay, but with a family to support Gabi has no choice. He becomes a hated man, a representation of a heartless system and an easy target for the frustration of others. Then a conflict arises between Gabi's professional duties and his own son's prospects... Set in the arid northern provinces of Israel, the film lays bare some of the structural limitations of solidarity in Israel of today. It is also a portrait of an individual caught between dreams and harsh realities. Moshe Ivgy does a subtle interpretation of the tormented Gabi.

REGISSØREN Idan Hubel er fra Nahariya nord i Israel. Han er utdannet ved Sam Spiegel-skolen for film og tv i Jerusalem. THE CUTOFF MAN er hans første spillefilm. THE DIRECTOR Idan Hubel grew up in northern Israel in the town of Nahariya. He graduated from the Sam Spiegel School of Film and Television in Jerusalem. THE CUTOFF MAN is his first feature film. FILMOGRAPHY (UTVALG/SELECTION): 2002 BEN ABA (SHORT) 2004 TEHINA / PLEADING (SHORT) 2011 GABI RAEV ME-OD / GABY IS VERY HUNGRY (SHORT)

85

86

SIGNALER: ISRAEL SIGNALS: ISRAEL

FILL THE VOID LEMALE ET HA’HALAL

Israel 2012 Director: Rama Burshtein Screenplay: Rama Burshtein CINEMATOGRAPHY: Asaf Sudry Cast: Hadas Yaron, Irit Sheleg, Yiftach Klein, Renana Raz, Ido Samuel, Yael Tal RUNNING TIME: 1h 30m PRODUCER: Assaf Amir SOURCE: The Match Factory

fill the void gir et sjeldent innblikk i livet til en ung kvinne i en ortodoks hasidisk-jødisk familie i Tel Aviv. 18 år gamle Shira ser fram til å bli giftet bort til en ung mann av god familie. Men så dør hennes eldre søster i barsel med sitt første barn. I sorgen som følger utsettes Sharims ekteskapsinngåelse, og snart blir alt enda mer komplisert: Søsterens enkemann Yochay kan ikke ha aleneansvar for et lite barn, og familien hans presser på for at han skal gifte seg på nytt – og ta barnet med seg inn i en ny familie.

REGISSØREN Rama Burshtein (f. 1967) er utdannet ved Sam Spiegel Film and Television School i Jerusalen. I løpet av studietida ble hun dypt religiøs, og har siden viet sin tid til å lage film for og om det ortodokse miljøet, og undervise i film der. FILL THE VOID er hennes første spillefilm.

Etter hvert må Shira ta avgjørende valg for sitt eget liv. Lagt i et miljø hvor ekteskap er en pakt med Gud og varer til døden skiller en ad, er fill the void merkelig og fascinerende i sin formidling av dilemmaene til en ung kvinne under press, ikke minst av sine egne idealer.

THE DIRECTOR Rama Burshtein (b. 1967) graduated from the Sam Spiegel Film and Television School in Jerusalem in 1994. Having become deeply religious during her years there, she has dedicated her time to directing and teaching film for the orthodox community. FILL THE VOID is her first feature film.

fill the void tells the story of an Orthodox Hassidic family from Tel Aviv. Eighteen-year-old Shira is the youngest daughter of the family. She is about to be married off to a young man of the same age and background. Shira feels prepared and excited, but suddenly her twenty-eight-year-old sister, Esther, dies while giving birth to her first child. Shira’s promised match is postponed, and things take an unexpected turn when Yochav, Esther’s husband, is offered to re-marry with a widow from Belgium. When the girls’ mother finds out that Yochay may leave the country with her only grandchild, she makes a startling proposition: one that will force Shira to choose between her obedience to her family and her heart’s desire.

FILMOGRAPHY (UTVALG/SELECTION): 2012 FILL THE VOID

TiFF-Tilbud: 130,For alle med TIFF-armbånd / akkrediteringskort. Billetter fås kjøpt hos Aurora Kino Fokus.

norgespremiere

10.januar Scene Øst

halogalandteater.no

Blikktrommen

Design: Tank

Foto: Carl Christian Lein Størmer

av Günter Grass

88

SIGNALER: ISRAEL SIGNALS: ISRAEL

THE GATEKEEPERS SHOMREI HA-SAF

ISRAEL, Belgium, France, Germany 2012 Director: Dror Moreh Screenplay: Dror Moreh CINEMATOGRAPHY: Avner Shahaf RUNNING TIME: 1h 35m PRODUCER: Estelle Fialon, Dror Moreh, Philippa Kowarsky SOURCE: Cinephil

Portvokterne – «the gatekeepers» – i denne filmen er seks menn, alle tidligere ledere av Israels sikkerhetstjeneste Shin Bet. Organisasjonen har lagt ned store ressurser i å infiltrere og overvåke den palestinske befolkningen, men også ekstreme politiske krefter innad i Israel. Filmen blander arkivklipp med intervjuer der de seks forteller om organisasjonens metoder og filosofi. At regissør Dror Moreh har fått disse maktas menn i så tydelig tale, er oppsiktsvekkende i seg selv. I det ene øyeblikket er de oppriktig bekymret, særlig for hatet og den dype splittelsen i Israel etter Oslo-avtalen – som utløste drapet på statsminister Rabin i 1996. I det neste skryter de utilslørt av sin evne til å «uskadeliggjøre terrorister». the gatekeepers er en fengslende og opprørende dokumentar om Israels politiske schizofreni. This documentary centers on six men, who in turn have served as executive directors of Shin Bet, the Israeli secret service. As such, have been responsible for the massive surveillance of Palestinians, as well as of settlers and religious extremists inside Israel. Through archive clips and interviews, the film reveals the methods and philosophy of the organization, from before the Yom Kippur war of 1967 up until today. That these ex-leaders are so outspoken on camera, is remarkable in itself. All six seem sincerely worried about the current stalemate of the Israel/Palestine conflict, and criticize the establishment they were part of. Still, they are obviously proud of Shin Bets capacity to take out «terrorists». In sum, the gatekeepers is an engaging and unsettling documentary revealing a highly schizophrenic political culture.

REGISSØREN Dror Moreh (f. 1961) har jobbet med film i en årrekke, og er en av Israels mest anerkjente filmfotografer. I tillegg er han regissør, produsent og manusforfatter. Han har tidligere laget film om Israels tidligere statsminister Ariel Sharon. THE GATEKEEPERS er hans andre helaftens dokumentarfilm. THE DIRECTOR Dror Moreh (b. 1961) ranks among the foremost one Israeli cinematographers. He is also a screenwriter, producer, and director. He has previously directed a documentary about Israel’s former prime minister Ariel Sharon. FILMOGRAPHY (UTVALG/SELECTION): 2008 SHARON

SIGNALER: ISRAEL SIGNALS: ISRAEL

SOLDIER / CITIZEN BAGRUT LOCHAMIM

Israel 2012 Director: Silvina Landsmann Screenplay: Silvina Landsmann CINEMATOGRAPHY: Silvina Landsmann RUNNING TIME: 1h 8m PRODUCER: Silvina Landsmann SOURCE: Doc & Film

En gruppe israelske soldater, alle i starten av tjueårene, rett fra tre års militærtjeneste. Nå får de tilbud av hæren om å fullføre videregående skole. På timeplanen står et tre ukers kurs i «etikk og samfunn», med en middel­ aldrende lærer. Hans utgangspunkt for kurset: Israel er en demokratisk stat, men også en jødisk stat. Er dette forenlig? Og: Hva er en nasjon, en stat, et folk? Har palestinerne rett til å styre sin egen stat?

soldier/citizen er en «flue-på-veggen»-dokumentar. Med få unntak følger kamera diskusjonene i klasserommet, som blir stadig mer opphetede. Læreren har soldatenes respekt, selv om de ser på ham som «venstrevridd». Igjen og igjen utfordrer han deres standpunkter, men etter tre år i militæret har soldatene langt større forståelse for eget lag enn for «den andre». En enkel film om store spørsmål og om en fastlåst og kompleks konflikt, der en kime til håp ligger i at diskusjonen faktisk foregår. A group of Israeli soldiers, all in their early twenties, straight out of three years of military service, are offered army-sponsored courses to complete their high school education. Part of the curriculum is a three-week «civic» course, led by a middle-aged teacher. His starting point is that Israel is a democratic state, but also a Jewish state. Is this possible to reconcile? And: What constitutes a nation, a state, a people? Do the Palestinians have the right to exercise their own authority?

soldier/citizen is a fly-on-the-wall-documentary film. With few exceptions, it follows the heated debate of the classroom. Respected by the soldiers, but also considered by them to be a «leftist», the teacher repeatedly challenges their views. But after three years in service, the soldiers have little understanding for «the other». This is a straightforward film about big issues and a deadlocked conflict. Nevertheless, its ongoing discussion represents a glimpse of hope.

REGISSØREN Silvina Landsmann (f. 1965) har filmutdannelse fra Universitetet i Tel Aviv. Hun regisserte sin første film i Paris, der hun bodde i ti år. Deretter vendte hun hjem til Israel og stiftet produksjonsselskapet Comino Films. Ved siden av regissørgjerningen underviser hun i dokumentarfilm ved cinemateket i Tel Aviv. THE DIRECTOR Silvina Landsmann (b. 1965) studied at the Film Department at the University of Tel Aviv and then lived in Paris for ten years, where she directed her first film COLLÈGE (1997). After returning to Israel, she founded the production company Comino Films. She is also a lecturer in Documentary Film at the Tel Aviv Cinematheque. FILMOGRAPHY (UTVALG/SELECTION): 1997 COLLÈGE (DOC) 2005 POST PARTUM (DOC) 2007 UNTO THY LAND (DOC)

89

KLUBB FILM O S M E H O T TR PRESENTS

R E T S N O MPARTY

3 8.F0LO1O.2R O01F 1 Y A D I FR E FOURTH

:00 DR70I,-VORD2INA2RY

IN TH

DENTS

50,- STU

91

Retrospective: Jan Troell SCANDINAVIAN PORTRAITS

Since he left teaching in the 60s for a career as a filmmaker, Jan Troell has directed nearly twenty feature films and documentaries, received several Academy Award nominations, and won a number of awards at leading festivals including the Golden Bear at the Berlin Film Festival. Today he easily ranks as one of the great directors of Scandinavian cinema, and we are proud to present a retrospective of some of the highlights of his career. It includes his brand new feature, the last sentence, on legendary editor-in-chief Torgny Segerstedt – yet another fine example of Troell’s eminence as chronicler of our recent past. If we reserve the «auteur» label for filmmakers writing their own scripts, Jan Troell falls short, as many of his scripts are literary adaptations and co-written by Troell in collaboration with other writers. But in terms of an «auteur» making deeply personal films with a distinct artistic vision, Troell scores plenty. He is famous for shooting and editing his own films, and the lyricism and profoundness of his imagery, both in his documentaries and his fiction films, is perhaps unrivalled in Scandinavia. It would be way too simple to say that Troell makes period dramas. Rather, he shows a genuine interest in conveying stories from a specific period: namely that of Sweden from the 19th century up to the present. He never uses history as a mere backdrop, but is able to make the past relevant and present for the audiences. The protagonists of these films are often dreamers caught in the discrepancy between their own ideals and the realities of their times. Troell’s sense of historical progress makes for key moments and precise depictions of social change, evident in all the films assemblied here. Just think of Maria Larsson’s almost unfathomable self-realization through photography in everlasting moments, or modernity in the shape of a tractor passing her husband’s horse and carriage in the same film. Think of the arduous crossing of the Atlantic in the emigrants where Karl Oskar and Kristina leave the old authoritarian farming system of rural Sweden for a better future in America. Or recall the many poignant scenes of his documentary land of dreams making transparent the flaws of modern wefare society. In many ways Troell tells the stories not only of Sweden but of Scandinavia – whether they deal with the emigration to America some 150 years ago, with class struggles and the rise (and later, setback) of a modern and confident Scandinavia from the turn of the 20th century, or about civil resistance during the Second World War. In this sense Troell tells the story of us all.

FILMOGRAPHY (UTVALG/SELECTION): 1966 HÄR HAR DU DITT LIV / HERE’S YOUR LIFE 1968 OLE DOLE DOFF / WHO SAW HIM DIE? 1971 UTVANDRARNA / THE EMIGRANTS 1972 NYBYGGARNA / THE NEW LAND 1982 INGENJÖR ANDRÉES LUFTFÄRD / THE FLIGHT OF THE EAGLE 1986 HAMSUN 1988 SAGOLANDET / LAND OF DREAMS 1991 IL CAPITANO 2001 SÅ VIT SOM EN SNÖ / AS WHITE AS IN SNOW 2003 NÄRVARANDE / PRESENCE 2008 MARIA LARSSONS EVIGA ÖGONBLICK / EVERLASTING MOMENTS 2012 DOM ÖVER DÖD MAN / THE LAST SENTENCE

92

RETROSPEKTIV: JAN TROELL RETROSPECTIVE: JAN TROELL

OLE DOLE DOFF Sweden 1968 Director: Jan Troell Screenplay: Bengt Forslund, Jan Troell, Clas Engström CINEMATOGRAPHY: Jan Troell Cast: Per Oscarsson, Ann-Marie Gyllenspetz, Kerstin Tidelius, Bengt Ekerot, Catharina Edfeldt, Bo Malmqvist RUNNING TIME: 1h 50m PRODUCER: Bengt Forslund SOURCE: SFI

Per Oscarsson er fremragende i rollen som skolelærer på randen av sammenbrudd i ole dole doff, Jan Troells internasjonale gjennombruddsfilm. Sören Mårtensson (Oscarsson) underviser på ungdomsskolen, men mangler den autoriteten som trengs i klasserommet. Han føler seg mer og mer hundset, og stadig mindre i stand til å håndtere konflikten med elevene. Troell jobbet selv som lærer i flere år, og det er fristende å se filmen som et innlegg i den evige debatten om forholdene i skolen – eller som et varsel om de anti-autoritære 1968-opprørene. Men ole dole doff er den av Troells filmer som kanskje er aller mest rendyrket som psykologisk portrett. Mårtensson er martret av konfliktfylte følelser som stikker dypere enn forholdet til elevene, og Troell makter å skape det vi forstår er en subjektiv verden – gjennom sin hovedperson. En finstemt og rystende karakterstudie, som vant Gullbjørnen i Berlin i 1968.

ole dole doff features Per Oscarsson in a breath-taking performance as Sören Mårtensson, a schoolteacher on the verge of a mental breakdown. Mårtensson teaches in junior high, but lacks the authority needed in the classroom. He feels bullied, and incapable of handling the increasing conflict with his pupils. Troell worked as a teacher for several years himself, and one could easily see the film as a comment on the conditions of modern school systems – or, in retrospect, as a warning of the anti-authoritarian riots in the spring of 1968. However, ole dole doff stands out as the perhaps most clear-cut psychological portrait in Troell’s oeuvre. Mårtensson is tormented by conflicting emotions that go far beyond his relationship to his pupils, and Troell creates a highly subjective world – as seen by the lead character. ole dole doff won Jan Troell the Golden Bear at the 1986 Berlinale. Please note: Screened without English subtitles.

REGISSØREN Jan Troell (f. 1931) er en av Nordens fremste og mest prisbelønte regissører. Han begynte filmkarrieren som fotograf for Bo Widerberg, og i en alder av 81 år er han fortsatt aktiv som kronikør av det moderne Sverige, med kamera som penn. Filmene hans tar ofte for seg sterke individer i avgjørende historiske epoker, og er vakre og stemningsmettede. THE DIRECTOR Jan Troell (f. 1931) is one of the most prominent and award-winning Nordic directors. He started his film career as a cameran for Bo Widerberg. Usually, he writes his own scripts and serves as his own director of photography. Many of his films portray strong individuals in decisive moments of history, and combine authenticity with a poetic and suggestive imagery.

RETROSPEKTIV: JAN TROELL RETROSPECTIVE: JAN TROELL

UTVANDRARNA Sweden 1971 Director: Jan Troell Screenplay: Jan Troell, Bengt Forslund CINEMATOGRAPHY: Jan Troell Cast: Liv Ullmann, Max von Sydow, Allan Edwall, Eddie Axberg, Sven-Olof Bern, Monica Zetterlund RUNNING TIME: 3h 11m PRODUCER: Bengt Forslund SOURCE: SFI

Vi befinner oss midt på 1800-tallet. Kristina og Karl-Oskar lever under trange kår og plages av en øvrighet som er mer til hinder enn til hjelp. For å unnslippe fattigdom og feilslåtte avlinger gjør de som så mange andre skandinaver: emigrerer til Amerika. De får følge av andre fattige bønder, men reisen til Det Lovede Landet viser seg å bli smertefull.

utvandrarna er sammen med oppfølgeren nybyggarna en bauta i vår fellesnordiske historiefortelling. Med brei pensel, men også et våkent øye for vare stemninger i naturen og mellom personer, gir Jan Troell liv til Vilhelm Mobergs romaner. Svenskene strømmet til kinoene for å se Max von Sydow og Liv Ullmann i hovedrollene, og filmen ble nominert til fem Oscar-priser. Ullmann har framhevet filmen som et høydepunkt i sin karriere. Dette er en unik sjanse til å se filmen der den hører hjemme – på det store lerretet. The young couple Kristina and Karl-Oskar struggle to survive in a rural community in Småland, Sweden, in the mid-19th century. To escape from failing harvests and unscrupulous authorities, they decide to emigrate to America – like so many Scandinavians of their time. But the journey to The Promised Land proves a troublesome one for the emigrants. Based on a novel by Vilhelm Moberg, the emigrants (and its sequel the new land) is an important historical account, and a classic of Swedish and international cinema. It drew a large audience in Sweden, and received five Academy of Awards nominations. Liv Ullmann has called it one of the highlights of her career. With an eye for the details of nature and the subtleties of human relations, the emigrants is a tour de force for Jan Troell’s camera. We are proud to present it on the big screen!

REGISSØREN Jan Troell (f. 1931) er en av Nordens fremste og mest prisbelønte regissører. Han begynte filmkarrieren som fotograf for Bo Widerberg, og i en alder av 81 år er han fortsatt aktiv som kronikør av det moderne Sverige, med kamera som penn. Filmene hans tar ofte for seg sterke individer i avgjørende historiske epoker, og er vakre og stemningsmettede. THE DIRECTOR Jan Troell (f. 1931) is one of the most prominent and award-winning Nordic directors. He started his film career as a cameran for Bo Widerberg. Usually, he writes his own scripts and serves as his own director of photography. Many of his films portray strong individuals in decisive moments of history, and combine authenticity with a poetic and suggestive imagery.

93

94

RETROSPEKTIV: JAN TROELL RETROSPECTIVE: JAN TROELL

SAGOLANDET SWEDEN, WEST GERMANY 1988 Director: Jan Troell Screenplay: Jan Troell CINEMATOGRAPHY: Jan Troell RUNNING TIME: 3h 4m PRODUCER: Göran Setterberg SOURCE: SFI

Jan Troell har kalt dokumentarfilmen sagolandet en av sine mest personlige filmer. Den er en kritikk av et moderne svensk samfunn i materiell vekst, men sjelelig forfall, der menneskene har fjernet seg fra naturen. Kritikken blir formidlet gjennom frittstående historier fra hverdagens Sverige, knyttet sammen gjennom intervjuer. Blant annet må sosialdemokratiske giganter som Ingvar Carlsson og Tage Erlander svare for hvorvidt det svenske «folkhemmet» er blitt et kaldt og hardt samfunn. En annen gjennomgangsfigur er den amerikanske eksistensialisten Rollo May, som peker på menneskets behov for utfordringer og drømmer for å kunne leve fullverdige liv.

sagolandet gikk 52 uker sammenhengende på kino flere steder i Sverige. Den skapte voldsom debatt, både om filmspråket – som er preget av dristig klipping og sterke kontraster – og den politiske kritikken. Spørsmålene den reiser om velferdssamfunnet er gyldige den dag i dag. Jan Troell has called land of dreams his most personal film. It is a portrait and a critique of a modern Swedish society where material growth has outpaced spiritual awareness, and where humans are alienated from nature. A series of film essays from daily life are mixed with interviews and comments, from Troell himself, as well as from social democratic giants such as Tage Erlander, Ingvar Carlsson and Olof Palme. The American philosopher Rollo May also appears throughout the film, arguing for the importance of creativity for human existence.

land of dreams was the cause of intense debate among audiences and in Swedish media, even several years after its release. In some cinemas, it screened 52 consecutive weeks. With its striking images and poignant questions, land of dreams should still be highly relevant. Please note: Screened without English subtitles.

REGISSØREN Jan Troell (f. 1931) er en av Nordens fremste og mest prisbelønte regissører. Han begynte filmkarrieren som fotograf for Bo Widerberg, og i en alder av 81 år er han fortsatt aktiv som kronikør av det moderne Sverige, med kamera som penn. Filmene hans tar ofte for seg sterke individer i avgjørende historiske epoker, og er vakre og stemningsmettede. THE DIRECTOR Jan Troell (f. 1931) is one of the most prominent and award-winning Nordic directors. He started his film career as a cameran for Bo Widerberg. Usually, he writes his own scripts and serves as his own director of photography. Many of his films portray strong individuals in decisive moments of history, and combine authenticity with a poetic and suggestive imagery.

NORGES FREMSTE FILMNETTSTED Bilde brukt med tillatelse fra Arthaus

96

RETROSPEKTIV: JAN TROELL RETROSPECTIVE: JAN TROELL

IL CAPITANO

IL CAPITANO: A SWEDISH REQUIEM SWEDEN, GERMANY, FINLAND, DENMARK 1991 Director: Jan Troell Screenplay: Jan Troell, Göran Setterberg, Per Olov Enquist CINEMATOGRAPHY: Jan Troell Cast: Antti Reini, Maria Heiskanen, Berto Marklund, Antti Vierikko RUNNING TIME: 1h 49m PRODUCER: Göran Setterberg SOURCE: SFI

Jan Troell vant Sølvbjørnen for beste regi ved filmfestivalen i Berlin for il capitano, som bygger på virkelige hendelser. Et ungt finsk par driver rundt i det nordlige Finland og Sverige. De havner stadig mer på kant med loven, og begår til slutt trippeldrap. Filmen kan ses som en utforskning av motivene til de to: Hva drev dem til å begå en slik udåd? Småkriminelle Jari, kalt Il Capitano, er i opposisjon til alt og alle. Minna er forelsket i Jari, og selv om hun stadig lengter etter et «vanlig» liv med jobb og familie, klarer hun ikke å rive seg løs fra ham.

REGISSØREN Jan Troell (f. 1931) er en av Nordens fremste og mest prisbelønte regissører. Han begynte filmkarrieren som fotograf for Bo Widerberg, og i en alder av 81 år er han fortsatt aktiv som kronikør av det moderne Sverige, med kamera som penn. Filmene hans tar ofte for seg sterke individer i avgjørende historiske epoker, og er vakre og stemningsmettede.

Manus er skrevet i samarbeid med Per Olov Enquist, og i kjent Enquist-stil er fortellingen episodisk og veksler mellom ulike tidsplan, med vekt på tida før og etter drapene. Skildringen av Minna og Jaris ferd mot undergangen står i kontrast til det vakre landskapet de ferdes gjennom.

THE DIRECTOR Jan Troell (f. 1931) is one of the most prominent and award-winning Nordic directors. He started his film career as a cameran for Bo Widerberg. Usually, he writes his own scripts and serves as his own director of photography. Many of his films portray strong individuals in decisive moments of history, and combine authenticity with a poetic and suggestive imagery.

Jan Troell won the Silver Bear for Best Director at the 1992 Berlinale with il capitano, a film based on real events. A young Finnish couple drift around in Northern Sweden and Finland, committing petty crimes, and eventually triple homicide. The film dwells on the time leading up to the murders, as well as the trial that followed, but gives no clear answers as to the couple’s motivation. Jari, nicknamed Il Capitano, is portrayed as a rebel without a cause. Minna is in love with him, but is increasingly torn between her longing for a normal life and the lojalty towards her partner in crime. The story is episodic with repeated flashbacks, a trademark of contributing script writer Per Olov Enquist. Beautiful scenery stands in harsh contrast to the brutal murders in this Nordic thriller. Please note: Screened without English subtitles.

RETROSPEKTIV: JAN TROELL RETROSPECTIVE: JAN TROELL

MARIA LARSSONS EVIGA ÖGONBLICK EVERLASTING MOMENTS

SWEDEN, DENMARK, NORWAY, FINLAND, GERMANY 2008 Director: Jan Troell Screenplay: Niklas Rådstrøm, Jan Troell, Agneta Ulfsäter-Troell, Maja Öman CINEMATOGRAPHY: Mischa Gavrjusjov, Jan Troell Cast: Maria Heiskanen, Mikael Persbrandt, Jesper Christensen, Callin Öhrvall, Nellie Almgren, Ghita Nørby RUNNING TIME: 2h 11m PRODUCER: Tero Kaukomaa, Christer Nilson, Thomas Stenderup SOURCE: SFI

Arbeiderklassekvinnen Maria har en skokk unger å fø på. Hennes drikkfeldige mann jobber som løsarbeider på havna og drømmer om opprør mot storkapitalen. Penger er alltid mangelvare i familien, så da Maria vinner et kamera i lotteri, prøver hun først å selge det til byens fotohandler. Han overtaler henne til å beholde kameraet, og snart oppdager Maria at hun har talent som fotograf. Hun bestemmer seg for å realisere det, mot ektemannens vilje.

maria larssons evige øyeblikk er en film om å se. Den er nydelig lyssatt og fotografert, og full av visuelle referanser til film og fotografi. Den er også et portrett av brytningen mellom det gamle og nye Sverige rundt første verdenskrig. Krig og kjærlighet, klassekamp og sosial forandring, framtidstro og bakstreverskhet – alt utspiller seg foran Maria Larssons kamera. En gripende film, der Maria Heiskanen imponerer i rollen som den viljesterke Maria. With a flock of children to feed and a drunkard husband depending on odd jobs at the docks, Maria has little time for dreaming. So when she wins a camera at the lotteries, she first tries to sell it. The potential buyer, local photographer Sebastian Pedersen, thinks otherwise. He talks her into keeping it, and through him, Maria discovers her own talent for taking pictures and desides to pursue it, against her jealous husband’s will. Packed with visual references to film and photography, everlasting moments is a film about art, in particular the art of looking. At the same time, it portrays the emergence in the early 20th century of a new Sweden. Its rapid social change, its class struggle, its prospects and backwardness are all seen through the lense of Maria Larsson’s camera. A very touching film, and an impressive performance from Maria Heiskanen in the title role.

REGISSØREN Jan Troell (f. 1931) er en av Nordens fremste og mest prisbelønte regissører. Han begynte filmkarrieren som fotograf for Bo Widerberg, og i en alder av 81 år er han fortsatt aktiv som kronikør av det moderne Sverige, med kamera som penn. Filmene hans tar ofte for seg sterke individer i avgjørende historiske epoker, og er vakre og stemningsmettede. THE DIRECTOR Jan Troell (f. 1931) is one of the most prominent and award-winning Nordic directors. He started his film career as a cameran for Bo Widerberg. Usually, he writes his own scripts and serves as his own director of photography. Many of his films portray strong individuals in decisive moments of history, and combine authenticity with a poetic and suggestive imagery.

97

98

RETROSPEKTIV: JAN TROELL RETROSPECTIVE: JAN TROELL

DOM ÖVER DÖD MAN THE LAST SENTENCE

SWEDEN, NORWAY 2012 Director: Jan Troell Screenplay: Jan Troell, Klaus Rifbjerg Cinematography: Mischa Gavryushov, Jan Troell Cast: Jesper Christensen, Pernilla August, Ulla Skoog, Björn Granath, Kenneth Milldoff, Yohanna Troell Running Time: 2h 5m Producer: Francy Suntinger Source: SFI

I sin siste film har Jan Troell tatt tak i historien om Torgny Segerstedt, berømt redaktør av Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, som målbar Sveriges mest konsekvente kritikk av Hitler og det nazistiske Tyskland. Allerede i 1933 skrev han kritiske ledere om nazistenes maktovertakelse og kalte Hitler «en fornærmelse». I et Sverige hvor mange samfunnstopper var mest opptatt av å sitte stille i båten, ble han etter hvert som krigen nærmet seg anklaget fra flere hold for å sette landets nøytralitet i fare. På typisk Troellsk maner spennes det i dom över död man et bredt historisk lerret rundt hovedpersonen. Filmen veksler mellom det offentlige ordskiftet og renkespillet i de göteborgske salongene. Segerstedt er både dyktig og hensynløs på begge areaner, men han blir stadig mer isolert etter hvert som Europas skjebnetime nærmer seg. Jan Troell’s latest fiction feature tells the story of Torgny Segerstedt, acclaimed editor-in-chief of the newspaper Göteborgs Handels- och Sjöfarts­ tidning, and famous for his uncompromising stance against Hitler. In his editorials, he strongly criticized the Nazi takeover in Germany, and called Hitler as «an insult». By the late 1930s, Segerstedt had become a threat to the official Swedish foreign policy of neutrality. In an unmistakenly Troellian manner, the last sentence paints a portrait both of the man and his times. It follows Segerstedt in the heated public debate, as well as his adventures in the high society of Göteborg. In spite of his ruthlessness and skill in both arenas, as Europe prepares for war Segerstedt finds himself more isolated than ever.

REGISSØREN Jan Troell (f. 1931) er en av Nordens fremste og mest prisbelønte regissører. Han begynte filmkarrieren som fotograf for Bo Widerberg, og i en alder av 81 år er han fortsatt aktiv som kronikør av det moderne Sverige, med kamera som penn. Filmene hans tar ofte for seg sterke individer i avgjørende historiske epoker, og er vakre og stemningsmettede. THE DIRECTOR Jan Troell (f. 1931) is one of the most prominent and award-winning Nordic directors. He started his film career as a cameran for Bo Widerberg. Usually, he writes his own scripts and serves as his own director of photography. Many of his films portray strong individuals in decisive moments of history, and combine authenticity with a poetic and suggestive imagery.

Tank Design Tromsø is the proud design agency of Tromsø International Film Festival. Since 2007 we have developed strategic design and web solutions for TIFF. WWW.TANK.NO

Torsdag 31.januar

Torsdag 28.februar

Torsdag 7.februar

Lørdag 16.mars

Torsdag 18.april

CASA MURILO BLACK DEBBATH EVA & THE HEARTMAKER VALKYRIEN ALLSTARS

RAMMSUND Billetter kan kjøpes på www.driv.no, Akademisk Kvarter eller i cafeen på Driv. Sjekk drivs nettside for mer informasjon om program og andre ting som skjer.

www.driv.no

101

Retrospective: Peter von Bagh Exercises in Finnishness

What do we really know about Finland? Which key dates of Finnish history can we name? How far would we get making a list of that country’s historical figures, celebrities, heroes? More importantly, how is listing names and dates related to grasping a national identity, the history and mentality of a people? How close can we get to Finnishness by constantly reshuffling the stock clichés of sisu, sauna and alcohol? Enter Peter von Bagh, internationally acclaimed film scholar, film critic, and film historian, and perhaps surprisingly, filmmaker. Peter von Bagh has been making films since 1968, many of them about significant events in Finnish history, some about Finnish places and Finnish people, about Finnish music, Finnish art, Finnish sports. He even made one about a Finnish film festival. Yes: Finnish reality is almost always the point of departure for von Bagh’s films, still it would be wrong to say he is a documentarian. He is a philosopher of history, though this never undermines the truly cinematic qualities of his films. Using clips and scenes from newsreels, features, records and recordings, occasionally supplemented with his own narration, sometimes including filmed interviews, the facts are not his main concern. Von Bagh traffics in dreams, nostalgia, melancholy, exploring the beauty in the voice of the incomparable Olavi Virta, the sublime running of the one and only Paavo Nurmi, and the artistic contributions of several generations of the Aho family. Von Bagh’s only journey into fiction is a joyful farce. Pertti Ylermi Lindgren, real-life swindler, perpetrator of true crimes against women’s hearts and souls, plays himself in some scenes in the count. But since these scenes are clipped together with documentation of his (real) life as a pop singer, we are lost at sea, and we’re loving it. Finally, For those who would like to test out their understanding of Finnishness, we offer an event patented by our sister film festival in Sodankylä: karaoke in the cinema, a communal sing-along to the Finnish musical suuri sävelparaati from 1959. In Finnish of course. We are indebted to German film critic Olaf Möller, who originally curated a retrospective of Peter von Bagh’s work for the International Film Festival of Rotterdam in 2012. His inspired essay on Peter von Bagh for the Rotterdam catalogue constitutes the basis of this text, and he has contributed the notes for each PvB film in this catalogue. We would also like to thank the Finnish Film Archives (KAVA) and YLE for their cooperation.

FILMOGRAPHY (UTVALG/SELECTION): 1968 POCKPICKET (CO-DIRECTED) 1971 KREIVI / THE COUNT 1972 OLAVI VIRTA 1978 PAAVO NURMI – MIES JA AIKA / PAAVO NURMI – THE MAN AND HIS TIMES 1978 SINITAIVAS – MATKA MUISTOJEN MAISEMAAN / BLUE SKY – JOURNEY INTO THE LAND OF MEMORIES 1980 VUOSI 1952 / THE YEAR 1952 1988 FAAROIDEN MAA / LAND OF THE PHARAOHS 1992 VIIMEINEN KESÄ 1944 / THE LAST SUMMER 1944 1993 VUOSI 1939 / THE YEAR 1939 2008 HELSINKI, IKUISESTI / HELSINKI, FOREVER 2011 SODANKYLÄ, IKUISESTI: ELOKUVAN VUOSISAT / SODANKYLÄ, FOREVER: THE CENTURY OF CINEMA 2011 LASTUJUA – TAITEILIJASUVUN VUOSISATA / SPLINTERS – A CENTURY OF AN ARTISTIC FAMILY

102

RetrospeKtiv: Peter von Bagh Retrospective: Peter von Bagh

THE LAST SUMMER 1944 VIIMEINEN KESÄ 1944

Finland 1992 Director: Peter von Bagh Screenplay: Peter von Bagh CINEMATOGRAPHY: Jussi Äkräs RUNNING TIME: 1h 45m PRODUCER: Heikki Takkinen SOURCE: KAVA

Etter Vinterkrigen mot Sovjetunionen (1939–1940) begynte det finnene kaller fortsettelseskrigen, der Finland med tysk støtte forsøkte å gjenerobre tapte områder. Mye blod ble spilt under den tre år lange krigen ( juni 1941 – september 1944), som fikk følger for landets politiske stilling i etterkrigsårene. I enda større grad enn von Baghs andre filmer om dette kapittelet i finsk historie trekker viimeinen kesä 1944 veksler på kollektiv hukommelse. Han bruker relativt lite arkivmateriale, men har i stedet intervjuet en rekke eldre finner om deres erfaringer og minner, fra de siste krigsmånedenes krampe­t rekninger fram mot kapitulasjonen, gjort med en blanding av kjærlig omsorg og standhaftig skepsis. Resultatet er et oratorium, et monument over viktigheten av muntlig overlevert historie. In Finland’s popular memory, the Winter War became the nation’s days of glory, despite territorial losses. In the Continuation War that followed, the fighting went on for more than three years (June ‘41 till September ‘44). In the end, it took a political ruse to get Finland out of this miasma’ic mess... viimeinen kesä 1944 is a work of collective remembrance: an oratorio, really, a memorial mess for a time gone and people fallen. Von Bagh uses comparatively little archival material here – instead, he gazes long and hard and loving and caring and worried and kind and sceptical into the faces of choice elderlies trying to tell how those last months of tired drudging on passed by: of time slowing ever more down till that stand-still called capitulation. An unknown monument of oral history.

REGISSØREN Peter von Bagh (f. 1943) er kunstnerisk leder for to filmfestivaler (Midnight Sun Film Festival og Il Cinema Ritrovato), professor i filmhistorie, kritiker, forfatter, mangeårig programleder i finsk tv – og en av Finlands mest særegne regissører og manusforfattere. Historie, identitet og finsk nasjonal selvforståelse er sentrale temaer i hans filmer. THE DIRECTOR Peter von Bagh (b. 1943) is artistic director for two film festivals (Midnight Sun Film Festival and Il Cinema Ritrovato), a professor of film history, film critic, author, a well-known program host for Finnish television – and one of Finlands most distinguished directors and script writers. His films often deal with history, identity and Finnishness.

RetrospeKtiv: Peter von Bagh Retrospective: Peter von Bagh

THE YEAR 1939 VUOSI 1939

Finland 1993 Director: Peter von Bagh Screenplay: Peter von Bagh CINEMATOGRAPHY: Jussi Äkräs RUNNING TIME: 1h 47m PRODUCER: Peter von Bagh SOURCE: KAVA

1939 var et år der finnene gikk og ventet – men på hva, egentlig? På sommerlekene i Helsingfors i 1940, så klart, som det av åpenbare grunner aldri ble noe av. Men skal vi dømme ut fra de viktigste finske filmene av året, var et sammenstøt med den store nabo i øst, Sovjetunionen, like mye i emning som sportslig suksess. Og da vinterkrigen brøt ut 30. november, var ventetida over...

the year 1939 er et skoleeksempel på filmatisk rekonstrusjon av et historisk vendepunkt, i all dets nærmest absurde schizofreni. Igjen og igjen vender filmen tilbake til bilder, historier, sanger, ansiktene til skuespillere, politikere og vanlige folk, men summen av dem gir oss aldri noe entydig svar. Bildet er forvridd, historien en avgrunn som stirrer tilbake på oss – og den er ikke noe vakkert syn. En dyptfølt meditasjon over sorg og tvil. Helsinki was scheduled to host the 1940 Summer Olympics, which didn’t happen, for historical reasons well known. 1939 was a year of anticipation – but of what exactly? Judging by the year’s key films, a violent clash with the neighboring leviathan USSR was as much in the air as track and field glory. When the Winter War broke out on November 30th, the ambiguous waiting ended...

the year 1939 is an exemplary reconstruction of a historical turning point – in its utter, almost absurd schizophrenia: Over and over, the images and the stories remembered, the songs and the faces of actors, politicians and millions like us just refuse to add up to a vision whole and clear – here, something is always askew. History is the abyss staring back, and looking not too happy. A profound meditation on doubt and sorrow.

REGISSØREN Peter von Bagh (f. 1943) er kunstnerisk leder for to filmfestivaler (Midnight Sun Film Festival og Il Cinema Ritrovato), professor i filmhistorie, kritiker, forfatter, mangeårig programleder i finsk tv – og en av Finlands mest særegne regissører og manusforfattere. Historie, identitet og finsk nasjonal selvforståelse er sentrale temaer i hans filmer. THE DIRECTOR Peter von Bagh (b. 1943) is artistic director for two film festivals (Midnight Sun Film Festival and Il Cinema Ritrovato), a professor of film history, film critic, author, a well-known program host for Finnish television – and one of Finlands most distinguished directors and script writers. His films often deal with history, identity and Finnishness.

103

KOMMER PÅ KINO FRA ARTHAUS SE DEM FØRST PÅ TIFF!

NO

Gael García Bernal i skarpt drama om Pinochets fall i Chile 1988 PÅ KINO 8. FEBRUAR

WAR WITCH

Rått og poetisk om barnesoldater i Afrika PÅ KINO 26. APRIL

WADJDA Første spillefilm laget i Saudi Arabia PÅ KINO I OKTOBER

FILMPOOLEN er et samarbeid mellom Bergen filmfestival, Film fra Sør, Tromsø filmfestival, NRK og Arthaus. Sammen gir vi filmer fra sør et langt liv i Norge fra festival til kino og fjernsyn. www.arthaus.no www.facebook.com/arthaus.no

RetrospeKtiv: Peter von Bagh Retrospective: Peter von Bagh

THE YEAR 1952 VUOSI 1952

Finland 1980 Director: Peter von Bagh Screenplay: Peter von Bagh CINEMATOGRAPHY: Antero Virta RUNNING TIME: 2h PRODUCER: YLE SOURCE: YLE

I 1952, over ti år etter skjema, fikk de sportsgale finnene endelig sin største drøm oppfylt: Sommer-OL i Helsingfors gikk av stabelen. Landet var på beina igjen etter to ødeleggende kriger, til dels også økonomisk, og for første gang på lenge virket framtida som en dans på roser. Passende nok er the year 1952 også den mest lettbeinte filmen i Peter von Baghs syklus om viktige øyeblikk i finsk historie. For å dra musikkmetaforen videre minner den mer om lystig tango enn om moderne klassisk. Fra sitt utkikkspunkt i 1980 bukter denne dokumentarfilmen seg gjennom året 1952, vel vitende både om fortidas mørke og framtidas lys, om gravalvor og overflatiskhet, om det som er usagt og om historiens mange irrganger. Et skoleeksempel på flerstemmig og mangetydig historiefortelling. It took a dozen years, but in 1952 that greatest dream of sports-crazy Finland finally came true: The Helsinki Olympics happened. The nation had recovered, risen from the ashes of two wars, and regained some economic footing – for the first time in long, the future looked like a lazy stroll on easy street. the year 1952 is certainly the lightest work of von Bagh’s cycle on decisive moments in Finnish history: a film more like a slightly up-beat tango, perhaps, than a piece of modern classical music. The film sways through the days and months of ’52, aware of the bleakness behind as well as the brightness ahead, of a gravitas gone and a flimsiness threatening, of stories left untold back then and history twisted and turned ever since. A masterpiece of deft, multi-layered, polyphonic storytelling.

REGISSØREN Peter von Bagh (f. 1943) er kunstnerisk leder for to filmfestivaler (Midnight Sun Film Festival og Il Cinema Ritrovato), professor i filmhistorie, kritiker, forfatter, mangeårig programleder i finsk tv – og en av Finlands mest særegne regissører og manusforfattere. Historie, identitet og finsk nasjonal selvforståelse er sentrale temaer i hans filmer. THE DIRECTOR Peter von Bagh (b. 1943) is artistic director for two film festivals (Midnight Sun Film Festival and Il Cinema Ritrovato), a professor of film history, film critic, author, a well-known program host for Finnish television – and one of Finlands most distinguished directors and script writers. His films often deal with history, identity and Finnishness.

105

106

RetrospeKtiv: Peter von Bagh Retrospective: Peter von Bagh

PAAVO NURMI – THE MAN AND HIS TIMES PAAVO NURMI – MIES JA AIKA

Finland 1978 Director: Peter von Bagh Screenplay: Peter von Bagh, Markku Koski CINEMATOGRAPHY: Pekka Aine, Kalevi Kankainen, Raino Kuisma, Matti Kurkikangas RUNNING TIME: 1h 1m PRODUCER: Mikko Valtasaari SOURCE: YLE

Løperesset Paavo Nurmi (1897–1973) var en av historiens fremste idrettsutøvere, med OL-gull og verdensrekorder i hopetall å vise til. Til tider var navnet hans synonymt med hurtighet, utholdenhet og eleganse – var du like flink som Nurmi var kjapp, var det virkelig et kvalitetstegn. Men for Nurmi selv hadde medaljen en bakside: Han ble anklaget for å jukse med sin amatørstatus og utestengt fra lekene i 1932. Han døde i skam, om enn høyt elsket.

paavo nurmi – the man and his times er mer et portrett av tida (eller tidene) han levde i, enn av mannen selv. Nurmi blir et ikon, et innbegrep av sin samtid. Filmen er strammere komponert enn andre av von Baghs verker, opptatt av det rituelle, på en måte som kler dens tema ypperlig. Forfilm: olavi virta (1972), 30m. Se omtale på tiff.no Paavo Nurmi (1897–1973) was one of the greatest athletes ever, and he had the wins to show it. For some time, his name was synonymous with speed, endurance and grace – if you did something the way Nurmi ran, you did good. But Nurmi’s story had its more depressing side: He was accused of violating his amateur status. He died in disgrace, even if fondly remembered.

paavo nurmi – the man and his times is not so much a portrait of the runner as a vision of his time(s): Here, Nurmi is an icon, an epitome. More than most other works by von Bagh, this one has a strident rigor to it, a focused sense of ritual that fits the subject perfectly. Preceded by olavi virta (1988), 30m. See tiff.no for a presentation.

REGISSØREN Peter von Bagh (f. 1943) er kunstnerisk leder for to filmfestivaler (Midnight Sun Film Festival og Il Cinema Ritrovato), professor i filmhistorie, kritiker, forfatter, mangeårig programleder i finsk tv – og en av Finlands mest særegne regissører og manusforfattere. Historie, identitet og finsk nasjonal selvforståelse er sentrale temaer i hans filmer. THE DIRECTOR Peter von Bagh (b. 1943) is artistic director for two film festivals (Midnight Sun Film Festival and Il Cinema Ritrovato), a professor of film history, film critic, author, a well-known program host for Finnish television – and one of Finlands most distinguished directors and script writers. His films often deal with history, identity and Finnishness.

RetrospeKtiv: Peter von Bagh Retrospective: Peter von Bagh

SPLINTERS LASTUJA

Finland 2011 Director: Peter von Bagh Screenplay: Peter von Bagh RUNNING TIME: 1h 13m PRODUCER: Jouko Aaltonen SOURCE: Illume Ltd

↑ Venny Soldan-Brofeldt: Boys in the islet

Et sveip over det moderne Finland, den smertefulle frigjøringen og overgangen fra fattig bondestat til framtidsrettet liberalt demokrati – fortalt gjennom et portrett av Aho-familien, en av Finlands mest kjente kunstnerfamilier. Vi møter Juhani Aho, en bauta i finsk litteratur og forfatter blant annet av romanen Juha. Kona hans, Venny Soldan-Brofeldt, en av Finlands første kvinnelige malere. Sønnene Heikki Aho og Björn Soldan, begge helt sentrale finske dokumentarfilmskapere. Og barnebarnet Claire, som har vært en ledende motefotograf og noe av det hippeste Finland kunne oppdrive i etterkrigstida. Med sine hopp på kryss og tvers av historien er splinters en formmessig utfordrende og samtidig dypt rørende film. En hyllest til en tidsepoke, en utforskning av minne og hukommelse, et monument over kunstens betydning for en nasjon – men også et forsøk på å fange selve essensen av det finske. A family like a nation: Finland’s painful way into independence, its development from a poor rural backwater to a prime example of progress and liberalism told along three generations of the Ahos. Pater familias Juhani (1861–1921) wrote among others Juha (1911), an axiom of Nordic literature; his wife, Venny Soldan-Brofeldt (1863–1945), was among Finland’s first female painters; his sons Heikki Aho (1895–1961) and Björn Soldan (1902–53) became pioneers of Finnish documentary cinema; his grand-daughter Claire (b. 1925) is among the country’s leading (fashion and ad-art) photographers since the 50s and an axiom of the nation’s hipness through all of the 60s. An immensely moving consideration of Finnishness, its essence; a grand essay on time and memory, their limits and abysses; a paean to the arts as pillars of a nation’s self; a wake for an era in human development. 73 minutes like a lifetime.

REGISSØREN Peter von Bagh (f. 1943) er kunstnerisk leder for to filmfestivaler (Midnight Sun Film Festival og Il Cinema Ritrovato), professor i filmhistorie, kritiker, forfatter, mangeårig programleder i finsk tv – og en av Finlands mest særegne regissører og manusforfattere. Historie, identitet og finsk nasjonal selvforståelse er sentrale temaer i hans filmer. THE DIRECTOR Peter von Bagh (b. 1943) is artistic director for two film festivals (Midnight Sun Film Festival and Il Cinema Ritrovato), a professor of film history, film critic, author, a well-known program host for Finnish television – and one of Finlands most distinguished directors and script writers. His films often deal with history, identity and Finnishness.

107

108

RetrospeKtiv: Peter von Bagh Retrospective: Peter von Bagh

THE COUNT KREIVI

Finland 1971 Director: Peter von Bagh Screenplay: Peter von Bagh CINEMATOGRAPHY: Lasse Naukkarinen Cast: Pertti Ylermi Lindgren, Irma Martinkauppi, Titta Karakorpi, Elina Salo, Kirsti Wallasvaara RUNNING TIME: 1h 32m PRODUCER: Jörn Donner, Risto Jarva SOURCE: KAVA

Pertti Ylermi Lindgren (f. 1936) er en vaskekte svindler: forlovet med 76 kvinner, som han rundstjal etter tur før han lot dem i stikken. I spillefilmen the count har von Bagh rekonstruert hans største og mest halsbrekkende «bedrifter», og overtalt Lindgren til å spille hovedrollen som seg selv. I seg selv en genistrek, men uavhengig av dette spillet mellom fiksjon og virkelighet er det fascinerende å se Lindgren anno 1970 prøve å sjarmere og danse seg gjennom de lyse sommernettene. I likhet med von Baghs dokumentarer er the count et skråblikk på finsk historie. En bisarr hybrid av en film, full av boblende overskudd og på-kanten-humor, og med et blikk for menneskets feil og lyter. Og hva om von Bagh faktisk har «funnet opp» Lindgren og plassert ham inn i det virkelige Finland på 60-tallet – ja, hvem vet? Pertti Ylermi Lindgren (b. 1936) was engaged to 76 women, married none, but took the money from all of them. Lindgren is the real thing, as far as swindlers go. Peter von Bagh asked him to play himself in a film that would reconstruct some of his greatest moments, i.e. the most flamboyant «stunts» – and he agreed! So, marvel at Lindgren playing Lindgren, and study, on the film’s second narrative string, how he’s trying to get by, dancing and being charming through the summer of 1970, in dance-halls and pavilions.

the count is Peter von Bagh’s feature début, and his sole attempt so far at fiction filmmaking – if that’s what one can call this bizarre hybrid, full of lewd humor and a sprightly sense for the all-too-human. The only way to top this would be if von Bagh actually invented and carefully planted Lindgren in Finland of the late 1960s for real. Who knows?

REGISSØREN Peter von Bagh (f. 1943) er kunstnerisk leder for to filmfestivaler (Midnight Sun Film Festival og Il Cinema Ritrovato), professor i filmhistorie, kritiker, forfatter, mangeårig programleder i finsk tv – og en av Finlands mest særegne regissører og manusforfattere. Historie, identitet og finsk nasjonal selvforståelse er sentrale temaer i hans filmer. THE DIRECTOR Peter von Bagh (b. 1943) is artistic director for two film festivals (Midnight Sun Film Festival and Il Cinema Ritrovato), a professor of film history, film critic, author, a well-known program host for Finnish television – and one of Finlands most distinguished directors and script writers. His films often deal with history, identity and Finnishness.

109

Kritikeruka CRITIC’s Choice

I samarbeid med Norsk Filmkritikerlag har tiff gleden av å presentere et knippe filmer valgt og introdusert av uavhengige filmkritikere. Filmene i denne kategorien er ikke blitt vist på norsk kino, men er ellers valgt utelukkende ut fra kritikerens personlige preferanse. God fornøyelse! In cooperation with the Norwegian Film Critics’ Association, tiff is honored to present five films chosen by independent film critics. These films have not yet been screened in Norwegian cinemas, and the selection is based on the critics’ personal preference. Please note that introductions by the Norwegian critics will be held in Norwegian.

Maria Moseng DETROPIA

Mode Steinkjer LAURENCE ANYWAYS

Dominik Kamalzadeh MUSEUM HOURS

Astrid Kolbjørnsen SHADOWS OF LIBERTY

Maria Fosheim Lund TWO YEARS AT SEA

Filmkritiker og kurator, medredaktør av det nye filmtidsskriftet wuxia Film critic and curator, co-editor of the new film magazine wuxia Kulturredaktør og filmkritiker i Dagsavisen Film critic and editor of cultural section, Dagsavisen (Norwegian daily) Filmkritiker i den østerrikske avisen Der Standard Film critic, Der Standard (Austrian daily) Mangeårig filmkritiker i Bergens Tidende Film critic, formerly of Bergens Tidende (Norwegian daily) Filmkritiker og kurator, medredaktør av det nye filmtidsskriftet wuxia Film critic and curator, co-editor of the new film magazine wuxia

110

KRITIKERUKA Critic’s choice

DETROPIA USA 2012 Director: Heidi Ewing, Rachel Grady Screenplay: Heidi Ewing, Rachel Grady CINEMATOGRAPHY: Tony Hardmon, Craig Atkinson RUNNING TIME: 1h 30m PRODUCER: Craig Atkinson SOURCE: Loki Films

At det var finanskrisen som torpederte amerikansk økonomi, er en myte denne dokumentaren effektivt slår hull på. Det siste tiåret er 50 000 fabrikker lagt ned i USA, og ikke minst har dette rammet bilindustrien i Detroit, som er utkonkurrert av de asiatiske tigersprangsøkonomiene. Den en gang ikoniske metropolen skjuler nå en spøkelsesby med en middelklasse i kollaps og arbeidsløse ungdommer som brenner bygninger og samler skrapmetall som de selger – til Kina.

REGISSØREN Heidi Ewing og Rachel Grady er begge vokst opp i USA og har samarbeidet siden 2001 i produksjonsselskapet Loki Films (etter Loke i norrøn mytologi). De står bak en rekke dokumentarer, blant annet Oscar-nominerte JESUS CAMP fra 2006, om en av Evangelistenes karismatiske sommerleirer for barn.

detropia er ikke bare nok en film om amerikansk økonomi, men en

THE DIRECTOR Heidi Ewing and Rachel Grady, both from the US, have collaborated since 2001, when they started the production Company Loki Films. They have made several documentaries (shorts and features), including JESUS CAMP, which was nominated for the Academy of Awards in 2006 (best documentary feature).

wake-up call for det postindustrielle Vesten. Med sterk poetisk nerve tar filmskaperne oss fra de små hverdagsmenneskene til de store spørsmålene, og lar oss føle på melankolien og fascinasjonen ved å se det 20. århundrets fremskrittstro i ruiner. Og hvem representerer håpet nå? Pressede politikere, ubøyelige fagforeningsledere – eller kanskje kunstnerne som i voksende antall inntar byen, på jakt etter lav husleie og talende symboler for sin kritikk av kapitalismen? It is a myth that it was the financial crisis what killed the US economy, something this film aptly demonstrates. Over the last decade, more than 50 000 factories in the U.S. have been shut down. Detroit and its automobile industry is particularly affected: Once an iconic metropolis, this city has become a ghost down, with its middle class in collapse, and its unemployed youth burning down houses to collect scrap metal and sell it – to China.

detropia is a wake-up call for the post-industrial West. With strong poetic presence, it swings effortlessly from everyday stories, via overarching questions, to the sadness and fascination of witnessing the great visions of the 20th century turned to ruins. It also asks: Who represents Detroit’s hope for a future? The struggling politicians? The uncompromising union leaders? Or the many artists that come to the city in search for symbols to fit with their critique against capitalism?

FILMOGRAPHY (UTVALG/SELECTION): 2005 THE BOYS OF BARAKA (DOC) 2006 JESUS CAMP (DOC) 2010 12TH & DELAWARE (DOC) 2010 FREAKONOMICS: THE MOVIE (DOC) 2012 THE EDUCATION OF MOHAMMAD HUSSEIN (SHORT, DOC)

KRITIKERUKA Critic’s choice

LAURENCE ANYWAYS Canada, France 2012 Director: Xavier Dolan Screenplay: Xavier Dolan CINEMATOGRAPHY: Yves Bélanger Cast: Suzanne Clément, Melvil Poupaud, Nathalie Baye, Monia Chokri RUNNING TIME: 2t 48m PRODUCER: Charles Gillibert, Nathanaël Karmitz, Lyse Lafontaine SOURCE: MK2

«Kjærlighetshistorien utenom det vanlige» er sjelden blitt fremstilt så poetisk sårt som i laurence anyways, en unik film om følelser, kjønn og grenser i et smakfullt, drømmende og ambisiøst filmspråk. Utrolig nok er dette 23 år gamle Xavier Dolans tredje film. Den handler om en mann og en kvinne i 90-tallets Montreal: Laurence kjemper for å redde forholdet til Fred etter at han avslører at han føler seg som kvinne fanget i en mannskropp. Filmen fokuserer mindre på seksualiteten. Snarere utforsker den dilemmaene rundt transseksualitet og de brytningene kjønnsperspektivet forårsaker mellom to kjærester og sjelevenner – og hvordan Laurence opplever at forholdet til familie og venner forvitrer. Dolan tegner nære portretter kombinert med episke, nærmest surrealistiske scener som tar pusten fra deg. Franske Melvil Poupaud og Dolans Quebec-favoritt Suzanne Clément storspiller i rollene som Laurence og Fred. Også birollene er gode, med det franske ikonet Nathalie Baye i spissen som Laurences mor.

laurence anyways is Xavier Dolan’s uniquely poetic version of the timeless topic of exceptional love. It is a tasteful, dreamy and highly ambitious film about the dynamics of gender and emotion; amazingly, it is 23 year-old Dolan’s third fiction feature. Set in Montreal in the 1990s, it centers on the relationship between Laurence – who realizes that he is a woman trapped in a man’s body – and his/her girlfriend and soulmate Fred. It deals not so much about sexuality per se as with the dilemmas caused by Laurence becoming a woman, and by the limitations of the established gender system. Intimate portraits of Fred and Laurence are combined with breath-taking, almost surrealistic scenes of epic dimensions. Melvil Poupard and Suzanne Clément (Dolan’s Quebec-favorite) deliver superb performances in the main roles, as does Nathalie Baye as Laurence’s mother.

REGISSØREN Xavier Dolan (f. 1989) fra Quebec i Canada har vært skuespiller fra han var barn, og spilte selv i sine to første filmer. På grunn av hans personlige og tematisk campy filmspråk kalles han gjerne den neste Almodovar, og alle hans tre filmer er blitt vist i Cannes. Dolan spiller nå inn sin fjerde film. THE DIRECTOR Xavier Dolan (b. 1989) from Quebec, Canada, has been an actor since childhood. All his three feature films have been screened at the Cannes Film Festival. His personal and thematically campy style has made critics draw comparisons to Pedro Almodovar. Dolan is now shooting his fourth film. FILMOGRAPHY (UTVALG/SELECTION): 2009 J’AI TUÉ MA MÈRE / I KILLED MY MOTHER 2010 LES AMOURS IMAGINAIRES / HEARTBEATS

111

112

KRITIKERUKA Critic’s choice

MUSEUM HOURS Austria, USA 2012 Director: Jem Cohen Screenplay: Jem Cohen CINEMATOGRAPHY: Jem Cohen, Peter Röhsler Cast: Mary Margaret O’Hara, Bobby Sommer, Ela Piplits RUNNING TIME: 1h 46m PRODUCER: Paolo Calamita, Jem Cohen, Gabriele Kranzelbinder SOURCE: Austrian Film Commission

museum hours er filmskaper Jem Cohens meditasjon over Wien som kunstens og kunstnernes by. Mye av den foregår ved byens berømte kunsthistoriske museum og tar for seg møtet mellom en kanadisk kvinne og en hjelpsom og munnrapp museumsvakt. De to finner raskt tonen, og vandrer gjennom noen av Wiens mindre kjente områder mens de filosoferer om fortida, kunsten og tilværelsens krumspring. Kunstverk fra museet sammenstilles med bilder av byens steder og innbyggere – og slik tar kunsten steget ut fra institusjonens faste rammer til virkeligheten utenfor. Dermed berikes byen med nye fortellinger, og vi blir mer bevisst den kulturelle og historiske bakgrunnen til flere av kunstverkene, særlig enkelte av Pieter Brueghels malerier. museum hours er en film om sammenhengen mellom liv og kunst, og en collage av bilder og flyktige øyeblikk. American independent filmmaker Jem Cohen’s first project in Austria is a meditation on Vienna and its legacy as a city of art and artists alike. The central location being the famous Kunsthistorisches Museum, the film follows the encounter between a Canadian woman (singer-songwriter Mary Margaret O’Hara) with a helpful and wise-cracking museum guard (Bobby Sommer). They form an easygoing couple, walking through lesser-known parts of the city and musing about things of the past, art and life’s turn­ arounds. Cohen interconnects paintings of the museum with images of Viennese places and people, thereby reverberating examples of institutionalized art in the lesser restricted realm of reality. Just as the city fills up with stories, the cultural and/or historical backgrounds of some paintings (with a prevalence for Pieter Brueghel) become more lucid. museum hours is a film about the relation of art and life in the form of a collage of passing images and moments.

REGISSØREN Jem Cohen (f. 1962) er en amerikansk filmskaper som blant annet arbeider med eksperimentelle dokumentarer og hybride fiksjonsfilmer. Byrom er et gjennomgangstema i filmene, og Cohen har også laget filmportretter av kjente musikere som Vic Chestnutt, Patti Smith og Sparklehorse. THE DIRECTOR Jem Cohen (b. 1962) is an American filmmaker, whose work includes experimental documentaries and semi-fictional shorts. His films are often concerned with urban landscapes, and he has realized portraits of notable musicians such as Vic Chesnutt, Patti Smith or Sparklehorse. FILMOGRAPHY (UTVALG/SELECTION): 1994 BURIED IN LIGHT 1996 LOST BOOK FOUND (SHORT, DOC) 1999 INSTRUMENT (DOC) 2000 BENJAMIN SMOKE (DOC) 2004 CHAIN 2009 ANNE TRUITT, WORKING (SHORT, DOC)

KRITIKERUKA Critic’s choice

SHADOWS OF LIBERTY UK 2012 Director: Jean-Philippe Tremblay Screenplay: Jean-Philippe Tremblay, Daniel Cantagallo CINEMATOGRAPHY: Arthur Jafa RUNNING TIME: 1h 33m PRODUCER: Jean-Philippe Tremblay SOURCE: Docfactory

For de som fortsatt tror Det Frie Ord er fritt i USA: Dokumntarfilmen shadows of liberty viser fram den frie pressens elendige kår i «The Land of the Free». I en rekke episoder forteller troverdige journalister om sin forgjeves kamp for å få fram sannheten i det offentlige rom, for ikke å snakke om straffen som fulgte om de klarte å få sakene sine publisert. Mange er blitt tvunget til retrett av pengemakt og eierinteresser. Flere har mistet jobben. Andre har bukket under for drittpakkene som blir slynget mot dem, og tatt livet av seg. Aviser og tv-kanaler helt opp til New York Times og CBS’ nivå får gjennomgå. Ubønnhørlig bankes budskapet inn: Oppkjøp som resulterer i store medie­ konsern er en katastrofe for pressefriheten. I den salige samrøren mellom store mediehus, multinasjonale selskaper og politikere taper sannheten og det frie ord. En urovekkende og sørgelig aktuell dokumentar. Does freedom of speech still prevail in «the land of the free»? Not according to shadows of liberty. In a series of episodes, this documentary shows how truth-seeking journalists in very respected U.S. news media, including The New York Times and CBS, are effectively silenced – or severely punished if they manage to get their stories told. Some have been stopped by profit-seeking owners. Some have lost their jobs. Others have been subject to smear campaigns so cruel that they ended up taking their own lives. In the end, the message in this highly disturbing and uncomfortably topical documentary is crystal clear: The fusion of news media into large corporations spells disaster for a free and independent press. Against the pressure of media giants, multinationals, and strong political interests, freedom of speech is bound to loose.

REGISSØREN Kanadiske Jean-Philippe Tremblay er fra Quebec og har studert film og juss ved Carleton University. Han har også studert ved London Film School og jobbet med film- og tv-produksjon. SHADOWS OF LIBERTY er hans første helaftens dokumentarfilm, og er blitt vist ved en rekke festivaler. THE DIRECTOR Jean-Philippe Tremblay from Quebec, Canada, studied film and law at the Carleton University before finishing a MA in film production at the London Film School. SHADOWS OF LIBERTY, his first feature film, has been screened at several international festivals. FILMOGRAPHY (UTVALG/SELECTION): 1996 JOURNEY (SHORT) 1998 ROCK BOTTOM FILL (SHORT, DOC) 2005 HOUSE OF CARDS (SHORT) 2006 ZULY (SHORT, DOC)

113

114

KRITIKERUKA Critic’s choice

TWO YEARS AT SEA UK 2011 Director: Ben Rivers CINEMATOGRAPHY: Ben Rivers RUNNING TIME: 1h 28m PRODUCER: Ben Rivers SOURCE: Lux

two years at sea er et impresjonistisk portrett av eremitten Jake Williams. Han bor i de skotske skogene, i et kråkeslott som det omkringliggende naturlandskapet sakte, men sikkert har integrert. Jake disponerer tida fritt, og Rivers slår følge, på turer som er nydelig fotografert i svart/hvitt på 16mm-film; han venter tålmodig mens Jake tar seg en lur i enga. Gjennom flere årstider observerer vi Jakes ulike mystifiserende sysler. Denne filmen kartlegger et aparte, men grunnleggende lykkelig levevis. Ben Rivers’ filmer kjennetegnes av en etnografisk nysgjerrighet som stadig fører ham til områder tilsynelatende uberørt eller forlatt av sivilisasjonen (deriblant steder i Norge). Rivers’ kortfilm this is my land fra 2005 handlet også om Jake, og i two years at sea har regissøren i større grad involvert sitt portrettobjekt i prosessen med å lage filmen. Det har blant annet resultert i drømmesekvenser som vipper over i magisk realisme. Ben Rivers’ films are characterized by a curiosity that leads him to areas that appear untouched or abandoned by civilization. two years at sea is an impressionistic portrait of the hermit Jake Williams. He lives in the midst of the Scottish forests, in a self-created caravan home that has gradually been integrated by the surrounding nature. Jake spends his time freely, and Rivers follows him on hikes beautifully photographed on 16mm film (black and white); he waits patiently while Jake naps in the meadows. We observe Jake and his various mystifying activities through the passing seasons. The film portrays a highly eccentric, but fundamentally happy way of living. Jake also featured in Rivers’ 2005 short film this is my land. In two years at sea , Rivers has to a greater extent included his subject in the filmmaking process, which has resulted in several dream sequences that border on magic realism.

REGISSØREN Ben Rivers (f. 1972) er en eksperimentell regissør og kunstner med base i London. Filmene hans er vist på festivaler og gallerier over hele verden, og spenner vidt, fra utforskingen av villmarksområder til intime portrettfilmer. TWO YEARS AT SEA vant Fipresci-prisen under kritikeruka ved filmfestivalen i Venezia i 2011. THE DIRECTOR Ben Rivers (b. 1972) is an experimental filmmaker and artist based in London. His works have been shown in film festivals and galleries throughout the world, and range from explorations of wilderness areas to intimate portraits of real-life subjects. TWO YEARS AT SEA won him a Fipresci Award (Critic’s week) at the 2011 Venice Film Festival . FILMOGRAPHY (UTVALG/SELECTION): 2008 SØRDAL (SHORT) 2008 AH, LIBERTY! (SHORT) 2009 I KNOW WHERE I’M GOING (SHORT) 2010 SLOW ACTION 2011 SACK BARROW (SHORT) 2012 THE CREATION AS WE SAW IT (SHORT)

115

Overdrive Dette programmet lover mye godt for publikummere som vil ha noe utenom det vanlige. Filmene i Overdrive er litt tøffere, morsommere, litt mer crazy – og i noen tilfeller litt sykere enn andre festivalfilmer. De står i overdrive – eller høygir – så her kjører vi på for full guffe. Spenn fast setebeltet og hold deg fast! The Overdrive sidebar is perfectly suited for those of you looking for something out of the ordinary. A bit rougher, crazier, funnier – and, in some cases, a bit sicker than the average festival film. In short, these films are set in overdrive. So buckle up and hang on!

116

Overdrive

JUAN OF THE DEAD JUAN DE LOS MUERTOS

CUBA, SPAIN 2011 Director: Alejandro Brugués Screenplay: Alejandro Brugués CINEMATOGRAPHY: Carles Gusi Cast: Alexis Díaz de Villegas, Jorge Molina, Andrea Duro RUNNING TIME: 1h 36m PRODUCER: Claudia Calvino, Inti Herrera, Gervasio Iglesias SOURCE: TIFF

Kubanere flest liker å ligge på stranda og slappe av, mener Juan, hoved­ person i zoombie-splatter-komedien juan of the dead. Problemet er bare at de alltid blir forstyrret, enten det er av europeiske oppdagelsesreisende eller amerikanske imperialister. Nå blir strandlivet forstyrret igjen, og denne gang er det zombier som er i ferd med å overta landet. Mens myndighetene skylder på utenlandske agenter, tar den tilsynelatende bedagelig anlagte Juan affære. Sammen med noen kompiser øyner han sjansen til å tjene litt på oppstusset. Under slagordet «Vi dreper dine nære og kjære» går de i gang med å drepe zombier mot betaling.

juan of the dead byr både på underholdning og politisk satire, med en drøss morsomme sleivspark mot mer selvhøytidelige Hollywood-produksjoner i samme sjanger. Mengden blodsprut og gryntende zombier er stor nok til at de sarteste bør styre unna. According to Juan, the protagonist of this zombie/splatter comedy, most Cubans like to chill on the beach. The only problem is that they are constantly being disturbed, by European conquerors and American imperialists alike. Now, a mysterious disease is turning more and more Cubans into zombies. The authorities blame foreign agents, whereas the seemingly lazy Juan decides to make some profit on the fuss. Assisted by an obese and even lazier companion, and under the slogan «We kill your loved ones», Juan organizes a zombie killer squad. But can they really outlast the living dead?

juan of the dead is an entertaining satire of its more pretentious genre counterparts produced in Hollywood – and maybe also of present-day Cuba? If you are overly sensitive to bloodshed and grunting zombies, you might want to steer clear of this one.

REGISSØREN Alejandro Brugués (f. 1976) er utdannet ved den kubanske film- og tv-skolen i San Antonio de los Baños. Han har skrevet manus til en rekke spillefilmer, og er partner i produksjonsselskapet Producciones La 5ta Avenida. Hans første spillefilm PERSONAL BELONGINGS fikk bred kinodistribusjon over hele verden. THE DIRECTOR Alejandro Brugués (b. 1976) received his education at the Cuban film and tv school San Antonio de los Baños. He is a partner in the production company Producciones La 5ta Avenida and has written several screenplays. His first full-length feature, PERSONAL BELONGINGS, was widely distributed. FILMOGRAPHY (UTVALG/SELECTION): 2006 EFECTOS PERSONALES / PERSONAL BELONGINGS

Overdrive

RUROUNI KENSHIN

RURONI KENSHIN: MEIJI KENKAKU ROMAN TAN JAPAN 2012 Director: Otomo Keishi Script: Fujii Kiyomi, Otomo Keishi Cast: Satoh Takeru, Takei Emi, Kikkawa Koji, Aoi Yu, Eguchi Yosuke, Kagawa Teruyuki Running time: 2h 14m Producer: Kubota Osamu SOURCE: GAGA Corporation

Under de siste turbulente årene av Edo-æraen på midten av 1800-tallet, midt i de såkalte Meiji-omveltningene, trekker den legendariske sverdkrigeren Kenshin seg ut av krigshandlingene. Ti år senere blir den angrende vandreren innhentet av de store forandringene i den nye æraen, og hans beslutning settes på prøve. Han finner en sjelevenn i Kaoru, etter at han har reddet henne fra den grusomme Kanryu. Men kan han opprettholde sitt ønske om fred?

Regissør Otomo Keishi (f. 1966) er utdannet jurist og har jobbet i japansk kringkasting. Seinere studerte han manus og regi i Hollywood, og har laget en rekke filmer og serier for TV etter at han kom hjem til Japan. I 2011 startet han sitt eget produksjonsselskap i 2011.

rurouni kenshin, som har skandinavisk premiere på tiff er ikke en enkel gjenfortelling av den svært populære og høyt anerkjente Manga-serien med samme navn. Regissør Otomo Keishi har skapt en historie om enkeltmenneskets valg innenfor en bestemt historisk kontekst. Til tross for sitt ikke-voldelige budskap inneholder den nok av heftige sverdscener. En sikker vinner for Manga-fans!

The Director Otomo Keishi (b. 1966) studied law before he began working at the Japan Broadcasting Company (NHK). He has studied script writing and film directing in Hollywood, and directed many TV films and series upon his return to Japan. He started his own production company in 2011.

During the turmoil of Edo period’s final years, when the Meiji Restoration took place, the legendary rurouni Kenshin simply walks away from the war. Ten years later, the repentant wanderer’s pledge to stop killing is put to the test, brought about by the challenge of the new era. He finds a soulmate in the sweet Kaoru after he saves her from the thoroughly nasty Kanryu. This is no simple remake of the highly popular and widely acclaimed Manga series from which it gets its name. Director Otomo Keishi has chosen to emphasize individual choices within a particular historical context. While definitely pounding home a non-violent message, rurouni kenshin features some serious sword action. A Scandinavian premiere at tiff, and a sure fire hit for Manga fans.

FILMOGRAPHY 2009 HAGETAKA – THE MOVIE

117

118

Overdrive

SLEEP TIGHT MIENTRAS DUERMES

SPAIN 2012 Director: Jaume Balagueró Screenplay: Alberto Marini Cinematography: Pablo Rosso Cast: Luis Tosar, Marta Etura, Alberto San Juan, Petra Martinez, Iris Almeida Molina Running Time: 1h 42m Producer: Julio Fernández Source: Filmax

Med sleep tight tar den spanske regissøren Jaume Balagueró et avbrekk fra skrekkfilm-sjangeren han har utforsket i rec-filmene. Hans siste film er en sofistikert psykologisk thriller lagt til Barcelona. Cesar jobber som portner i et leilighetskompleks i Barcelona der han kjenner beboerne ut og inn, og fordi han selv er ulykkelig, forakter han dem, mer eller mindre i det skjulte. Hans perfekte offer er den livsglade unge kvinnen Clara, og Cesar går virkelig ut av sitt gode skinn for å kunne mishandle og utnytte henne. Etter hvert blir han litt vel dristig, og den utspekulerte planen hans virker plutselig ikke fullt så smart. Det er et sykt sinn vi får innblikk i her, kanskje ikke helt ulikt Norman Bates’ i Hitchcocks psycho. Den bygger opp en uhyggestemning som er til å ta og føle på, og den nattsvarte humoren bidrar til å gjøre sleep tight til en mørk og frydefull filmopplevelse. Cesar works as a doorman in a Barcelona apartment building. He knows all the intimate details of the tenants’ lives, everything about them, especially one of them. Clara is a happy-go-lucky young woman, who always looks on the positive side of things. Her cheery attitude to life makes Cesar’s skin crawl. He delights in the unhappiness and anguish of others and he loves nothing more than to plant the seed of misery and watch it grow. In Clara he has found the perfect target, but Cesar is starting to get a bit too cocky... Director Jaume Balagueró ( [rec], [rec]2) is back with a disturbing new psychological thriller that will leave audiences squirming in their seats. Here, Balagueró takes a break from the traditional horror format, exploring instead the more sophisticated mechanics of the suspense genre. sleep tight ’s will lead the viewer deep inside into the warped mind of its protagonist, Cesar.

Regissør Jamme Balagueró (f. 1968) er fra Barcelona. Han har studert foto, filmfoto og medievitenskap og jobbet som frilansskribent for filmtidsskrifter før han begynte filmkarrieren som kortfilmregissør. Hans første spillefilm THE NAMELESS ble vist på en rekke festivaler og ble en stor kassasuksess i Spania. The director Jaume Balagueró (b. 1968) grew up in Barcelona. He has studied photography and cinematography, and worked as a freelance journalist for film magazines before directing shorts films. His debut feature THE NAMELESS got wide festival circulation and became a huge box office hit in Spain. FILMOGRAFI: 1999 LO SIN NOMBRE / THE NAMELESS 2002 DARKNESS 2005 FRAGILE 2007 [REC] 2009 [REC] 2 2010 MIEDO (SHORT)

Overdrive

THE THIEVES DODOOKDEUL

SOUTH KOREA 2012 Director: Choi Dong-hun Screenplay: Choi Dong-hun, Lee Gi-cheol Cinematography: Choi yung-hwan Cast: Gianna Jun, Kim Hae-suk, Kim Hye-su, Kim Soo-huyn, Kim Yun-seok Running Time: 2h 15m Producer: Ahn Soo-huyn Source: Showbox

De fem durkdrevne tyvene i the thieves er klare for å gjøre sitt største kupp noensinne: Popeye er både musklene og hjernen i gruppa, Pepsi er skapsprenger, Yenicall atleten, Zampano strategen og Chewingum en forkledningens mester. Målet er å sno 318 karats-diamanten «soltåren», verdt 20 millioner dollar og innelåst i et kasino. Velvet er ugjennomtrengelig, stedet kryr av politifolk og alle vet at tyver ikke eier æresfølelse. Særlig ikke Popeyes gamle partner Macao Park og gjengen hans, som de fem er tvunget til å jobbe sammen med. Kan de stole på Macaos motiver? Hvem forråder hvem, og hvem får diamanten til slutt?

the thieves er en veldreid actionfilm med like deler slåssing, forviklinger og komikk. Den henter inspirasjon fra filmer som ocean’s eleven, men også fra klassisk Hongkong-actionfilm. Filmen er blitt den nest største publikumssuksessen i Korea gjennom tidene. It’s the score of their lives if they can pull it off. A crew of thieves is assembling for their biggest job yet. Popeye is the muscle and brains, Pepsi is the safecracker. Yenicall climbs walls, Zampano is the strategy man, and Chewingum is the master of disguise. What they are after: The Tear of The Sun, a 318-carat diamond, worth 20 million dollars, and locked away in a casino. The vault is impenetrable, the location covered in cops, and everyone knows there’s no honor among thieves – especially not the crew Macao Park, Popeye’s old partner, has forced their team to work with. Who will betray them all? And who will walk away with the diamond?

the thieves ows much of its concept to ocean’s eleven while also paying homage to classic Hongkong action. It’s full of splashy action, double dealing and multiple betrayals, and not without comic relief.

Regissør Choi Dong-hun (f. 1971) er skuespiller, manusforfatter og en av Sør-Koreas mest framgangsrike regissører. Han er utdannet ved den statlige koreanske filmskolen. Alle hans filmer har blitt store kassasuksesser i hjemlandet. The director Choi Dong-hun (b. 1971) is an actor, screenwriter, and one of the most successful directors in Korea. He gratuated from the prestigious Korean Academy of Film Arts. All of his four films have been huge commercial hits. FILMOGRAPHY (UTVALG/SELECTION): 2004 BEOMJWEUI JAEGUSESONG / THE BIG SWINDLE 2006 TAZZA / TAZZA: THE HIGH ROLLERS 2009 WOOCHI

119

120

Overdrive

WINTER OF THE DEAD. METELETSA ZIMA MERTVETSOV. METELITSA

Russia 2012 Director: Nikolai Pigarev Screenplay: Mikhail Borzenkov, Nikolai Pigarev CINEMATOGRAPHY: Vladislav Aravenkov, Ivan Egorov Cast: Mikhail Borzenkov, Tatyana Zhevnova, Aleksandr Abramovich, Sergey Shirochin, Dimitry RUNNING TIME: 1h 31m PRODUCER: Nikolai Pigarev SOURCE: Nikolai Pigarev

En politisk protest i nåtidas Russland tar en merkelig vending: Det begynner plutselig å snø, noe som ikke er så merkelig i og for seg, bortsett fra at det er midt på sommeren. Så begynner folk å spise hverandre, og vi følger to grupper overlevende blant stadig flere zombier. I den ene gruppa finner vi en respektabel forretningsmann med politiske ambisjoner og en stor våpensamling, i den andre gruppa en politisk rival som også vet hvordan man bruker et maskingevær. Dette kan være en kommentar til vold og kriminalitet i russisk politikk – eller en unnskyldning for å gi de overlevende flere våpen enn det som er vanlig i en zombiefilm.

winter of the dead er Russlands første zombiefilm, så dette er et must for fans av sjangeren, og topp underholdning for alle andre som ikke er redd for litt blod og innvoller. We follow two small groups of survivors who struggle to stay alive while zombies swarm around them, tearing apart everyone they can get hold of and recruiting them to the army of the undead. And they get plenty of recruits, as Russia’s very first zombie film pulls out all the stops. The slow, shambling, mindless zombies of winter of the dead have a lot in common with those found in older US horror films like the original dawn of the dead, but there are some distinct Russian elements added to the traditional recipe. Some elements are inspired by video games, such as nail guns, dual wielding axes and the first-person camera carried by a survivor in one group.

winter of the dead isn’t so much a «creeping suspense experience» as a «wanton slaughter», and it approaches, or possibly surpasses, bad taste levels of gore. Enjoy!

REGISSØREN Nikolai Pigarev debuterer som regissør, medforfatter og produsent med WINTER OF THE DEAD . Han har tidligere jobbet som kameramann og spesialeffekt-medarbeider på en rekke filmer. THE DIRECTOR WINTER OF THE DEAD is Nikolai Pigarev’s debut as a writer, director and producer. His previous work in film has been in visual effects and as a camera operator. FILMOGRAPHY (UTVALG/SELECTION): 2012 ZIMA MERTVETSOV. METELITSA / WINTER OF THE DEAD. METELETSA

I samarbeid med TIFF siden 2005

IT Partner Tromsø - 10 år

En foretrukket partner over tid

Foto: Ole C Salomonsen

GO NORTH

TIFF PÅ SVALBARD

LONGYEARBYEN 17–20 JANUAR 2013 Under årets festival tar TIFF steget enda lenger nord. Vi ønsker befolkningen i Longyearbyen velkommen til fire dager med kvalitetsfilm og intens festivalstemning!

123

Films from the North

SHORT AND DOCUMENTARY FILMS FROM THE BARENTS REGION AND OTHER POLAR AREAS Film fra Nord presenterer de beste nye kort- og dokumentarfilmene fra det nordlige Norge, Sverige, Finland, Russland og Canada. Slik vi i de andre programmene viser perler fra hele verden, viser vi her det beste fra vår egen utvidede nærregion. Tromsøpalmen gis til beste film i konkurranse. Films from the North presents the best new shorts and documentaries made in the Northern parts of Finland, Sweden, Norway, Russia and Canada. In our other sidebars we present highlights from all parts of the world; this sidebar showcases the best of the High North. The Tromsø Palm is awarded the best film in competition.

2013 PROGRAM Opening Night Shorts in Competition Documentaries in Competition Special Screenings Young Directors / Student Films NN+ / Music Videos

124

FILM FRA NORD FILMS FROM THE NORTH

Opening Night FILMS FORM THE NORTH

The opening ceremonies will be followed by the premiere of FAMILIEBILDET by Yvonne Thomassen. The film highlights one of the most important aspects of the Films from the North section, namely the telling of stories specific for our Northern region.

FAMILIEBILDET (MY FAMILY PORTRAIT) DIR: Yvonne Thomassen / Blink Film, Alligator AS, Pandora AS / Norway 2012 / 59m CONTACT: Yvonne Thomassen: [email protected]

When my grandmother was 26, she had an experience that left deep emotional scars. Finnmark was set on fire, and she and her husband and their three little children had to flee their home – or face death. For three weeks they were on the run, hiding in a small fishing boat. Taking care of the family was always an important part of my grandmother’s life, but today the family has fallen out of touch with each other. This film is about my attempt to gather the family once more to take one last family portrait – and to find out why things turned out the way they did.

THE DIRECTOR: Yvonne Thomassen (b. 1977) from Alta, Norway studied journalism, TV production and directing at the University of Stavanger. Based in Bergen, she now works with film on a daily basis, and has contributed to several documentary films and fiction features. MY FAMILY PORTRAIT is her first feature documentary film.

FILM FRA NORD FILMS FROM THE NORTH

FFN – Shorts 1

SHORT FILMS IN COMPETITION

BONDLURKEN OCH THAILÄNDSKAN (LOOKING FOR JOY) DIR: Lars Persson/ Kalkontelevision / Sweden 2012 / 13m CAST: Rolf Degerlund, Nat Ung Koram CONTACT: Lars Persson: [email protected]

Leif-Göran is a lonely farmer living in a small village in northern Sweden. He is afraid of being alone – and he has met a woman on thaiwife. Her name is Joy, and she is from Thailand. The atmosphere is tense, and the communication between them is not easy, as they do not understand each other. A film filled with culture clashes and firewood.

THE WORKING CAT’S GUIDE TO THE KLONDIKE DIR: Veronica Verkley / haywire / Canada 2012 / 10m CONTACT: Veronica Verkley: [email protected]

the working cat’s guide to the klondike is a short documentary recalling the traditional practice of Cat Sledding, which was unique to Dawson City, in Canada’s far north. Consisting of archive photos, super 8 footage, and interviews with old-timers, First Nation storytellers, historians, local characters and modern mushers, the film offers a rare glimpse of a nearly forgotten method of transportation and way of life. It’s the greatest story never told about the wild and wonderful history of the Klondike!

AMBIENCE

THE TEMPTRESS

DIR: Daniel Felix Turrell / Nordland Kunst- og Filmfagskole / Norway 2012 / 11m CAST: Henning Lesteberg, Jørgen Langhelle CONTACT: Samir Zedan: [email protected]

DIR: David Kinsella / David Kinsella productions AS / Norway/South Sudan/Romania/Israel/ Russia 2013 / 35m CONTACT: David Kinsella: [email protected]

A film about a shy little boy who is afraid of his father. They are poor and depend on what little they have. One day his father finds out that someone has vandalized their barn. He suspects that his son is responsible for the damage.

the temptress – «A dramatized documentary». Three years ago during my research for the temptress, I met a beautiful, tall and dark lady. We began discussing how it is to be a foreigner in Norway. In her shy and thoughtful way, Victoria Wol told me a fable about our lives, a universal story that she was told when she was a little girl in a village in Africa. This magical story, set in South Sudan and Norway, highlights the fact that every advantage holds a disadvantage. the temptress is a filmed meditation on temptation. To be more alert is to be more alive.

125

126

FILM FRA NORD FILMS FROM THE NORTH

FFN – Shorts 2

SHORT FILMS IN COMPETITION

YES

66725

DIR: Per Hanefjord / Röde Orm Film AB / Sweden 2012 / 17m CAST: Jimmy Lindström CONTACT: Adel Kjellström: [email protected]

DIR: John-Erling Holmenes Fredriksen / John-Erling Holmenes Fredriksen / Norway 2012 / 5m CAST: Sulekha Ali Omar CONTACT: John-Erling Holmenes Fredriksen: [email protected]

yes is a story of being a child with a father who is an alcoholic, or perhaps primarily about that conversation that did not take place. It revolves around one moment that would be decisive in any person’s life, namely a father’s death. The story begins one week before his death and ends with his funeral. Interwoven are anecdotes about life and childhood.

An exploration of architecture and human emotion through movement.

VAKTMÄSTAREN (THE CARETAKER)

SANO KIITOS JA TANSSI (SAY YES AND DANCE)

DIR: Martin Åhlin / Blåfilm / Sweden 2012 / 13m CAST: Rolf Degerlund CONTACT: Martin Åhlin: [email protected]

DIR: Antti Heikki Pesonen / Miia Haavisto / Finland 2012 / 8m CAST: Mikko Kouki, Ville Tiihonen CONTACT: Otto Suuronen: [email protected]

A caretaker cares for an old abandoned school building. When he starts hearing strange noises in the presumably empty building, he realizes that something is not right.

An unemployed man applies for a job that he does not want. The interviewer does not believe him, and he doesn’t believe the interviewer.

FILM FRA NORD FILMS FROM THE NORTH

HILJAISEN TALVEN LAPSI (THE CHILD OF SILENT WINTER) DIR: Iiris Härmä / Guerilla Films / Finland 2012 / 21m CONTACT: Iiris Härmä: [email protected]

Katja is a young retiree and frustrated. She’s only 24, but nonetheless living in a circle of solitude, spending her days walking her dog and looking out of the window. Her loneliness stems from years of being a victim of bullying in school. She is anxious and afraid. Should her life really be like this? If only she could find a friend.

Å ÅPNE, Å SE (TO OPEN, TO SEE) DIR: Camilla Figenschou / Ape&Bjørn / Norway 2012 / 15m CAST: Ihne Lysvold, Sara Kaspersen, Simon Kaspersen, Øystein Aanes, Martin Hansen, Wanja Jakobsen CONTACT: Silja Espolin Johnson: [email protected]

A group of children are taken on a trip to the beach. At one point, when they are out of the adults’ sight, they discover a stranded porpoise. It is dead. They open it up.

127

128

FILM FRA NORD FILMS FROM THE NORTH

FFN – Shorts 3

SHORT FILMS IN COMPETITION

HERR NYFIKENHETEN OCH KATTEN (MR CURIOSITY AND THE CAT) DIR: Frida Hammar / HannaSofia / Sweden 2012 / 13m CONTACT: Hanna Westerlind: [email protected]

VTOROE DYHANIE (SECOND WIND) DIR: Sergey Tsyss / Yulia Travnikova / Russia 2012 / 7m CAST: Artyom Parhomenko CONTACT: Yulia Travnikova: [email protected]

Mr. Curiosity dreams of death. Dreams that may come true. He hides in the land of loneliness, hoping never again to lose someone he loves. But one day, Mr. Curiosity meets Kadinka.

Every day he has to make a new flower of an aluminum can and put it onto dry land. This is the meaning of his existence, as the world has nothing left to offer except the rustling of metallic colors of the apocalypse.

SALTOMORTALE

TILLBAKA (RETURNING)

DIR: Kristian Sønvisen Bye / Kristian Sønvisen Bye / Norway 2012 / 14m CONTACT: Kristian Sønvisen Bye: [email protected]

DIR: Karin Pennanen / KarMa Productions / Finland 2012 / 17m CAST: Maria Salomaa CONTACT: Karin Pennanen: [email protected]

This film tells the story behind a couple of Youtube videos. We meet Stian Pedersen (26) who makes a living from doing stunts on his snowmobile, and dreams of winning the X-games. He performs in big shows in the USA in front of thousands of yelling spectators, but in this film we meet him and his friends in and around their little hometown. Stian does a show in Alta and tries to do a record breaking jump with his skidoo in the mountains of Finnmark.

It is autumn and Vera (30) is heading back to her childhood summer cottage, a place that has been in the family’s possession for generations. Now, it has been deserted for some time, and Vera plans to tidy up the place and sell it. But – the cottage starts addressing Vera in a surprising way, and memories of bygone summers seem to come alive.

FILM FRA NORD FILMS FROM THE NORTH

KAFFETJEJEN (COFFEE GIRL) DIR: Frida Spång/ AMT production / Sweden 2012 / 20m CAST: Maja Frykberg-Andersson, Maja Christensson, Rasmus Gisby, Leif Sandqvist CONTACT: Frida Spång: [email protected]

Malin, a young ambitious director-to-be, is working on the set of a new Swedish western movie – making coffee. But she soon realizes that her wild dreams of becoming a director, her enthusiasm, and her opinions are not appreciated. She is the victim of hierarchies of speech and of blame. The story is based on «unfortunately-oh-so-true-stories», from the so-called gender-equal Swedish film industry of today.

GOD NATT, GOD MORGEN (GOOD NIGHT, GOOD MORNING) DIR: Patrick Miles Widdop / Nordland Kunst- og Filmfagskole / Norway 2012 / 12m CAST: Kristine Glimsdal, Patrick Miles Widdop CONTACT: Samir Zedan: [email protected]

He has got to go, she has to stay behind. The last few nights and days pass way too quickly. Days feel like hours, hours like seconds. How to say goodbye? During a farewell, can joyous and sad feelings be balanced? The two try to make the most of it and find pleasure in their bittersweet farewell.

129

Velkommen til Location Coffee Tromsø

TIFF-tilbud

0,3L friskpresset juice og baguette med ost og skinke

Baguettemeny kr VELKOMMEN til vår café Stort utvalg i småretter, kaker, kaffedrikker og andre drikker.

GOD FILMOPPLEVELSE!

69,-

FILM FRA NORD FILMS FROM THE NORTH

FFN – Doc 1

DOCUMENTARIES IN COMPETITION

DR. FORSDAHLS KURVE (DR. FORSDAHL’S CURVE)

KIRUNA – RYMDVÄGEN (KIRUNA – SPACE ROAD)

DIR: Ellen-Astri Lundby / Ellen-Astri Lundby / Norway 2011 / 15m CONTACT: Ellen-Astri Lundby: [email protected]

DIR: Liselotte Wajstedt / LittleBig Productions / Sweden 2012 / 52m CONTACT: Liselotte Wajstedt: [email protected]

dr. forsdahl’s curve is a mini-portrait of the Norwe-

«My Kiruna will be demolished and crushed to the ground.» When I first heard that they were going to relocate my hometown, I got scared, I panicked. What would happen to my memories? What would remain from the past? This is a film about my childhood neighborhood and the city I recall. It explores the city’s construction around a big mine, as well as the city as a monument over modern existence. The film also deals with reconciliation with one’s past, and the feeling of losing one’s security.

gian physician and scientist Anders Forsdahl. He worked as a physician in the South-Varanger district in Finnmark county, and later a scientist and professor at the University of Tromsø. Forsdahl was shocked by the high mortality rate in Finnmark, in particular that so many men died from a heart condition. He was the first scientist to prove that poor living conditions may cause high late-life mortality rates.

131

132

FILM FRA NORD FILMS FROM THE NORTH

FFN – Doc 2

DOCUMENTARIES IN COMPETITION

FAMILIEBILDET (MY FAMILY PORTRAIT)

BIEKKA FÁBMU (WIND POWER)

DIR: Yvonne Thomassen / Blink Film, Alligator AS, Pandora AS / Norway 2012 / 59m CONTACT: Yvonne Thomassen: [email protected]

DIR: Stein Bjørn / Pomor Film / Norway 2012 / 51m CONTACT: Fredrik Mortensen: [email protected]

When my grandmother was 26, she had an experience that left deep emotional scars. Finnmark was set on fire, and she and her husband and their three little children had to flee their home – or face death. For three weeks they were on the run, hiding in a small fishing boat. Taking care of the family was always an important part of my grandmother’s life, but today the family has fallen out of touch with each other. This film is about my attempt to gather the family once more to take one last family portrait – and to find out why things turned out the way they did.

the Riddu Riđđu indigenous festival. Through interviews with the Norwegian Minister of Culture and former festival directors, it explores the festival’s importance as well as its values: tolerance, cultural diversity and generosity. During the making of the film, tragedy strikes, as a bomb goes off in Oslo and a massacre takes place at Utøya – an act committed against everything that Riddu Riđđu stands for. Will the festival be even more important after the massacre?

biekka fábmu is a film about the 20th anniversary of

FILM FRA NORD FILMS FROM THE NORTH

FFN – Doc 3

DOCUMENTARIES IN COMPETITION

VIRKELIGHETSFLYKTNING (REALITY-REFUGEE)

BESTEMORS BANK (GRANDMOTHER’S BANK)

DIR: Trond Kvig Andreassen / Høgskolen i Lillehammer / Norway 2012 / 14m CONTACT: Trond Kvig Andreassen: [email protected]

DIR: Karl Emil Rikardsen / Relation04 Media AS / Norway 2012 / 60m CONTACT: Karl Emil Rikardsen: [email protected]

Magnus Eliassen is having success with his music project “Sirkus Eliassen” as well as with his solo career. But his off-stage life is far from glamorous. He lives in a small scrambled-together cabin in the woods, and eats food he finds in dumpsters outside of grocery stores. Why does he live like this, and what are his thoughts about the future?

Marit Mihle wants the world to be a better place. That´s why she spends half of her income on small micro-financing businesses for women in Palestine. Her dream is to visit Gaza, where most of her projects are situated. But so far, the political situation has prevented her from doing so. But in 2012, when Marit is to celebrate her 80th birthday, the Arab Spring and the Egyptian Revolution of 2012 changes the situation.

133

134

FILM FRA NORD FILMS FROM THE NORTH

FFN – Doc 4

DOCUMENTARIES IN COMPETITION

SNORKLAREN FRÅN MALGOMAJ (THE SNORKELER FROM MALGOMAJ) DIR: Linnea Sigurdson / Sigurdson Produktion, Film i Västerbotten / Sweden 2012 / 13m CONTACT: Linnea Sigurdson: [email protected]

This film follows Nils Åslund, a 32 year-old man who lives and works in Saxnäs, in Southern Lapland in Sweden. We get to know him at his workplace, in his home and through his passion for snowboarding. Why did he choose to live in the depopulated northern part of Sweden when most people move to the big cities? What are the things that matter most in order for a person to be happy with his or her way of life?

DET LENGSTE LØPET (THE LONGEST RUN) DIR: Trond Brede Andersen / Original Film AS / Norway 2012 / 52m CONTACT: Trond Brede Andersen: [email protected]

Two years ago, Roger Dahl (60) and Trine Lyrek (40) decided to make a plan for winning Europe’s longest and toughest dog-sledge race, Finnmarksløpet. To raise the stakes, they even planned to win two years in a row. Her reason: she hadn’t won it before. His reason: he wanted to win it one more time!

FILM FRA NORD FILMS FROM THE NORTH

FFN – Doc 5

DOCUMENTARIES IN COMPETITION

THERE WILL BE SOME WHO WILL NOT FEAR EVEN THAT VOID DIR: Saeed Taji Farouky / Jabfilm, Tourist With A Typewriter / Norway, UK 2012 / 52m CONTACT: John Arvid Berger: [email protected]

Shot over two and a half weeks on a tall ship as it sails around Norway’s Arctic Svalbard Archipelago, this film chronicles the bizarre, surreal, beautiful and frightening work of 20 artists aboard the ship. Inspired by the other-worldliness of the location, the filmmaker’s narration imagines the artists being sent on a mission in the near future to recreate the Arctic environment after it has been destroyed by global warming.

GHOST RADIO HUNTER DIR: Carl Christian Lein Størmer / Badlands Entertainment / Norway 2013 / 15m CONTACT: Carl Christian Lein Størmer: [email protected] gmail.com

In 2011 the artist Frost received a package from a Russian radio amateur containing a recent radio broadcast supposedly originating in the Soviet mining town of Pyramiden, Svalbard. However, Pyramiden was abandoned fifteen years earlier... ghost radio hunter follows the artist Per Martinsen, member of the Norwegian experimental electro pop duo Frost, on his quest to locate the ghost radio signals.

135

136

FILM FRA NORD FILMS FROM THE NORTH

FFN – Special Screening 1 NORTHERN MEETINGS 1

DEN SISTE MARSJEN (VASSDAL)

RIVER

DIR: Rune Nilsen, Gunnar Solberg Hagen / News On Request / Norway 2012 / 35m CONTACT: Cathrine T. Sørensen: [email protected]

DIR: Daniel Janke / Northern Town Films Inc. / Canada 2012 / 7m CONTACT: Daniel Janke: [email protected]

On the 5th of March 1986, 31 soldiers and officers marched into Vassdalen in Northern Norway. Only 15 came out alive. 16 young soldiers died when the 2nd platoon of the Engineer Company was caught in an avalanche. In the years that followed, the survivors were haunted by this grueling experience. 25 years later, they do the same march over again. The conundrum they all try to solve is this: Is it possible to get rid of the ghosts from the past once and for all?

DET NYE RUSSLAND (THE NEW RUSSIA) DIR: Erik Martiniussen / Virvel Film / Norway 2012 / 30m CONTACT: Erik Martiniussen: [email protected]

In one of Russia’s most polluted areas, the young environmentalist Vitaliy Servetnik travels from town to town to recruit teenage activists. He is an acknowledged spokesperson for the environmental cause, and leads the biggest environmental NGO in the region. The film depicts the director’s meeting with Vitaliy, as well as with a new Russia where the authorities use all their imagination to try to stop young, enthusiastic people from having their say.

river portrays the Yukon River as evolving against the trends of our times, from the turn of the last century when the population along the banks peaked, to the present day when forests and wildlife have returned and the only travelers one sees are a few adventure seekers – it is a river that flows from the future into the past.

FILM FRA NORD FILMS FROM THE NORTH

FFN – Special Screening 2 NORTHERN MEETINGS 2

EAGLE BOY DIR: Gry Elisabeth Mortensen / Original Film AS / Norway 2012 / 27m CONTACT: Mona Steffensen: [email protected]

It is summer at the Flathead Reservation in Montana. Eight year old Sage spends the sunny days playing with friends, swimming and fishing in the river. But one day his parents surprise him with some breaking news: They are moving to Northern Norway! Sage starts to go to school in Tromsø, but he is different from his schoolmates. Very different. He is the only boy with long hair and braids, and he doesn’t speak one word of Norwegian. But most important to the others – he’s a real Indian!

DE GODE HJELPERAN (THE SECRET HELPERS) DIR: Harry Johansen, Torill Olsen / Govas Film & Mediaproduksjon as / Norway 2012 / 59m CONTACT: Harry Johansen: [email protected]

In the north there are people with special abilities. They are called helpers. According to the Sámi tradition, they have existed for centuries. They have healed, relieved pain, stopped bleeding and helped people in many ways – with love, in secret, without being payed. The good helpers are still here, in our modern world, they are hidden – but not gone. What kind of knowledge do they possess – is it a gift, or could anyone learn how to heal? The audience gets invited into the most secret spaces of Sámi culture, and we try to learn – on film – how bleeding is stopped.

137

138

FILM FRA NORD FILMS FROM THE NORTH

FFN – Young Directors / Student Films

PARADOX DIR: Rolv Lyssand Bjørø / Nordland Kunst- og Filmfagskole / Norway 2011 / 19m CAST: Nora G. Svalheim, Daniel Bianchini CONTACT: Rolv Lyssand Bjørø: [email protected]

A young girl finds out that she has to move. Out of desperation, she goes to see her boyfriend and convinces him to flee with her to the mountains. There she discovers something that completely changes her perception of life.

FØR HUN KOM, ETTER HAN DRO (BEFORE SHE CAME, AFTER HE LEFT) DIR: Marja Bål Nango / Nordland Kunst- og Filmfagskole / Norway 2012 / 24m CAST: Rune Løding, Johanna Mørck, Svein Birger Olsen, Yngvar Christensen, Sverre Iseli, Emre Kaspersen CONTACT: Samir Zedan: [email protected]

Christian is visiting his home village with his fiancée allegedly to look at churches to get married in, after living in the south for many years. But what are the true reasons for the visit? This is the story about the time before she came, after he left and everything that is untold in between that.

FLICKAN & SIRENEN (THE GIRL & THE SIREN)

SMEDEN I SUND (THE BLACKSMITH IN SUND)

DIR: Jacob Petersson, Cristoffer Ålund / Arevarnfilm / Sweden 2011 / 17m CONTACT: Jakob Arevärn: [email protected]

DIR: Emilie Blichfeldt / Nordland Kunst- og Filmfagskole / Norway 2013 / 9m CONTACT: Samir Zedan: [email protected]

The film is set in an alternate turn of the century. It is about a little girl named May, who lives on an island working as a maid at a pirates’ inn. One day, three mysterious sailors arrive to the island, bringing with them a treasure map.

A lonely blacksmith stands bent over the hearth. In the middle of the sparkles and whizzes from the red-hot coals lies a glowing piece of iron. What will it become?

FILM FRA NORD FILMS FROM THE NORTH

MELLOM ROM (BETWEEN SPACES) DIR: Vidar Wikran / Nordland Kunst- og Filmfagskole / Norway 2012 / 16m CAST: Kirsti Torhaug, Jonas Rand Haukeland CONTACT: Samir Zedan: [email protected]

Vera (43) is in a relationship with Thomas (18). Thomas reveals the relationship to his parents against Vera’s wish. The situation gets more tense when Vera shows up at Thomas’ birthday party where all his friends are present. The pressure from the outside world is putting their relationship to the test.

TAKK FOR SIST (LONG TIME NO SEE) DIR: Ivar Andreas Waage Johansen / Beerfish Motion Pictures / Norway 2012 / 5m CAST: Hallvard Holmen, Ståle Mikal Skaaden, Finn Arve Sørbøe, Hans Petter Hansen CONTACT: Ståle Mikal Skaaden: [email protected]

Meet Ove, a worn-out policeman. One day at work, a routine mission takes an unexpected turn. How is Ove going to resolve the escalating problems, and make the right decisions, in a situation way more serious than he could ever imagine – and in spite of his relations to the man he has stopped?

139

www.barentsspektakel.no

Tromsø inTernaTional film fesTival

call To acTion:

02045

Taxis, minivans anD busses DinTaxi - coming soon To a cinema near you!

141

Joining music and film

Presenting five new music videos from the nn+ project Musikkvideoen har blitt en selvstendig kunstnerisk sjanger, og en form der filmskapere kan eksperimentere og jobbe fram nye uttrykk. Dette programmet byr på fem nordnorske verdenspremierer i sjangeren. Fem fremadstormende band og artister har fått lage videoer til sine låter, med produsenter og filmskapere som kan matche dem. Videoene er blitt til gjennom prosjektet NN+ – et samarbeid mellom RYK, Introfondet, Nordnorsk Filmsenter og Tromsø internasjonale filmfestival. Det viser at den nordnorske filmbransjen er i stadig utvikling, og gir nye bidrag til mengden av uttrykksformer og sjangre i miljøet. De fem utvalgte er: Sirkus Eliassen / Arthur Arnesen Kråkesølv / Isak Gjertsen Ragnhild Furebotten / Arthur Arnesen Peter Estdahl / Viktor Enoksen Petter Carlsen / Mathis Ståle Mathisen I tillegg har vi satt opp et ekstra program med nye musikkvideoer påmeldt til Film fra Nord. Til sammen viser vi det beste regionen har å by på akkurat nå! The music video is an established artistic genre, and a vehicle for developing new forms of expressions in filmmaking. This sidebar presents five videos, made in Northern Norway – and they are all world premieres! Starring: Five bands or artists with great potential. Behind the camera: Five filmmakers and producers to match them. These films are born out of NN+, a joint project between RYK, a network of music organizations; Introfondet, a local culture foundation; Nordnorsk Filmsenter, the regional film center for Northern Norway; and Tromsø International Film Festival. In addition to the five films generated from the NN+ project we also present a set of new Arctic music videos.

142

FILM FRA NORD FILMS FROM THE NORTH

FFN – Music Videos 1

PREMIERE SCREENINGS OF THE MUSIC VIDEOS FORM THE NN+ PROJECT

DU E FRI

TIME TO LET GO

HUSK AT LIVET GÅR FORT

DIR: Arthur Arnesen / Norway / 5m ARTIST: Sirkus Eliassen

DIR: Mathis Ståle Mathisen / Norway / 5m ARTIST: Petter Carlsen

DIR: Isak Gjertsen / Norway / 4m ARTIST: Kråkesølv

This is a story about Sirkus Eliassen, our two super-heroes, who face the evil of this world under the motto «you are free». This time, they fight against a cruel circus director.

Shot during sunrise in Alta, August 25th, in one take, and with sound recorded in surround. Expect a unique experience!

When life is dealt with in the course of four minutes, big questions arise, and not much time is left for thinking things through.

RENEGADE

JAG KAN INTE FELA

DIR: Viktor Enoksen / Norway / 4m ARTIST: Peter Estdahl

DIR: Arthur Arnesen / Norway / 5m ARTIST: Ragnhild Furebotten

How ironic that it is young artist Peter’s own hometown Tromsø that suffers, when the runaway in this video unleashes his rebellious rage. This might very well be Tromsø’s first disaster movie.

When Ragnhild Furebotten plays the fiddle, even the most hardcore rockers surrender to folk music! Together with the group Never on a Sunday, she has turned folk music into world music – for which they won the Norwegian national music award Spellemannprisen in 2012.

FILM FRA NORD FILMS FROM THE NORTH

FFN – Music Videos 2

WILL BE SCREENED TOGETHER WITH MUSIC VIDEO 1

VARDØGER

OUTSIDE-IN

DIR: Reinert Kiil / Kiil Produksjon / Norway 2012 / 5m ARTIST: Mortiis

DIR: Tove Skeidsvoll, Petrus Sjövik / NorrlandsOperan / Sweden 2011 / 10m CONTACT: Tove Skeidsvoll: [email protected]

A vision centered on the imaginary self-torture of an author going deep inside his mind to create the perfect horror-manuscript.

ELLE MÁRJÁ EIRA – GUOÐOHIT (ELLE MÁRJÁ EIRA – TO HERD REINDEER) DIR: Ken Are Bongo, Elle Márjá Eira / Kautokeino film AS/ Norway 2013 / 6m ARTIST: Elle Márja Eira

A unique encounter with a Sámi reindeer herding family. We follow the artist’s father and brother herding their family’s reindeer in the tundra, in Northern Norway. Both the music and the film capture the essence of this unique lifestyle in the coldest time of winter. Old traditions are passed on to the younger generation. The Sámi artist Elle Márjá is portrayed through her personal joik, performed by her father Per Henrik Eira.

Cecilia dances in a forest. She moves in front of a film crew who direct her movements. When the camera gets too close to Cecilia, they collide – and she’s had enough. She will no longer stick to the film team’s intrusive and artificial requirements. Cecilia decides to go her own way.

THINGS FOLD INTO THEMSELVES DIR: Arttu Nieminen / R2 productions / Finland 2012 / 5m CONTACT: Arttu Nieminen: [email protected]

Tripping in wilderness. Travelers sense the nature differently. At one point, we look out a cabin window and see a glorious night scene, then peek in from outside as something just as spectacular brightens up the house. Above, the sped-up northern lights mimic water, connecting earth and stars.

143

LOVE ME

ZED NELSON

13.10.12 - 27.01.13

Tue-Sun 11-17

Storgata 95

www.perspektivet.no

www.nnfs.no

ordnorsk Filmsenter jubilerer Takk for samarbeidet i 20 år ! Søknadsfrister for produksjonsstøtte er 15. februar, 15 mai og 15 oktober. 30Viår for frie filmen! støtter ogden utvikler nordnorsk film Utviklingssøknader behandles fortløpende.

ster for produksjonsstøtte er 15. februar, 15 mai og 15 oktober. øknader behandles fortløpende. Les mer på - www.nnfs.no - www.facebook.com/NordNorskFilmsenter

NORDNORSK FILMSENTER A·S Øvergata 1 - Postboks 94

145

Spesialvisninger SPECIAL SCREENINGS

På tiff er alle visninger og filmer spesielle, men noen er mer spesielle enn andre. Dette programmet gir deg et bredt spekter av unike filmopplevelser, med alt fra stumfilmkonserter til visninger på snøkino. De fleste av visningene finner sted bare én gang i løpet av festivaluka, så det kan være lurt å begynne her når du skal legge opp årets festivalløype! A special screening is not like other screenings, to point out the obvious. In this sidebar, we present a whole range of singular film experiences, like the silent film concerts and happenings at the Snow Screen. Most of these screenings are also unique in the sense that they take place only once during the festival, so this might be the place to start planning your schedule!

146

SPESIALVISNINGER Special screenings

THE NAIL IN THE BOOT LURSMANI CHEQMASHI

USSR 1931 D irector : Mikhail Kalatozov Screenplay: Leonid Perelman Cinematography: Shalva Apakidze Running time: 54m Cast: Aleksandr Zhaliashvili, Siko Palavandishvili, Akaki Khorava, Arkadi Khintibidze Producer: Goskinprom Gruzii Source: Gosfilmofond

Velkommen til stumfilmkonsert: Årets film er en sovjetisk propagandamesterverk og krigsallegori, til flunkende ny musikk av et lag av norske og russiske musikere.Mikhail Katatozovs the nail in the boot var laget som propaganda: Den handler om en russisk soldat som mislykkes i å hente hjelp til et tog med krigsmateriell, fordi støvlene hans er i så dårlig forfatning. Han stilles for krigsrett, men protesterer og antyder at han er utsatt for sabotasje av støvlemakerne. Den sovjetiske sensuren var ikke begeistret verken for budskapet eller filmspråket. Sett med dagens øyne er the nail in the boot en intens og fengslende film med heftig klipping, nærbilder og dristige kameravinkler, særlig i scenene fra slagmarken. Med musikk laget og framført av Christian Bollingsæter og Jon Eirik Boska fra Tromsø og Andrej Iudin og Evgenia Ustinova fra Petrozavodsk blir dette en forestilling å se fram til! A silent propagandist masterpiece and war allegory – presented with a brand new musical score, composed and performed by Norwegian and Russian artists Christian Hollingsæter, Jon Eirik Boska, Andrey Iudin and Evgenia Ustinova.

the nail in the boot was intended as propaganda. A Soviet soldier is sent to notify headquarters that his armored train needs aid, but he fails to reach his destination and the train is lost, because his poorly made combat boots cripple him. During the soldier’s subsequent court martial, he protests and suggests that the slipshod workers are saboteurs. In Kalatozov’s war fable, the attention is drawn both to the message and to the mastery of the film-maker itself: The combat scenes are intense and unforgettable: frenetic montage, extreme close-ups and low angles make the viewer feel as if they too are being bombarded. The recently restored print is from Moscow’s Gosfilmofond archive.

Regissør Mikhail Kalatozov (1903–1973 ) var en sovjetisk filmskaper fra Georgia. Han tilhørte samme generasjon av filmskapere som Sergej Eisenstein og Lev Kulesjov, var kameramann for sistnevnte og tilknyttet Goskinprom-studioet i Tbilisi. Hans film TRANENE FLYR ble nominert til Gullpalmen i Cannes som første russiske film. THE DIRECTOR Mikhail Kalatozov (1903–1973) was a contemporary of Kuleshov and Eisenstein. He grew up in Georgia and got to work as a cameraman for Kuleshov from the late 1920s. Kalatozov later worked at the Goskinprom Gruzii studio in Tbilisi. His film FLY WITH THE GRANES became the first Russian film to garner the coveted Palme d’Or at the Cannes Film Festival. FILMOGRAFI (UTVALG / SELECTION): 1930 SALT FOR SVANETIA (DOC) 1939 MUZHESTVO / COURAGE 1941 VALERIY CHKALOV 1957 TRANENE FLYR / LETYAT ZHURAVLI 1960 BREVET SOM IKKE BLE SENDT / NEOT PRAVLENNOYE PISMO 1964 SOY CUBA / I AM CUBA

NORDNORSK OPERA OG SYMFONIORKESTER

SPESIALVISNINGER Special screenings

DER SCHÖNE TOD MEDVIRKENDE / WITH: Soprano: Nina Gravrok Mezzo Soprano: Marianne Beate Kielland Conductor and musical score: Per Kristian Skalstad Tromsø Kammerorkester/Bodø Sinfonietta Film art: Andreas Deinert Developed by: Julia Schreiner, Katharina Jakhelln Semb

Stumfilm møter opera i denne forestillingen som tar oss med til operaens gullalder og filmens barndom. Da filmen slo igjennom rundt forrige århundre­ skifte, tok den opp i seg operaens melodramatiske oppbygning, musikk og stjernedyrking. På denne tida ble hele operaer ofte filmet og vist til akkompagnement av solist og orkester. Denne formen har inspirert Nordnorsk Opera og Symfoniorkester (noso) til forestillingen Der schöne Tod («Den vakre døden»). Tittelen spiller på operaens typiske kvinneroller – sjansen er stor for at kvinner i operaer blir drept, begår selvmord, forgiftes eller tas av snøskred før teppefall. Publikum får møte alt fra Carmen til Isolde i en serie dødsscener fra den romantiske operaens absolutte klimaks – ledsaget av klipp fra glemte «operastumfilmer». Gå ikke glipp av denne unike forestillingen! Opera kills women! That is, if they are on stage. More likely than not, a female opera character will be stabbed to death, commit suicide, be poisoned or taken by an avalanche before the curtain falls. But why does she die? This is one of the questions posed by Der schöne Tod («The Beautiful Death), an opera installation developed by the Arctic Philharmonic Orchestra (noso). The performance consists of a series of death scenes from famous romantic operas. But the golden age of opera also saw the birth of film – a new popular medium that would adopt many traits from opera, including its melodramatic plot and music. Often, whole operas were filmed and screened with live music played. Der schöne Tod is inspired by these hidden multi-media treasures, and will feature clips from several «silent film operas». Don’t miss out!

ARRANGØR / ORGANIZERS: Nordnorsk Opera og Symfoniorkester / Arctic Philharmonic Orchestra (NOSO) Tromsø International Film Festival PRIS / PRIZE: 250/200/150/100 Rabatt for honnør/student/barn Discounts apply TID OG STED / TIME AND PLACE: Ishavskatedralen, torsdag 17. januar kl. 19.30 Thursday January 17, 19:30

147

148

SPESIALVISNINGER Special screenings

PRESENTED BY TROMSØ FILMKLUBB

PULGASARI North Korea 1985 Regissør: Shin Sang-ok, Chon Gon Jo Screenplay: Kim Se Ryun Cinematography: Cho Muong Hyon, Sung Ho Pak, Kenichi Egami Cast: Kenpachiro Satsuma, Son Hui Chang, Ham Gi Sop, Ri Jong-uk Running Time: 1h 35m Producer: Kim Jong-il, Shin Sang-ok SOURCE: Tromsø filmklubb

Historien bak denne filmen er mildt sagt fascinerende. Kim Jong-il, den gangen «bare» diktatorsønn, var filmentusiast og gjorde iherdige forsøk på å få fart på det lukkede landets filmproduksjon. Til slutt så man ingen annen utvei enn å anskaffe kompetanse fra utlandet – ved å kidnappe den kjente sørkoreanske filmskaperen Shin Sang-ok. Etter noen år i fangeleir var regissøren samarbeidsvillig og spilte inn flere filmer i Nord-Korea, før han klarte å stikke av i 1986 under et besøk på en filmfestival i Wien.

Regissøren: Shin Sang-ok var kjent som «prinsen av koreansk film», med en rekke suksesser på 50- og 60-tallet. Etter en periode med kommersielle fiaskoer ble han i 1978 kidnappet til Nord-Korea, hvor han lagde sju filmer for regimet. Shin flyktet i 1986, og bosatte seg i USA. Han døde i 2006.

Før Shin Sang-ok rømte, rakk han å lage pulgasari, intet mindre enn den nordkoreanske kommunistversjonen av godzilla . I føydaltidas Korea blir en risdukke på magisk vis til et metallspisende monster, som støtter fattige bønders opprør mot den onde, rike kongen. I rollen som monsteret finner vi den japanske Godzilla-veteranen Kenpachiro Satsuma. Etter å ha sett Hollywoodproduksjonen av godzilla i 1998 uttalte han at han foretrakk pulgasari!

The Director: Shin Sang-ok was known as «the prince of Korean film» in the 1950s and ‘60s. After directing some less successful films, he was abducted to North-Korea i 1978, and made seven films there in cooperation with the authorities. Shin escapted in 1986 and moved to the US. He died in 2006.

The story behind this film is astonishing: In his younger days, when he was «just» a dictator’s son, Kim Jong-il had a passion for film and worked hard to get film production up and running in the isolated country. Eventually, he saw no other solution than to kidnap the well-known South Korean filmmaker Shin Sang-ok. After a few years in detention in North Korea, Shin agreed to cooperate. He made several films in North Korea, until he was able to escape during a visit to a film festival in Vienna in 1986.

FILMOGRAPHY (UTVALG/SELECTION): 1958 FLOWER IN HELL / JIOKHWA 1961 PRINCE YEONSAN / YEONSANUN 1964 DEAF SAM-RYONG / BEONGEOLI SAM-RYONG 1968 THE EUNUCH / NAESHI 1984 RUNAWAY 1995 3 NINJAS KNUCKLE UP

Before his escape, Shin completed pulgasari: a communist version of godzilla , set in ancient feudal Korea, where a rice doll magically turns into a metal-eating monster supporting the farmers’ uprising against the rich and evil king. Japanese Godzilla-veteran Kenpachiro Satsuma, who plays the monster, has stated that he prefers pulgasari to the Hollywood blockbuster godzilla from 1998!

ARCTIC ACTION - The world´s northernmost stunt team

- Stunt services - Fight choreography - Actor training - 2nd unit directing - Equipment We worked on: Hellfjord, The ABCs of Death, Arn, Norwegian Cozy (Koselig med peis), Into the White, Dead Snow (Død Snø), Essential Killing, North, Kong Curling, Norwegian Ninja (Kommandør Treholt), Far North... - and 100 other productions

Let´s meet up during the festival! Filmverftet, S. Tollbodgt 17, Tromsø Ph: (+47) 90083134 www.arcticaction.no

Nordland kunst- og filmfagskole Toårige fagskoleutdanninger i kunst og film.

NORDLAND KUNST- OG FILMFAGSKOLE Ledende innen filmutdanning

www.kunstfilm.no

www.kunstfilm.no

Opplev Lofoten Ingen studieavgift Spennende og kreativt fagmiljø

Søknadsfrist 15.april

www.vigo.no / www.kunstfilm.no Foto: Samir Zedan

150

SPESIALVISNINGER Special screenings

THE NOMAD’S TRAIL Norway 2012 Director: Yossi Somer Screenplay: Yossi Somer CINEMATOGRAPHY: Anders Nybø RUNNING TIME: 1h 10m PRODUCER: Torstein Nybø, Yossi Somer SOURCE: Mediamente AS / Cinephil Distribution and Co-productions

Fra den gule ørkenen i sør til de snøkledde viddene i nord: Denne dokumentaren følger Inge Line, ei samisk jente fra Karasjok, og Tamer, en beduinsk gutt fra Negev-ørkenen i Israel. Inge Line er i ferd med å øremerke sin første rein, en symbolsk handling som vil knytte henne til dyrene og den samiske tradisjonen for alltid. Tamer, på sin side, ser ikke hvordan han skal komme seg ut i verden hvis familien blir værende i bosettingen i ørkenen. Men å flytte er ikke bare lett.

the nomad’s trail er en historie om å slites mellom tradisjonene og den globale tidsalderens uante muligheter, og barna blir både til ungdommer og venner på Skype løpet av filmen. Filmen er utviklet gjennom Below Zero 2010. From the yellow sand in the south to the snow-covered planes of the North: This character-driven documentary follows Inge Line, a Sami girl from Karasjok, and Tamer, a Bedouin boy from the Negev desert in Israel. Inge Line is about to go through the ritual of ear marking a reindeer. This symbolic act will bind her to her community forever, but she finds it difficult to perform. Tamer, on his part, has a hard time combining his curiosity about the world with the Bedouin way of life. But moving is not easy.

the nomad’s trail is a story of growth and of struggling with the demands of tradition vs. the temptations of the global age. In the course of the film, the two kids become teenagers and friends on Skype. The film is developed with the support of Below Zero 2010.

REGISSØREN Yossi Somer (f. 1956) er en israelsk regissør, bosatt i Norge siden 2005. Filmene hans har vunnet åtte israelske Academy Awards, og flere er vist på Berlin internasjonale filmfestival. Han lagde Israels første musikkvideo (DON’T LIGHT ME A CANDLE) og har samarbeidet med musikere som Roger Waters, DJ Dorfmeister og Jan Garbarek. THE DIRECTOR The Israeli director Yossi Somer (b. 1956) has lived in Norway since 2005. His films have won eight Israeli Academy Awards, and several have featured in Berlin International Film Festival. He has also collaborated with musicians such as Roger Waters, DJ Dorfmeister and Jan Garbarek. FILMOGRAPHY (UTVALG/SELECTION): 1988 RESISIM / BURNING MEMORY 1997 HA-DYBBUK B’SDE HATAPUCHIM HAKDOSHIM / THE DYBBUK OF THE HOLY APPLE FIELD 2008 LØSREVET (SHORT, DOC)

PRESENTED BY NORSK FILMKLUBBFORBUND

SPESIALVISNINGER Special screenings

MED HJERTET I HALSEN NORTH BY NORTHWEST

USA 1959 Director: Alfred Hitchcock Screenplay: Ernest Lehman CINEMATOGRAPHY: Robert Burks Cast: Cary Grant, Eva Marie Saint, James Mason RUNNING TIME: 2h 16m PRODUCER: Alfred Hitchcock, Herbert Coleman SOURCE: Norsk Filmklubbforbund

med hjertet i halsen handler om den vellykkede reklamemannen Roger O. Thornhill (Cary Grant) som rykkes ut av sitt komfortable Madison Avenue-liv og virvles inn i en tilværelse der han jages og trues på livet både av utenlandske spioner og amerikansk politi. Thornhill legger ut på en odyssé som via Chicago og øde prærielandskap bringer ham til det berømte Mount Rushmore-monumentet der filmens dramatiske finale utspiller seg. Spenningsfilmens ubestridte mester lar her dialog, skuespill, klipp, musikk og scenografi gå opp i en høyere enhet. Selv om filmen blir forbigått av andre Hitchcock-titler på lister over verdenshistoriens beste (som vertigo, vinner av tidsskriftet Sight and Sounds kåring i 2012), vil mange likevel mene at den er et av de absolutte høydepunktene i hans karriere. med hjertet i halsen har da også stått seg utrolig godt over tid og kan oppleves både som filmhistorisk perle og moderne actionfylt road-movie. The successful Madison Avenue advertizing executive Roger O. Thornhill is thrown out of his comfortable New York life and whirled into a world of kidnapping, murder and romance. On the run from both the police and coldwar-spies, he is attacked by airplanes on a Midwestern cornfield and chased towards a certain death on the famous monument of Mount Rushmore.

north by northwest is one of the best films from the master of suspense, Sir Alfred Hitchcock (even though a different Hitchcock title, namely

vertigo, has been named «the greatest film of all time», in the 2012 Sight

and Sound Poll). Dialogue, acting, editing, photography and scenography merge into an impressive entity that has continued to move cinema-goers from 1959 until this day. This action-packed and surprisingly modern film is a real gem!

REGISSØREN Alfred Hitchcock (1899–1980) laget over femti filmer, fra 1920-tallet og fram til 1976. Mange av dagens regissører innrømmer at de står i gjeld til engelskmannen, som etter en lang filmkarriere i hjemlandet flyttet til USA i 1940 og lagde sine seinere filmer der. THE DIRECTOR Alfred Hitchcock’s (1899–1980) career as a film­ maker lasted from the 1920s and almost to his death. His filmography contains more than fifty films, and his influence can be seen and felt in the works of many later directors. Hitchcock made films in England until 1939 when he moved his filmmaking to the US, never looking back. FILMOGRAPHY (UTVALG/SELECTION): 1929 BLACKMAIL 1935 DE 39 TRINN / THE 39 STEPS 1940 REBECCA 1954 VINDU MOT BAKGÅRDEN / REAR WINDOW 1960 PSYCHO 1965 FUGLENE / THE BIRDS

151

152

SPESIALVISNINGER Special screenings

FATA MORGANA Norway 2012 Director: Zaradasht Ahmed Screenplay: Zaradasht Ahmed CINEMATOGRAPHY: Håvard Jenssen RUNNING TIME: 1h 14m PRODUCER: Mona Steffensen, Tor Vadseth SOURCE: Original Film

Mange europeere aksepterer innvandrere som er på flukt fra krig og fattig­dom. Vanskeligere er det med folk som vil til Europa for å bli som oss. Dokumentarfilmen fata morgana setter søkelys på problemene rundt illegal innvandring ved å fortelle de personlige historiene. Det handler om enkeltmennesker med sterk vilje til å følge sin egen drøm, så langt at de til og med setter livet på spill. Rundt havna i Tanger i Marokko vrimler det av unge menn som drømmer om det de oppfatter som vestlig livsstil. Mange av dem forsøker å gjemme seg i lastevogner for å komme seg til Europa. De marokkanske ungdommenes reise gjenspeiler en urgammel fortelling om noe dypt fellesmenneskelig. fata morgana er en sterk dokumentarfilm om menneskets trang til å bedre sine framtidsutsikter og finne ut hva som finnes på andre sida av havet eller bak fjellene i horisonten. Many Europeans accept immigrants who flee from war and poverty. It seems more difficult to accept those who want to come to Europe to become like us. The documentary fata morgana examines the issues surrounding illegal immigration. We meet individuals with strong will-power, who follow their dreams, even to the point of putting their own lives at risk. The port in Tanger, Morocco is crawling with young men who want a better life in Europe. They dream of a European way of life. Many of these men hide in trucks in the harbor in order to get to Europe by sea. The stories of these young Moroccans and the journeys they embark upon are as old as time itself. fata morgana is a powerful documentary about the human desire to achieve something better – to find out what lies beyond the far-off mountains or on the other side of the ocean.

REGISSØREN Zaradasht Ahmed (f. 1968) er opprinnelig fra irakisk Kurdistan, kom til Norge som flyktning i 1995 og bor nå i Stavanger. Han har jobbet med film, tv og sceneproduksjoner, og har regissert musikkvideoer, kortfilmer og dokumentarfilmer. THE DIRECTOR Zaradasht Ahmed (b. 1968) from Iraqi Kurdistan came to Norway as a refugee in 1995. He now lives in Stavanger. He has worked in film, TV and stage productions, and directed music videos, shorts and documentaries. FILMOGRAPHY (UTVALG/SELECTION): 2009 MED ORD SOM TRØST (DOC) 2010 VEIEN TIL DIYARBEKIR (TV DOC)

SPESIALVISNINGER Special screenings

SUURI SÄVELPARAATI FINLAND 1959 DIRECTOR: Jack Witikka SCREENPLAY: Reino Helismaa CINEMATOGRAPHY: Kalle Peronkoski Cast: Åke Blomqvist, Eemeli, Juha Eirto, Reino Helismaa, Brita Koivunen, Olavi Virta RUNNING TIME: 1h 42m PRODUCER: Veikko Itkonen Source: KAVA

Er du klar for karaokekveld? Vi har æren av å presentere suuri sävelparaati («en musikalsk stormønstring»), en finsk musikalklassiker fra 1959 med kremen av datidas finske artister på rollelista. Filmen har egentlig ingen handling, men en rammehistorie der en rekke sangere (som spiller seg selv) må gjennom en kostymeprøve til en forestilling. De blir introdusert av to scenearbeidere, Repe og Eemeli, og leverer glansnumre på rekke og rad, rundt tretti i alt, pluss potpourrier og instrumentalnumre.

suuri sävelparaati er et fascinerende og humoristisk innblikk i finsk poulærkultur fra midten av det forrige århundre. Vi viser den i karaoke-versjon – her er det bare å hive seg med og synge! Selv om du ikke kan finsk, men bare er nysgjerrig på sjangeren, er dette en enestående filmopplevelse. Get ready for an evening of karaoke! tiff is proud to present suuri sävelparaati («the great musical parade») a Finnish musical classic featuring all the best singers of Finnish 1950s popular music. Unlike most musicals, the film lacks a plot as such: The frame story is a dress rehearsal of a concert. Each of the thirty-or-something songs – plus medleys and instrumentals – are sung by singers playing themselves, and presented by the fictious stagehand characters Repe and Eemeli.

suuri sävelparaati started a flood of hit song films in Finland. It offers a fascinating and humorous glimpse into Finnish popular culture at the time. This screening is a live karaoke session where everyone can join in. Whether you are a Finnish speaker and would like to sing along, a fan of the genre, or just curious, this is an opportunity not to be missed!

Regissøren Jack Witikka (1916–2002) var best kjent som en ledende opera- og teaterregissør og direktør ved det finske nasjonalteatret. På 1950- og -60-tallet regisserte han også en rekke filmer, deriblant LITTLE PRESENTS, som ble nominert til Gullbjørnen i Berlin. THE DIRECTOR Jack Witikka ( 1916–2012) was a director for opera and theater, and from 1969 to 1980 he was head of the Finnish national theatre. He directed a number of films in the 1950s and 60s, including LITTLE PRESENTS, which was nominated for the Golden Bear at the Berlinale in 1961. FILMOGRAPHY (UTVALG/SELECTION): 1949 ENNEN ELSI ILTAA (SHORT, DOC) 1956 SILJA – NOURENA NUKKUNUT 1958 ÄIDITTÖMÄT 1958 MIES TÄLTÄ TÄHDELTÄ / A MAN FROM THIS STAR 1959 VIRTASET JA LAHTISET 1961 PIKKU PIETARIN PIHA / LITTLE PRESENTS

153

154

FROZEN SCREEN, MOVING PICTURES

Utekino: Utendørs film for store og små WINTER CINEMA

Velkommen til UTEkino!

Welcome to the WINTER CINEMA!

Mørketida er perfekt for film, og under Tromsø internasjonale filmfestival skaper vintermørket og utekinoen på Stortorget en kinosal utenom det vanlige. Tradisjonen tro viser vi film for alle aldersgrupper, mandag til lørdag i festivaluka. Lørdag 14.30 blir det film for hele familien.

Tromsø International Film Festival keeps tradition and offers outdoor screenings to all audiences at Stortorget (the main square). Screenings take place every morning and afternoon from Monday to Friday during the festival framed by the January darkness and winter wonderland.

Klokka 09.00 viser vi kortfilmprogrammer for barn. Mandag til onsdag er filmene tilpasset barn i skolealder, mens filmene torsdag og fredag passer for barnehagebarn.

At 09:00, an extensive short film program for children is shown. The first three days, the programs are intended for children in primary and secondary school, while the Thursday and Friday programs are tailor-made for the youngest ones.

Klokka 16.00 viser vi film for publikum i alle aldre, blant annet kortfilm, musikkvideoer og snowboardfilm. Vi vil også vise noen filmprogram senere på kvelden. Få med deg filmgodbiter mellom de vanlige festivalfilmene, eller ta på deg vinterklærne og se et helt program.

At 16:00, screenings include short film programs, music videos and snowboard films. We will also screen some programs in the evenings. Catch a short in between ordinary festival screenings, or put on your parkas to watch the entire program (each Winter Cinema session lasts for 30 to 50 minutes).

FROZEN SCREEN, MOVING PICTURES

Program:

Familiedag for alle

MONDAY / MANDAG 09.00 Offisiell åpning av TIFFS snøkino for barn 2012. Film for barn 10–13 år Official opning of the TIFF Snow Screen. Screenings for children 10–13 ys

Samisk rap, lassokasting, kick off for TIFFs barne­ filmfestival og hjerterått tv-drama under familiedagen på Stortorget.

16.00 Kortfilmprogram Short film program

TUESDAY / TIRSDAG 09.00 Kortfilm/animasjonsfilm for barn 10–13 år Shorts/animated shorts for children 10–13 ys 16.00 Kortfilmprogram Short film program

ONSDAG / WEDNESDAY 09.00 Kortfilm/animasjonsfilm for barn 6–9 år Shorts/animated shorts for children 6–9 ys 16.00 Kortfilmprogram Short film program

TORSDAG / THURSDAY 09.00 Kortfilm/animasjonsfilm for barn 2–6 år Shorts and animated films for children 2–6 ys 16.00 Kortfilmprogram Short film program

FREDAG / FRIDAY 09.00 Kortfilm/animasjonsfilm for barn 2-6 år Shorts and animated films for children 2-6 ys

16.00 Kortfilmprogram Short film program

SATURDAY/LØRDAG 14.30 Film for hele familien Films for the whole family Se program og følg med på våre nettsider tiff.no for detaljert program. Stay updated through our website and program for detailed screening schedule.

Lørdag 19. januar er familiedagen på utekinoen under Tromsø internasjonale filmfestival. I år byr vi på en forsmak på tiffs barnefilmfestival «Verdens Beste», som arrangeres for første gang i månedsskiftet mai/juni. Med samisk kultur som ramme feirer vi også Tromsø-baserte Original Films tv-serie hjerterått fra NRK Super. SlinCraze, Sebastian Bangen (kjent som dash) og Agnete Båtnes Braaten framfører hjerterått-låta, og vi får møte skuespillerne Gard Emil Elvenes og Tuva Marie Høili Pettersen. Skuespiller Mikkel Gaup holder joikekurs. Arrangementet begynner 14.00. Barn og voksne får også bli bedre kjent med samisk kultur: Man kan hilse på rein, prøve lassokasting, gahku (bålbrød), lære samiske ord og varme opp skoene sine med sennagress. Når mørket senker seg (ca kl 15.00) vises først Anita Killis vakre animasjonsfilm lavrasiid aigi, før det blir premiere på tredje episode av hjerterått. En spesiell opplevelse – for hele familien! Familiedagen er et samarbeid mellom Tromsø internasjonale filmfestival, Tromsø kommune, Verdens Beste – Barnefilmfestivalen i Tromsø, Original Film og Sάmi Giellaguovddάš/Samisk språksenter i Ullsfjord. Verdens Beste blir barnas egen filmfestival med internasjonal kvalitetsfilm, og arrangeres 30. mai-2. juni i Tromsø. Saturday is family day at the Winter Cinema, this year with a kick off for tiff ’s upcoming children’s film festival Verdens Beste (late May/early June). We will also screen a premiere of the 3rd episode of the TV-series hjerterått – set in a Sami environment. Performances from artists SlinCraze, Sebastian Bangen/

dash and Agnete Båtnes Braaten, as well as actors

Gard Emil Elvenes og Tuva Marie Høili Pettersen. The event includes a range of Sami activities for adults and children. Screening starts at 15:00 and includes the animation film lavrasiid aigi by Anita Killis, as well as the hjerterått episode. Don’t miss it!

155

156

[email protected]FF

[email protected] 2013

Meet the future film generation

Time and place: Friday January 18, 15:30, Fokus 4.

Filmhuset Tvibit and The Nordic Youth Film Festival (NUFF), both based in Tromsø, help develop young film talents in Northern Norway. This screening presents six award-winning films from the last edition of NUFF, held in June 2012. Don’t miss out on these young film talents!

HTTP:// UNA Norway Youth Film Award 2012 Dir: Bartosz Kruhlik / Poland 2010 / 12m

This film about 12-year old Michal is a mockumentary, where fictitious events are presented in a documentary format. It analyzes and comments on a current issue: violence recorded and published by peers.

STIGE MOT LYSET TOWARDS THE LIGHT Best Nordic Film 21–25 – Nordic Youth Film Awards Dir: Tor Edvin Eliassen / Norway 2011 / 14m

This moving documentary portrays 85-year old Swedish artist Åsa Åkerström, who left Stockholm three years ago to work with her art in Lofoten. She is diagnosed with incurable cancer.

IN A COCONUT SHELL I EN KOKOSNØDDESKALL Best Nordic Film Under 18 – Nordic Youth Film Awards Dir: Ida Åkestrøm Knudsen / Denmark 2011 / 8m

«We must bury it!» a boy says to his father, as he runs away with a dead bird in his hands. A strong story about a father/son relationship at a crucial moment in their lives.

PETO Honorable Mention 21–25 – Nordic Youth Film Awards Dir: Joonas Makkonen / Finland, 2011 / 9m

A boy next door has a crush on a girl next door. The boy gets to take care of the girl’s dog for a short while. And then he screws up. A dark romantic comedy placed in the 90s.

FZZZT! Best Nordic Film 18–20 – Nordic Youth Film Awards Dir: Simen Søbye & Eskild Carlsen / Norway 2011 / 6m

In this sci-fi-comedy, two people wake up with no memory of who or where they are, only to discover that they are on a spaceship heading towards a black hole.

UNRULY BANGA INTE Best Nordic Youth Film – Nordic Youth Film Awards Dir: Fanni Metelius / Sweden 2011 / 15m

Gothenburg 1999: In a world without adults’ influence, the 15 year-old girl Mickan is struggling with the dilemmas of sex, love, friendship and prevailing hierarchies. Who backs up and who chickens out?

[email protected]

What is NUFF? NUFF, or The Nordic Youth Film Festival, has been an international platform for countless young filmmakers since its beginning in 2003. In June every year, approximately 40 young filmmakers from all over the world gather in Tromsø to join NUFF workshops led by professionals, and to attend screenings. NUFF is based at the local film laboratory Filmhuset Tvibit, which helps develop young film talents in Northern Norway through NUFF and other programs. GROWING TALENTS: In January 2012 the project called Filmveksthuset Tvibit officially kicked off; this is the first major regional project with focus on developing the area of youth film. Filmveksthuset Tvibit is a center for youth film in Northern Norway, and provides coaching in film and film production. SCREENING AND RECEPTION: Friday January 18 at 13:00, NUFF hosts an open reception at Tvibit for young film makers, partners, international guests and festival audiences. After the reception, at 15:30, the award winning films from NUFF 2012 will screen at Aurora Kino Fokus 4 (for screening program, see the opposite page ). TIFF WORKSHOP: At TIFF 2013, a group of young female filmmakers from Northern Norway and Palestine (both Gaza and the West Bank) will meet for a film workshop. In the course of one week, they will work on a short film «from idea to finished film», and the final result is presented at the TIFF closing ceremony. The workshop is organized by NUFF in cooperation with the Tvibit Gaza-project and SHASHAT, the Palestinian female filmmaker organization and festival based in Ramallah. SCREENING PALESTINE: During TIFF, three films from the SHASHAT festival will screen at Tvibit, and they are presented by the directors, who will be present at TIFF. The three films are: OUT OF FRAME (Palestine, 2012, 11 min, dir: Riham Al-Ghazalio), SEPARATION (Palestine, 2012, 9 min, Areej Abu Eid), and NOISE! (Palestine, 2012 7 min, dir: Alaa Desoki). Please visit tvibit.net for detailed information about this screening. SCREEN – CONNECTING YOUTH: Through the Fredskorpset Youth Programme and Tvibit, young people from Northern Norway participate in a three month exchange program with partner organizations in South-Africa, Haiti and Kenya. Here they work together with young, local people, teaching them how to make film and doing film projects together. Some of the films made through Screen 2012 are screened at TIFF 2013, with the participants present. CHILL OUT: During TIFF, the Tvibit café Pegen is a meeting place for young festival participants. Choose from the menu, or feel free to hang out without spending money. A special offer is the «film lunch box» – a success at last year’s TIFF – a tasty and inexpensive bread meal for in between films. Welcome! Er du ung publikummer? Da er Kafé Pegen Tvibit et fint møtested under TIFF. Ingen kjøpeplikt, men masse godt på menyen! Vi viderefører suksessen med filmmatpakken, en god og billig matpakke å ta med seg til neste filmvisning. Velkommen innom!

157

Wednesday 16.jan 10.00-12.00 at Radisson Blu Tromsø, Norway. Meet documentarist Gunilla Bresky, and get a work-in-progress presentation of her current project ”I stop time” Free signup at www.simpleeventsignup.com/event/16597

Looking for partners within the fiLm arc region? fiLmarc 2.0 Film Arc has people located in northern Finland, northern Sweden and northern Norway who can help you with any questions you may have about the region finding LocaL partners in the region We can help you to find new partners within the Film Arc region for collaborative projects and co-productions. LocaL knowLedge We know the local companies and film workers within the region who can help you with pre-production, shooting and post-production for your film.

For more information, or to contact FilmArc 2.0 partners, visit: www.filmarc.net

159

Utenfor lerretet Off screen

Tromsø internasjonale filmfestival er mer enn bare film. I festivaluka foregår mange spennende arrangementer utenfor kinosalen for film-, kino- og tv- kinobransjen, presse, politikere, næringsliv – og ikke minst for publikum. Her kan filmskapere og andre bransjefolk prøve ut ideer, knytte kontakter og treffe kolleger. Kinopublikum kan møte regissører og skuespillere og få satt festivalfilmene inn i en større sammenheng. For tiff handler det om å kunne engasjere våre deltakere på alle fronter! De fleste seminarene er åpne for alle festivaldeltakere – som Åpningskonferansen og Film 2.0.-seminaret om nye kanaler for film og tv. Andre er bare for inviterte eller krever påmelding. Sett av tid til det som skjer utenfor lerretet, og få desto større utbytte av festivalopplevelsen! Tromsø International Film Festival offers more than hiqh-quality film. During the festival, we host a range of off-screen events that aim to stimulate and inspire. In these venues, filmmakers and other film and tv professionals meet colleagues, pitch ideas and make contacts, while the regular audience gets to meet directors and actors, or attend debates on trends in film and cinema. Most of the events are open to all, including the opening conference, the Film 2.0. seminar on online streaming of film, and our daily film talks. Some events are closed and require that you register in advance. To get the most out of your festival experience, be sure to make room in your schedule for off-screen events!

160

UTENFOR LERRETET OFF SCREEN

ÅPNINGSKONFERANSE OPENING CONFERENCE

↑ Produsent Yngve Sæther under åpningskonferansen i 2012

Hvor står norsk filmbransje ved starten av 2013? Fortsatt trekkes mesteparten av publikummet på norske filmer av noen lokomotiver. I 2012 var det kon-tiki og reisen til julestjernen som dro lasset, men får de mellomstore filmene nok oppmerksomhet og publikumsoppslutning? Hva har det å si for norsk filmbransje at flere filmer spilles inn i utlandet – er det en ønsket internasjonalisering eller et problem for hjemlige filmarbeidere? Og hva er nytt i filmregionene? Svaret på dette og mer til får du på tiffs åpningskonferanse. Vi lover et program som tar pulsen på norsk film, med spennende oppdateringer, klipp fra kommende filmer og presentasjon av selskaper, forvaltning og filmregioner. Hit kommer produsenter, filmarbeidere, de viktige bransjeorganisasjonene, politikere og beslutningstakere. Sammen med våre samarbeidspartnere Rushprint og Troms fylkeskommune ønsker vi velkommen til årets første filmpolitiske møtested, hvor vi samler norsk filmbransje til å utforme felles tanker om framtida. Mer informasjon om programmet finnes på våre nettsider tiff.no At this years’ tiff opening conference, producers, film workers, industry organizations, politicians and decisionmakers meet to discuss current and future trends in Norwegian film. Questions on the agenda include: Are Norwegian audiences too exposed to blockbusters like kon-tiki, at the expense of films with a middle-sized budget? An increasing number of Norwegian films are shot abroad – how does this affect the film industry? What are the latest developments in the film regions? Co-organizers are Troms County and the film magazine Rushprint. Please note: Will be be held in Norwegian.

MÅLGRUPPE / WHO IS IT FOR: Politikere, beslutningstagere, filminstitusjoner og filmarbeidere i bred forstand. Åpent for alle. Industry, politicians, decisionmakers. Open to all audiences. ARRANGØR / ORGANIZED BY: Rushprint Troms fylkeskommune / Troms County Tromsø International Film Festival KONTAKT / CONTACT: Henning Rosenlund, [email protected] TID OG STED / TIME AND PLACE: Tirsdag 15. januar kl. 12.00 Radisson Blu Hotel

UTENFOR LERRETET OFF SCREEN

Film 2.0.: TV-REVOLUSJONEN

Strømming av musikk via internett har eksplodert de siste par årene, og snudd opp ned på musikkbruken vår. Nå står film og tv for tur. Nye kanaler for digital distribusjon av film og serier, som Netflix, Comoyo og HBO, er på vei inn i markedet. Årets Film 2.0. under TIFF ser nærmere på hva denne utviklingen får å si for de som lager film og tv – og ikke minst for publikum. • Blir kvaliteten bedre og mangfoldet større med flere aktører, eller blir markedet oversvømmet av «trygge» bestselgere som skal lokke seere? • Hvordan skal vi som publikum orientere oss i den nye nett-jungelen? • Hvordan møter kanaler som NRK og TV 2 konkurransen, og hva vil de nye aktørene tilby oss? • Er de nye kanalene en mulighet eller en trussel for de som lever av å lage innhold til film og tv? Foredragsholdere: Bo Ehrhardt, produsent, Nimbus; Torgeir Waterhouse, direktør internett og nye medier, IKT-Norge; Jarle Savio, A&R Manager i EMI Music; Karsten Meinich, programsjef, MUBI Norge; Franny Armstrong, regissør, produsent og fotograf, Spanner Films (UK); Bendik Heggen Strønstad, produsent, Yesbox Productions; Josephine Simonsen, Marketing and Brand Manager, Comoyo Online streaming has radically changed the way we buy and play music, but what about film and television? Netflix, Comoyo, HBO and their likes have already established new channels for digital distribution, challenging national broadcasters and local cinemas. This year’s Film 2.0. at TIFF considers the consequences, from the point of view of both industry and audiences. Will online streaming and new distributors strengthen quality film and TV, or pour more commercial blockbusters onto the market? How will broadcasters meet the challenge? And is this a blessing or a curse for filmmakers and producers? Please note: Will be held in Norwegian.

MÅLGRUPPE / WHO IS IT FOR: Norsk film- og tv-bransje Norwegian film and TV industry ARRANGØRER / ORGANIZED BY: Innovasjon Norge Introfondet Tromsø International Film Festival PÅMELDING / CONTACT: Påmelding via: tiff.no/filmbransje/seminarer Kontakt: Tone Lein, [email protected] TID OG STED / TIME AND PLACE: Onsdag 16. januar kl 12.00. Radisson Blu Hotel

161

162

UTENFOR LERRETET OFF SCREEN

NORDISK MESTERMØTE NORDIC GIANTS

Fredag 18. januar er det duket for mestermøte på Verkstedet i KulturHuset, med to av tiffs gjester i hovedrollene. Jan Troell er kjent som en av Sveriges fremste regissører. Peter von Bagh har på sin side – i tillegg til regissørkarrieren – internasjonalt ry som kunstnerisk leder for populære Midnight Sun Film Festival i Sodankylä, lengst nord i Finland. Et daglig høydepunkt under msff er Peter von Baghs intervjuer med gjestende regissører og skuespillere.

tiffs publikum har nå en unik sjanse til å oppleve det samme: Vi har bedt Peter von Bagh intervjue Jan Troell om hans liv og filmkarriere. Med to erfarne regissører som prøver å fange særtrekk henholdsvis ved det finske og det svenske, og som beundrer hverandres arbeid, ligger alt an til en minneverdig opplevelse – og en leksjon i filmhistorie. Velkommen til nordisk råd på tiff, med finsk intervjuer, svensk stjerne, og norsk og internasjonalt publikum. Two Nordic giants and distinguished visiting directors meet at this unique tiff event: Jan Troell and Peter von Bagh. Each year during the Midnight Sun Film Festival in Sodankylä, Finland, where von Bagh serves as festival director, he hosts daily interviews with visiting actors and directors. Now he has agreed to interview Jan Troell – for tiff ’s festival audience – about his remarkable career. Prepare for an entertaining and eye-opening session with two of the most distinguished Nordic directors.

MÅLGRUPPE / WHO IS IT FOR: Åpent for alle Open to all audiences ARRANGØR / ORGANIZERS: Tromsø International Film Festival KONTAKT / CONTACT: Igor Shayatanov, [email protected] TID OG STED / TIME AND PLACE: Se program og tiff.no See our program or tiff.no

UTENFOR LERRETET OFF SCREEN

MASTERCLASS: FORM I TEATER OG FILM

Knut Erik Jensen former klassikeren Blikktrommen Under tiff arrangerer Hålogaland Teater i samarbeid med Norsk Skuespillersenter en workshop rundt forestillingen Blikktrommen, Günter Grass’ hardtslående fortelling fra et Tyskland tvunget i kne i mellomkrigstida. Hålogalands Teaters oppsetning er en ekspressiv og musikkbasert forestilling regissert av Jon Tombre, og med musikk av Bel Canto. Den spilles på Scene Øst, og HT har invitert regissør Knut Erik Jensen til å gjøre sin filmversjon av forestillingen. Jensen er en foregangsfigur i norsk film (stella polaris, heftig og begeistret, det akutte menneske), og en av våre mest formsterke filmregissører. Sammen med en filmfotograf vil han velge ut og arbeide med enkeltscener fra Blikktrommen, og tenke høyt rundt sitt arbeid med form på film. Forestillingen vises rett i forkant av workshopen. Den er åpen for alle interesserte, men antall plasser er begrenset. Form on film: Knut Erik Jensen workshop This workshop is organized by the regional theatre Hålogaland Teater, and is based on their production Blikktrommen, a stage adaptation of Gunter Grass’ famous novel The Tin Drum. Knut Erik Jensen, a leading Norwegian director known for films such as stella polaris and cold and crazy, will use the play as as starting point for demonstrations and reflections on the use of form in film. The workshop will take place immediately after a performance of the play. Please note: Will be held in Norwegian.

MÅLGRUPPE / WHO IS IT FOR: Åpent for alle. Samlet pris: kr. 250,Pris for seminar: 130,Open to all audiences. Prize: 250 NOK Workshop only: 130 NOK ARRANGØR / ORGANIZED BY: Hålogaland Teater TID OG STED / TIME AND PLACE Hålogaland teater Forestilling: Torsdag 18. januar kl. 11.00, workshop kl. 14.00–17.00 Performance: Thursday, January 18th at 11:00, workshop 14.00–17.00

163

164

UTENFOR LERRETET OFF SCREEN

MASTER CLASS: HISTORIEFORTELLING I DOKUMENTARFILM

Er det i det hele tatt mulig å lage dokumentarfilm om en karakter som er død – når din eneste kilde til informasjon nekter å la seg filme? Den svenske filmskaperen Gunilla Bresky har forsøkt. På dette seminaret forteller hun om sin nye dokumentar i stop time, om den legendariske russiske filmfotografen Vladislav Mikosja. Her bruker hun hans egne bilder, filmer og ord. Gunilla Bresky har laget flere prisbelønte filmer om menneskskjebner under andre verdenskrig, blant annet blodsvägen om russiske krigsfanger i Norge og nattens häxor om kvinnelige bombeflypiloter. How to make a film when your main character is dead and the only person who can talk about him refuses to be filmed? In this masterclass, the Swedish film director Gunilla Bresky presents her new documentary i stop time about the legendary Russian cinematographer Vladislav Mikosha – using his films, photos and words as material.

MÅLGRUPPE /WHO IS IT FOR: Åpent for alle Open to all audiences ARRANGØR / ORGANIZED BY FilmArc Nordnorsk Filmsenter Tromsø International Film Festival KONTAKT / CONTACT: Helene Foshaug, helene @filmcamp.no TID OG STED / TIME AND PLACE: Onsdag 16. januar kl 10.00-12.00, Radisson Blu January 16th, 10:00-12:00, Radisson Blu

Gunilla Bresky has made a number of award-winning films about World War II, including blood road, about Russian war prisoners in Norway, and night witches, about female bomb pilots.

www.nnfs.no

Nordnorsk Filmsenter jubilerer Takk for samarbeidet i 20 år ! Søknadsfrister for produksjonsstøtte er 15. februar, 15 mai og 15 oktober. 30Viår for frie filmen! støtter ogden utvikler nordnorsk film Utviklingssøknader behandles fortløpende.

Søknadsfrister for produksjonsstøtte er 15. februar, 15 mai og 15 oktober.

UTENFOR LERRETET OFF SCREEN

ARTLAB #1 – MARIA BOCK OG OLE GIÆVER

↑ Ole Giæver og Maria Bock deltar i prosjektet ArtLab under TIFF 2013. Foto: Ingun A. Mæhlum

Ny teatersjef ved Hålogaland Teater, Nina Wester, sjøsetter under årets tiff stuntprosjektet ARTLab. Hver måned vil hun og scenekunstnettverket RadArt invitere kunstnere til å forske i sceniske former, leke med tekster, krangle med samtida og skyte fra hofta – med kort prøvetid og enkle virkemidler. Fokus skal ligge på utforskning og på et uhøytidelig møte med publikum. ARTLab # 1 er et møte med Maria Bock fra Hammerfest og Ole Giæver fra Tromsø, som begge er kjent for tiff-publikummet: Maria har regissert fest (tiff 2010) og skallamann (tiff 2011); Ole Giæver står bak tommy (tiff 2007) og fjellet (tiff 2011). Det mange ikke vet, er at de også skriver for teater. I tre dager har de sammen med skuespillere fra Hålogaland Teater og RadArt lekt med tekstene sine. Under tiff kan du få se resultatet og høre dem fortelle om arbeidet. Samtalepartnere er teatersjef Nina Wester og dramaturg Tale Næss.

MÅLGRUPPE / WHO IS IT FOR: Åpent for alle. Inngang: 80,Open to all audiences. Admission: 80 NOK ARRANGØR / ORGANIZED BY: Hålogaland Teater RadArt Dramatikkens hus Tromsø internasjonale filmfestival TID OG STED / TIME AND PLACE: Scene Øst, lørdag 19. januar, 15.00–17.00. Saturday, January 19, 15:00-17:00 Se også / Please visit www. tiff.no

Meet the directors! The stunt project ARTLab, initiated by the regional Hålogaland Theatre and the artist network RadArt, assembles artists to explore scenic forms on stage with actors. ARTLab # 1 takes off during tiff 2013, where Maria Bock and Ole Giæver, both film and theatre writers, will present their work. Moderated by theatre director Nina Wester and dramaturg Tale Næss. Please note: Will be held in Norwegian.

165

166

UTENFOR LERRETET OFF SCREEN

FILMPRAT FILM TALKS

↑ Den svenske regissøren Ruben Östlund intervjues under Filmprat, TIFF 2012. Foto: Ingun A. Mæhlum

Møt filmskaperne! Vil du møte din favorittregissør eller -skuespiller? Er du nysgjerrig på historiene bak årets TIFF-filmer? Eller trenger du et avbrekk fra kinosalen? Da er filmpraten noe for deg! Filmprat er et fast samarbeid mellom Tromsø internasjonale filmfestival og nettmagasinet Montages.no. Hver dag under festivaluka blir kjente og ukjente fjes blant TIFF-gjestene intervjuet av redaktør Karsten Meinich og andre Montages-medarbeidere. Dette er en unik mulighet til å få enda mer ut av det du får se på lerretet. Filmpraten er gratis og foregår i foajeen på KulturHuset. Programmet blir lagt ut på våre nettsider tiff.no, og der kan du også se opptak av samtalene i etterkant. Vi ses på filmprat! Meet the filmmakers! Film talks is a unique opportunity to meet your favorite director, actor or screenwriter, learn more about the films at TIFF – or get a break from the screen. Every day at the festival, editors from the film website Montages.no will interview filmmakers and other guests. The daily film talks are organized by Montages and Tromsø International Film Festival, and take place in the KulturHuset lobby. A day-to-day-schedule will be announced at tiff.no during the festival. Attend for free, or watch recordings of the interviews online afterwards. Don’t miss out on film talks!

MÅLGRUPPE / WHO IS IT FOR: Åpent for alle Open to all audiences ARRRANGØR / ORGANIZED BY: Montages.no Tromsø International Film Festival TID OG STED / TIME AND PLACE: Foajeen i KulturHuset, hver dag kl. 14.30. Se tiff.no for oppdatert program. The KulturHuset lobby, daily at 14.30. See tiff.no for detailed program.

UTENFOR LERRETET OFF SCREEN

SKAL VI TA TARANTINO SERIØST? TARANTINO – SERIOUSLY?

↑ Fra Quentin Tarantinos nyeste film DJANGO UNCHAINED.

Kommersielt sett er Quentin Tarantino en av de mest vellykkede regissørene i Hollywood. Men er han også kunstnerisk interessant? Filmene hans er fulle av elegante pastisjer og ironiske kommentarer – spørsmålet er om noe faktisk skjuler seg under overflaten. Står Tarantino fast i et nittitallsparadigme, preget av nostalgi for 70-tallets populærkultur og voldelig trash? Eller er han en visjonær og autentisk filmkunstner som klarer å kombinere børs og katedral, det kule og det tankevekkende? Norsk filmkritikerlag inviterer til debatt om filmforfatterskapet til Tarantino: fra reservoir dogs (1992) til hans nyeste verk, det historiske hevn­ dramaet django unchained (spesial-spesialvisning på årets tiff!) Hans filmer befinner seg alle et sted mellom seriøs filmkunst og fjollete nerdekultur. Skal vi egentlig ta Tarantino seriøst? Til debatten kommer filmvitere, kritikere og andre Tarantino-forståsegpåere. Debattleder er Vegard Larsen, programleder for NRKs Filmbonanza. Quentin Tarantino is one of Hollywood’s most successful filmmakers, and famous for his elegant pastiches and ironic film paraphrases. But do they hold any significant artistic value? Is Tarantino stuch in a 1990s nostalgia for the (thrash) popular culture of the 1970s? Or is he a true auteur, a visionary, thought-provoking filmmaker balancing commercial success and artistic integrity? To debate the works of Tarantino, from reservoir dogs to django unchained (tiff 2013!), the Norwegian Film Critics’ Association invites a panel of critics, academics and Tarantino enthusiast, hosted by Vegard Larsen (Norwegian Broadcasting NRK). Please note: Will be held in Norwegian.

MÅLGRUPPE / WHO IS IT FOR: Åpent for alle Open to all audiences ARRANGØR / ORGANIZERS: Norsk filmkritikerlag / The Norwegian Film Critics’ Association Tromsø International Film Festival KONTAKT / CONTACT: Igor Shayatanov, [email protected] TID OG STED / TIME AND PLACE: Se program og tiff.no See our program or tiff.no

167

168

UTENFOR LERRETET OFF SCREEN

Below ZERO

Film i sekken 2013

Below ZERO er et finansieringsforum for dokumentarfilm hvor filmprodusenter får presentere sine prosjekter for investorer fra forkjellige land. Det er det eneste faste finansieringsforumet for dokumentarfilm i Norge, og arrangeres årlig under tiff. Det er også et av få slike forum overhodet som fokuserer på et avgrenset regionalt område, nemlig Nordområdene.

Troms fylkeskommune arrangerer seminaret Film i sekken i samarbeid med Tromsø internasjonale filmfestival. Dette årvisse seminaret er beregnet for kulturarbeidere og lærere, og skal bidra til å øke kunnskap om filmarbeid, særlig i skolen. I år har vi valgt å se nærmere på temaene «filmsjangere» og «film som historieforteller». Seminaret er åpent kun for forhåndspåmeldte deltakere.

Forumet er initiert av Nordnorsk Filmsenter og har som mål å utvikle flere gode historier fra regionen, og å la filmskapere nå ut til et større publikum.

This workshop, organized by Troms County and Tromsø International Film Festival, aims to strengthen the film competence among teachers and those working in the cultural sector. This year’s program is focused on film genres and storytelling in film.

Til denne femte utgaven av Below ZERO er ti til tolv prosjekter valgt ut. I forkant blir prosjektene utviklet under veiledning av erfarne dokumentarfilmskapere, gjennom en to dagers workshop. Deretter blir de presentert for et panel av internasjonale investorer og mulige samarbeidspartnere. Below ZERO is a financing forum for documentaries, allowing producers to present their projects to investors from several countries. It is among the few pitching sessions that focus specifically on the High North region, and the first Scandinavian forum with a regular venue, namely the Tromsø International Film Festival. Initiated by the regional film center Nordnorsk Filmsenter, Below ZERO aims to develop more great stories from the High North, and to allow filmmakers to tell their stories to a larger audience. For this fifth edition of Below ZERO, ten to twelve projects have been accepted, all focusing on life above the Arctic Circle. The pitching session is preceded by a two-day pre-pitching workshop in which the selected projects are developed under the guidance of experienced documentary tutors. At the actual pitching sessions, each project is presented to a panel of international investors and potential partners, followed by a brief feedback round and individual meetings.

MÅLGRUPPE / WHO IS IT FOR: Internasjonal dokumentarfilm- og tv-bransje International documentary film and TV industry. LUKKET ARRANGEMENT / CLOSED EVENT ARRANGØRER / ORGANIZED BY: Nordnorsk Filmsenter European Documentary Network Filmpool Nord Tromsø International Film Festival KONTAKT / CONTACT: Tor Vadseth, [email protected]

LUKKET ARRANGEMENT / CLOSED EVENT ARRANGØRER / ORGANIZED BY: Den kulturelle skolesekken (DKS) i Troms fylkeskommune Tromsø internasjonale filmfestival TID OG STED / TIME AND PLACE: Fredag 18. januar kl 10:15-17:00, Fylkeshuset, Tromsø. Se også www.kulturitroms.no

KURS I ANIMASJONSFILM I tilknytning til Film i sekken-seminaret arrangeres også et ettdagers-kurs i animasjonsfilm. Kurset er ved Bente Aasheim og er bare åpent for forhåndspåmeldte lærere. LUKKET ARRANGEMENT ARRANGØRER: Den kulturelle skolesekken (DKS) i Troms fylkeskommune Film&Kino TID OG STED: Torsdag 17. januar, Fylkeshuset, Tromsø. Se også www.kulturitroms.no

UTENFOR LERRETET OFF SCREEN

FILM ARC MASTER CLASS – PITCHING

BRANSJETREFF – NORDNORSK FILMSENTER

Hvordan få finansiert og utvikle ideer til film? Hvem skal man «pitche» ideene sine til? Det er hovedtema for to dager med masterclass og workshop arrangert av bransjenettverket FilmArc i tilknytning til Tromsø internasjonale filmfestival 2013. Tilbudet er rettet mot filmfolk fra det nordlige Norge, Sverige og Finland. Alle deler av arrangementet er lukket og krever forhåndspåmelding.

Tema for årets bransjetreff er nytt Nordnorsk Filmsenter. Bransjetreffet er møteplass for den regionale filmbransjen og senterets tilreisende gjester. Fingermat og drikke serveres, og noen tradisjonelle og noen overraskende innslag står på programmet. During tiff, the regional center Nordnorsk Filmsenter hosts an open reception. Regional film industry professionals and guests will attend.

FilmArc er et regionalt samarbeid mellom stiftelsen POEM, Film i Västerbotten, Filmpool Nord og FilmCamp. Det er finansiert gjennom EU-programmet Interreg og regionale støtteordninger. The FilmArc pitching master class takes place during Tromsø International Film Festival 2013. Participants are filmmakers, producers and other film industry professionals from the Arctic regions in Norway, Sweden and Finland. Through key note speeches, presentations of case studies, group sessions and individual counceling, the seminar aims to inspire filmmakers to improve their project presentations.

MÅLGRUPPE / WHO IS IT FOR: Åpent for alle / Open to all audiences ARRANGØR / ORGANIZED BY: Nordnorsk Filmsenter TID OG STED / TIME AND PLACE Se programmet eller tiff.no See the program or tiff.no

FilmArc is a regional cooperation forum that aims to strengthen the audiovisual sector in the Artic Region. The FilmArc partners are POEM Foundation in Finland, Film i Västerbotten and Filmpool Nord in Sweden and FilmCamp Norway. It is financed through Interreg. and regional funds. MÅLGRUPPE / WHO IS IT FOR: Filmbransje / film industry LUKKET ARRANGEMENT / CLOSED EVENT ARRANGØR / ORGANISED BY: FilmCamp FilmArc Tromsø International Film Festival KONTAKT / CONTACT: Helene Foshaug, [email protected] TID OG STED / TIME AND PLACE: 13. – 14. januar / January 13th to 14th Se også / see also filmarc.net

www.nnfs.no

Nordnorsk Filmsenter jubilerer Takk for samarbeidet i 20 år ! Søknadsfrister for produksjonsstøtte er 15. februar, 15 mai og 15 oktober. 30Viår for frie filmen! støtter ogden utvikler nordnorsk film Utviklingssøknader behandles fortløpende.

Søknadsfrister for produksjonsstøtte er 15. februar, 15 mai og 15 oktober.

169

SILENT FILM DAYS TROMSØ September 5-7 2013

171

Contributors and suppliers CONTRIBUTORS

SUPPLIERS

Kurant.

172

Index festivaltitler INDEX FESTIVAL TITLES

FESTIVAL TITLE

ORIGINAL TITLE

DIRECTOR

66725

66725

John-Erling Holmenes Fredriksen

PAGE

7 BOXES

7 CAJAS

Juan Carlos Maneglia, Tana Schembori

40

AMBIENCE

AMBIENCE

Daniel Felix Turrell

125

ANTON’S RIGHT HERE

ANTON TUT RYADOM

Lyubov Arkus

69

AS ONE

AS ONE

Moon Hyeong Seong

41

THE ATTACK

L’ATTENTAT

Ziad Doueiri

84

BESTEMORS BANK

BESTEMORS BANK

Karl Emil Rikardsen

133

BIEKKA FÁBMU

BIEKKA FÁBMU

Stein Bjørn

132

BONDLURKEN OCH THAILÄNDSKAN

BONDLURKEN OCH THAILÄNDSKAN

Lars Persson

125

BONES BRIGADE

BONES BRIGADE

Stacy Peralta

76

BRETTKONTROLL

BRETTKONTROLL

Emil Trier

77

CAMILLE REWINDS

CAMILLE REDOUBLE

Noémie Lvovsky

26

CHAPITEAU-SHOW

SHAPITOU-SHOU

Sergey Loban

68

COMRADE KIM GOES FLYING

COMRADE KIM GOES FLYING

Nicholas Bonner, Anja Daelemans, Kim Gwang-hun

THE COUNT

KREIVI

Peter von Bagh

THE CUTOFF MAN

MENATEK HA-MAIM

Idan Hubel

85

THE DANDELIONS

DU VENT DANS MES MOLLETS

Carine Tardieu

43

DE GODE HJELPERAN

DE GODE HJELPERAN

Harry Johansen, Torill Olsen

137

DEN SISTE MARSJEN

DEN SISTE MARSJEN

Rune Nilsen, Gunnar Solberg Hagen

136

DET LENGSTE LØPET

DET LENGSTE LØPET

Trond Brede Andersen

134

DET NYE RUSSLAND

DET NYE RUSSLAND

Erik Martiniussen

136

DETROPIA

DETROPIA

Rachel Grady, Heidi Ewing

110

DOG TOWN AND Z-BOYS

DOG TOWN AND Z-BOYS

Stacy Peralta

78

DOM ÖVER DÖD MANN

DOM ÖVER DÖD MANN

Jan Troell

98

DR. FORSDAHL’S KURVE

DR. FORSDAHL’S KURVE

Ellen-Astri Lundby

131

DU E FRI

DU E FRI

Arthur Arnesen

142

EAGLE BOY

EAGLE BOY

Gry Elisabeth Mortensen

137

ELLE MÁRJÁ EIRA – GUOĐOHIT

ELLE MÁRJÁ EIRA – GUOĐOHIT

Ken Are Bongo, Elle Márja Eira

143

FAMILIEBILDET

FAMILIEBILDET

Yvonne Thomassen

132

FATA MORGANA

FATA MORGANA

Zaradasht Ahmed

152

FILL THE VOID

LEMALE ET HA’HALAL

Rama Burshtein

86

FILMISTAAN

FILMISTAAN

Nitin Kakkar

27

FINNISH BLOOD SWEDISH HEART

LAULU KOTI-IKÄVÄSTÄ

Mika Ronkainen

46

FLICKAN & SIRENEN

FLICKAN & SIRENEN

Jacob Petersson, Cristoffer Ålund

138

FLOWER BUDS

POUPATA

Zdenek Jirasky

44

FLY WITH THE CRANE

NA PETAXO ME TON GERANO

Li Ruijun

FØR HUN KOM, ETTER HAN DRO

FØR HUN KOM, ETTER HAN DRO

Marja Bål Nango

FØR SNØEN FALLER

FØR SNØEN FALLER

Hisham Zaman

21

THE GATEKEPPERS

SHOMREI HA’SAF

Dror Moreh

88

GHOST RADIO HUNTER

GHOST RADIO HUNTER

Carl Christian Lein Størmer

135

GOD NATT, GOD MORGEN

GOD NATT, GOD MORGEN

Patrick Miles Widdop

129

GULABI GANG

GULABI GANG

Nishtha Jain

45

HERR NYFIKENHETEN OCH KATTEN

HERR NYFIKENHETEN OCH KATTEN

Frida Hammar

128

HILJAISEN TALVEN LAPSI

HILJAISEN TALVEN LAPSI

Iiris Härmä

127

HOW TO MAKE MONEY SELLING DRUGS

HOW TO MAKE MONEY SELLING DRUGS

Matthew Cooke

30

HUSK AT LIVET GÅR FORT

HUSK AT LIVET GÅR FORT

Isak Gjertsen

142

I DON’T LOVE YOU

YA TEBLA NE LYUBLYU

Pavel Kostomarov, Aleksandr Rastorguev

73

IL CAPITANO

IL CAPITANO: A SWEDISH REQUIEM

Jan Troell

96

IN THE FOG

V TUMANE

Sergey Loznitsa

28

IN THE HOUSE

DANS LA MAISON

Francois Ozon

29

JAG KAN INTE FELA

JAG KAN INTE FELA

Arthur Arnesen

142

JUAN OF THE DEAD

JUAN DE LOS MUERTOS

Alejandro Brugués

116

KAFFETJEJEN

COFFEE GIRL

Frida Spång

129

KIRUNA – RYMDVÄGEN

KIRUNA – RYMDVÄGEN

Liselotte Wajstedt

131

LA SIRGA

LA SIRGA

William Vega

56

LACAN PALESTINE

LACAN PALESTINE

Mike Hoolboom

47

126

42 108

65 138

173

Index festivaltitler INDEX FESTIVAL TITLES

FESTIVAL TITLE

ORIGINAL TITLE

DIRECTOR

THE LAST SUMMER 1944

VIIMEINEN KESÄ 1944

Peter von Bagh

PAGE

LAURENCE ANYWAYS

LAURENCE ANYWAYS

Xavier Dolan

LEVIATHAN

LEVIATHAN

Lucien Castaing-Taylor, Véréna Paravel

32

THE LIFEGUARD

EL SALVAVIDAS

Maite Alberdi

66

LORE

LORE

Cate Shortland

33

MARGARET

MARGARET

Kenneth Lonergan

48

MARIA LARSSONS EVIGA ÖGONBLICK

MARIA LARSSONS EVIGA ÖGONBLICK

Jan Troell

97

ME TOO

YA TOZHE KHOCHU

Aleksey Balabanov

MED HJERTET I HALSEN

NORTH BY NORTHWEST

Alfred Hitchcock

151

MELLOM ROM

MELLOM ROM

Vidar Wikran

139

MUSEUM HOURS

MUSEUM HOURS

Jem Cohen

112

NAIL IN THE BOOT

GOVZD V SAPOGE

Mikhail Kalatozov

146

NO

NO

Pablo Larrain

50

THE NOMAD’S TRAIL

THE NOMAD’S TRAIL

Yossi Somer

150

NÅDE

GNADE

Matthias Glasner

OH BOY

OH BOY

Jan Ole Gerster

51

OLE DOLE DOFF

OLE DOLE DOFF

Jan Troell

92

ONCE UPON A TIME WAS I, VERÔNICA

ERA UMA VEZ VERÔNICA

Marcelo Gomes

OUTSIDE-IN

OUTSIDE-IN

Tove Skeidsvoll, Petrus Sjövik

143

PAAVO NURMI – THE MAN AND HIS TIMES

PAAVO NURMI – MIES JA AIKA

Peter von Bagh

106

PARADOX

PARADOX

Rolv Lyssand Bjørø

138

PULGASARI

PULGASARI

Shin Sang-ok, Chong Gon Jo

148

RENEGADE

RENEGADE

Viktor Enoksen

142

RIVER

RIVER

Daniel Janke

136

RUROUNI KENSHIN

RURONI KENSHIN: MEIJI KENKAKU ROMAN TAN

Otomo Keishi

117

SAGOLANDET

SAGOLANDET

Jan Troell

94

SALTOMORTALE

SALTOMORTALE

Kristian Sønvisen Bye

128

SANO KIITOS JA TANSSI

SANO KIITOS JA TANSSI

Antti Heikki Pesonen

126

SCARLET ROAD

SCARLET ROAD

Catherine Scott

THE SEARCH FOR ANIMAL CHIN

THE SEARCH FOR ANIMAL CHIN

Stacy Peralta

81

THE SESSIONS

THE SESSIONS

Ben Lewin

23

SHADOW DANCER

SHADOW DANCER

James Marsh

53

SHADOWS OF LIBERTY

SHADOWS OF LIBERTY

Jean-Philippe Tremblay

113

SKATEISTAN: FOUR WHEELS AND A BOARD IN KABUL

SKATEISTAN: FOUR WHEELS AND A BOARD IN KABUL

Kai Sehr

80

SLEEP TIGHT

MIENTRAS DUERMES

Jaume Balagueró

118

SMEDEN I SUND

SMEDEN I SUND

Emilie Blichfeldt

138

SNORKLAREN FRÅN MALGOMAJ

SNORKLAREN FRÅN MALGOMAJ

Linnea Sigurdson

134

SOFÍA AND THE STUBBORN

SOFÍA Y EL TERCO

Andrés Burjos Vallejo

54

SOLDIER, CITIZEN

BAGRUT LOCHAMIM

Silvina Landsmann

89

SPLINTERS – A CENTURY OF AN ARTISTIC FAMILY

LASTUJA – TAITEILIJASUVUN VUOSISATA

Peter von Bagh

STORIES WE TELL

STORIES WE TELL

Sarah Polley

55

SUURI SÄVELPARAATI

SUURI SÄVELPARAATI

Jack Witikka

153

TABU

TABU

Miguel Gomes

TAKK FOR SIST

TAKK FOR SIST

Ivar Andreas Waage Johansen

THE TEMPTRESS

THE TEMPTRESS

102 111

71

34

35

52

107

36 139

David Kinsella

125

THERE WILL BE SOME WHO WILL NOT EVEN FEAR THAT VOID THERE WILL BE SOME WHO WILL NOT EVEN FEAR THAT VOID

Saeed Taji Farouky

135

THE THIEVES

DODOOKDEUL

Choi Dong-hun

119

THINGS FOLD INTO THEMSELVES

THINGS FOLD INTO THEMSELVES

Arttu Nieminen

143

THIS AIN’T CALIFORNIA

THIS AIN’T CALIFORNIA

Marten Persiel

82

TILLBAKA

TILLBAKA

Karin Pennanen

128

TIME TO LET GO

TIME TO LET TO

Mathis Ståle Mathisen

142

TOMORROW

ZAVTRA

Andrey Gryazev

70

TWO YEARS AT SEA

TWO YEARS AT SEA

Ben Rivers

114

UTVANDRARNA

UTVANDRARNA

Jan Troell

VAKTMÄSTAREN

VAKTMÄSTAREN

Martin Åhlin

126

VARDØGER

VARDØGER

Reinert Kiil

143

93

174

Index festivaltitler INDEX FESTIVAL TITLES

FESTIVAL TITLE

ORIGINAL TITLE

DIRECTOR

VIRKELIGHETSFLYKTNING

VIRKELIGHETSFLYKTNING

Trond Kvig-Andreassen

PAGE 133

VTOROE DYHANIE

VTOROE DYHANIE

Sergey Tsyss

128

WADJDA

WADJDA

Haifaa al-Mansour

58

WAR WITCH

REBELLE

Kim Nguyen

59

THE WE AND THE I

THE WE AND THE I

Michel Gondry

60

WHITE TIGER

BELYY TIGR

Karen Shakhnazarov

WINTER OF THE DEAD. METELETSA

ZIMA MERTVETSOV. METELITSA

Nikolai Sigarev

THE WOODSMAN AND THE RAIN

KITSUSUKI TO AME

Shuichi Okita

THE WORKING CAT’S GUIDE TO THE KLONDIKE

THE WORKING CAT’S GUIDE TO THE KLONDIKE

Veronica Verkley

WRONG TIME WRONG PLACE

WRONG TIME WRONG PLACE

John Appel

THE YEAR 1939

VUOSI 1939

Peter von Bagh

103

THE YEAR 1952

VUOSI 1952

Peter von Bagh

105

YES

YES

Per Hanefjord

126

ZAYTOUN

ZAYTOUN

Eran Riklis

62

ÄTA SOVA DÖ

ÄTA SOVA DÖ

Gabriela Pichler

64

Å ÅPNE, Å SE

Å ÅPNE, Å SE

Camilla Figenschou

127

72 120 37 125 61

24. TROMSØ INTERNATIONAL FILM FESTIVAL JANUARY 13–19 2014

176

Index regissører INDEX DIRECTORS DIRECTOR

FESTIVAL TITLE

ORIGINAL TITLE

PAGE

Ahmed, Zaradasht

FATA MORGANA

FATA MORGANA

152

Al Mansour, Haifaa

WADJDA

WADJDA

58

Alberdi, Maite

THE LIFEGUARD

EL SALVAVIDAS

66

Andersen, Trond Brede

DET LENGSTE LØPET

DET LENGSTE LØPET

Appel, John

WRONG TIME WRONG PLACE

WRONG TIME WRONG PLACE

61

Arkus, Lyubov

ANTON’S RIGHT HERE

ANTON TUT RYADOM

69

Arnesen, Arthur

DU E FRI

DU E FRI

142

Arnesen, Arthur

JAG KAN INTE FELA

JAG KAN INTE FELA

142

Balabanov, Aleksey

ME TOO

YA TOZHE KHOCHU

71

Balagueró, Jaume

SLEEP TIGHT

MIENTRAS DUERMES

118

Bjørn, Stein

BIEKKA FÁBMU

BIEKKA FÁBMU

132

Bjørø, Rolv Lyssand

PARADOX

PARADOX

138

Blichfeldt, Emilie

SMEDEN I SUND

SMEDEN I SUND

138

Bongo, Ken Are

ELLE MÁRJÁ EIRA – GUOĐOHIT

ELLE MÁRJÁ EIRA – GUOĐOHIT

143

Bonner, Nicholas

COMRADE KIM GOES FLYING

COMRADE KIM GOES FLYING

42

Brugués, Alejandro

JUAN OF THE DEAD

JUAN DE LOS MUERTOS

116

Burshtein, Rama

FILL THE VOID

LEMALE ET HA’HALAL

Bye, Kristian Sønvisen

SALTOMORTALE

SALTOMORTALE

Castaing-Taylor, Lucien

LEVIATHAN

LEVIATHAN

32

Choi, Dong-hun

THE THIEVES

DODOOKDEUL

119

Chong, Gon Jo

PULGASARI

PULGASARI

148

Cohen, Jem

MUSEUM HOURS

MUSEUM HOURS

112

Cooke, Matthew

HOW TO MAKE MONEY SELLING DRUGS

HOW TO MAKE MONEY SELLING DRUGS

30

Daelemans, Anja

COMRADE KIM GOES FLYING

COMRADE KIM GOES FLYING

42

Dolan, Xavier

LAURENCE ANYWAYS

LAURENCE ANYWAYS

111

Doueiri, Ziad

THE ATTACK

L’ATTENTAT

Eira, Elle Márjá

ELLE MÁRJÁ EIRA – GUOĐOHIT

ELLE MÁRJÁ EIRA – GUOĐOHIT

143

Enoksen, Viktor

RENEGADE

RENEGADE

142

Ewing, Heidi

DETROPIA

DETROPIA

110

Farouky, Saeed Taji

THERE WILL BE SOME WHO WILL NOT EVEN FEAR THAT VOID

THERE WILL BE SOME WHO WILL NOT EVEN FEAR THAT VOID

135

Figenschou, Camilla

Å ÅPNE, Å SE

Å ÅPNE, Å SE

127

Fredriksen, John-Erling Holmenes

66725

66725

126

Gerster, Jan Ole

OH BOY

OH BOY

Gjertsen, Isak

HUSK AT LIVET GÅR FORT

HUSK AT LIVET GÅR FORT

Glasner, Matthias

NÅDE

GNADE

Gomes, Marcelo

ONCE UPON A TIME WAS I, VERÔNICA

ERA UMA VEZ VERÔNICA

35

Gomes, Miguel

TABU

TABU

36

Gondry, Michel

THE WE AND THE I

THE WE AND THE I

60

Grady, Rachel

DETROPIA

DETROPIA

110

Gryazev, Andrey

TOMORROW

ZAVTRA

Hagen, Gunnar Solberg

DEN SISTE MARSJEN

DEN SISTE MARSJEN

Hammar, Frida

HERR NYFIKENHETEN OCH KATTEN

HERR NYFIKENHETEN OCH KATTEN

128

Hanefjord, Per

YES

YES

126

Hitchcock, Alfred

MED HJERTET I HALSEN

NORTH BY NORTHWEST

151

Hoolboom, Mike

LACAN PALESTINE

LACAN PALESTINE

47

Hubel, Idan

THE CUTOFF MAN

MENATEK HA-MAIM

85

Härmä, Iiris

HILJAISEN TALVEN LAPSI

HILJAISEN TALVEN LAPSI

127

Jain, Nishtha

GULABI GANG

GULABI GANG

Janke, Daniel

RIVER

RIVER

Jirasky, Zdenek

FLOWER BUDS

POUPATA

44

Johansen, Harry

DE GODE HJELPERAN

DE GODE HJELPERAN

137

Johansen, Ivar Andreas Waage

TAKK FOR SIST

TAKK FOR SIST

139

Kakkar, Nitin

FILMISTAAN

FILMISTAAN

Kalatozov, Mikhail

NAIL IN THE BOOT

GOVZD V SAPOGE

Keishi, Otomo

RUROUNI KENSHIN

RURONI KENSHIN: MEIJI KENKAKU ROMAN TAN

117

Kiil, Reinert

VARDØGER

VARDØGER

143

Kim, Gwang-hun

COMRADE KIM GOES FLYING

COMRADE KIM GOES FLYING

134

86 128

84

51 142 34

70 136

45 136

27 146

42

177

Index regissører INDEX DIRECTORS DIRECTOR

FESTIVAL TITLE

ORIGINAL TITLE

PAGE

Kinsella, David

THE TEMPTRESS

THE TEMPTRESS

125

Kostomarov, Pavel

I DON’T LOVE YOU

YA TEBLA NE LYUBLYU

Kvig-Andreassen, Trond

VIRKELIGHETSFLYKTNING

VIRKELIGHETSFLYKTNING

73 133

Landsmann, Silvina

SOLDIER, CITIZEN

BAGRUT LOCHAMIM

89

Larrain, Pablo

NO

NO

50

Lewin, Ben

THE SESSIONS

THE SESSIONS

23

Loban, Sergey

CHAPITEAU-SHOW

SHAPITOU-SHOU

68

Lonergan, Kenneth

MARGARET

MARGARET

48

Loznitsa, Sergey

IN THE FOG

V TUMANE

28

Lundby, Ellen-Astri

DR. FORSDAHL’S KURVE

DR. FORSDAHL’S KURVE

131

Lvovsky, Noémie

CAMILLE REWINDS

CAMILLE REDOUBLE

26

Maneglia, Juan Carlos

7 BOXES

7 CAJAS

40

Marsh, James

SHADOW DANCER

SHADOW DANCER

Martiniussen, Erik

DET NYE RUSSLAND

DET NYE RUSSLAND

136

Mathisen, Mathis Ståle

TIME TO LET GO

TIME TO LET TO

142

Moon, Hyeong Seong

AS ONE

AS ONE

41

Moreh, Dror

THE GATEKEEPERS

SHOMEREI HA’SAF

88

Mortensen, Gry Elisabeth

EAGLE BOY

EAGLE BOY

137

Nango, Marja Bål

FØR HUN KOM, ETTER HAN DRO

FØR HUN KOM, ETTER HAN DRO

138

Nguyen, Kim

WAR WITCH

REBELLE

Nieminen, Arttu

THINGS FOLD INTO THEMSELVES

THINGS FOLD INTO THEMSELVES

Nilsen, Rune

DEN SISTE MARSJEN

DEN SISTE MARSJEN

Okita, Shuichi

THE WOODSMAN AND THE RAIN

KITSUSUKI TO AME

Olsen, Torill

DE GODE HJELPERAN

DE GODE HJELPERAN

137

Ozon, Francois

IN THE HOUSE

DANS LA MAISON

29

Paravel, Véréna

LEVIATHAN

LEVIATHAN

Pennanen, Karin

TILLBAKA

TILLBAKA

53

59 143 37

32 128

Peralta, Stacy

BONES BRIGADE

BONES BRIGADE

76

Peralta, Stacy

DOG TOWN AND Z-BOYS

DOG TOWN AND Z-BOYS

78

Peralta, Stacy

THE SEARCH FOR ANIMAL CHIN

THE SEARCH FOR ANIMAL CHIN

81

Persiel, Marten

THIS AIN’T CALIFORNIA

THIS AIN’T CALIFORNIA

82

Persson, Lars

BONDLURKEN OCH THAILÄNDSKAN

BONDLURKEN OCH THAILÄNDSKAN

125

Pesonen, Antti Heikki

SANO KIITOS JA TANSSI

SANO KIITOS JA TANSSI

126

Petersson, Jacob

FLICKAN & SIRENEN

FLICKAN & SIRENEN

138

Pichler, Gabriela

ÄTA SOVA DÖ

ÄTA SOVA DÖ

64

Polley, Sara

STORIES WE TELL

STORIES WE TELL

55

Rastorguev, Aleksanr

I DON’T LOVE YOU

YA TEBLA NE LYUBLYU

Rikardsen, Karl Emil

BESTEMORS BANK

BESTEMORS BANK

Riklis, Eran

ZAYTOUN

ZAYTOUN

62

Rivers, Ben

TWO YEARS AT SEA

TWO YEARS AT SEA

114

Ronkainen, Mika

FINNISH BLOOD SWEDISH HEART

LAULU KOTI-IKÄVÄSTÄ

46

Ruijun, Li

FLY WITH THE CRANE

NA PETAXO ME TON GERANO

65

Schembori, Tana

7 BOXES

7 CAJAS

40

Scott, Catherine

SCARLET ROAD

SCARLET ROAD

52

Sehr, Kai

SKATEISTAN: FOUR WHEELS AND A BOARD IN KABUL

SKATEISTAN: FOUR WHEELS AND A BOARD IN KABUL

80

Shakhnazarov, Karen

WHITE TIGER

BELYY TIGR

72

Shin, Sang-ok

PULGASARI

PULGASARI

148

Shortland, Cate

LORE

LORE

Sigarev, Nikolai

WINTER OF THE DEAD. METELETSA

ZIMA MERTVETSOV. METELITSA

120

Sigurdson, Linnea

SNORKLAREN FRÅN MALGOMAJ

SNORKLAREN FRÅN MALGOMAJ

134

Sjövik, Petrus

OUTSIDE-IN

OUTSIDE-IN

143

Skeidsvoll, Tove

OUTSIDE-IN

OUTSIDE-IN

143

Somer, Yossi

THE NOMAD’S TRAIL

THE NOMAD’S TRAIL

150

Spång, Frida

KAFFETJEJEN

KAFFETJEJEN

129

Størmer, Carl Christian Lein

GHOST RADIO HUNTER

GHOST RADIO HUNTER

135

Tardieu, Carine

THE DANDELIONS

DU VENT DANS MES MOLLETS

43

Thomassen, Yvonne

FAMILIEBILDET

FAMILIEBILDET

132

73 133

33

178

Index regissører INDEX DIRECTORS

DIRECTOR

FESTIVAL TITLE

ORIGINAL TITLE

Tremblay, Jean-Philippe

SHADOWS OF LIBERTY

SHADOWS OF LIBERTY

PAGE

Trier, Emil

BRETTKONTROLL

BRETTKONTROLL

77

Troell, Jan

SAGOLANDET

SAGOLANDET

94

Troell, Jan

OLE DOLE DOFF

OLE DOLE DOFF

92

Troell, Jan

DOM ÖVER DÖD MANN

DOM ÖVER DÖD MANN

98

Troell, Jan

UTVANDRARNA

UTVANDRARNA

93

Troell, Jan

MARIA LARSSONS EVIGA ÖGONBLICK

MARIA LARSSONS EVIGA ÖGONBLICK

97

Troell, Jan

IL CAPITANO

IL CAPITANO: A SWEDISH REQUIEM

96

Tsyss, Sergey

VTOROE DYHANIE

VTOROE DYHANIE

128

Turrell, Daniel Felix

AMBIENCE

AMBIENCE

125

Vallejo, Andrés Burjos

SOFÍA AND THE STUBBORN

SOFÍA Y EL TERCO

54

Vega, William

LA SIRGA

LA SIRGA

Verkley, Veronica

THE WORKING CAT’S GUIDE TO THE KLONDIKE

THE WORKING CAT’S GUIDE TO THE KLONDIKE

125

von Bagh, Peter

THE YEAR 1939

VUOSI 1939

103

von Bagh, Peter

THE LAST SUMMER 1944

VIIMEINEN KESÄ 1944

102

von Bagh, Peter

PAAVO NURMI – THE MAN AND HIS TIMES

PAAVO NURMI – MIES JA AIKA

106

von Bagh, Peter

THE YEAR 1952

VUOSI 1952

105

von Bagh, Peter

THE COUNT

KREIVI

108

von Bagh, Peter

SPLINTERS – A CENTURY OF AN ARTISTIC FAMILY

LASTUJA – TAITEILIJASUVUN VUOSISATA

107

Wajstedt, Liselotte

KIRUNA – RYMDVÄGEN

KIRUNA – RYMDVÄGEN

131

Widdop, Patrick Miles

GOD NATT, GOD MORGEN

GOD NATT, GOD MORGEN

129

Wikran, Vidar

MELLOM ROM

MELLOM ROM

139

Witikka, Jack

SUURI SÄVELPARAATI

SUURI SÄVELPARAATI

153

Zaman, Hisham

FØR SNØEN FALLER

FØR SNØEN FALLER

Åhlin, Martin

VAKTMÄSTAREN

VAKTMÄSTAREN

126

Ålund, Cristoffer

FLICKAN & SIRENEN

FLICKAN & SIRENEN

138

113

56

21

179

Rettigheter og kopikilder INTERNATIONAL SALES & PRINT SOURCES

20th Century Fox Norway AS Dronningens gt. 8a 0152 Oslo Norway +47 22 00 78 84 [email protected]

Films Transit 252 Gouin Boulevard East Montréal, Quebec Canada H3L 1A8 +1 514 844 3358 [email protected]

Another Dimension of an Idea Bollenberg 76 3210 Lubbeek Belgium +32 16 63 33 69 [email protected]

Fox Searchlight Twentieth Century House 31/32 Soho Square London W1D 3AP UK +44 (0)20 7753 7104 [email protected]

Arthaus Nedregate 7 0551 Oslo Norway [email protected] +47 21 42 00 86 [email protected] Austrian Film Commission Stiftgasse 6, 1070 Vienna Austria +43.1.526 33 23 [email protected] CAT&Docs 18, rue Quincampoix 75004 Paris France +33 1 83 97 05 46 [email protected] [email protected] Cinema Mondo Unioninkatu 10 FIN—00130 Helsinki Finland [email protected] Cinephil 18 Levontin St. 65112  Tel-Aviv Israel +972 3.566.4129 [email protected] CJ Entertainment CJ E&M Center 17th floor 66 Sangamsan-ro Mapogu Seoul 121-904 Korea +82 2 371 6243 [email protected] [email protected] Czech Television Ke hrádku 1644/11 148 00 Prague 4 +420 26113 7438 [email protected] Doc&Film International 13, rue Portefoin 75003 Paris FRANCE +33(0)1 42 77 56 87 [email protected] Docfactory 18 Ashwinstreet 3rd floor, studio 4 London UK E8 3DL [email protected] Filmax International C/ Miguel Hernández, 81-87 08908 L’Hospitalet (BCN) Spain +34 933 368 555 [email protected] Filmtransit 252 Gouin Boulevard East Montréal, Québec Canada H3L 1A8 (514) 844-3358 (Hennng)

Gaga Corporation TY Bldg., 2-22-18 Minami-Aoyama, Minato-ku, Tokyo 107-0062 Japan 81-50-5810-1356 [email protected] Gaumont S.A. 30 avenue Charles de Gaulle 92 200 Neuilly-sur-Seine France +33 1 46 43 20 38 [email protected] Gosfilmfond of Russia 142050 Station Belye Stolby Moscow Region Russia +007 (095) 546 0501 [email protected] [email protected] Hollywood Classics Garfield House, 2nd Floor 86-88 Edgware Road London, W2 2EA UK +44 (0)20 7535 7260 [email protected] Illume Ltd Palkkatilankatu 7 B 00240 Helsinki Finland +358 9 148 1489 [email protected] Intercinema Druzhinnikovskaya St., 15 Of. 305 123242 Moscow Russia +7 499 255 9052 [email protected] [email protected] Kadokawa Shoten Co., Ltd. 1-8-19 Fujimi, Chiyoda-ku, Tokyo 102-8302 Japan +81 3 6893 1625 [email protected] KAVA - National Audiovisual Archive Kansallinen audiovisuaalinen arkisto Pursimiehenkatu 29-31 A FI-00151 Helsinki Finland +358 9 615400 [email protected] Klaffi Productions Nahkatehtaankatu 2 FI-90130 Oulu Finland [email protected] Kudos Family AS Kvitsøygata 25 4014 Stavanger Norway +47 5112 3172 [email protected]

Latinofusion Ignacio Jacobo #29 Col. Parque Industrial Belenes Zapopan, Jalisco C.P. 45150 Mexico +52 33 38338505 [email protected] Lightning Entertainment 301 Arizona Avenue, Suite 400 Santa Monica, CA 90401 USA +1 310 255 1200 [email protected] Loki Films 195 Chrystie Street, Suite 901B New York, NY 10002 USA +1 212-343-8900 [email protected] Lux Distribution 18 Shacklewell Lane London E8 2EZ UK +44 (0)20 7503 3980 [email protected] Marx Film Tallinn, 10616 Keemia 19 – 257 Estonia [email protected] Media Networks Av. La Paz 1049 Piso 9 Miraflores Lima 18 Peru 511 207 4092 [email protected] Mediamente AS Damstredet 8 0177 Oslo Norway +4722 11 69 11 [email protected] Memento Films International 6 Cite Paradis Paris 75010 France +33 1 53 34 90 20 [email protected] Mike Hoolboom [email protected] MK2 55 rue Traversière 75012 Paris France +33 1 44 67 30 11 [email protected] [email protected] Mosfilm 1, Mosfilmovskaya Str Moscow 119991 Russia +7 49 91 43 91 18 [email protected] MPM Film 17 rue Julien Lacroix Paris 07520 France +33158535712 [email protected] [email protected] Nikolai Pigarev [email protected] Nonstop Entertainment PO Box 271 34 Stockholm 10252 Sweden +46 840 01 0000 [email protected]

Nordisk Film Distribusjon AS EGMONT huset Nydalsveien 12 A Nydalen 0421 Oslo Norway +47 22 77 20 00 Norsk Filminstitutt Filmens Hus Dronningens gate 16, Oslo Norway +47 22 47 45 00 [email protected] Norsk Filmklubbforbund Dronningensgt. 16 0152 Oslo Norway +47 22 47 46 80, [email protected] Organic Films Bersenevskaya nab. dom 6, str. 3 119072 Moscow Russia +7 495 644-0301 [email protected] [email protected] Original Film AS Strandveien 95 9006 Tromsø Norway +47 77 60 04 00 [email protected] PAD international Producers Alliance for Distribution #511 39 Hung To Road Kwun Tong Hong Kong Tel +852 9615 9825 [email protected] Pathé Distribution 6 rue Lamennais 75008 Paris France +33 1 71 72 30 00 [email protected] Rise And Shine World Sales UG Schlesische Straße 29/30 10997 Berlin Germany +49-30-4737 298-0 [email protected] Schiwago Film GmbH, Berlin Gneisenaustraße 66 10961 Berlin Germany +49306953980 [email protected] Satellite Picture Private Ltd Tel +91 982 141 540 [email protected] [email protected] Scanbox P.O. Box 1097 Sentrum 0104 Oslo Norway +47 22 39 62 62 [email protected] SF Norge Dronningens gt. 8a 0152 Oslo Norway +47 22007800 [email protected] Sherpa Distribution AS Sagveien 23 F, inngang 1 0459 Oslo Norway [email protected]

Shoreline Entertainment 875 Century Park East, Suite 600  Los Angeles, CA 90067 USA  +1 310 551 2060 [email protected] Showbox/Mediaplex Inc. 3F Mediaplex 174-15 Dogok-dong, Gangnam-gu Seoul 135-504 Korea 82 2 3218 5649 [email protected] Swedish Film Institute Box 271 26 Filmhuset, Borgvägen 1-5 S-102 52 Stockholm Sweden [email protected] +46 8 665 11 00 The Cinema Guild 115 West 30th Street, Ste. 800 New York, NY 10001 USA +1 (800) 723-5522 [email protected] The Festival Agency 14 rue des Jeuneurs 75002 Paris France +33 954904863 [email protected] The Film Sales Company 165 Madison Avenue, Suite 601 New York, New York 10016 +1 212 481 5020 [email protected] The Match Factory Balthasarstr. 79-81 50670 Cologne Germany +49 221 539 7090 [email protected] The Yellow Affair Götgatan 9 SE-11646 Stockholm Sweden +46 86451212 [email protected] Urban Distribution 14 Rue du 18 Août Montreuil 93100 France +33 1 48 70 46 55  [email protected] [email protected] Wide 40, rue Saint-Anne 75002 Paris France +33 1 53 95 24 44 [email protected] Wild Bunch 99, rue de la Verrerie 75004 Paris France +33 1 53 01 50 32 [email protected] YLE Radiokatu 5 PL 46 00024 Helsinki Finland [email protected]

181

Tromsø International Film Festival P.O. Box 285 N-9253 Tromsø NORWAY

Ylva Maria Pavval, Volunteer Coordinator Dragica Vidovic, Print Coordinator Herman Greuel, Tvibit Coordinator Aggie Peterson, Coordinator TIFF at Svalbard Ingun A. Mæhlum, Festival Photographer

Street address: Verdensteatret Storgt. 93 b 9008 Tromsø

AURORA KINO IKS Geir Martin Jensen Rune Karolius Marion Røst Heimlund David Moen Line Kjelsberg Jenssen Jannie Pettersen Frank Bakkemo Knut Erik Evensen Werner Røsler Odd Jarle Strand Raymond Nordahl Ole-Christian Rochmann Raymond Bomstad Kjell Gundersen Marianne Erlandsen Marianne Westgård Kai Kristiansen Roger Edvardsen Torbjørn Grav Jo Hage Thor Vidar Hjelmervik Eirik Schwenke Jaya Helena Seljestad Knudsen Andreas Schille Kenneth Johansen Alf Tore Abrahamsen Ragnhild Kajander Margareta Andersen Maria Dalvik Roger Martinussen Eirin Rene Hansen Ansatte ved Location Tromsø And all last-minute staff that didn’t make catalogue deadline!

Tel. +47 77 75 30 90 Fax: +47 77 75 30 99 E-mail: tiff @tiff .no Web: www.tiff .no MEMBERS OF THE BOARD Gunnar Wilhelmsen, Chair Gunn Sissel Jaklin, Vice Chair Terje Wold Elin Johansen Martin Antonsen Trond Skotvold, Deputy Hilde M. Pettersen, Deputy ARTISTIC DIRECTOR Martha Otte PROGRAM COMMITEE Henning Rosenlund Cato Fossum Neil Young FILMS FROM THE NORTH PROGRAM COMMITTEE Erling Falch, Program Manager Henning Rosenlund Martha Otte CATALOGUE Martha Otte, Editor-in-Chief Cato Fossum, Editor Henning Rosenlund Kristine Bentzen Hedda Fredly Hanne Gideonsen Runa Mathiesen Hald Ivan Hestdahl Lisa Hoen Bjarne Husabø Hogne Jensen Kristine Kleppo Linn Sollied Madsen Erik Martiniussen Kine Olsen Rachel Peterson Henning Reinton FESTIVAL PAPER Håvard Stangnes, Editor Stein S. Fredriksen Andreas Beddari Høyer John-Kristian Dalseth THE FESTIVAL TEAM Martha Otte, Festival Director Lisa Hoen, Chief Operating Officer Hans Bjella, Production Manager Kjersti Vikør, Production Manager Henning Rosenlund, Program Manager Cato Fossum, Programmer Erling Falch, Program Manager Films from the North Håvard Stangnes, Public Relations Manager Tone Lein, Manager, Verdensteatret Cinemateque Runar Clausen, Technical Coordinator Charlotte Bendiksen, Technician, Verdensteatret Cinemateque Martine Berg Rasmussen, Technician, Verdensteatret Cinemateque Runa Mathiesen Hald, Production Assistant Emma Victoria Hovig Frigland, Production Assistant Trude Spaun, Marketing Assistant Stein S. Fredriksen, Public Relations Assistant John-Kristian Dalseth, Public Relations Assistant Åse Brinckman Krane, Festival Coordinator Igor Shayatanov, Event Coordinator Johannes Fjell Hojem, Transport Coordinator Eli Kristiansen, Guest Coordinator Frode Henriksen, Volunteer Coordinator

TROMSØ INTERNATIONAL FILM FESTIVAL WISHES TO THANK Tore Fredrik Dreyer, 20th Century Fox Norway Svend B. Jensen and the Arthaus staff Øyvind Stenersen, Audionor Badlands Skateshop Margrethe Alnæs, Barentssekretariatet Halvard Eide, Audhild Johansen and Nina Johnsen Even, Berg-Hansen Per Molund, Biltrend Steinar Sørensen, BRING Cargo Øivind Sjøvoll, Circa AS Josephine Simonsen, Marit Aarø, Comoyo Marit Hemmingsen, Coop Nord Marianne L. Linløkken, Helle Ramstad, Mona Aas Johansen, DKS Troms Fylkeskommune Jørn and Natalia Dreyer, Dreyer Økonomi AS Christian Chramer, Ragnhild Eriksen Heen, Anne-Grete Skavhaug, Norges sjømatråd Film & Kino Jan Förster, Pauliina Gauffin, FINNO Frank Vevik, Hi-Fi Klubben Nina Wester, Jon Paulsen, Birgitte Warvik, Hålogaland Teater Inger E. Haug, Berit Leitvoll, Aksel Brasøy, Innovasjon Norge Dominique Lebrun, Institut Francais, Oslo Charlotte Engelmark, Introfondet Per Nilsen and Karstein Jenssen, IT-partner Bjarte Mørner Tveit, Kudos Family Roger Dahl Ødegaard, Longyearbyen lokalstyre Veronica Evertsen, Thomas Eskildsen, Kristin Ballovarre, Mack Torstein Nybø, Mediamente Stein Rudaa and Lene Lundberg, NAV Trond Skotvold and Ann-Kristin Edvardsen, NHO Troms Petter Daae, Eva Halvorsen, Sara Møllebakken, Reidun Jordan, Nordlys Tor Vadseth, Nordnorsk Filmsenter Toril Simonsen and Arna Marie Bersaas, Norsk Filminstitutt Jon Iversen, Norsk Filmklubbforbund Guttorm Petterson, Norske filmbyråers forening NOSO Original Film Jan Erik Severinsen, Kent Are Jakobsen, Radisson Blu Yngve Bergheim, Ole M. Anti, Vegard A. Johansen, Martin Normann Lund, Ramsalt LAB Silje Ryvold Ingrid Sølverud, Scanbox

Mona C Mathisen, André Løvik, Senter for IKT i utdanningen Svalbard Cinemarctic Christopher Ide, Espen Sandberg, Jens K. Styve, Simen Justdal, Vibeke Laastad, Tank Design Kjetil Robertsen, Christian Larsen, Telenor Carl Christian Lein Størmer, Gaute Barlindhaug, TIFF 2013 trailer Yan-Ali Taraband, Gaute Barlindhaug, TIFF 2013 vignett Lena Glosemeyer Fangel, Hege Villumstad, Troms Kraft Eirin Gjelsås, Troms fylkeskommune Troms Fylkeskommune Tromsø Filmklubb Tromsø kommune Asbjørn Bartnes and Isabell Stabell, University of Tromsø Intishal al-Timimi, Abu Dhabi Film Festival Clare Stewart, Liz Muggeridge, British Film Institute Jay Jeon, Busan International Film Festival Wonsun Shin, CJ Entertainment Far East Film Festival, Udine Fredric Larsson, Film i Västerbotten Susann Jonsson, Filmpool Nord Otto Suuronen, The Finnish Film Foundation Gerwin Tamsma, IFF Rotterdam Tomas Tengmark, Kaunas International Film Festival Tommi Partanen, KAVA Sitora Alieva, Kinotavr Film Festival Alfredo Calvino, Latinofusion Sergej Lavrentiev Marcus Rettiger, Lightning Entertainment Midnight Sun Film Festival Elena Lorel, Mosfilm Olaf Möller Chow Keung, PAD International Alexandra Cantin, Palm Springs Film Festival Pasi Pirttiaho, POEM Foundation Eugene Kim, Showbox Alissa Simon Mikhail Zheleznikov, St. Petersburg Documentary Film Studios Johan Ericsson & Gunnar Almér, Swedish Film Institute Albert Avramovic, Take 1 Raija Pösö, YLE A SPECIAL THANKS TO The visiting staff from all over the country. The staff at Fokus, Verdensteatret, KulturHuset, Driv, Sånn, Hålogaland Teater, Tvibit, Kurant and Radisson Blu. The more than 300 firstclass volunteers. Husbands, wives, partners and other family members of the festival staff for all support and patience.

Verdensteatret - kino og forsamlingshus siden 1916 Verdensteatret er et av Europas eldste kinobygg, som fortsatt er i drift. Det er Tromsøs levende filmkulturhus, med daglige film­visninger og en hyggelig kafé. Verdensteatret ligger helt nord i Storgata, og er et av Tromsøs eldste og vakreste bygg. Det ble tegnet av stadskonduktør P. Arnet Amundsen, og åpnet i 1916 til stor begeistring for byens befolkning. I dag drives kinoen av Tromsø Internasjonale Filmfestival. Det vises film hver dag på Verdensteatret, fra splitter nye filmer til gamle klassikere. I tillegg til Verdensteatrets egne visninger, er kinoen fast ukentlig visningssted for Tromsø Filmklubb og Tromsø Barnefilmklubb. Kinosalens unike atmosfære og akustikk gjør den også populær som konsertarena. Du kan også nyte direkte­ overført opera fra The Met i New York på Verdensteatret. Det er også mulig å leie salen til egne arrangementer. Velkommen til Verdensteatret – byens bankende filmhjerte!

www.verdensteatret.no

facebook.com/verdensteatret

VI SNUR

NORGE PÅ HODE Nå harhar Nord-Norge Nord-Norges store naturressurser gjort oss tilfått så mye tyngde at alt er et kraftsenter i norsk forskning ogopp-ned: kompetansesnudd Nøkkelrollen i klima- og arktisk bygging. forskning, nærheten til voksende markeder og nye olje- og gassfunn gjør oss til et tyngdepunkt for fremtidens kompetanse. Studerer du her, er du i den mest sentrale delen Velger du Universitetet i Tromsø, er du i sentrum. av dagens Norge. Og vi kan love deg kort vei til alt du måtte ønske deg i livet! Kortere vei til fremtiden

Kortere vei til fremtiden

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF