Förslag på ett brev till förlag / Draft letter

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Arts & Humanities, Writing, Spelling
Share Embed Donate


Short Description

Download Förslag på ett brev till förlag / Draft letter...

Description

Förslag på ett brev till förlag / Draft letter Hej! Jag skulle vilja ha er tillåtelse, att offentligöra en kopia av min publikation [titel ], som har utgetts i [tidskriftens/bokens/konferensens titel, år, volym, nr, sidor]) i DiVA (http://hv.divaportal.org/smash/search.jsf). Kopian blir fritt tillgänglig på Internet.

Med vänliga hälsningar

Dear [name], I would like to have your permission to self-archive a copy of my publication [title], in print [publication name, year, volume, number, pages] in DiVA (http://hv.divaportal.org/smash/search.jsf). The copy will be freely available on the Internet.

With kind regards

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF