Hej ”Företag, Person”

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Arts & Humanities, Filosofi
Share Embed Donate


Short Description

Download Hej ”Företag, Person”...

Description

Hej! Vi är två killar, Christian Pettersson och John Pettersson, som söker efter ett ställe där vi kan skriva vår magisteruppsats inom Informatik ämnet. Vi läser vårt fjärde och sista år på Systemvetarprogrammet vid ”Institutionen för Tillämpad IT” på IT-universitetet som ligger på Lindholmen i Göteborg. Under studietiden har vi främst inriktat oss på IT-management området och ofta jobbat inom mindre projektgrupper. Vi har läst ämnen inom ett brett område men inte fördjupat oss speciellt mycket inom något. För att visa vilka vi är och vad vi har för kunskapsgrund så beskriver vi kortfattat det vi har läst under vår utbildning. Vi har läst kurser där vi har lärt oss om: - Objektorienterad system analys, system design - Grundläggande Java-programmering - Databasutveckling - Vad som menas med IT (hårdvara, mjukvara och kommunikation) och tillämpning av det - Filosofi och teori om Open Source/Free Software - Etik frågor inom IT-området - Logik inom informatik - IT-stöd för strategisk och operativ ekonomistyrning - Verksamhetsarkitekturer med fokus på IT - Teori om och praktik om beslutstödssystem - Strategiska Informationsmiljöer - Strategiska IT-frågor och ledarskap - Informatik som vetenskap Detta är vår grund inom informatikämnet. Förutom dessa kurser har vi även läst en grundkurs inom företagsekonomi där vi har lärt oss om organisation, marknadsföring, externredovisning samt verksamhetsstyrning. Denna magisteruppsats ska vi börja med under andra halvan av januari 2007. Det är en uppsats på 20 poäng vilket betyder att vi kommer att jobba tillsammans med er och skriva vår uppsats fram till juni månad. Vi har några förslag på ämnen vi skulle kunna tänka oss att hjälpa er med och skriva om i vår magisteruppsats. Vårt huvudområde hade vi tänkt oss att det ska handla SOA (Service Oriented Architecture), och en mer fördjupning om SOAs roll och inverkan på en organisation.Vi frågar oss om det redan finns utbredd användning av SOA inom IBM och IT-branschen i övrigt. Detta är några frågeställngar vi har funderat på. Är det något av detta som ni är intresserade av och som ni skulle kunna tänka er att låta oss arbeta med inom er verksamhet? Vi är öppna till förslag även om andra ämnen och tar gärna emot idéer som ni har. Kontakta oss gärna. Tack på förhand! Med vänliga hälsningar Christian Pettersson Tel# 073-1527967 John Pettersson Tel# 070-2420989

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF