Geschiedenis

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Geschiedenis
Share Embed Donate


Short Description

Download Geschiedenis...

Description

Geschiedenis Omgaan met geschiedenis

Geschiedenis = werken met ruimte De aarde, de leefruimte van de mens De ruimte in het verleden studeren Het verleden in kaart brengen

1. De aarde, de leefruimte vd mens Aarde = de ruimte waarin de mens leeft Bestaat uit 2 grote delen  maritieme ruimte (de zee)  continentale ruimte (het land)

1. De aarde, de leefruimte vd mens MARITIEME RUIMTE  kustbewoners leefden van de zee  visvangst & zeehandel  doorheen de eeuwen: aanleg havens

1. De aarde, de leefruimte vd mens CONTINENTALE RUIMTE  Eerst: voedsel verzamelen & jacht  Werden boeren  vruchtbare gronden -> akkers  bouwden dorpen

Handelaars: stichten steden  goed bereikbaar via land- & waterwegen

1. De aarde, de leefruimte vd mens Ontstaan van 2 verschillende ruimtes:  Landelijke ruimte  natuurgebied  akkerland

 Stedelijke ruimte

2. De ruimte in het verleden studeren Historicus beschrijft : levenswijze van de mensen Bestudeert dus ook de ruimte waarin ze leefden Net als tijd heeft ook ruimte grote invloed op manier van Leven

2. De ruimte in het verleden studeren Een lokale ruimte  een plein, dorp of stad

 Een regionale ruimte  Vlaanderen, Middellandse-Zeegebied, Het Oude Oosten

 De mondiale ruimte  de wereld

3. Het verleden in kaart brengen Historische kaarten  geeft bepaalde toestand in het verleden weer

 toont evolutie voer verschillende jaren of eeuwen  kaarten die een historische toestand of evolutie combineren met aanvullende informatie

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF