har gud återuppstått? - Axel and Margaret Ax:son Johnson Foundation

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Arts & Humanities, Filosofi
Share Embed Donate


Short Description

Download har gud återuppstått? - Axel and Margaret Ax:son Johnson Foundation...

Description

har gud återuppstått?

17 oktober 2013 van der Nootska Palatset, Stockholm

ett seminarium arrangerat av axel och margaret ax:son johnsons stiftelse

Har Gud återuppstått? den 23 december 1999 publicerade The Eco­ nomist en dödsruna över Gud: »Allt färre väster­ länningar delar kyrkans – eller synagogans – över­ tygelser, och ännu färre deltar i deras gudstjänster.« Därmed skrev man in sig i en tradition, från Friedrich Nietzsche i Den glada vetenskapen – »Gud är död. Gud förblir död. Och vi har dödat honom.« – över modernismens avfärdande av det metafysiska, till Time Magazines påsknum­ mer 1966, vars omslagsrubrik löd, »Är Gud död?«. Fortsättningen på citaten från Nietzsche före­ kommer mera sällan: »…ändå kastar han sin skugga.« Och tio år efter The Economists döds­ runa publicerade tidningens chefredaktör, John Micklethwait, tillsammans med The Economists byråchef i Washington D.C., Adrian Wooldridge, boken God is Back, om en oväntad återuppstån­ delse. Från ett globalt perspektiv attraherar reli­ gionerna, inte minst kristendomen, på nytt folk­ massorna. Medan Europa avkristnas missionerar kyrkan framgångsrikt i Afrika, Asien och Afrika, vil­ ket har gjort kristendomen till världens snabbast växande religion år 2013 – en utveckling få förutsåg när kolonialismen föll. Från ett politiskt perspektiv har religionen åter blivit en kraft att räkna med. Den radikala islamismen driver i viktiga avseenden stormak­ ternas utrikes­ och säkerhetspolitik. Den arabis­ ka våren har gjort det sannolikt att islamismen

blir en avgörande kraft i formandet av Mellan­ österns och Nordafrikas framtid. Dessutom hade inget av detta varit möjligt om inte kommunismen störtats i Sovjetunionen och Östeuropa, en process som i hög grad drevs av den katolska kyrkan. Inom akademin tillhör olika forskningsfält med religionen som studieobjekt de mest levande: från ett statsvetenskapligt perspektiv; från ett kognitivt / psykologiskt / biologiskt perspektiv; från ett sociologiskt perspektiv; och från tradi­ tionella, teologiska perspektiv. Inte minst bedrivs ny tvärvetenskaplig forskning som fasar in det religiösa perspektivet i olika specialvetenska­ per. Det är inte uppenbart att det offentliga sam­ talet i Sverige har följt med i den internationella diskussionen. I seminariet följs tre olika spår som belyser religionens comeback och tar fasta på den inter­ nationella diskursen: religionen och det öppna samhället. Hur förhåller sig religionen till det öppna samhället – understödjer den det eller utmanar den det? religionen i samhället. Vad kännetecknar övergången till det postsekulära samhället? den religiösa erfarenheten. Hur ser sam­ tidens religiösa erfarenhet ut från ett andligt, psykologiskt eller biologiskt perspektiv?

program 13.00

Roland Poirier Martinsson hälsar välkommen

13.05

Lotta Gröning, moderator

Religionen och det öppna samhället 13.10

Bengt Westerberg

Sekulär stat förutsättning för religionsfrihet

13.25

Roland Poirier Martinsson

Myten om det religiösa våldet

13.40

Ulf Jonsson

Jürgen Habermas – återuppståndelsens profet

13.55

Lotta Knutsson Bråkenhielm

Dialogen mellan vetenskap och religion i det öppna samhället

14.10

Diskussion

14.30

Kaffepaus

Religionen i samhället 14.55

Andreas Johansson Heinö

Alltid privat, aldrig privat – om religion och politik i ett postsekulärt Sverige

15.10

Torbjörn Tännsjö

Konsekvenser av Guds återkomst för den offentliga moralen

15.25

Eli Göndör

Muslimska kvinnor i Israel – med ökad utbildning mot fördjupad religiositet

15.40

Cecilia Dalman Eek

En tredje ståndpunkt i det kalla kriget mellan sekularism och religion

15.55

Diskussion

16.15

Kaffepaus

Den religiösa erfarenheten 16.40

Gösta Hallonsten

Religion är ingen privatsak – om tradition och erfarenhet

16.55

Anders Gerdmar

Gud och religionsfrihet i det postkristna Sverige

17.10

Antoon Geels

Hur är den religiösa upplevelsen psykologiskt sett möjlig?

17.25

Owe Wikström

Inget vet – om sökandets livshållning

17.40

Avslutande diskussion

18.00

Drink

talare och moderator cecilia dalman eek Riksdags­

ledamot, vice förbundsordförande Socialdemokrater för tro och solidaritet

gösta hallonsten Redaktör för Svensk teologisk kvartalskrift, professor i systematisk teologi, Lunds universitet

antoon geels Professor

ulf jonsson Chefredaktör för

i religionspsykologi, Lunds universitet

Signum och professor i religions­ filosofi, Newmaninstitutet

anders gerdmar Docent,

andreas johansson heinö

teologie doktor

Filosofie doktor i statsvetenskap, Göteborgs universitet

eli göndör Filosofie doktor i religionshistoria med inriktning mot islamologi och Mellanöstern

lotta knutsson bråkenhielm

Forskarstuderande i religions­ filosofi, Uppsala universitet

roland poirier martinsson

Författare och filosof torbjörn tännsjö Professor i praktisk filosofi, Stockholms universitet bengt westerberg

F.d. partiledare för Folkpartiet, styrelseledamot för Humanisterna owe wikström Författare och professor emeritus i religions­ psykologi, Uppsala universitet

organisation vd

projektledare

personal

Kurt Almqvist

Roland Poirier Martinsson Alexander Nyquist

Ellinor Carlsson Didi Cederström Andreas Gür Henriette Walker Daniela Wilhelm Soler

moderator

Lotta Gröning

axel och margaret ax:son johnsons stiftelse Stureplan 3, 103 75 Stockholm Tel: 08­788 50 50 | Fax: 08­788 50 60 | www.axsonjohnsonfoundation.org

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF