Förslag till riksdagsbeslut

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Engineering & Technology, Datavetenskap, Artificial Intelligence
Share Embed Donate


Short Description

Download Förslag till riksdagsbeslut...

Description

2012/13

mnr: Ub507 pnr: SD342

Motion till riksdagen 2012/13:Ub507 av Erik Almqvist (SD)

Forskning inom robotik och AI

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett riktat forskningsanslag för grundforskning inom robotik och AI.

Motivering En konkurrensstark industri förutsätter idag en hög grad av automatisering för att hålla en hög produktivitet. Även om Sverige länge har legat långt fram när det kommer till automatiseringsteknik (framförallt industriellt och inom tillämpad forskning), så har vi den senaste tiden kunnat se hur den svenska grundforskningen halkar efter. Större satsningar på grundforskning i robotik och automation är nödvändiga för att Sverige på sikt ska kunna fortsätta ha en konkurrenskraftig tillverknings- och processindustri. Vi kommer sannolikt även få se framöver hur robotteknik tillämpas inom många nya områden såsom vård, transporter och för enklare servicetjänster. Många potentiella tillämpningsområden är beroende av kunskap i artificiell intelligens, varför även grundforskningen inom artificiell intelligens bör stärkas. Stockholm den 5 oktober 2012 Erik Almqvist (SD)

1

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF