Hypertoni - pharmguse.net

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Vetenskap, Biologi, Farmakologi
Share Embed Donate


Short Description

Download Hypertoni - pharmguse.net...

Description

Hypertoni och kardiovaskulär sjukdom Gunnar Tobin Institutionen för fysiologi och farmakologi

Farmakologiska principer vid hypertoni

• Sjukdomsbakgrund och riskfaktorer • Behandlingsmål • Behandling – Läkemedelsbehandling – Annan behandling

• Läkemedelskategorier – Verkningsmekanism – Viktigare biverkningar

Vad är hypertoni? Table 1. Definitions and Classification of Blood Pressure Levels (WHO) CATEGORY

SYSTOLIC (mmHG)

DIASTOLIC (mmHg)

Grade 1 Hypertension ("mild") 140-159 Grade 2 Hypertension ("moderate") 160-179 Grade 3 Hypertension ("severe") ≥180

90-99 100-109 ≥110

Isolated Systolic Hypertension

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF