hur gör man då om man vill nå bra betyg?

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Samhällsvetenskap, Antropologi, Mytologi
Share Embed Donate


Short Description

Download hur gör man då om man vill nå bra betyg?...

Description

HUR GÖR MAN DÅ OM MAN VILL NÅ BRA BETYG? För att få ett bra resultat och ett högt betyg är det viktigt att utgå mycket tydligt från frågorna. Inte på så sätt att du måste svara på allt i tur och ordning. Nej, det handlar om att läsa frågorna och se vad som efterfrågas. - Vad handlar det om och vilka kunskaper ska jag redovisa? Det är en viktig utgångspunkt! Förstår du inte frågan/uppgiften måste du fråga om hjälp så kan läraren förklara. I många arbetsuppgifter vi gör finns det vissa begrepp som ska ingå i förklaringarna. Då är det meningen att man tar med dem i sin förklaring. För att visa hur man kan göra har jag här skrivit två texter som redovisar goda kunskaper, använder begrepp och som förklarar sammanhanget (hur det hänger ihop)

Att använda begreppen i sin text: Exempel 1 Man kan tänka sig att använda företag, import, export, arbetslös, arbete, samhällsservice, lön, skatt, konsumtion och produktion på följande sätt: ”Svenska företag, som är en del av den privata sektorn producerar varor som de exporterar till andra länder. När de säljer sina varor till utlandet kommer det in pengar till företaget som de sedan kan betala löner, inköp, skatter med. Om företaget säljer mycket kommer det in mycket pengar till Sverige, det är ju bra. Om många människor har arbete får de lön och kan betala skatt, vilket gör att vi kan ha bra samhällsservice. Om många är arbetslösa blir det mindre skatter och alltså mindre pengar för staten att använda till samhällstjänster. Andra företag importerar varor från andra länder. Kanske t-shirts från Indien. Då får man in varor men pengar försvinner till det andra landet. När vi köper varor kallas det att vi konsumerar, och ju mer vi konsumerar desto mer pengar tjänar företagen och desto mer skatter betalar vi. Men kanske är det dumt om vi konsumerar för mycket eftersom vårt ekologiska fotavtryck blir större då.”

JANNE EKSTRÖM den 12 december 2013

Byta perspektiv/synsätt Försök gärna att titta på problem eller frågor i flera perspektiv (synsätt, eller utgångspunkter) man kan se det från individen (du själv) man kan se det från gruppen (familjen, skolan eller kanske ett bostadsområde eller till och med hela Eskilstuna) sen kan man fundera på det utifrån samhället (Sverige) och slutligen över hela jorden (globalt). Jag har skrivit lite utifrån ämnet arbete och utbildning för att visa hur man kan använda de olika synsätten och få med begreppen och samtidigt förklara en stor del av kretsloppet: Exempel 2 Individen: Om jag har utbildning är det bra för att då kan jag få ett jobb och kanske flytta hemifrån, för det vill jag göra. Man trivs ju och mår bäst om man kan arbeta och försörja sig själv, så det vill jag också göra. Sen kanske jag vill köpa ett hus när jag skaffar familj. Då behöver man ett bra jobb och en ok lön annars kan jag inte ta lån i banken. Ska man kunna köpa (konsumera) det man behöver så behöver man en lön. Det är alltså lättare att få ett bra liv om man har utbildning. Gruppen (Eskilstuna): Det är bra för Eskilstuna att jag arbetar för då betalar jag skatt till kommunen. Då har Eskilstuna också möjlighet att ha en bra samhällsservice (skola, fritid, vägar mm) för det är ju kommunens ansvar att ta hand om de som bor här. Om Eskilstuna är en bra kommun kanske fler flyttar hit och då blir vår ekonomi ännu bättre. Så bra utbildning kan ju göra att Eskilstuna blir en bra kommun att bo i. Samhället (Sverige): Sverige behöver många som är utbildade för att kunna göra det arbete som behövs. Sverige mår bäst av att vi har många utbildade människor som arbetar och betalar skatt. Då kan ju våra företag sälja varor (exportera) till andra länder och få in pengar. Då kan vi också köpa varor som vi behöver från andra länder (import). Många utbildade läkare gör ju att vi har bra vård, bra lärare ger bra skola osv. Ett samhälle som ger alla invånare bra samhällsservice blir ju mer rättvist eftersom alla får samma chans då. Om bara de rika får skola blir det ju orättvist. Världen (globalt): Fattiga länder kanske skulle kunna tjäna mer pengar om folket hade bra utbildning eftersom de då kan få arbete och vara med och producera varor och betala löner, då kan de sedan sälja sina varor (exportera) och ha råd att köpa varor från andra länder (import) och folket kan betala skatt. Fattigdom är ett stort problem i många delar av världen. De har ofta dålig samhällsservice. Så utbildning kanske kan förändra världen också... Kom ihåg att övning ger färdighet, alltså man måste öva och träna…

JANNE EKSTRÖM den 12 december 2013

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF