Huishoudelijk werk

January 20, 2018 | Author: Anonymous | Category: Geschiedenis, European History, Europe (1815-1915), Industrial Revolution
Share Embed Donate


Short Description

Download Huishoudelijk werk...

Description

Huishoudelijk werk • • • • •

1. Definities 2. Basiskeuzen 3. De industriële revolutie in het huishouden 4. Verdeling van huishoudelijk werk 5. Kinderverzorging, opvoeding

1. Definities • Huishouden: – onder één dak wonen – reciproke relatie hebben

• Huishoudelijk werk: – activiteiten om de doelen van het huishouden te realiseren – pakket is historisch variërend – dagelijkse taken; onregelmatige; kinderverzorging en -opvoeding

2. Basiskeuzen • Basiskeuzen ten opzichte van de omgeving: – doen of laten doen (externalisatie, uitbesteding) – reciproke relaties, marktrelaties, redistributie – al dan niet kapitaalintensieve goederen aankopen en gebruiken

2. Basiskeuzen: (1) doen of laten doen • Laten doen: – kledingvoorziening, voedselvoorziening, etc. – crèches, opvangouders. – extreme vorm: leven in een hotel, serviceflat

• Doen: – self-banking; te assembleren meubels; selfservice, consument is magazijnarbeider in supermarkt – gebruik van kapitaalintensieve goederen

2. Basiskeuzen: (2) aard van de relaties • reciproke relaties: – b.v. buurtnetwerk, beroep op familie – b.v. LETS (local exchange trade system)

• marktrelaties (commodificatie) – alle goederen en diensten die aan marktprijzen worden gekocht

• redistributie: – tussenkomst van de overheden. B.v. bejaardenzorg, kinderopvang, dienstencheques

2. Basiskeuzen: (3) kapitaalintensieve goederen • al dan niet kapitaalintensieve goederen aankopen/gebruiken

3. De industriële revolutie in het huishouden (#1) • momentum: jaren 1920-40 • domeinen: energievoorziening, consumptiegoederen, kapitaalgoederen • idee van het “rationele” huishouden (cross over van nijverheid: ergonomie, arbeidsprocessen) • belang van reclame: idee van meer vrije tijd, vooral voor vrouwen

3. De industriële revolutie in het huishouden (#2) • paradox: “meer werk voor moeder” (R.S. Cowan): – minder huishoudelijke hulp – kleinere huishoudens (minder arbeidsverdeling) – hogere productiestandaarden qua hygiëne en kinderopvoeding

4. Verdeling van huishoudelijk werk (tussen leden van het huishouden) • tweeverdieners: wederzijdse aanpassing of dubbele taak voor de vrouw • Methodologische kwesties (zie les Joeri Minnen)

5. Kinderverzorging, opvoeding • Basil Bernstein (jaren 1970) – reproductie van genderverschillen (taak- en emotiegeorienteerde communicatie) – reproductie van klasseverschillen (geëlaboreerde en beperkte code)

5. Kinderverzorging, opvoeding • reproductie van genderverschillen: • mannelijk: taakoriëntatie; discours voeren • vrouwelijk: emotiegeöriënteerd; communicatievoorwaarden reproduceren.

• vrouwelijke rol in het huishouden: – mensen ontvangen, hen op gemak stellen; goed verzorgde, aangename huishouden – wanneer voornamelijk moeder de kinderen verzorgt en opvoedt worden die verschillen gereproduceerd.

5. Kinderverzorging, opvoeding • reproductie van klasseverschillen: – geëlaboreerde en beperkte code. – vermogen tot geëlaboreerde code van belang in contact met mensen die andere achtergrond hebben.

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF