Föreläsning 15 Ett enkelt java program Deklaration Kommentarer

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Engineering & Technology, Datavetenskap, Java Programming
Share Embed Donate


Short Description

Download Föreläsning 15 Ett enkelt java program Deklaration Kommentarer...

Description

datae04

2005-01-24

Föreläsning 15 • • • • • •

Deklarationer Kommentarer Variabler Operator Reserverade ord Flödeskontroll (while-sats, for-sats, do-while) • Utskrift

• • • •

Ett enkelt java program

Inläsning’ Metoder Konstruktor Klasser

• Enklaste java program måste man deklarera en klass. • För att ha ett körbart program så måste man ha en main-metod som koden nedan: public static void main(String[] args){ … }

1

Deklaration

2

Kommentarer

• Dynamisk typning som finns i Python möjliggör att en variabel ska kunna ha flera typer under ett program. • Java stödjer inte dynamisk typning d.v.s. när man deklarerat en gång så går inte att deklarera om samma variabeln under senare delen av programmet.

• En kommentar förklarar vad programmet gör. • Enradkommentar //Detta är en enradskommentar

• Flerradskommentarer /* Denna kommentar går över flera rader*/

3

4

Reserverade ord

Variabler

• Följande ord finns definierade i Java: abstract boolean break byte byvalue case cast catch char class const continue

default do double else extends false final finally float for future generic

Vahid Mosavat, Nada

goto if implements import inner instanceof int interface long native new null

operator outer package private protected public rest return short static super switch

synchronized this throw throws transient true try var void volatile while 5

• En variabel är en identifierare som representerar ett minnesutrymme för en viss typ av data • Variabler måste deklareras innan dom används • Exempel: int antal; double längd;

6

1

datae04

2005-01-24

Primitiva datatyper

Tilldelning

• Varje värde som lagras i minnet är av en viss datatyp • Java har åtta fördefinierade typer som kallas primitiva datatyper: byte float short int long

double boolean char

• En variabel kan ges ett nytt värde genom tilldelning: x = y + 8;

• I tilldelningssatsens vänsterled står en variabel • Högerledet kan vara ett värde, en variabel eller ett uttryck

7

8

Matematiska operatorer + * / / %

Flödeskontroll

2.52 + 19 blir 21.52 4.18 - 0.02 blir 4.16 3.5 * 2 blir 7.0 19 / 4.0 blir 4.75 19 / 4 blir 4 19 % 4 blir 3 % ger resten vid heltalsdivision

if if-else for sats while sats do-while sats

9

10

if-sats

Exempel kod i Python :

En if-sats består av följande delar 1.if 2.villkor-sats (Condition) 3.uttryck (statement) Tex: if (villkor-sats) uttryck;

Villkor

if bokPris > 500: prit ”dyrbok, ingen affär”

falskt

Motsvarande kod i Java: if ( bokPris > 500 ){ System.out.println(”dyr bok, ingen affär”); }

sant Uttryck

OBS! Indentering har inget betydelse för Java, vill man att flera rader kod ska hänga ihop använder man { }. Kod efter if satsen... 11

Vahid Mosavat, Nada

12

2

datae04

2005-01-24

for-sats if-else for-sats består av följande delar 1.for 2.(A;B;C) A är oftast deklaraton och initiering av veriabel B är ett villkor-sats (Condition) C oftast är en stegning-sats 3. uttryck (statement)

if ( bokPris > 500 ) System.out.println(”dyr bok, ingen affär”); else System.out.println(”billig bok, jag köper”);

for ( int i=0 ; i< 10; i++ ) { System.out.println(”Java är enkelt”); } 13

14

while-sats Utskrift Man kan skriva text på skärmen med int i=0; while (i
View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF