Idee voor gezonde voeding? Hoe verder? Wat heb je nodig

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Engineering & Technology, Informatica, Computer Networks
Share Embed Donate


Short Description

Download Idee voor gezonde voeding? Hoe verder? Wat heb je nodig...

Description

7‐11‐2014

Wat heb je nodig? Netwerk?

Idee voor gezonde  voeding? Hoe verder?

Innovatiemakelaars Gezondheid  Markt & Ketens 

Hallo ‐ KvK Consument

• Digitaal netwerk voor food & agri‐ ondernemers  • Aanmelden via http://hallo.kvk.nl

Albert Zwijgers  

Marianne van den Hoek‐ Huybregts

Gerry Hemink

Marc Oude Luttikhuis

06‐30 99 29 39

06‐10 27 45 31 

06‐55 85 87 05

06‐53269110

Wat heb je nodig?

Workshops KvK

• Kennis over productontwikkeling? 

• Workshop ‘Innovatie’ Gericht op productontwikkeling/verbetering • Workshop ‘Aanscherpen van je propositie’ De doorontwikkeling van product naar propositie • Workshop ‘Marketing & Sales’ Bouwen aan een gezonde businessontwikkeling

1

7‐11‐2014

Wat heb je nodig?

Bestaande kennis toepassen

• Bestaande kennis?

• MIT‐projecten – Haalbaarheidsprojecten – R&D‐samenwerkingsprojecten

• DLO‐vouchers • Technologie‐clusters voor MKB (TNO) • Branche‐innovatie agenda (TNO)

Wat heb je nodig?

Nieuwe kennis ontwikkelen

• Nieuwe kennis?

• PPS‐projecten • NWO‐projecten

Wat heb je nodig?

Goed idee?

• • • •

Laat maar horen!

Overzicht! www.tki‐agrifood.nl/aan‐de‐slag van valorisatie t/m financiering Van provincie t/m EU

MKB‐loket 088‐58 522 06

2

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF