Industriella revolutionen

January 13, 2018 | Author: Anonymous | Category: Historia, European History, Europe (1815-1915), Industrial Revolution
Share Embed Donate


Short Description

Download Industriella revolutionen...

Description

Industriella revolutionen - slutet av 1700-talet till idag. • Den industriella revolutionen betydde – att människor började lönearbeta i stor skala i fabrik istället för att bara arbeta för sig själv och sin familj. – att människor började flytta in till städer i stor skala, en urbanisering. – att samhället kunde producera mer varor genom effektivisering och nya uppfinningar. – att samhällets infrastruktur, såsom järnvägar, vägar broar och städer utvecklades genom den dagliga handeln och tillverkningen av varor.

Industriella revolutionen – möjlig för att… • Jordbruket förbättrades under 1700-talet. – Istället för att enskilt odla på små plättar(tegar), odlade man större åkrar. – Man avlade fram starkare hästar, grisar som växte snabbare och kor som gav mer mjölk. – Effektivare arbetsredskap som stålplogar.

Industriella revolutionen – möjlig för att… • Befolkningen växte och flyttade in till städerna – Mindre arbete och mer mat, således fick människor det bättre och levde längre. – Smittkoppsvaccinet upptäcks och gör att miljoner liv räddas. – Jordbrukets effektivisering gör att människor flyttar till städerna i jakt på arbete.

Industriella revolutionen – började med textilindustrin i England • Textilier tillverkades ute i byarna. – En affärsman fixade bomull, som sedan spanns och vävdes till tyg av människorna i byarna. – Först spinner man tråd av bomull, sen väver man tyg av tråden. – Var tidskrävande och ineffektivt.

Industriella revolutionen – började med textilindustrin i England • Uppfinningar som effektiviserade tillverkningen av textilier – ”Spinning Jenny” var en spinnmaskin som effektiviserade tillverkningen av tråd. – Den flygande skytteln var en del av vävmaskinen som effektiviserade tillverkningen av tyg.

Industriella revolutionen – började med textilindustrin i England • Kvinnorna som spann och vävde hemma flyttade nu in till staden för att lönearbeta i en fabrik inne i staden. – Steget från självförsörjande bonde till lönearbetande stadsmänniska var nu taget för de som var inom textilindustrin.

• Första steget från bondesamhälle till industrisamhälle var taget och fler industrier och fabriker utvecklades under 1800-talet.

Industriella revolutionen – varför England? • England hade allt som behövdes för den industriella revolutionen. – Järn och kol – Ångdrivna maskiner – Ångdrivna tåg – Pengar och politik

Industriella revolutionen – varför England? • Järn och kol – Järn behövdes till verktyg, redskap och maskiner – För att komma åt järnet måste man smälta järnmalmen. – Träkolet var nästan slut och var ineffektivt, däremot hade England mycket stenkol som användes för att smälta järnet.

Industriella revolutionen – varför England? • Ångdrivna maskiner – Ångmaskinen uppfanns av James Watt. – Ångmaskinen kunde driva alla maskiner i fabriker och gruvor som tidigare drevs med vattenkraft. – Man kunde nu lägga fabrikerna var som helst utan närhet till flod eller vattenfall.

Industriella revolutionen – varför England? • Tåg och järnvägar – Fabriker, järnverk och kolgruvor låg på olika platser i landet, därför behövdes saker transporteras mellan dessa platser. Ex. mat till arbetarna, bomull till fabrikerna och kol till järnverken. – Innan tåget fraktades allt på kanaler runtom i landet. – Trycket på kanalerna blev för stort, därför byggdes järnvägar där vagnar dragna av hästar och människor färdades. – I början av 1800-talet byttes hästar och människor ut mot det ångmaskinsdrivna lokomotivet. Lokomotiv+vagnar+räls=Tåg och järnväg

Industriella revolutionen – varför England? • Pengar och politik – Det kostade pengar att bygga fabriker, järnvägar och gruvor, storgodsägare och handelsmän bekostade det hela. • Storgodsmän var rika jordägare • Handelsmän hade blivit rika genom handel i världen med bomull, socker, slavar och annat.

– Dessa män blev mäktiga och såg till att politiken fixade de lagar och regler som krävdes för att industrisamhället skulle växa.

Industriella revolutionen – livet för fabriksarbetarna • Arbetarna hade ett tufft liv där man jobbade 6 dagar i veckan och mellan 12-14 timmar om dagen. • Dödsfall och arbetsskador vanliga. • Ofta arbetade hela familjer i fabriken, inklusive barnen, som ibland inte fick lön alls. • Förbjudet att strejka och bilda fackföreningar. • Lönerna kunde hållas nere tack vare att det alltid fanns fler arbetare än jobb.

Industriella revolutionen – livet för fabriksarbetarna • Fattiga slumområden där arbetarna bodde skapades. – Människor dog av sjukdomar och undernäring genom smuts och dåligt med mat.

Industriella revolutionen – skapade tydligare klasser i samhället • Överklassen – Affärsmännen som ägde fabriker och gruvor.

• Medelklassen – Övre medelklassen var advokater, läkare och ämbetsmän(jobbar för staten). – Undre medelklassen var småföretagare, hantverkare och lärare

• Arbetarklassen – Fabriks- och gruvarbetarna, samt bönderna.

Industriella revolutionens spridelse • Det som hände i England spred sig runt om i världen under 1800-talet och började så smått närma sig Sverige i mitten av 1800-talet.

Industriella revolutionens betydelse i Sverige • Sverige gick från ett fattigt bondesamhälle till ett industriland under andra halvan av 1800-talet. • Liknande struktur på den industriella revolutionens utveckling i Sverige som i England: – – – –

Ökad befolkning och effektivt jordbruk Uppfinningar Råvaror – järnmalm och kol Rika handelsmän och storgodsmän

Industriella revolutionens betydelse i Sverige • Grunden till framtida storindustrier som finns än idag läggs under 1800-talet. – Järn- och stålindustrin – Pappers- och massaindustrin – Verkstadsindustrin

Industriella revolutionens betydelse i Sverige • Järn- och stålindustrin – Efterfrågan på järn och stål växte i Sverige och världen, och i Sverige fanns det gott om järnmalm. – Exporten ökade i takt med att Sveriges infrastruktur byggdes ut, såsom järnvägen mellan malmfälten i Kiruna till norska hamnstaden Narvik. – Idag har vi stora stålföretag som SSAB och Sandvik.

Industriella revolutionens betydelse i Sverige • Pappers- och massaindustrin – Fler människor började läsa tidningen och kontorister skriva på papper under 1800-talet. – Efterfrågan i världen ökade och Sverige kunde sälja mer och bli rikare.

Industriella revolutionens betydelse i Sverige • Verkstadsindustrin – Alla nya fabriker, jordbruksmaskiner och järnvägare krävde verkstäder för att tillverka och reparera redskap och maskiner. – I verkstadsindustrin löstes tekniska problem som dök upp i och med industrisamhällets framväxt. – Ericsson och Asea är exempel på företag idag som började som mekaniska verkstäder.

Industriella revolutionen betydde – att människor började lönearbeta i stor skala i fabrik istället för att bara arbeta för sig själv och sin familj. – att människor började flytta in till städer i stor skala, en urbanisering. – att samhället kunde producera mer varor genom effektivisering och nya uppfinningar. – att samhällets infrastruktur, såsom järnvägar, vägar broar och städer utvecklades genom den dagliga handeln och tillverkningen av varor.

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF