God en seks – 20 september

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Geschiedenis, US History, World Wars And The Great Depression (1910-1945), World War II
Share Embed Donate


Short Description

Download God en seks – 20 september...

Description

God in de Lage Landen Aflevering 2 – God en geweld – 13 september Geloof kan mensen inspireren tot het meest vreselijke geweld. Hoe vaak menen gelovigen niet hun God een handje te moeten helpen door naar de wapens te grijpen? Ook christenen. Maar Jezus heeft ook velen geïnspireerd tot pacifisme. In deze aflevering vertelt Ernst Daniël Smid over Jan van Leiden die als leider van de wederdopers een gewelddadig schrikbewind voert in Munster. Opmerkelijk genoeg komt uit deze beweging van wederdopers ook de eerste kerk voort die macht en geweld afzweert voort onder leiding van de Friese uitgetreden priester Menno Simonsz. Een van de beroemdste Nederlandse dominees van de 20e eeuw is de veelkleurige Jan Buskes. Hij wordt als 15-jarige gegrepen door de christelijke geweldloosheid en zet zich tijdens en na de Tweede Wereldoorlog in voor de vrede, ook als dat hem in botsing brengt met machtige figuren. Ernst Daniël Smid krijgt weer een beetje de Hollanditis, de 'ziekte' van het verzet tegen de plaatsing van Amerikaanse kruisraketten in de jaren '80. Dit verzet begint in de kerken en mondt uit in de grootste massademonstraties uit de Nederlandse geschiedenis. Renze Klamer ontmoet een pacifistische dominee en zijn dochter, die het leger ingegaan is. Aflevering 3 – God en seks – 20 september Geen gevoeliger combinatie dan God, kerk en seks. Jezus zei opvallend weinig over seks, maar de kerk heeft seks al vroeg tot gevaarlijk terrein verklaard. Nodig voor de voortplanting, maar besmet met verderfelijke lust. De reformatie brengt een voorzichtige verandering. Ernst Daniël Smid brengt in deze aflevering ‘vadertje Cats’ tot leven , die heel anders over seks blijkt te denken dan kerkvader Augustinus. Zijn boeken over de vrouw en het huwelijksleven, verlucht met vele plaatjes, staan in veel gezinnen naast de statenbijbel op de schoorsteenmantel. Als de prostitutie in de ogen van Johannes van der Steur te veel ruimte krijgt van de overheid, gaat hij midden in de nacht de hoerenlopers ervan proberen te overtuigen dat ze op de verkeerde weg zijn. Hij moet het regelmatig met een pak slaag of een pot met urine boven op zijn kop bekopen! Maar zijn Middernachtzending zorgt voor heel wat lege peeskamertjes. Psychiater Kees Trimbos zorgt in de zestiger jaren van de vorige eeuw met zijn KRO-radiopraatjes in katholieke kringen voor verzachting van de kerkelijke seksuele moraal. Op de radio was niet eerder zo openhartig over seks gepraat als door hem. Bovendien waarschuwt hij voor kindermisbruik door priesters, meer dan vijftig jaar voordat naar buiten komt hoe groot dat probleem in zijn tijd was. Renze Klamer bezoekt met de houdster van een christelijke erotiekshop een groothandel in seksspeeltjes.

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF